Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Unitat 11 la guerra freda - 2019-20

Ad

IPM / HMC Batxillerat
Jordi Manero
UNITAT 11:
LA GUERRA FREDA.

Ad

Guerra Freda:
Cadascuna d’elles representava
una concepció política, econòmica i
social del món, oposada i
irreconciliable...

Ad

La fi de la segona guerra mundial significà l’inici d’un nou
ordre en política internacional.
Les conferències de Ialta i ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 54 Ad
1 of 54 Ad

More Related Content

Unitat 11 la guerra freda - 2019-20

 1. 1. IPM / HMC Batxillerat Jordi Manero UNITAT 11: LA GUERRA FREDA.
 2. 2. Guerra Freda: Cadascuna d’elles representava una concepció política, econòmica i social del món, oposada i irreconciliable amb l’altra. Cadascuna volia assegurar-se aliats i zones d’influència al món i consolidar el seu model social, econòmic i polític. Antecedents i causes de la Guerra Freda. Sistema de relacions internacionals que es donà al món després de la II Guerra Mundial, caracteritzat per l’enfrontament entre les dues superpotències vencedores: els EUA (capitalista) i l’URSS (comunista).
 3. 3. La fi de la segona guerra mundial significà l’inici d’un nou ordre en política internacional. Les conferències de Ialta i Potsdam dibuixaren les noves fronteres europees. Es decidí la creació de l’ONU. El món estava dominat per dues superpotències: Els EUA i l’URSS. L’enemic comú les havia unit. Ara, les relacions es trencaran, originant la Guerra Freda. Representaven dues grans concepcions ideològiques, antagòniques.
 4. 4. Països d’Europa Occidental, Amèrica del Nord i del Sud, Austràlia, Nova Zelanda i Japó. Principis econòmics: Llibertat econòmica, predomini del mercat, propietat privada i poca intervenció de l’Estat. Bloc capitalista. EUA. Classes socials contraposades i grans diferències econòmiques. Liberalisme democràtic com a sistema polític, pluripartidisme i eleccions lliures. Constitució que garantia llibertats individuals i col·lectives.
 5. 5. Des de l’URSS s’estengué per l’Europa de l’Est, Xina, Cuba i part d’Àfrica i sudest asiàtic. Principis econòmics: No a la propietat privada ni al lliure mercat. L’Estat planificava i controlava l’economia. Desaparició de classes socials i desigualtats econòmiques. Fi de l’explotació. Partit únic. No llibertat d’opinió ni eleccions lliures. Control de la vida política pels diferents partits comunistes. Bloc comunista. URSS.
 6. 6. Els EUA i l’URSS, iniciaren una cursa d’armaments i van mantenir, una actitud bel·ligerant i de confrontació ideològica permanent, malgrat que no va arribar mai a un enfrontament armat directe (Doctrina MAD). Mútua destrucció assegurada Doctrina Mad:
 7. 7. Les dues superpotències consideraven que perdre significaria la seva desaparició. Les dues superpotències consideraven que per guanyar, necessitaven ampliar al màxim les seves zones d’influència i el nombre d’aliats. Els enfrontaments entre aliats es multiplicaren al llarg de tot el període. Aplicaven la teoria del dòmino: Si deixem que es pugui perdre un aliat, el seguiran altres països.
 8. 8. Els orígens de la tensió i ruptura 1945-1948 La màxima tensió 1948-1953 La coexistència pacífica “L’equilibri del terror” 1953-1979 El rebrot 1979-1985 La fi de la Guerra Freda 1985-1991 Les fases de la Guerra Freda.
 9. 9. Els orígens de la tensió i ruptura (1945-1948). La conferència de Ialta (febrer del 45) dividí Europa en dues zones d’ocupació i influència. La intenció de cada superpotència era consolidar i ampliar les seves zones d’influència. Després de la guerra van crear-se governs de coalició (Eu. occ.) i, en algunes zones, “democràcies populars” (Eu. or). EUA: Europa occidental. URSS: Europa oriental. Cadascuna de les superpotències imposava el seu model. Doctrina Truman: Els EUA podien donar suport a "persones lliures que estan resistint els intents de domini per minories armades o per pressions exteriors".
 10. 10. Els americans posaren en marxa el Pla Marshall (1947). Els americans oferien crèdits i donacions a aquells països que les acceptessin. Havien de fer fora els ministres comunistes dels governs de coalició. Aturar el comunisme Obrir nous mercats als productes nord-americans Doble objectiu: Havien d’acceptar campanyes pro- ianquis. Europa occidental, països escandinaus, Grècia i Turquia. Beneficiats Pla Marshall.
 11. 11. Al mateix temps, als EUA s’inicià la “Cacera de Bruixes” (1947-1954). Persecució dels comunistes. Senador McCarthy Els americans situaran bases militars en alguns països europeus.
 12. 12. D’altra banda, a Grècia intervingueren els britànics per tal d’aturar l’arribada al poder dels comunistes (1946). Truman envia vaixells de guerra a la Mediterrània oriental. Per últim, els aliats occidentals (EUA, França i GB) decideixen unir les seves zones d’ocupació a Alemanya. Tot això propicià la reacció soviètica. Veritablement sorgí el teló d’acer.
 13. 13. En aquells països que no ho acceptaren, s’utilitzà la força: Cop de Praga (1948). L’URSS impulsà en les seves zones “alliberades” règims que políticament i econòmica seguien el seu model. Stalin impulsà la Doctrina Jdànov, 1947, que dividia el món en dos sectors irrecociliables. Es creà el Kominforn: Organització que havia d’assenyalar als partits comunistes europeus la seva estratègia. A Alemanya, bloquejà la resta de zones d’ocupació (1948).
 14. 14. La tensió entre els dos blocs originà la creació de dues grans aliances militars: OTAN, 1949. Bloc capitalista. Pacte de Varsòvia, 1955. Bloc comunista. La tensió entre els dos blocs originà diversos conflictes armats. Sempre entre aliats, mai directes: Por a “l’holocaust nuclear”.
 15. 15. Molts dels conflictes s’ubiquen en un context de descolonització. Les dues superpotències volien impedir que els nous països independents s’alineessin amb el bloc contrari.
 16. 16. Dels conflictes de la guerra freda destaquen: La guerra de Corea (1950-1953). Les guerres de Vietnam (1946-1954 i 1957-1975). Els conflictes àrabo-israelians. Crisi de Suez. La crisi dels míssils de Cuba (1962). El conflicte intern de Cambodja. La crisi de Berlín (1948).
 17. 17. El primer escenari d’enfrontament entre els dos blocs va tenir lloc a Alemanya. EUA, GB i França uniren les seves zones d’ocupació. La resposta soviètica va ser el “Blocatge de Berlín”. Els americans es veuen obligats a realitzar un pont aeri per abastir Berlín. La màxima tenxió (1948-1953) “Blocatge de Berlín”
 18. 18. Tensió molt evident: Possible esclat de la Tercera Guerra Mundial? Finalment: Creació de l’Alemanya Federal (RFA). Maig 1949. Capital Bonn. Creació de la República Democràtica Alemanys (RDA). Octubre 1949. Capital Berlín. Berlín passa a ser un dels principals escenaris de la guerra freda (Mur de Berlín, 1961).
 19. 19. Corea va patir la invasió japonesa. En acabar la segona guerra mundial, el nord va ser ocupat per tropes soviètiques, mentre que el sud ho era per tropes nord-americanes. La frontera es situava en el paral·lel 38. Dues Corees. Corea del nord, industrial i comunista, dirigida per Kim Il Sung, aliada de l’URSS. Corea del sud, agrària i capitalista, dirigida per Syngman Rhee, aliada dels EUA. “Conflicte de Corea”
 20. 20. El 1949 es retiraren les tropes soviètiques i nordamericanes. El 1950 el nord envaeix el sud. A més de les tropes coreanes, hi van intervenir les nord-americanes, a banda de xineses i soviètiques (aquestes darreres de forma extraoficial). El 1949 havia nascut la Xina comunista.
 21. 21. Destitució de MacArthur. 1953, Pau de Panmunjom: Divisió de Corea (paral·lel 38). Els EUA envien tropes sota bandera de l’ONU, comandades per MacArhur. Perill molt real de guerra nuclear. Com a efecte colateral, el conflicte propicià l’aliança entre els EUA i el Japó.
 22. 22. La coexistència pacífica, l’equilibri del terror (1953-1979). El 1953 va morir Stalin arribà al poder als EUA Eisenhower. Denuncia el règim d’Stalin. No cal exportar la revolució. Es pot conviure amb els EUA. XX Congrés del PCUS (1956) A la mort d’Stalin arribà al poder a l’URSS Nikita Kruixov.
 23. 23. Eisenhower continuà inicialment la política anti-comunista, particularment a l’Amèrica Llatina: Com a exemple: Guatemala, projecte de reforma agrària, al qual s’oposa la companyia United Fruit (USA). Intervenció USA, 1954, per “acabar amb el comunisme”: Instauració d’una dictadura pro-ianqui. El 1954 13 dels 20 països llatinoamericans tenien dictadures recolzades pels EUA. 1957, Sputnik rus. Eisenhower crea la NASA.
 24. 24. El 1961 als EUA arriba al poder JF. Kennedy. Nova Frontera: Programes socials contra la pobresa i la discriminació racial Desenvolupament tècnic i científic (espai). Opció ferma per la coexistència pacífica. 1961, incident de Goldsboro, Carolina del Nord, amb un B-52 estavellat amb bombes hidrogen.
 25. 25. Coexistència pacífica: Hi ha una actitud més tolerant envers les altres ideologies. Es reconeixen les respectives zones d’influència. Diàleg: Cal frenar la cursa d’armaments. No-agressió i no-ingerència. Nous dirigents, nou clima en la guerra freda. Són possibles els acords i les relacions directes entre els dirigents de les dues potències. Perill de guerra nuclear i ruïna econòmica (Doctrina MAD).
 26. 26. 1959: Khruixov va a EE.UU. A entrevistar-se amb Eisenhower. 1968: Prohibició de determinades proves nuclears. Relacions directes entre els dirigents de les dues potències: Acords entre les dues superpotències. 1961: Khruixov i Kennedy es troben a Viena. 1963: “Telèfon vermell”. 1972: Acords SALT (Strategic Arms Limitation Talks). 1973: L. Breixnev i R. Nixon tractat sobre prevenció guerra nuclear.
 27. 27. Malgrat tot, es donaren importantíssims conflictes. Les guerres de Vietnam (1946-1954 i 1957-1975). El conflicte intern de Cambodja. La crisi dels míssils de Cuba (1962). Els conflictes àrabo-israelians.
 28. 28. Les guerres de Vietnam (1946-1954 i 1957-1975). 1946-1954. Conflicte de descolonització. Vietnam formava part de la Indoxina francesa. Durant la segona guerra mundial, ocupació japonesa. Després de la guerra, França vol recuperar el control. Oposició nacionalista vietnamita.
 29. 29. Moviment independentista vietnamita: Viet-minh (Ho Chi Minh) Guerra amb França. Desfeta francesa de Dien-Bien-Phu (1954). 1954, Conferència de Ginebra: França abandona Indoxina.
 30. 30. Vietnam del nord: comunista. Vietnam del sud: capitalista. Cambotja. Vietnam: Laos. La Indoxina francesa queda dividida: Ho Chi Minh, líder de Vietnam del nord, anuncia el desig de reunificar vietnam sota el comunisme. Al sud sorgeix el Viet- cong, que lluita per la unificació comunista.
 31. 31. El conflicte passa a ser típic de la guerra freda. Vietnam del nord: comunista. Vietnam del sud: capitalista. Ajudat per l’URSS i la Xina. Els EUA es van comprometre al màxim, enviant tropes i material. Ajudat pels EUA. 1957-1975. El president Johnson, heretà d’Eisenhower i JFK el seu principal problema: Vietnam.
 32. 32. 1964, veritable guerra del Vietnam amb implicació total EUA (recolza dictadura del sud): Intervenció sobre el terreny. Repressió brutal població civil. Bombardejos massius. Utilització de napalm i armes químiques. La guerra va ser molt dura. Gran nombre de baixes.
 33. 33. Desprestigi internacional. Oposició social. Molts joves es neguen a anar a la guerra. Els EUA negocien sortir-ne. EUA: El 1975 surt el darrer soldat dels EUA. Darrera ofensiva del nord. Ocupació de Saigon i reunificació sota el govern comunista. 1973, Acords de París.
 34. 34. Kampuchéa (Cambotja), antiga colònia de la Indoxina francesa, va viure un greu conflicte intern. El 1967 es creen els khemers rojos, braç armat del partit comunista de Kampuchéa. Inicià una guerra de guerrilles contra el govern prooccidental, recolzat pels EUA. Els EUA després es retiraren i els khemers rojos ocuparen la capital, Phnom Penh, dirigits per Pol Pot. Aguditzat pel suport dels blocs a les dues faccions. El conflicte de Cambotja (1967-1979).
 35. 35. En els aproximadament quatre anys que governaren (1975-1979) els khmers rojos provocaren un terrible genocidi al seu poble. Més d’un milió i mig de cambodjans varen morir. Les seves relacions amb el Vietnam prosoviètic s’anaren deteriorant. Es produí una invasió vietnamita que va deposar els khmers rojos (1979).
 36. 36. Després de la Gran Guerra, desaparició de l’Imperi Turc: Palestina tenia una realitat molt complexa. Les complicacions augmentaren amb l’emigració jueva. La milícia Haganah inicià una campanya contra els britànics i a favor d’un estat jueu. Palestina passa ser un protectorat britànic. Massiva amb la Segona Guerra Mundial. Els conflicte entre àrabs i israelians.
 37. 37. El 1947, una resolució de l’ONU proposà la divisió de Palestina: Els jueus (30% població) obtenien el 55% del territori. El 1948, els britànics abandonen Palestina i Ben Gurion proclama l’Estat d’Israel. Guerres àrabo – israelianes. Països àrabs dels voltants i palestins no ho accepten. Conflicte que arriba als nostres dies.
 38. 38. 1948-49: Primera guerra àrabo-israeliana. La Lliga Àrab ataca Israel. Egipte, Síria, Aràbia Saudita, Jordània, Iraq, Líban i Iemen. Victòria jueva. Divisió de Jerusalem, augment dels seus territoris. Palestins: Gaza (administrada per Egipte) i Cisjordània (administrada per Jordània).
 39. 39. 1956. Segona guerra araboisraeliana: Crisi de Suez. El general Nasser (Egipte) vol nacionalitzar el Canal de Suez. Intervenció anglo-francesa. Aprofitant-la, Israel ataca Egipte, envaint la península del Sinaí. Han d’intervenir els EUA, l’URSS i l’ONU. Cascos blaus ocupen el Sinaí. Egipte nacionalitza el canal. Israel té lliure pas. Israel evita atacs guerrillers.
 40. 40. 1967. Tercer guerra araboisraeliana: Guerra dels Sis Dies. Els israelians ataquen per sorpresa. Victòria militar absoluta. Aconsegueixen els “Territoris Ocupats”. Gaza, Cisjordània, Sinaí (Egipte) i els Alts del Golan (Síria). Àrea de seguretat al voltant del territori de l’Estat d’Israel. Ocupació total de Jerusalem. 22 N 1967, resolució 242 de l’ONU: Israel ha de deixar els territoris ocupats (fins als nostres dies no s’ha complert).
 41. 41. Els àrabs ataquen per sorpresa. Serioses dificultats per a Israel. L’ONU aconseguirà establir negociacions de pau. Cal ajut dels EUA. Els països àrabs iniciaran una guerra econòmica, amb la crisi del petroli (crisi del petroli, 1973). 1973. Quarta guerra araboisraeliana: Guerra del Yom Kippur
 42. 42. Tots aquest conflictes motivaren l’expulsió de molts palestins i la pèrdua de les seves terres Exili. 1964: Yasser Arafat creà l’OAP. Terrorisme contra Israel.
 43. 43. Als anys 50 governava Cuba el dictador Batista, amb el recolzament dels EUA. La guerrilla (dirigida per Ernesto “Che” Guevara i Fidel Castro), farà caure el dictador el 1959). El nou govern nacionalitzarà i expropiarà els béns nordamericans 1961, Intent d’invasió de Badia de “Cochinos”: Exiliats cubans tutelats per la CIA. Fracassà. El règim cubà, nacionalista, cercà l’aliança de l’URSS (passà a ser un règim comunista). La crisi dels míssils de Cuba (1962).
 44. 44. L’aliança amb l’URSS és vista amb molta preocupació pels EUA. Proximitat geogràfica. Efecte dòmino. Totes les alarmes es disparen quan es detecten rampes de llançament de míssils a Cuba. Crisi dels míssils (1962). Bloqueig marítim per part nordamericana. No permetre l’arribada de material soviètic. Màxima tensió: Poden trobar-se vaixells de guerra de les dues superpotències. Guerra Nuclear?
 45. 45. Finalment, acord Kennedy-Khruixov: L’URSS no instal·larà míssils nuclears a Cuba. EUA no instal·laran míssils a Turquia Com a efecte colateral, la tensió provocada reforçarà la necessitat de comunicació directa entre americans i russos (telèfon vermell). Cuba mantindrà el seu règim comunista.
 46. 46. Durant la guerra freda, es donaren problemes interns en cadascun dels blocs. Els problemes del bloc comunista: Iugoslàvia: Dirigida per Tito (1945-80). Xina: Dirigida per Mao (1949-76). Des de 1959, s’allunya del dirigisme de l’USS. Són dissidents: Volen crear els seus propis socialismes. No accepten la ingerència soviètica. S’allunya de l’stalinisme des de finals dels 40s.
 47. 47. 1956, Insurrecció Hongaresa. Hongria vol deixar el bloc comunista (Nagy). 1968, Primavera de Praga. Tsecoslovàquia vol deixar el bloc comunista (Dubcek). Dura repressió. L’URSS justifica la seva intervenció: Principi de la “sobirania limitada” Les democràcies populars no poden anar en contra del socialisme o posar en perill l’equilibri dels blocs. A més de dissidència, també hi ha revoltes:
 48. 48. Els problemes del bloc capitalista: RFA: Dirigida per Willy Brandt (1969-74). França: Dirigida per De Gaulle (1959-69). Reticent al lideratge dels EUA. Va reconèixer la RDA. Inicià converses amb l’URSS i Polònia... Es nega a sotmetre la seva flota i política exterior a l’OTAN. França es retira de l’estructura militar de l’OTAN. Inicia la independència en tecnologia nuclear i les relacions diplomàtiques (Xina, 1964)
 49. 49. Sobretot Europa qüestiona el lideratge dels EUA: El 1957, el Tractat de Roma serví de base per a la creació de la Comunitat Econòmica Europea (base de la futura U.E.) Es donaren protestes i crítiques a la política dels EUA al món (Vietnam, Amèrica Llatina).
 50. 50. A finals de la dècada dels 70: Nous focus de conflicte en tots els continents. 1979. Invasió d’Afganistan per part de l’URSS. Per recolzar un govern comunista. Resposta dels EE.UU (Jimmy Carter): Sancions econòmiques contra l’URSS. Boicot Jocs Olímpics de Moscou (1980). El rebrot (1979-1985).
 51. 51. A la llarga: Ruïna de la feble economia soviètica. El 1981 arribà a la presidència dels EUA Ronald Reagan (1981-1989). Canvi radical de política exterior: Molt més agressiva: Invasió illa de Grenada (1983). Suport a les dictadures de El Salvador i Hondures). Boicot econòmic a Nicaragua (Sandinistes) Rellançà la cursa nuclear. Iniciativa de defensa estratègica: Guerra de les Galàxies (1983).
 52. 52. L’URSS era una superpotència militar amb una economia tercermundista. El rellançament de la cursa nuclear per part dels EUA (Iniciativa de defensa estratègica, 1983) significà el bloqueig econòmic total. L’arribada al poder de Mikhaïl Gorbatxov significà l’inci d’una època de reformes: Perestroika (Reconstrucció). Es tracta de reconstruir l’URSS, no d’acabar amb ella. La fi de la Guerra Freda (1985-1991). Glasnost. Reformes econòmiques. Distensió.
 53. 53. Glasnost: Permetien beneficis i propietat privada. Fi del principi de la “sobirania limitada”. Successió de revoltes en els països del teló d’acer: 9 Novembre 1989, cau el mur de Berlín. Transparència informativa i llibertat d’expressió. Reformes econòmiques: Distensió: Negociacions amb els EUA.
 54. 54. Perestroika fracassà: Bloqueig econòmic. 1991: El decembre l’URSS deixa d’existir i es divideix en 15 repúbliques. Gorbatxov dimiteix. A l’agost hi ha un intent de cop d’Estat. Ressorgiment dels nacionalismes. La Guerra Freda ha acabat: Els EUA són l’única superpotència. L’hereva de l’URSS és la Federació Russa.

×