Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
21.11.08
JORNADA: “Avaluar per millorar: Les polítiques públiques a examen”


      Aplicació del
PLA D’ALINEACIÓ I C...
AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS

DEFINICIÓ DEL PACTE

ELS OBJECTIUS

VISIÓ GLOBAL DELS MAPES

DEFINIR L’ACTIVITAT...
ANTECEDENTS


D’UNA ORGANITZACIÓ BUROCRÀTICO -           A UNA ORGANITZACIÓ ENFOCADA A
     ORGANITZATIVA  ...
AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS

DEFINICIÓ DEL PACTE

ELS OBJECTIUS

VISIÓ GLOBAL DELS MAPES

DEFINIR L’ACTIVITAT...
EL PACTE
              MISSIÓ
 Definir i implantar un nou model de gestió i pressupostació

  basat en m...
OBJECTIU 1 : Definir l’estratègia a l’inici de la legislatura i vincular-la al programa electoral
        SI NO...
OBJECTIU 1 : Definir l’estratègia. Decidir prioritats.
           Decisió               ...
OBJECTIU 2 : Alinear l’organitzacióJUNTA DE
 GOVERN

• La Junta de Govern       CONSELL DE
estableix una
    ...
OBJECTIU 2 : Alinear l’organitzacióEstratègia Política
                  Objectius Estratègics
   ...
OBJECTIU 3 : Vincular l’estratègia amb els recursos econòmics
                            ...
OBJECTIU 4 : Deficinió de responsabilitats i transparència. Una nova cultura política
                ...
AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS

DEFINICIÓ DEL PACTE

ELS OBJECTIUS

VISIÓ GLOBAL DELS MAPES

DEFINIR L’ACTIVITAT...
VISIÓ GLOBAL DELS MAPES                    MAPA POLÍTIC
                    (Du...
DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ

PERSONAL ABANS OAMGT                    ...
LA COMUNICACIÓ
                                                    ...
AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS

DEFINICIÓ DEL PACTE

ELS OBJECTIUS

VISIÓ GLOBAL DELS MAPES

DEFINIR L’ACTIVITAT...
EL MAPA ESTRATÈGIC O MAPA DE CIUTAT
VISIO


                          SANT CUGAT, CIUTAT DE REFER...
EL MAPA COMPETITIU


                   SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
  VISIO
    ...
ELS MAPES FUNCIONALS PER A CADA DIRECCIÓ D’ÀMBIT


                SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EURO...
VISIO


                       SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
             ...
154.580.714 €
BENEFICIARIS              Les polítiques directes a les persones,
            ...
134.858.251 €
ESTRUCTURA
                El manteniment de la ciutat i les
              ...
EL MAPA POLÍTIC de l’AAPP.
         Els Recursos Humans
                             ...
Moltes gràcies per la vostra atenció.
                         Pàgina 24
          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

081121 Presentació Model Pacte A IvàLua

539 views

Published on

Presentació del model PACTE de gestió pública de Sant Cugat a Ivàlua, el recent constituït Institut per a l'evaluació de les polítiques públiques per part de la Generalitat de Catalunya.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

081121 Presentació Model Pacte A IvàLua

 1. 1. 21.11.08 JORNADA: “Avaluar per millorar: Les polítiques públiques a examen” Aplicació del PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA PACTE (político-tècnic 2008-2011) Un nou repte per a una política de futur © Jordi Joly Lena
 2. 2. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ ANTECEDENTS DEFINICIÓ DEL PACTE ELS OBJECTIUS VISIÓ GLOBAL DELS MAPES DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ EL PLA DE COMUNICACIÓ ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011) Pàgina 2 © Jordi Joly Lena
 3. 3. ANTECEDENTS D’UNA ORGANITZACIÓ BUROCRÀTICO - A UNA ORGANITZACIÓ ENFOCADA A ORGANITZATIVA L’ESTRATÈGIA • Burocràcia excessiva que • Moderna, motivada, innovadora, impacta directament en un alineada, eficient amb els recursos increment de la despesa públics i eficaç en l’assoliment dels pública. objectius • Absència d’incentius i premis • Despreocupació general per l’aplicació eficient dels recursos públics. • Desmotivació i absentisme • Absència de competència • Mentalitat d’intervenció anticíclica i no de cara al foment del creixement econòmic • Increment dels dèficits públics Pàgina 3 © Jordi Joly Lena
 4. 4. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ ANTECEDENTS DEFINICIÓ DEL PACTE ELS OBJECTIUS VISIÓ GLOBAL DELS MAPES DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ EL PLA DE COMUNICACIÓ ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011) Pàgina 4 © Jordi Joly Lena
 5. 5. EL PACTE MISSIÓ Definir i implantar un nou model de gestió i pressupostació basat en mapes estratègics i quadres de comandament a tots els nivells directius de l’organització QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUESTA NOVA CULTURA POLÍTICA I MODEL DE GESTIÓ ? SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA, BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA AQUESTA ÉS LA NOSTRA VISIÓ Pàgina 5 © Jordi Joly Lena
 6. 6. OBJECTIU 1 : Definir l’estratègia a l’inici de la legislatura i vincular-la al programa electoral SI NO SAPS CAP A QUIN PORT NAVEGUES, CAP VENT ÉS BÓ Sèneca Pàgina 6 © Jordi Joly Lena
 7. 7. OBJECTIU 1 : Definir l’estratègia. Decidir prioritats. Decisió Pàgina 7 © Jordi Joly Lena
 8. 8. OBJECTIU 2 : Alinear l’organització JUNTA DE GOVERN • La Junta de Govern CONSELL DE estableix una DIRECCIÓ estratègia global, política, de forma transversal, per sobre • El Consell de dels interessos dels Direcció estableix diferents àmbits DIRECCIÓ FUNCIONAL l’estratègia • S’estableixen competitiva i es compromet amb prioritats • Totes les direccions l’estratègia política funcionals s’alineen de PACTE • S’estableix un acord cara a l’assoliment de l’estratègia competitiva político-tècnic 1er nivell • Compromís del Directiu de l’àrea amb el Consell PACTE • Es vinculen els objectius funcionals al 2on nivell pressupost Pàgina 8 © Jordi Joly Lena
 9. 9. OBJECTIU 2 : Alinear l’organització Estratègia Política Objectius Estratègics (Programa electoral i de govern) Definició de l’ Estratègia Estratègia Executiva / Objectius de Gestió Competitiva Estratègia Objectius Operacionals funcional Execució de l’Estratègia • Clients • Processos – Clau – Ordinari • Recursos – Pressupost – Persones Pàgina 9 © Jordi Joly Lena
 10. 10. OBJECTIU 3 : Vincular l’estratègia amb els recursos econòmics Pàgina 10 © Jordi Joly Lena
 11. 11. OBJECTIU 4 : Deficinió de responsabilitats i transparència. Una nova cultura política Pàgina 11 © Jordi Joly Lena
 12. 12. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ ANTECEDENTS DEFINICIÓ DEL PACTE ELS OBJECTIUS VISIÓ GLOBAL DELS MAPES DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ EL PLA DE COMUNICACIÓ ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011) Pàgina 12 © Jordi Joly Lena
 13. 13. VISIÓ GLOBAL DELS MAPES MAPA POLÍTIC (Duració: 4 anys) Objectius Estratègics MAPA COMPETITIU (Duració: 4 anys) Objectius Estratègics Objectius de Gestió Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit Cultura, Esports, Economia i Planificació Innovació i Projectes Polítiques socials Educació i Joventut Estratègica (Duració: 1 any) (Duració: 1 any) (Duració: 1 any) (Duració: 1 any) Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Operacionals Objectius Operacionals Objectius Operacionals Objectius Operacionals Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit Gerència / Seguretat Serveis Urbans i Territori Recursos Humans Ciutadana Manteniment de la Ciutat (Duració: 1 any) (Duració: 1 any) (Duració: 1 any) (Duració: 1 any) Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Operacionals Objectius Operacionals Objectius Operacionals Objectius Operacionals Mapa Suport de la Estratègia Institut de Gestió Estratègica (Duració: 1 any) Pàgina 13 © Jordi Joly Lena
 14. 14. DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ PERSONAL ABANS OAMGT 12 persones 1 Tècnic responsable de Sistemes d'Informació 1 Tècnic responsable de Gestió Tributària DE LA GESTIÓ 1 Tècnic responsable de Comptabilitat i Gestió Administrativa RUTINÀRIA 1 Delineant responsable de Cadastre 1 Administratiu responsable de Recaptació Executiva L’Oficina 2 Administratius de Gestió Tributària 4 auxiliars PERSONAL ACTUAL OFICINA GESTIÓ ESTRATÈGICA 12 persones 1 Tècnic responsable d'Informació i Avaluació 1 Tècnic responsable de Planificació i Control 1 Tècnic de Planificació i Control (inclou Comptabilitat i Gestió Administrativa) 1 Cap de Negociat de Cadastre (Diputació paga 48.000€ del seu sou) 3 Administratius A LA GESTIÓ DEL VALOR 4 auxiliars AFEGIT L’Oficina de Gestió Estratègica Pàgina 14 © Jordi Joly Lena
 15. 15. LA COMUNICACIÓ CIUTADANS PROVEÏDORS EMPLEATS CONSELL DE DIRECCIÓ JUNTA DE GOVERN Valorar que aquet pla Entendre que el pla te Entendre el Pla com un està fet per a ells i el seu previst despeses • OBJECTIU Impulsar Difondre model d’eficiència on ells futur. Implicació necessàries, bàsiques per son una part fonamental a la seva eficiència Premsa local Reunions internes. Reunions internes amb • MITJANS Reunions internes amb el Reunions internes amb Mailing “Bústia estratègica” els responsables de Consell de Direcció els Directors d’Àmbit Reunions contractacions. “Visitador Estratègic” • DATES Juliol 2008 Juliol 2008 Jul – Set - 2008 Jul – Set - 2008 Jul – Set - 2008 Pàgina 15 © Jordi Joly Lena
 16. 16. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ ANTECEDENTS DEFINICIÓ DEL PACTE ELS OBJECTIUS VISIÓ GLOBAL DELS MAPES DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ EL PLA DE COMUNICACIÓ ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011) Pàgina 16 © Jordi Joly Lena
 17. 17. EL MAPA ESTRATÈGIC O MAPA DE CIUTAT VISIO SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA MISSIÓ MISSIÓ INNOVACIÓ POLÍTICA EN SOSTENIBILITAT CONTINUADA XARXA ECONÒMICA 3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES 1. PERSONES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i BENEFICIARIS DE CONEIXEMENT AGENTS SOCIALS i CULTURALS Ciutat saludable, propera Progrés i Competitivitat cohesionada socialment Implicació de la Societat Civil 883.631 € 11.741.565 € 7.097.266 € 4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL 6. EL TERRITORI 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I ESTRUCTURA EL PLANEJAMENT I LES INVERSIONS Qualitat de vida, ciutat verda i COMUNICACIONS accessible Habitatge públic i equipaments per Fluïdesa en el trànsit i transport públic les noves centralitats 31.806.793 € 2.807.737 € 47.851.465 € 7. EL PRESSUPOST 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ De la cultura de la despesa a la Gestió estratègica i de resultats RECURSOS cultura del cost Innovació continuada 13.630.661 € 36.256.727 € 2.504.868 € Pàgina 17 © Jordi Joly Lena
 18. 18. EL MAPA COMPETITIU SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. VISIO BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA ELS OBJECTIUS MISSIÓ MISSIÓ ESTRATÈGICS DEL MAPA DE CIUTAT ELS OBJECTIUS RESULTATS ESTRATÈGICS DEL MAPA DE CIUTAT. Perspectives estructura i recursos (Outputs) 1 PROCÉS 1 PROCÉS 2 ...... PROCÉS 8 PROCESSOS OBJECTIUS DE GESTIÓ OBJECTIUS DE GESTIÓ OBJECTIUS DE GESTIÓ 2 3 8 EL PRESSUPOST LES PERSONES EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA RECURSOS INNOVACIÓ 9 10 11 Pàgina 18 © Jordi Joly Lena
 19. 19. ELS MAPES FUNCIONALS PER A CADA DIRECCIÓ D’ÀMBIT SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. VISIO BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA ELS OBJECTIUS DE VALOR GESTIÓ DEL MAPA CORPORATIU ELS PROPIS QUE IDENTIFIQUI LA DIRECCIÓ DE L’ÀMBIT CLIENTS 1 PROCESSOS CLAU PROCESSOS PROCESSOS ORDINARIS OBJECTIUS OPERACIONALS OBJECTIUS OPERACIONALS 2 3 EL PRESSUPOST LES PERSONES EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA RECURSOS INNOVACIÓ 4 5 6 Pàgina 19 © Jordi Joly Lena
 20. 20. VISIO SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA MISSIÓ MISSIÓ INNOVACIÓ POLÍTICA EN SOSTENIBILITAT CONTINUADA XARXA ECONÒMICA BENEFICIARIS 154.580.714 € Les polítiques directes a les persones, les associacions i les empreses. + 19.722.463 € ESTRUCTURA 134.858.251 € El manteniment de la ciutat i les inversions sobre el territori + 82.465.995 € Els Recursos Humans de l’AAPP. RECURSOS Les amortitzacions i els interessos del 52.392.255 € finançament de les inversions. La tecnologia i la infraestructura interna Pàgina 20 © Jordi Joly Lena
 21. 21. 154.580.714 € BENEFICIARIS Les polítiques directes a les persones, les associacions i les empreses. 19.722.463 € 1. PERSONES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i 3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE AGENTS SOCIALS i CULTURALS CONEIXEMENT Ciutat saludable, propera cohesionada socialment Implicació de la Societat Civil Progrés i Competitivitat 883.631 € 11.741.565 € 7.097.266 € 01 Una ciutat per a la Família 506.641 Caràcter internacional i innovador de la nostra economia. Projectar Una ciutat implicada i Una ciutat per als sèniors, per a la gent gran. 02 01 Catalunya, el nostre territori, les 52.767 437.107 01 corresponsabilitzada amb els projectes 22.756 Omplir de vida els anys. nostres empreses i els nostres de ciutat. emprenedors al món. 348.571 03 Una ciutat d'oportunitats per als joves. Una ciutat que garanteix la cohesió social i 3.453.810 Posicionar Sant Cugat com a ciutat 04 la solidaritat, pensada per a tothom. 02 de la ciència, de la innovació i del 72.238 Un associacionisme fort, responsable coneixement. 02 1.426.258 i amb projecció de ciutat. 539.923 05 Una ciutat segura. Consolidar un model local comercial 1.031.364 06 Ciutat acollidora i d’integració ràpida. 03 448.526 urbà competitiu. 235.324 07 Ciutat saludable. 04 Qualitat de vida empresarial. 260.097 Una ciutat amb identitat interioritzada 5.648.250 03 10.685 08 Implicació personal en la sostenibilitat. 05 Empreses socialment responsables. 50.000 5.178.136 09 Sant Cugat ciutat educadora Pàgina 21 © Jordi Joly Lena
 22. 22. 134.858.251 € ESTRUCTURA El manteniment de la ciutat i les inversions sobre el territori 82.465.995 € 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I 6. EL TERRITORI 4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL INVERSIONS EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS Qualitat de vida, ciutat verda i Habitatge públic i equipaments per les accessible noves centralitats Fluïdesa en el trànsit i transport públic 31.806.793 € 47.851.465 € 2.807.737 € Millorar la qualitat dels carrers de la Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de 15.830 Suprimir el vial de cornisa i el 01 25.851.481 21.824.757 01 ciutat, el mobiliari urbà, l’enllumenat i la protecció oficial de venda i de lloguer. 01 vial d’enllaç. xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada. Vetllar per una xarxa optimitzada d’Atenció Primària i A.E 02 especialitzada de salut, xarxa socio-sanitària, Promoure la interconectivitat 31.660 02 residència de gent gran i per discapacitats. ferroviària de Sant Cugat. Garantir la conservació del patrimoni 4.063.454 02 ambiental de Sant Cugat. 03 Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat 18.980.085 A.E. Facilitar i promoure’n l’ús de Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, 03 FGC/RENFE. 251.163 arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el 04 Monestir com a centre estratègic i de projecció de Completar el Pla de vianantització del 03 3.069.400 ciutat. centre 16.489 Fer de la bicicleta un mitjà de 2.668.904 Optimitzar, recuperar i crear espais per a usos 05 04 transport pràctic a la ciutat. socio-culturals. 99.831 Execució del 50% del Mapa d'instal·lacions 06 Ciutat referent en la lluita contra el 04 Millorar la xarxa i freqüències esportives del Municipi. 634.326 canvi climàtic a nivell local 2.489.212 del transport urbà a tota la 05 A.E. 07 Vetllar per la implementació del Mapa escolar. ciutat. Entrar a Mancomunitat de Municipis per la realització O.E. 08 Millora l'accessibilitat a la via publica i de noves inversions. Fer de Sant Cugat una ciutat 2.214.854 05 als serveis públics. 06 ben senyalitzada i amb una 254.544 09 A.E. Vetllar per la construcció dels Jutjats. mobilitat fluida i segura. Pàgina 22 © Jordi Joly Lena
 23. 23. EL MAPA POLÍTIC de l’AAPP. Els Recursos Humans 52.392.255 € RECURSOS Les amortitzacions i els interessos del finançament de les inversions. La tecnologia i la infraestructura interna 7. EL PRESSUPOST 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ De la cultura de la despesa a la cultura Gestió estratègica i de resultats del cost Innovació continuada 13.630.660 € 36.256.727 € 2.504.867 € Identificar-nos com una 01 organització orientada als 4.421.501 01 Assolir l' e-administració resultats Garantir l'equilibri econòmico- 438.329 01 12.564.975 financer Administració referent en 02 matèria d’innovació, RRHH i Ciutat referent en matèria 31.238.581 qualitat de la Societat de la 02 Informació i del 287.098 Coneixement. Finançar inversions amb estalvi 1.065.685 Aprovació del Codi d'Ètica ordinari. 02 O.E. 03 Corporatiu. Reenginyeria de serveis 03 53.445 i de les inversions. Promoure la participació i la 04 comunicació interna per als 235.368 Mapes Estratègics Garantir la capacitat inversora Implantació de les noves 03 O.E. municipal tecnologies de gestió i Adaptar l'estructura 04 361.276 1.725.995 explotació dels serveis 05 organitzativa als reptes del municipals nou model definit en el Mapa. Pàgina 23 © Jordi Joly Lena
 24. 24. Moltes gràcies per la vostra atenció. Pàgina 24 © Jordi Joly Lena

×