Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Participar x crear. CAT TEXTUAL

925 views

Published on

Presentació a l'Eusko Jaurlaritza-Govern Basc. Vitòria-Gasteiz, 2 de febrer de 2010. En català. TEXTUAL.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Participar x crear. CAT TEXTUAL

 1. 1. Participar x crear Versió textual Jordi Graells Joc-Tantrix_fons-transparen © jordigraells. CC BY 2.0 www.graells.cat Barcelona, 2 de febrer de 2009 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica CC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de Innovación 1 que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca . Colaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009
 2. 2. 1. Què passa a la societat? 2 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 3. 3. Revolució Internet... Què ha provocat Internet i la tecnologia? 1. Les persones amb interessos afins poden interactuar o associar-se sense intermediaris. P.ex. Facebook o Twitter 2. Qualsevol persona pot esdevenir un emissor de continguts. Per ex. els blocs o Youtube 3. Internet és una eina il·limitada per generar, gestionar i difondre el coneixement. Per ex. Wikipedia 3 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 4. 4. ... en una societat canviant Canvis socials, econòmics, culturals i polítics: 1. Institucions amb nous models de negoci i noves formes d’organització. També l’Administració. 2. Persones que poden participar més i aportar el que saben. 3. Un concepte de propietat intel·lectual diferent malgrat els pedaços legals vigents. 4. Mitjans de comunicació, escola, salut... diferents perquè els periodistes, mestres i metges ja no són els únics intermediaris. 5. Una política que exigeix líders que tinguin més en compte la ciutadania i que aprofitin la intel·ligència col·lectiva per afrontar l’actual complexitat. 4 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 5. 5. ... molt canviant :P www.illicitencounters.com 5 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 6. 6. ... i un model econòmic millorable ‘La viñeta’ de Ernesto Rodera a Adn.es divendres 4 de desembre de 2009 6 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 7. 7. La clau: ¿pot ajudar la tecnologia a reinventar la gestió a les organitzacions? El web ha fet possible que qualsevol proposta tingui una oportunitat. ? Cal traslladar aquest canvi de paradigma a les organitzacions que no veuen més enllà del seu model de funcionament per objectius. ¿Qui liderarà aquesta transformació de les organitzacions? elles tu nosaltre ells s jo vosaltres 7 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 8. 8. Cal gestionar les organitzacions i la societat d’una altra manera Necessitem líders més que directius que promoguin les condicions perquè altres persones innovin. L’objectiu ha de ser ¿com construir una organització, una comunitat i un país que motivin la gent a oferir la seva creativitat i passió tots els dies? «Les capacitats diferencials vosaltres elles tu nosaltre s jo són la imaginació, ells la creativitat i la passió.» (Gary Hamel) 8 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 9. 9. Idees diferents: concurs The FunTheory 9 www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 10. 10. 2. Què passa a l’Administració? 10 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 11. 11. L’Administració és una organització... McHugh Bluff Architectural Reflections www.flickr.com/oceanflynn/2142800130 © ocean.flynn. CC BY-NC-SA 2.0 11 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 12. 12. Scaffolding: Not just for construction workers anymore © kevindooley. CC BY 2.0 amb uns processos gens senzills... 12 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 13. 13. ... i una estructura molt compartimentada 13 Time Cubicles www.flickr.com/photos/stewf/393637283 © stewf. CC BY-NC-SA 2.0 Play “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 14. 14. ... i una estructura vertical 14 SANY0315 www.flickr.com/photos/petezin/267835957 © petezin. CC BY-NC-SA 2.0 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 15. 15. On hi ha intents d’avançar cap a l’Administració digital (eGov) i 2.0 (oGov) Consciència Lideratge Seguretat de si mateix Judici Treball en equip Intuïció Creativitat Presa de decisions Responsabilitat Good-looking © Tifotter. CC BY 2.0 Implicació RSS 15 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 16. 16. Però són percebuts una mica així... Hippie bug! © Shockie CC–BY–SA–2.0 16 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 17. 17. ... o com la drecera ràpida a processos que no funcionen :P ¡Cuidado, puede pasar algo! © RinzeWind. CC BY 2.0 17 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 18. 18. ... o com un prototipus Technological University of Delft. Holanda 18 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 19. 19. 3. Propostes d’acció Un nou món per construir, no a través del que pensem (com fins ara) sinó del que fem 19 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 20. 20. 3.1 Implantem la innovació a l’Administració 20 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 21. 21. Estímuls Barreres per innovar per innovar - Més marge per a prova/error - Inèrcies fortes. Costa - Capacitat de cooperació desaprendre - Capacitat de compra - Poca tradició R+D. No hi sol sindicada haver òrgans d’innovació - La innovació és al discurs - Entorns estables amb poca de l’Administració pressió sobre els resultats - Canvis socials - No orientació al talent - Entorns tecnològics i de - Cadena de valor no coneixement més accessibles estructurada a partir de l’usuari - Contenció pressupostària - Cultura corporativa preval amb exigència de resultats sobre cultura del canvi 21 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 22. 22. Abast de la innovació Innovació són els canvis que generen valor i esdevenen avantatges competitius i sostenibles en el temps. Serveis (o productes) Canals - Nous serveis - Globals - Noves prestacions - Glocals Processos Organització - Eficiència - Funcional / Jeràrquica - Eficàcia - Flexibilitat / Agilitat - Tecnologia - Descentralització / Centralització 22 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 23. 23. Organitzacions innovadores 1/2 A més dels exemples d’innovació que citen els manuals: iPad Touch © FactoryJoe. CC 23 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 24. 24. Organitzacions innovadores 2/2 «El consumidor mai no acceptarà haver de transportar i muntar els seus mobles» «La fotografia digital no substituirà la tradicional perquè és cara i amb menys qualitat» «El transport aeri està reservat a viatges de negocis i turisme d’alt poder adquisitiu» «Els ordinadors personals són un producte d’entreteniment, mai no substituiran les estacions de treball tradicionals. El programari ha de ser en local, mai a Internet» «Internet és un excel·lent vehicle d’informació i consulta, però mai no serà un canal d’adquisició de béns o serveis» 24 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 25. 25. La innovació a les organitzacions Diferents estadis/enfocaments. La innovació com a: - Gestió de projectes majoritàriament tecnològics, enfocats a millora de la productivitat. Control de costos però no beneficis. Alguns projectes són innovadors. - Responsabilitat funcional. Hi ha un departament que compleix aquesta responsabilitat. Visió enginyeril. - Iniciativa estratègica. La innovació se sistematitza i es comunica, afecta productes, serveis, usuaris, canals, processos. - Cultura. L’organització té una estratègia corporativa d’innovació que abraça tots els recursos humans. Amb estratègia de comunicació específica i traçabilitat dels resultats. 25 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 26. 26. Com assolir una cultura d’innovació? Cultura = coneixement VOLER que permet fer un judici La direcció ha de liderar el procés mitjançant crític i també nivell de l’exemple, el compromís i el reconeixement de les actituds innovadores. desenvolupament científic, industrial, SABER artístic... d’un grup Estratègia d’innovació aplicada al model de o època. generació de valor (serveis, ciutadania), a l’eficiència (empleats, gestió, processos) i als intangibles (drets d’autor, xarxa Poder Voler relacional, programes...). Phrenology heads © Gaetan Lee. CC BY 2.0 PODER L’èxit del desplegament de la innovació dependrà del grau d’integració amb la Saber operativa normal del model de gestió / prestació de serveis i en l’activitat ordinària de les persones 26 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 27. 27. Innovar = transformar coneixement en valor Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 És un moment històric determinant que transforma per a sempre la manera com aprenem, produïm, interaccionem amb l’entorn i ens relacionem amb els altres. Innovar és, doncs, definir nous models de relació i de creació de valor. 27 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 28. 28. 3.2 Impulsem estratègies col·laboratives de gestió del coneixement 28 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 29. 29. Cap a una nova gestió Extraído del Informe Sociedad de la información 2009. Font: Mckinsey 2009 Font: www.acando.com (via MJ Salido @Odilas) 29 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 30. 30. El coneixement sorgeix de la relació - Es maximitza i valora en excés el document. - La divisió en compartiments tancats dels departaments exigeix que la interacció entre si s’hagi de fer en suport documental. - Per meritòries tasques de sintetització per transmetre als altres el nostre coneixement, no podrà ser mai contingut en un document. - Cal, per tot això, generar fluxos de comunicació per poder-lo compartir, per afavorir visions més extenses i detectar oportunitats en i entre els equips. Font: “Guías par la Transformación” - Maite Darceles (via María Jesús Salido – Odilas) 30 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 31. 31. Administració experimental, oberta, subsidiària, col·laborativa... colaborar Gràcies Alorza (Alberto Ortiz de Zárate ;-) conversar relacionarse 2.0 2.0 escuchar guardar leer WEB WEB buscar presentar calcular escribir 31 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 32. 32. CoP a l’Administració A l’Administració hi ha professionals que s’organitzen en CoP a partir de les seves afinitats laborals, comparteixen la informació i obtenen millors resultats gràcies al coneixement col·lectiu que elaboren. An Innovation Competence Process Coming From Knowledge Management © Alex Osterwalder. CC BY 2.0 32 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 33. 33. Com el programa Compartim www.gencat.cat/justicia/compartim de la Generalitat de Catalunya, amb unes 1.500 persones organitzades en 15 CoP i amb més de 21 grups de treball des de fa 4 anys. 33 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 34. 34. Transferència i gestió del coneixement www.youtube.com/watch?v=EjmGequMYmw www.youtube.com/watch?v=e5OtvnEddy8 34 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 35. 35. 3.3 Avancem cap a la governança oberta 35 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 36. 36. L’openGovernment o governança oberta De la innovació a la Governança oberta (Open Government) oGov Amb la idea de la imatge –via Alorza– l’objectiu final ha de ser avançar cap a formes de govern-administració amb més eficàcia, eficiència, transparència, coresponsabilitat, participació- col·laboració, reutilització del Ponerles Puertas al Campo © Takashy. CC BY-NC-ND 2.0 coneixement i diàleg amb tots els agents www.flickr.com/photos/takashy/2779986384 (ciutadania, professionals, organitzacions...). 36 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 37. 37. Estat social en crisi i reptes complexos Crisi de model d’estat per: 1. Pèrdua de competitivitat en el mercat global. 2. Per costos socials més elevats. 3. Desequilibri entre ingressos i demandes. 4. Pèrdua de credibilitat en l’acció política. 5. Percepció de l’estat com a mal gestor incapaç de preveure les polítiques de l’estat de benestar (salut, educació, ocupació...). Reptes complexos perquè no pot satisfer les demandes per: 1. Diversitat d’usuaris 2. Administració massa reguladora per poder afrontar la transparència 3. Contradicció entre les promeses polítiques i l’execució eficaç del pressupost 37 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 38. 38. Estudi* Governance International Conèixer sistemes de coparticipació, coproducció i coresponsabilitat de la ciutadania en la prestació de serveis: 1. Hi ha coresponsabilitat en múltiples serveis. 2. La coproducció és individual (no via grup). 3. Dones, aturats i gent gran són els més coproductors. 4. La ciutadania vol coproduir més del que ho fa. La conclusió és que hi ha espai per avançar en la prestació de serveis amb més coresponsabilització del ciutadà. * Enquesta feta a 4.951 ciutadans de República Txeca, Dinamarca, França, Alemanya i Regne Unit per conèixer la disposició a col·laborar amb els governs per millorar l’entorn, també les motivacions i els límits de la col·laboració. www.5qualiconference.eu 38 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 39. 39. Quina mena de coresponsabilitat? Hi ha algunes activitats col·lectives però prevalen les www.5qualiconference.eu/FCKeditor/userfiles/file/etude.pdf individuals. Malgrat això, l’àmbit privat palesa que, a més coresponsabilitat, més autonomia en l’ús del servei (gasolinera, súper, bitllets viatges, embarcament en línia...). 39 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 40. 40. La col·laboració en els serveis 1. Expacients de malalties greus assessoren malalts, ja que el metge no té experiència sociosanitària. 2. A demandes més personalitzades hi ha l’opció d’ofertes específiques amb implicació o aportació (dinerària també) de l’usuari. Ex. - renovació del carnet de conduir - mares que aprenen català quan recullen els infants a l’escola - pares i mares que fan classes a extraescolars 3. Inversió de temps, esforç o diners de l’usuari per assolir grans estalvis. Ex. Servei de correus australià demana escriure el CP en caselles. 4. Per fomentar la col·laboració ciutadana, cal usar adequadament les recompenses, valors, sancions i els àmbits temàtics (medi ambient, salut i seguretat, per aquest ordre segons l’estudi). 40 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 41. 41. Serveis col·laboratius COPRODUCCIÓ Més enllà de l’autoservei, explorar també: - La coedició de continguts: els usuaris creen els continguts, els etiqueten, els prioritzen, els difonen. - La coproducció de serveis: els usuaris presten servei en un voluntariat nou, amb la intermediació de la tecnologia. - Els serveis p2p: els usuaris poden col·laborar entre si sense la mediació de l’Administració. © alorza 41 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 42. 42. Evolució de la col·laboració en els serveis Pacient Pacient Pacient Pacient més col·laborador informat col·laborador informat proactiu Pacients més Comparteixen en Organitzen amb Col·labora ben informats xarxa coneixement la seva opinió amb el metge i amb més associat a la l’atenció ciutadana autonomia malaltia de l’SNS britànic www.forumclinic.org www.patientslikeme.com www.patientopinion.org.uk 42 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 43. 43. Dues perspectives en la gestió pública control de qualitat del servei / Participació ciutadana en el i en la presa de decisions openGovernment Gestió pública Administració 2.0, tradicional col·laborativa, oberta... Coproducció Participació més oberta de la ciutadania Coresponsabilitat en l’elaboració i prestació Coparticipació dels serveis. 43 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 44. 44. Pla d’acció en la col·laboració als serveis Per implantar polítiques de coproducció – col·laboració – cocreació amb la ciutadania, cal: 1. Canvi de cultura corporativa a l’Administració. Els funcionaris perden el monopoli de l’expertització. 2. Dissenyar una nova relació funcionariat - ciutadania. 3. Tenir present que els usuaris prefereixen col·laborar en diferents tipus de serveis i majoritàriament des de la perspectiva individual, segons l’estudi. 4. Valer-se de la ciutadania que té més temps (joves i gent gran). 6. Aprofitar les rutines diàries de la ciutadania per idear-hi serveis imaginatius de tota mena (bancs i intercanvis de coneixement, etc.). 5. Elaborar estudis d’avaluació sobre el nivell d’eficiència que aporta la col·laboració, com el de la CoP d’educadors socials de la Generalitat. 44 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 45. 45. Avaluar. Eficiència per ser transparents Segons l’Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) www.ivalua.cat: L’eficiència i la transparència obliguen a incorporar l’avaluació com a pràctica sistemàtica al: - Sector públic (algunes experiències intermitents) Day 26--The pen(cil) is mightier than the sword © dieselbug2007 CC –BY –NC – 2.0 - Sector privat Fomentar una cultura de l’avaluació i una cultura ciutadana de ‘participació informada’ en afers públics, per reclamar rigor i transparència en intervencions públiques. 45 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 46. 46. Què vol dir avaluar serveis i polítiques públiques measurement of the color © arquera CC-BY-2.0 1. Identificar polítiques públiques que funcionen. 2. Quin impacte tenen. 3. En quina mesura l’impacte és atribuïble al problema o a la intervenció pública. És a dir, si hi ha menys incendis, no forçosament significa que és a causa de la bona actuació dels bombers. 4. Moltes variables que influeixen sobre l’impacte a més de la intervenció pública i compliquen l’avaluació (evolució de l’economia i la societat, altres programes, lleis en vigor, etc.). 5. Avaluació de l’impacte no significa, doncs, què s’ha esdevingut amb la intervenció pública, sinó comparar què hauria passat si no s’hagués fet la intervenció. 46 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 47. 47. Fórmula per avaluar Impacte = Y1 – Y0 l’impacte Y1 = outcomes esdevinguts amb la intervenció pública Y0 = outcomes esdevinguts sense la intervenció pública (contrafactual). Es tracta sempre de trobar unitats amb trets similars a les que participen del programa que s’avalua. Per ex. Y1 = quantes persones han trobat feina després de seguir curs de formació; nombre de patents registrades per subvencions R+D+I En canvi, Y0 és molt difícil de calcular. Es tracta d’elaborar hipòtesi al màxim de realista i quantificable per mitjà d’un escenari de comparació observable. Ex. Departament d’Educació i programes per dotar de més autonomia els centres educatius per millorar la qualitat de l’educació: Y1 = qualificacions dels infants d’aquests centres dotats de més autonomia Y0 (hipòtesi contrafactual) = qualificacions infants en escoles similars però que no són al programa 47 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 48. 48. Avaluació de l’impacte: conclusions Les metodologies d’avaluació són diverses. Han de tenir en compte: 1. Anàlisi prèvia dels objectius del programa, el procediment de selecció dels participants, procés d’implementació i les fonts d’obtenció de les dades. 2. Millor en programes estables. En els nous, cal fer avaluació d’implementació . Excepte els programes pilot. 3. L’avaluació de la implementació (interès per saber si un programa funciona o no) complementa l’avaluació de l’impacte. www.gencat.cat/justicia/compartim 48 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 49. 49. Avaluació de l’impacte del Compartim L’avaluació de l’impacte de la CoP d’educadors socials del Compartim per la fórmula Impacte = Y1 – Y0 prova que el treball col·laboratiu és més eficient. Per veure la presentació sencera: www.slideshare.net/jordigraells i www.slideshare.net/justicia A. EN COMUNICACIONS: 2.416 consultes a repositori de fitxers (s’avalua aquesta eina): 1. Estalvi de costos de tramesa de 2.416 MB (fitxers d’1 MB de mitjana) 2. Estalvi de temps 43 dies (2.416 x 8 min [guany respecte a cerca en altres xarxes]) = 19.328 min o 42,95 dies B. EN DESPLAÇAMENTS Es feien 11 jornades (sense plataforma tecnològica) – 8 (amb la plataforma) = 3 x 8 (membres CoP) = 24 1. Estalvi econòmic: 1.584 € 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 € 2. Estalvi temps: 24 dies C. EN CONSULTORIA 1. Estalvi econòmic aprox uns 10.000 i 20.000 € (en projectes semblants fets per consultories externes) 2. Estalvi de temps: 50 dies [50 h (2,5 mesos estalviats) x 8 (membres CoP) = 400 hores o 50 dies] D. EN FORMACIÓ 1. Estalvi econòmic 125 [formats pel treball en CoP] – 25 [formats per curs] = 100 persones més formades 84 € [ràtio cost formació curs] – 17,6 € [ràtio formació per CoP] = 66,4 € estalvi per persona 2. Estalvi de temps: 500 h [de no-treball per assistència a curs] – 160 h [de no-treball per acció en CoP] = 340 h estalvi 49 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 50. 50. 50 Extraído del Informe Sociedad de la información 2009 . Fuente: Mckinsey Quarterly Global Survey 2009. Datos de julio de 2009. * Incluye respuestas de quienes están utilizando al menos una tecnologí Web 2.0, aunque sea en pruebas. Via MJ Salido @Odilas altres Avaluació: “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 51. 51. 3.4 Fem participar les persones 51 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 52. 52. Participació 52 http://compartim.socializame.com “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 53. 53. Participació de la gent = mina d’idees Utilització d’eines sín crones per comunica r-nos i respostes imm ediates rs més produc tius i feliços CoP + tauler d’anuncis = treballado Implicació directiva e n l’elaboració i la dif usió dels productes de les CoP e gestió del cone ixement Organi tzació d’un congrés anual sobr Crear la xarxa de pers onal innovador de l’A dm inistració 53 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 54. 54. www.irekia.euskadi.net/es Administració: espais per a la creació www.appsfordemocracy.com 54 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 55. 55. 3.5 Promovem un lideratge diferent 55 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 56. 56. Un lideratge que mimi els professionals 1r Els professionals Un lideratge distribuït... 2n Els clients (la ciutadania, en … que, en termes de gestió, situï: el cas de l’Administració) ‘La viñeta’ de Ernesto Rodera a Adn.es dimecres 27 de gener de 2010 3r Els interessos de l’accionariat 56 “Participar para crear” Gasteiz-Vitoria, enero de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 57. 57. El lideratge del primat Bermúdez de Castro, codirector Atapuerca Líder natural en els primats: generós, pragmàtic, estrateg, comparteix info, busca l’èxit del grup. «Els líders naturals no abunden i per això molts grups són regits per persones amb poca capacitat de lideratge, capaços d’infondre por –descriu l’autor–. Són petits dictadors envoltats d’uns pocs seguidors a qui afavoreixen a canvi de la seva fidelitat. Com que la informació és un bé preuat, se la reserven. El seu objectiu és mantenir la jerarquia. Els individus de l’organització es frustren perquè no desenvolupen tot el seu potencial i compleixen el que tenen encarregat sense més». L’autor avisa «encara que la capacitat personal del dirigent sigui elevada, la innovació és fruit de la lliure interacció entre dos o més individus». «Avui no hi ha èxit en solitari. Un líder ha de conèixer les habilitats de cadascú, delimitar les competències i donar llibertat d’accés a la seva creativitat». 57 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 58. 58. 3.6 Canviem les regles de la propietat intel·lectual 58 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 59. 59. Quina diferència hi ha? © Sydney Morning Herald www.smh.com.au Eiffel Tower at night © rednuht, www.flickr.com/photos/rednuht/275062341/ CC BY 2.0 59 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 60. 60. De fet no ens estem inventant res... No és propietat de ningú. Es pot reproduir sense temença de cap mena. 60 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 61. 61. Debat enquistat en propietat intel·lectual i DA Les Coneixement = Com superar-lo? descàrregues obert, com a actiu són il·legals per generar riquesa Propostes acció: - Respectar possible termini reduït de protecció de les obres. - Accés públic a l’obra si no hi ha ànim de lucre. - Reutilització de coneixement de l’Administració. - Obres protegides per DA i difoses en obert. Cal citar obra en CC. - Suport a reconversió indústria tradicional de continguts. - etc. 30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0 61 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 62. 62. La situació ideal: que el coneixement que es generi en el sector públic passi directament a domini públic 62 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 63. 63. La reutilització a la Generalitat Pautes proposades: A. La reutilització de la informació de l’Administració pública perquè persones i agents del mercat es beneficiïn de la documentació pública segons la Llei 37/2007. B. El cas específic de les bases de dades (BD). C. Llicències per a continguts oberts, com les Creative Commons (CC) per a materials propis i, sobretot, de tercers amb drets de propietat intel·lectual. 63 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 64. 64. Publicacions de la Generalitat en CC www.gencat.cat/publicacions [...] 64 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 65. 65. Reutilització: obertura de dades públiques www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-11692x/es/acuerdos/indice3_c.apl#DPTO1 Bravo!!! 65 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 66. 66. 3.7 Interaccionem a les xarxes socials i eines 2.0 66 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 67. 67. Per fer què? Gestió informació Cocreació Comunicació - Difusió Altres tasques - Sindicació - Bookmarking © jordigraells. CC BY 3.0 - Recomanació - Votació - Transferència de fitxers Aprenentatge 67 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 68. 68. 1. Per comunicar - difondre a la xarxa Comunicar amb el nostre públic. Com funcionen les notícies? 1. Comunicats de premsa a les agències. Intermediació ‘aliada’. 2. Canals de difusió que generin notícies, amb menys intermediació. La situació ideal seria disposar de xarxa social pròpia. Podem: - Centrar estratègia en bloc corporatiu - Facilitar la descàrrega de continguts. - Altres aspectes (sindicació, alertes, enquestes, pàgina Netvibes, widgets...). - Etc. 68 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 69. 69. 2. Per gestionar la comunicació La comunicació en xarxes socials i entorns 2.0 es caracteritza per: 1. Interacció. Cal un diàleg sincer, que creixerà més i més. 2. Estratègia. Per què hi som? 3. Espai propi. Un nexe de la nostra activitat a la xarxa. 4. Gestió del feedback. Retroalimentar l’estratègia. 5. Organització de les dades. Eficàcia. 6. Gènesi i gestió de BD. 7. Avaluació. Mètriques d’activitat, producció i impacte. També interessos, temes... 69 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 70. 70. ... organitzant la xarxa Socialitzar i fer eficients feines individuals: 1. Lector RSS. Donar-se d’alta mútuament i compartir fitxers i carpetes. GReader i Friendfeed. 2. Cerques. Especialitzar-les i sindicar-les. 3. Compartició de preferits. Arbre de boundles i tags a Delicious corporatiu ben estratificat. Fer xarxa personal i corporativa. 4. Arbre de categories i tags coherents per a diferents xarxes i webs. 5. Transferència fitxers grans per Adrive, Dropbox, Esnip, Boxnet... 6. Entorn personal i corporatiu a Netvibes o iGoogle, ginys-widgets i plugins. 7. Possibilitat d’obrir wiki per a informació no resident a la xarxa. 70 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 71. 71. ... i la cerca de la informació Cercar la informació és més rellevant que organitzar-la. Andrew McAfee, Associate Professor Harvard Business School (by Genís Roca www.slideshare.net/justicia/ponncia-gens-roca and www.slideshare.net/odilas) 71 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 72. 72. Què passaria si parléssim com a Twitter? www.youtube.com/watch?v=ezkxxpwPvic 72 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 73. 73. 3. Per cocrear en CoP a e-Catalunya 73 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 74. 74. Evolució del nombre de CoP i usuaris a e-Catalunya (set 2007- set 2009) 74 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 75. 75. 4. Per fer del bloc gencat l’espai central 75 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 76. 76. de presència Gencat a xarxes i eines 2.0 Complementem e-Catalunya i el bloc de gencat amb la comunicació a xarxes socials i webs 2.0 Youtube Twitter Yammer (Twitter Flickr (fotos) corporatiu) Slideshare Facebook (xarxa social) (presentacions) Delicious: 115 URL Linkedin (xarxa social preferits contactes professionals) Wikipedia 76 76 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 77. 77. Guies específiques 1/2 Detallen des d’estil comunicatiu a usos i gestió de l’eina. També etapes d’evolució com en el Twitter: Piràmitdes Twitter © jordigraells. CC BY 3.0 77 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 78. 78. Guies específiques 2/2 Piràmitdes Twitter © jordigraells. CC BY 3.0 78 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 79. 79. 3.8 Personalitzem els serveis i diferenciem-nos dels altres sent imaginatius 79 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 80. 80. www.youtube.com/watch?v=GuMZ73mT5zM Personalitzant al màxim els serveis... ‘La viñeta’ de Ernesto Rodera a Adn.es div 29 de gener de 2010 80 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 81. 81. Imaginació creativa 81 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 82. 82. 3.9 Expliquem amb històries que emocionen 82 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 83. 83. Story telling Transició des de repositoris de coneixement cap a històries i narratives. De presentació de Jesús Martínez ’Beneficis organitzatius de CoP madures 83 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 84. 84. No subestimem el poder d’una història... www.youtube.com/watch?v=X7MVtgXMclI 84 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 85. 85. ... i encara menys si toca els sentiments! www.youtube.com/watch?v=K6fSETphe4A 85 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 86. 86. 3.10 Impulsem la xarxa de professionals innovadors a l’Administració 86 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 87. 87. La xarxa de personal innovador Objectius: - Promoure la cultura de la innovació. - Impulsar l’emprenedoria a l’Administració. - Donar a conèixer persones, organitzacions i experiències innovadores. - Facilitar l’intercanvi de coneixement i la col·laboració en projectes innovadors. 87 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 88. 88. Pla d’acció per al canvi 1. Comunicació inicial 4. Habilitació d’espais de de l’estratègia col·laboració: corporativa per al treball - presencials en xarxa - en línia 2. Formació continuada: 3. Identificació d’agents del 2.1 Al conjunt del personal canvi: en eines i cultura col·laborativa - líders organització 2.2 Als líders - community managers en el seu nou rol de - qui sap què promotors de condicions perquè els altres innovin Adaptació text @Odilas 88 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 89. 89. Bibliografia, webgrafia i llicències Referències biblio i webgràfiques: - La alquimia de la innovación i altres llibres d’Infonomia www.infonomia.com - Marcel Planellas (ESADE). “Estrategias de crecimiento en tiempos de crisis”, a II Trobada Empresarial sobre Gestió Excel·lent. Barcelona, 19 juny 2008 www.clubexcelencia.org - Ignacio Ruiz. “Cómo incorporar la innovació en la cultura de las organizaciones”, a II Trobada Empresarial sobre Gestió Excel·lent. Barcelona, 19 juny 2008 www.clubexcelencia.org - 4t matí d’innovació a l’EAPC Innovació: una visió estratègica per a l'Administració, a càrrec de Xavier Marcet Gisbert, conseller delegat d'LTCproject i especialista en plans estratègics i d'innovació. Dimarts 25 de novembre de 2008 - 7è matí d’innovació a l’EAPC Cap a la governança col·laborativa, a càrrec de Marc López Plana, organitzador del Personal Democracy Forum a Europa. Dijous 5 de novembre de 2009 - ‘La coresponsabilitat dels usuaris en la prestació de serveis’ i ‘L’avaluació a Catalunya’ a Escola Innovació núm. 14 i 15, octubre i desembre de 2009. Barcelona, EAPC. - Gonzalo Martín. Bloc “La industria audiovisual” http://industriaaudiovisual.blogspot.com. - Bermúdez de Castro, José M. La evolución del talento. Ed. Debate. Barcelona, 2009. Imatges Les imatges usades en les diapositives de la presentació Participar x crear són totes de Wikipedia, de domini públic o llicenciades sota GNU (GNU Free Documentation License) o Creative Commons tal com es detalla en cada diapositiva. 89 “Participar x crear” Gasteiz-Vitòria, gener de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 90. 90. Gràcies! Participar x crear Jordi Graells Joc-Tantrix_fons-transparen © jordigraells. CC BY 2.0 www.graells.cat Barcelona, 2 de febrer de 2009 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica 90 que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca .Innovación CC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de Colaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009

×