Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obrint governs

792 views

Published on

Presentació a l'EMPA d'ESADE. Barcelona,13 de novembre de 2013.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Obrint governs

 1. 1. Obrint governs Jordi Graells / Teresa Puig graells.cat ESADE. EMPA Barcelona, 13 novembre 2013 1
 2. 2. Massa governs oberts 2 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 3. 3. Profusió del terme 3 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 4. 4. Ens calen pautes 4 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 5. 5. Estàndards de govern obert de la XIP youtube.com/watch?v=RPsVvbd80xU 5 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 6. 6. Què és la XIP La Xarxa d’Innovació Pública incorpora el potencial de les xarxes socials a la cultura, operativa i estratègia de l’Administració, per fer-la més participativa i innovadora. Per això, a la XIP conviuen persones de moltes procedències, amb una missió conjunta (innovar i canviar l’Administració) i amb un ideari mínim comú. xarxaip.cat @xarxaip facebook.com/xarxaip slideshare.net/xarxaip youtube.com/xarxaip flickr.com/xarxaip 6 Els xipaires treballen en xarxa i per projectes. ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 7. 7. Per posar d’acord moltes persones al voltant d’uns objectius mínims Estovar conceptes, obrir les ments, relativitzar les veritats de sempre... 7 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 8. 8. INprenedors: emprendre des de dins http://bit.ly/INprendedoresESP http://bit.ly/INprenedors 8 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 9. 9. Noves organitzacions per al segle XXI Canvi en totes les organitzacions. En la: 1.Cultura. Definir clarament l’objectiu i revolucionar l’actitud actual dels professionals i els directius. ! 2.Organització. Els processos s’han de dissenyar per servir l’objectiu. A l’Administració, si no ajuden el ciutadà, cal ser valents i canviar-los. 3.Lideratge. Més que jeràrquic, connector (Gary Hamel). El líder ha de construir l’entorn per col·laborar i innovar. 4.Entorn. Taules rodones en comptes de taulells, comptes de xarxes socials (i no burofaxs), espais d’innovació (i no compartiments tancats), programari en línia i col·laboratiu (més que correus electrònics i programes en local…). 9 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 10. 10. Open Government Standards www.opengovstandards.org 10 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 11. 11. www.opengovpartnership.org 11 OGP – Open Government Partnership ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 12. 12. OGP London Summit: Oct 30 to Nov 1 12 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 13. 13. Open Government Guide 13 www.opengovguide.com ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 14. 14. Guies de pautes i bones pràctiques Transparència, rendició de comptes i capacitació dels ciutadans. www.transparency-initiative.org 14 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 15. 15. I a l’Estat espanyol? 15 www.civio.es www.youtube.com/watch?v=8aW68_F9DtQ ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 16. 16. Transparència 16 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 17. 17. Control de les despeses dels governs http://bit.ly/golfmilitar 17 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 18. 18. La Llei de transparència del Govern central 18 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 19. 19. www.parlament.cat/web/participacio/esco-136 ‘Escó 136’ del Parlament de Catalunya 19 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 20. 20. Índex INCAU (indicadors de transparència per a les comunitats autònomes) de Transparency International Spain. 20 http://transparencia.gencat.cat Portal de transparència de la Generalitat ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 21. 21. 21 http://badalona.cat/governobert Índex ITA (indicadors de transparència per als ajuntaments de Transparency International Spain) http://transparencia.terrassa.cat Portal Ajuntament de Terrassa ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 22. 22. Transparency International Spain 22 www.transparencia.org.es ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 23. 23. Què és Transparency International 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. Participació 30 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 31. 31. Noves portals: We The People https://petitions.whitehouse.gov 31 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 32. 32. http://barcelonagovjam.wordpress.com Noves fórmules de participar 32 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 33. 33. 33 http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/02/12/idees-obertes-per-millorar-els-serveis-mobils-i-proposar-ne-de-nous/ http://ideesobertes.gencat.cat Open ideas: Idees obertes gencat ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 34. 34. Aportacions socials: votades i comentades 34 https://please.to/ ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 35. 35. Per preguntar als ciutadans allà on són I escoltar-ne la veu. Si ho fem des d’un sistema extern, ha d’estar justificat per a l’Administració (perquè n’obté avantatges) : 1. Simplificació del procés de suggeriments (feedback) i recepció de les idees de manera ordenada i ponderada socialment per la comunitat mateixa. 2. Integrable a qualsevol canal mòbil, web, codis QR... I adaptable amb mòduls multimèdia (Youtube...). 3. Gestionable des d’un sol lloc. 4. Personalitzable (web per gestionar-ne els continguts), interactiu (publicació per notificació push i correu electrònic als ciutadans que s’uneixin a la idea), social (compartició de les idees amb la comunitat pròpia) i mesurable (veure impacte de les idees i poder-les comparar). 35 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 36. 36. La ciutadania en polítiques públiques 1/4 Per què polítiques públiques de participació ciutadana? 1. Enriqueixen les polítiques públiques orientades a donar resposta a les actuals demandes de la societat. 2. Milloren la transparència de l’acció de govern. 3. La deliberació col·lectiva sobre els afers públics incrementa el sentiment de pertinença i apodera la ciutadania. @FrancescSoler 4. Millora l’eficiència de l’acció de govern perquè ajuda a prendre decisions. Desbloqueja posicions enquistades i, quan no ho aconsegueix, palesa l’existència de debat públic independent també de la decisió pública que s’acabi prenent. 36 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 37. 37. La ciutadania en polítiques públiques 2/4 Deliberació per a una participació de qualitat -Deliberació. Argumentacions per arribar a consens o per ajudar el govern a prendre les decisions amb més coneixement. -Metodologia ordenada en els debats socials. -La transparència és la clau de la participació perquè ofereix la informació de les polítiques públiques i explica els límits per no generar falses expectatives. 37 -Mecanismes de retorn (explicar aportacions de la societat que s’han incorporat), seguiment (com s’implementa la política pública) i avaluació (rectificar i/o millorar la participació). ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 38. 38. La ciutadania en polítiques públiques 3/4 Elements de participació -Mapeig dels agents públics de la participació. -Formes: processos participatius, espais estables de participació (sovint regulats i al voltant de determinat sector, com les dones, els joves...), tallers de participació (més planificats), grups de discussió (de composició més aleatòria), etc. -Eines TIC. Correu electrònic, bústia ciutadana, formularis i eines Internet: • Centralitzar en un sol espai • Fòrum amb registre previ • Dinamització del debat 38 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 39. 39. La ciutadania en polítiques públiques 4/4 Problemes i límits en la participació ciutadana -Tensió entre l’statu quo, que vol mantenir el rol actual, i la societat civil, http://bit.ly/ciudadaniared que reclama més espais de participació. -Poca maduresa participativa en els actors públics (ciutadania, empreses, entitats, polítics i funcionaris). Això comença a canviar per l’efecte de les xarxes. Efectes de la bretxa digital. -Cultura participativa del món associatiu poc representativa i diferent del nou tipus d’associacionisme internàutic. Cal entendre, aquí, molt bé l’efecte de les causes a Internet, com la gent s’afegeix i es desapunta d’un repte/un objectiu/una campanya... 39 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 40. 40. Ciberactivisme a Internet [...] Peña-López, I. (2013). Informació, Internet i participació ciutadana. III Jornades Internacionals de Comunicació i Societat. Universitat de Girona, 8 de novembre de 2013. 40 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 41. 41. Col·laboració 41 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 42. 42. Treball col·laboratiu en CoP a la Generalitat CoP a l’Administració A l’Administració hi ha professionals que s’organitzen en comunitats de pràctica a partir de les seves afinitats laborals, comparteixen la informació i obtenen millors resultats gràcies al coneixement col·lectiu que elaboren. Interactuen a la plataforma de treball col·laboratiu e-Catalunya An Innovation Competence Process Coming From Knowledge Management © Alex Osterwalder. CC BY 2.0 42 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 43. 43. Com el programa Compartim Col·lectiu educadors socials - CoP: Mobilitat segura (8 membres). - Període: any 2008 - Eina : repositori de documents Producte de coneixement elaborat: Programa de mobilitat segura als centres penitenciaris, amb l’objectiu de donar eines als educadors de presons i als usuaris per tractar el tema dels delictes de trànsit en clau socioeducativa. Públic destinatari: Més de 2.900 persones amb delictes de trànsit i preventivament al 100% de la població reclusa. Cost edició en paper del Programa de mobilitat: 1.800 € 43 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 44. 44. Amb bons resultats Impacte = Y1 – Y0 L’avaluació de l’impacte de la CoP d’educadors socials del Compartim per la fórmula Impacte = Y1 – Y0 prova que el treball col·laboratiu és més eficient. Any 2008. Per veure la presentació sencera: www.slideshare.net/jordigraells A. EN COMUNICACIONS: 2.416 consultes a repositori de fitxers (s’avalua aquesta eina): 1. Estalvi de costos de tramesa de 2.416 MB (fitxers d’1 MB de mitjana) 2. Estalvi de temps 43 dies (2.416 x 8 min [guany respecte a cerca en altres xarxes]) = 19.328 min o 42,95 dies 44 B. EN DESPLAÇAMENTS Es feien 11 jornades (sense plataforma tecnològica) – 8 (amb la plataforma) = 3 x 8 (membres CoP) = 24 1. Estalvi econòmic: 1.584 € 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 € 2. Estalvi temps: 24 dies C. EN CONSULTORIA 1. Estalvi econòmic aprox uns 10.000 i 20.000 € (en projectes semblants fets per consultories externes) 2. Estalvi de temps: 50 dies [50 h (2,5 mesos estalviats) x 8 (membres CoP) = 400 hores o 50 dies] D. EN FORMACIÓ 1. Estalvi econòmic 125 [formats pel treball en CoP] – 25 [formats per curs] = 100 persones més formades 84 € [ràtio cost formació curs] – 17,6 € [ràtio formació per CoP] = 66,4 € estalvi per persona 2. Estalvi de temps: 500 h [de no-treball per assistència a curs] – 160 h [de no-treball per acció en CoP] = 340 h estalvi ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 45. 45. Per on comencem? 45 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 46. 46. Evolució cap a les xarxes i la mobilitat Multicanalitat Amb el nou model, el ciutadà pot iniciar una interacció a través d’un canal i consultar-ne l’estat o també acabar-la en un altre de diferent d’una manera consistent i coherent. Per això, l’Administració ha de tenir eines i procediments per fer una gestió i una operativa integral dels diferents canals (interoperables): -processant en temps real aquesta informació de context. -disposant d’una visió completa dels indicadors clau. 46 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 47. 47. Obrint dades 47 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 48. 48. A les portes d’un gran canvi 48 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 49. 49. Sobretot per l’efecte de les macrodades (big data) en governs i ciutadania http://graells.wordpress.com/2013/09/01/les-macrodades-bid-data-als-governs 49 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 50. 50. I dels formats semàntics en el coneixement 50 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 51. 51. Les empreses que presten serveis públics De telefonia, electricitat, gas, aigua... també han d’obrir dades. 51 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 52. 52. Com el sector financer 52 www.centrodeinnovacionbbva.com/eventos/26377-taller-de-innova-challenge-big-data I per al conjunt d’empreses i sectors ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 53. 53. L’open data crea noves oportunitats emergence © green.thumbs flickr.com/photos/greenthumbs/3244645344 53 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 54. 54. On empreses i ciutadania ideen nous serveis Aplicacions web i per a mòbils creades per empreses i ciutadania gràcies a les polítiques open data. Estadístiques de població El Temps a Catalunya per a Android • Globus informatiu amb dades estadístiques de població (sector terciari) per municipi, amb el dataset equipaments de la Generalitat Desenvolupat per planol.info 54 Desenvolupat per Joan Pujol. • Guanyadora d’ajut Fundació puntCAT http://eixos.planol.info/ ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 55. 55. Interoperabilitat Empresa Pimpampum Descripció Agenda de territoris de parla catalana. Dataset Agenda cultural de Catalunya. Guanyadora dels Ajuts puntCAT 2011 Perfils de Twitter per publicar les ofertes de treball que agrupa la Generalitat Ofertes de feina via Twitter 23 perfils de Twitter amb les ofertes de feina que publica el web del Servei d’Ocupació de Catalunya. oberta.cat gencat.cat/feinaactiva/twitter 55 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 56. 56. Som presents de manera diferent arreu 56 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 57. 57. Catalunya Dades, organitzats en xarxa 57 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 58. 58. Pràctica de dades obertes Quines dades es podrien obrir a la teva organització? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... 58 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 59. 59. A les xarxes socials 59 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 60. 60. Ser a les xarxes socials o no ser-hi El preu de no ser a les xarxes www.youtube.com/watch?v=CBroIXOqP0g 60 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 61. 61. Usos personals de les xarxes socials Ús personal (i sovint frívol i inconscient) de les xarxes socials. 61 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 62. 62. I els qui l’haurien d’usar bé tampoc... 62 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 63. 63. Per exemple, a Twitter 1/7 63 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 64. 64. Twitter 2/7 – Twitter 012 64 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 65. 65. Twitter 3/7 – Emergències 65 https://twitter.com/redcross/alerts ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 66. 66. twitter.com/eventparrot Twitter 4/7 – Últimes notícies 66 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 67. 67. twitter.com/miss_ofertas Twitter 5/7 – Comunicació d’ofertes 67 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 68. 68. twitter.com/atrapalo Twitter 6/7 – Recomanacions de lleure 68 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 69. 69. twitter.com/BotIbex Twitter 7/7 – Seguiment de les finances 69 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 70. 70. Els governs a les xarxes socials: els EUA 70 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 71. 71. 71 Mapa de xarxes gencat: 330 comptes, incloent-hi els comptes múltiples (41 Meteo Comarques, 35 Trànsit per eixos viaris, 24 ofertes de feina per categories i 15 Rodalies per línia). Això és, 215 comptes simples www.gencat.cat/xarxessocials/ca/directori-xarxesgencat.html Els governs a les xarxes: Catalunya 1/2 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 72. 72. Els governs a les xarxes: Catalunya 2/2 Sisena edició: octubre 2013 72 Videoclip 012 sobre xarxes socials gencat ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 73. 73. Cal planificar molt bé l’estratègia http://ow.ly/8HS4L 73 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 74. 74. Estadística de xarxes socials Generalitat Indicadors de qualitat Twitter i Facebook Youtube, Flickr i Slideshare I continuar per indicadors més d’impacte, que avaluen els canvis que provoca l’actuació a les xarxes socials. 74 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 75. 75. Fitxa avaluació de xarxes Generalitat 75 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 76. 76. Pràctica de xarxes socials Quins comptes i perfils de xarxes socials es podrien activar a la teva organització? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... Se’n podrien tancar alguns dels que ja teniu oberts? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... 76 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 77. 77. Als serveis mòbils 77 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 78. 78. App desenvolupada per l’Administració Aplicació d’emergència del http://bit.ly/SOSInfoBCN App desenvolupada per la iniciativa privada Aplicacions mòbils complementàries www.youtube.com/watch?v=kChcH8w_HoA App desenvolupada per Lujop http://bit.ly/lujoptemps 78 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 79. 79. Sistema de notificacions push de gencat Canvi en els serveis mòbils, de la consulta d’informació a la comunicació proactiva de continguts i serveis. 79 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 80. 80. Serveis mòbils competitius: avisos push 80 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 81. 81. Reconeixement corporatiu del BYOD (bring your own device) o consumerització 81 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 82. 82. Pràctica de serveis mòbils Quins serveis mòbils hauria de desenvolupar directament la teva organització? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... Quins serveis mòbils hauria de desenvolupar tercers? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... 82 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 83. 83. Perquè està naixent una nova manera de governar...  83 Chick broke the egg © sheilapic76 CC BY 2.0 flickr.com/photos/53344659@N05/4978438263 / ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 84. 84. Líders que aprenen a cada moment Posa-hi la teva foto! 84 ‘Obrint governs’. Jordi Graells Costa. Barcelona, 13 de novembre de 2013 CC – BY 3.0
 85. 85. Gràcies! Jordi Graells / Teresa Puig graells.cat ESADE. EMPA Barcelona, 13 novembre 2013 85

×