Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nous models
                         de relació:
                        ...
Gestionar el


  Índex de la sessió
                                     coneixement...
1. Canviar les
  organitzacions3
4
                    Per què canviar?
                            per innov...
Gestionar el
               coneixement

  A l’economia actual...  per innovar
           ...
6
                         ... el coneixement és la variable clau
CC BY 2.0 – www.flickr.com/s...
Gestionar el


  ... per innovar tota mena
                                       ...
... i, en canvi, les organitzacions tenen molta
                    Gestionar el
           ...
Gestionar el
                                     coneixement
            ...
Gestionar el


     Com fan organitzacions ideals...
                                ...
Gestionar el

    ... que miren el món                                      conei...
Gestionar el


   ... i amb Internet i TIC abarateixen
                      coneixement
     ...
Gestionar el


   ... fins emergir al món amb Internet!
                     coneixement
      ...
Gestionar el


   Sovint la informació és això...
                              coneixemen...
Gestionar el


   ... i el coneixement és intricat
                                   ...
Gestionar el


   No veiem clar com afrontar la qüestió...
                    coneixement
     ...
Gestionar el


   I, a més, la tecnologia ens arriba
                     coneixement
       ...
Gestionar el
             coneixement
             per innovar
   Es fa difícil seguir un ca...
2. La tecnologia:
   web social o web 2.019
Eines difusió
   Justícia
   = eines
   corporatives
   Generalitat
20
Gestionar el


   Web
      coneixement
      per innovar
   2.0
21
http://www.internality.com/web20/
22
Web 2.0
23       CC NC SA 2.0 – www.flickr.com/alkalinezoo/192889545
Gestionar el

   Web 2.0: sols un canvi?                              coneixement
     ...
Gestionar el


   Web 2.0:
                                    coneixement
     ...
Gestionar el


   Web 2.0:
                                    coneixement
     ...
Gestionar el


   Dues constatacions:
                          coneixement
         ...
Gestionar el
                              coneixement

   ... i la segona         ...
3. El coneixement
29
Gestionar el


   Llibres de capçalera
                                     coneixem...
Gestionar el


   Coneixement ≠ informació
                                       ...
Gestionar el


   Cost de l’acció col·laborativa
                                    ...
Gestionar el


   Web 2.0: revolució social
                            coneixement
    ...
Gestionar el


    Del fracàs, aprendrem
                             coneixement
    ...
Gestionar el


   Les organitzacions
                                        cone...
Gestionar el


   Exemple d’intel·ligència
                            coneixement
     ...
Gestionar el


   Exemple d’intel·ligència
                     coneixement
            ...
Gestionar el


   Interaccionar des de la diversitat
                                  ...
4. Un model de
   comunicació 2.039
Gestionar el


   Què passa amb el concepte
                              coneixement
  ...
Gestionar el


   Diferents models de comunicació
                              coneixemen...
Gestionar el


   Àrees d’aplicació
                                    coneixement
...
Gestionar el


   Conceptes bàsics
                                  coneixement
   ...
Gestionar el


   Eines 2.0 per treballar
                                       ...
Gestionar el


   Eines 2.0 per a la intel·ligència
                           coneixement
 ...
Gestionar el


   Bloc vs. xarxa social?
                        coneixement
          ...
Gestionar el


   Eines 2.0 per escoltar 3/3
                                coneixement
...
Gestionar el


   Pautes per a una
                            coneixement
         ...
Gestionar el


   Pautes per a una
                           coneixement
          ...
Gestionar el


   Empresa i web 2.0
                                 coneixement
    ...
5. Serveis orientats
    a les persones51
Web 2.0 = plataforma de serveis
   per a usuaris interactius

              Els usuaris són actius
    ...
Esquerda entre els nadius digitals
             i els immigrants digitals
  Generació Google

  El 53,3 %...
Gestionar el


   Generació Einstein vs generació X
                        coneixement
    ...
6. Fer circular
    el coneixement
   des de l’Administració55
Gestionar el
                               coneixement
                  ...
Gestionar el
         coneixement
         per innovar
   El document
   digital és
   alhora ...
Gestionar el


    Compartint per protegir
                                    cone...
Gestionar el

 L’Administració   coneixement
           per innovar   ha d’obrir els
       ...
Gestionar el


   ... com ja fan algunes institucions
                                 ...
Gestionar el


   Gestió de propietat intel·lectual...
                        coneixement
   ...
... respectant
   escrupolosament
   els drets d’imatge
   i d’autor
62
7. Usar les eines 2.0
    per fer difusió
    i interaccionar
     amb l’usuari:
      - Nous clients
 ...
Nous clients
64
Gestionar el


   Nous clients
                          coneixement
             ...
Gestionar el


   Nous clients
                            coneixement
           ...
Gestionar el


    Nous clients
                                            ...
Gestionar el


    Nous clients
                                           ...
Gestionar el


   Nous clients
                                   coneixement
    ...
Gestionar el


   Nous clients
                                   coneixement
    ...
Gestionar el


   Nous clients
                     coneixement
                  ...
Nous clients
          www.aparcascomoelculo.com


72
Gestionar el


   Nous clients
                       coneixement
                ...
Nous empleats
74
Gestionar el


   Nous empleats
              coneixement
              per innovar
   ...
Gestionar el


    Nous empleats
                      coneixement
               ...
Gestionar el


   Nous empleats
           coneixement
           per innovar
77
Gestionar el


   Nous empleats
                                      coneixement
 ...
Nous processos
79
Gestionar el


    Nous processos
                                coneixement
     ...
Gestionar el


   Nous processos
                          coneixement
            ...
Gestionar el


   Nous processos
                             coneixement
         ...
Gestionar el


   Nous processos
                                         conei...
Gestionar el


    Nous processos
               coneixement
               per innovar
...
Gestionar el


   Nous processos
                                coneixement
      ...
Gestionar el


   Nous processos
                       coneixement
               ...
Noves eines
87
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
88
Gestionar el


   Noves eines
                       coneixement
                ...
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
            ...
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
            ...
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
            ...
Gestionar el


   Noves eines
                                    coneixement
   ...
Gestionar el


   Noves eines
            coneixement
            per innovar
94  www.linke...
Gestionar el


   Noves eines
                           coneixement
             ...
Gestionar el


   Noves eines
                                     coneixement
   ...
Gestionar el


   Noves eines
                          coneixement
             ...
Gestionar el


   Noves eines
                  coneixement
                  per inn...
Gestionar el


   Noves eines
               coneixement
               per innovar
 ...
Gestionar el


      Nous eines – noves identitats
                                 ...
8. Fer més competitius
      els empleats,
      involucrant-los
    i emprant recursos
      de la ge...
Gestionar el
                              coneixement

   Les persones són la
     ...
Gestionar el


   ... involucrant-hi els professionals
                                ...
Gestionar el


   Ja comencem a veure-hi una mica clar...
                    coneixement
     ...
9. Com introduir
     la gestió del
     coneixement
   a l’Administració?


105
Gestionar el


   Ens ho soluciona la tecnologia?
                                 cone...
Gestionar el


   Quina és doncs la solució?
                       coneixement
        ...
Gestionar el


   Components
                                 coneixement
      ...
Gestionar el


   On situar la gestió
                                     coneixe...
Gestionar el
                                      coneixement


   En el cas de ...
Per exemple,
   el programa
   Compartim

            © Departament de Justícia. CC BY
       ...
Gestionar el


   Més exemples: CoP Salut
                                       ...
Gestionar el


   Més exemples: CoP veterinaris,
                                   ...
Gestionar el


   Gestió del coneixement
                                       ...
Mapa de comunitats de pràctica
                                        Gestionar el...
Gestionar el

   Què és l’e-Catalunya?                      coneixement
             ...
117
     e-Catalunya: plataforma
   de treball col·laboratiu per a
    les comunitats de pràctica
    del pr...
Gestionar el
                    coneixement
                    per innovar
  ...
Gestionar el


    Blocs del programa Compartim
                                    ...
Indicadors per avaluar el programa
                                           G...
10. I tot això
   què està produint?
121
Nous productes de
      coneixement


      Noves respostes davant
   de problemes que té l’organització


122
123
14 solucions
   a problemes
   el 2007
124
27 noves respostes
    i solucions per al
       2008...

125
... per a ser usades
    i aplicades al lloc
      de treball
126
Gestionar el


   Idees útils - conclusions
                                  coneixem...
Learning to fly
        CC BY Rodrigo Sá
        www.flickr.com/photos/rodrigosa/2465650425
128
Gestionar el


   Unes conclusions més d’acció
                                    ...
Gestionar el


   Ens hi veiem millor ara?
                 coneixement
                ...
131
                                     Sí, és possible...
             ...
Moltes gràcies!


                       Jordi Graells i Costa                  jor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nous models de relació:del front-office a les eines web 2.0

Presentada al Diploma de postgrau en Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-govern, de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC) i Escola d'Administració Pública de Catalunya - Presented to the Diploma of postgraduate course in Government and Public Management in the Society of the Information: e-govern, of the University Pompeu Fabra (IDEC) and School of Public Administration of Catalonia

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Nous models de relació:del front-office a les eines web 2.0

 1. 1. Nous models de relació: del front-office a les eines web 2.0 Jordi Graells i Costa jordigraells@gmail.com Diploma de postgrau en Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-govern IDEC Universitat Pompeu Fabra - EAPC Barcelona, 11 de juny de 2008 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada. Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca. 1
 2. 2. Gestionar el Índex de la sessió coneixement per innovar 1. Canviar les organitzacions 2. La tecnologia: web social o web 2.0 3. El coneixement 4. Un nou model de comunicació 5. Serveis orientats a les persones 6. Fer circular el coneixement des de l’Administració? 7. Usar les eines 2.0 per fer difusió i interaccionar amb l’usuari 8. Fer més competitius els empleats, involucrant-los i emprant recursos de la gestió del coneixement 9. Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? 10. I tot això què està produint? 2
 3. 3. 1. Canviar les organitzacions 3
 4. 4. 4 Per què canviar? per innovar Gestionar el coneixement CC NC SA 3.0 – www.flickr.com/hlthenvt/401556761
 5. 5. Gestionar el coneixement A l’economia actual... per innovar USB Flash drive © Ambuj Saxena. CC BY 2.0 5
 6. 6. 6 ... el coneixement és la variable clau CC BY 2.0 – www.flickr.com/shiffaau/2199579559
 7. 7. Gestionar el ... per innovar tota mena coneixement per innovar de serveis i productes Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 7
 8. 8. ... i, en canvi, les organitzacions tenen molta Gestionar el coneixement per innovar informació i coneixement infrautilitzats www.flickr.com/oceanflynn/2142800130 8
 9. 9. Gestionar el coneixement per innovar Aleshores... Cal moure’s i introduir noves formes d’organització que permetin difondre’l i tractar-lo Alba running 1 © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 eficaçment per assolir més productivitat i satisfacció... 9
 10. 10. Gestionar el Com fan organitzacions ideals... coneixement per innovar Segons l’Institut Great Place, els trets de les millors organitzacions per treballar-hi són: estabilitat laboral, rendibilitat, igualitàries, amb poc absentisme, innovació, funcionament en equip i treball col·laboratiu. CC BY 2.0 www.flickr.com/wordridden/502586579 10 CC NC 2.0 www.flickr.com/rnyeua/1430089128
 11. 11. Gestionar el ... que miren el món coneixement per innovar d’una altra manera... Lideratge Consciència Seguretat de si mateix Judici Treball en equip Intuïció Creativitat Presa de decisions Responsabilitat Good-looking © Tifotter. CC BY 2.0 Implicació RSS 11
 12. 12. Gestionar el ... i amb Internet i TIC abarateixen coneixement per innovar el cost d’interaccionar www.flickr.com/oceanflynn/345173368 12
 13. 13. Gestionar el ... fins emergir al món amb Internet! coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/276344173 13
 14. 14. Gestionar el Sovint la informació és això... coneixement per innovar CC BY 2.0 – www.flickr.com/jasonvance/1194678729 14
 15. 15. Gestionar el ... i el coneixement és intricat coneixement per innovar CC BY 2.0 – www.flickr.com/pagedooley/2201791390 15
 16. 16. Gestionar el No veiem clar com afrontar la qüestió... coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 16
 17. 17. Gestionar el I, a més, la tecnologia ens arriba coneixement per innovar de manera confusa... www.flickr.com/oceanfly/367600665 17
 18. 18. Gestionar el coneixement per innovar Es fa difícil seguir un camí www.flickr.com/oceanflynn/2142800140 18
 19. 19. 2. La tecnologia: web social o web 2.0 19
 20. 20. Eines difusió Justícia = eines corporatives Generalitat 20
 21. 21. Gestionar el Web coneixement per innovar 2.0 21
 22. 22. http://www.internality.com/web20/ 22
 23. 23. Web 2.0 23 CC NC SA 2.0 – www.flickr.com/alkalinezoo/192889545
 24. 24. Gestionar el Web 2.0: sols un canvi? coneixement per innovar Web 2.0 versus Web 1.0. The Library of Congress retrieved 3d02067r.jpg from Jailhouse Rock. Distinció entre: This work is in the public domain because it was published in the United States between 1923 and 1963 with a copyright notice, and its copyright was not renewed. 1. Web 1.0 Connectava màquines. Accés passiu als continguts. 2. Web 2.0 Connecta comunitats per compartir continguts. L’abaratiment del cost de connexió i Internet propicien canvi de rol de la ciutadania. Amb les aplicacions desenvolupades al voltant del concepte web 2.0 se supera el model comunicatiu tradicional i el receptor passa a ser actor del procés. Aquesta nova etapa es caracteritza perquè: 1. Els continguts són generats pels usuaris. 2. La intel·ligència –el coneixement– és tractada de manera col·lectiva. 24
 25. 25. Gestionar el Web 2.0: coneixement per innovar la web com a plataforma de serveis Canvi a l’organització L’usuari esdevé actiu i participa. La tecnologia de la web social ens pot ajudar a assolir serveis més interactius i una organització més participativa: - Pas del lloc web als serveis web. - Les aplicacions 2.0 ofereixen serveis que milloren a mesura que el nombre d’usuaris augmenta. - Les eines 2.0 es basen, doncs, en la combinació de dades de diverses fonts (mashups). Faciliten la mescla i la recombinació. - AJAX i API petites aplicacions que s’usen sense accedir al codi font de l’aplicació. Permet modificar la informació d’una pàgina sense haver de recarregar-la completament. 25
 26. 26. Gestionar el Web 2.0: coneixement per innovar canvi d’actitud de l’usuari Què és pròpiament el concepte web 2.0? Més que un canvi tecnològic, la noció web 2.0 significa un canvi d’actitud de l’usuari: - La informació ara la produïm els usuaris individuals. - Aquesta informació la compartim per blocs, wikis, fòrums... - El coneixement social informal sorgeix davant el clàssic formal d’experts. - Davant l’allau d’informació, és molt important el recurs de l’etiquetatge dels documents (text, imatge, URL...). - La llarga cua del coneixement mostra la influència de TOTS els usuaris de la xarxa. - Canvi de model de producció en el nou sistema econòmic: l’element clau en la innovació és la intel·ligència col·lectiva de les persones. 26
 27. 27. Gestionar el Dues constatacions: coneixement per innovar la primera... www.hogarum.com Ens trobem en una etapa de transició amb fortes resistències i models econòmics (i organitzatius) incerts. La tecnologia avança, la generació dels nadius tecnològics o ‘generació Einstein’ creix, la gent ja usa aplicacions i gadgets 2.0, però... ... els negocis, les empreses i bona part de l’Administració són en el model econòmic i social 1.0! 27
 28. 28. Gestionar el coneixement ... i la segona per innovar La tecnologia no limita la creativitat, l’empeny! 28
 29. 29. 3. El coneixement 29
 30. 30. Gestionar el Llibres de capçalera coneixement per innovar 2004 The wisdom of crowds. James Surowiecky El poder de la intel·ligència col·lectiva. 2006 Wikinomics. Don Tapscott i Anthony D. Williams La col·laboració en massa canvia serveis i tot (prosumidors). 2006 The long tail. Chris Anderson Abundància i diversitat substitueixen el consum en massa. 2007 Everything is miscellaneous. David Weiberger En el món digital, el desordre pot ser una virtut. 2008 Here comes everybody. Clay Shirky Ja no necessitem les organitzacions per organitzar-nos 30
 31. 31. Gestionar el Coneixement ≠ informació coneixement per innovar Coneixement = informació en què intervé processos humans (captació, tria, transformació...) El coneixement és gratuït. El cost està en l’obtenció del coneixement = intel·ligència humana requerida per aconseguir-ho (i no es deu a la producció o distribució de mitjans). Cost = estratègies de gestió de coneixement per obtenir-lo. CC BY 2.0 – ww.flickr.com/photosrodluvan/1815047904 31
 32. 32. Gestionar el Cost de l’acció col·laborativa coneixement per innovar En organitzacions centralitzades, la gestió de les transaccions per trobar amb qui treballar i la negociació dels acords de col·laboració costen cares (diners, temps i atenció) Les TIC i Internet han eliminat aquests costos. Sorgeixen projectes de col·laboració a gran escala i a baix preu que permeten que grups coordinats de manera desimbolta realitzin tasques que no podria fer cap estructura organitzacional. CC BY 2.0 – www.flickr.com/thefangmonster/352439602 32
 33. 33. Gestionar el Web 2.0: revolució social coneixement per innovar Les TIC i Internet han eliminat aquests costos. Sorgeixen projectes de col·laboració a gran escala i a baix preu que permeten que grups coordinats de manera desimbolta realitzin tasques que no podria fer cap estructura organitzacional. Per ex. YouTube i Flickr no organitzen els videoaficionats i els fotògrafs sinó que deixa que s’organitzin ells mateixos per resoldre problemes que no sabien com tractar abans. 33
 34. 34. Gestionar el Del fracàs, aprendrem coneixement per innovar A causa d’aquests baixos costos de la interacció i de les transaccions, podem equivocar-nos, perquè no és car. El fracàs i l’error són possibles i necessaris per aprendre i innovar. Rètol 1 © jordigraells. CC BY 2.0 34
 35. 35. Gestionar el Les organitzacions coneixement per innovar han de reaccionar La facilitat per crear grups no institucionalitzats farà trontollar les organitzacions centralistes i amb mentalitat 1.0. La web social és un repte per a la societat actual més que no pas una millora. This work is free software under the terms of the GNU General Public License. 35
 36. 36. Gestionar el Exemple d’intel·ligència coneixement per innovar col·lectiva a les organitzacions InterContinental Hotels: van recollir i classificar idees dels seus 1.000 treballadors (amb descripció d’avantatges per als clients) que es van votar amb apostes. Resultats Participació: 200 persones Idees: 85 Nous projectes resultants: 2 36
 37. 37. Gestionar el Exemple d’intel·ligència coneixement per innovar col·lectiva a l’Administració Idees per innovar l’Administració que es van presentar al MAP (durant Tecnimap 2007). 37 http://las1001ideas.com
 38. 38. Gestionar el Interaccionar des de la diversitat coneixement per innovar A més de portes enfora l’Administració s’ha adonat que la societat és cada cop més diversa. Ha de tenir personal que connecti amb tots els públics. De portes endins, si es fa interaccionar el personal, s’aprèn més de pressa, s’enriqueix la cultura corporativa i es fomenta la innovació. És a dir, la gestió de la diversitat esdevé una estratègia per a una Administració més competitiva. CC BY 2.0 www.flickr.com/thiru/420880218 38
 39. 39. 4. Un model de comunicació 2.0 39
 40. 40. Gestionar el Què passa amb el concepte coneixement per innovar web 2.0? Web 2.0 Serveix per definir un nou model de comunicació a Internet basat en comunitats que col·laboren generant i intercanviant informació en un context que afavoreix la creació de xarxes socials. 40
 41. 41. Gestionar el Diferents models de comunicació coneixement per innovar Web 1.0 = model vertical Web 2.0 = model horitzontal On l’usuari i organitzacions usen recursos i pràctiques del web 2.0 per integrar-los al seu model de negoci per mitjà de nous processos d’interacció. 41
 42. 42. Gestionar el Àrees d’aplicació coneixement per innovar del model web 2.0 1. Gestió del coneixement - Interna, basada en el treball col·laboratiu i info etiquetada. - Externa, relació amb clients i públics d’interès (stakeholders) basada amb feedback i transparència, en àmbits com comunicació externa o anàlisi de mercat. 2. Gestió de projectes. Eines per seguir en línia projecte col·lectiu - Zoho Projects http://projects.zoho.com - Basecamp www.basecamphq.com - LiquidPlanner www.liquidplanner.com 42
 43. 43. Gestionar el Conceptes bàsics coneixement per innovar del model web 2.0 1. Treball col·laboratiu - Programa Compartim del Departament de Justícia - Comunitats de pràctica (CoP) del Departament de Salut i la de responsables de RRHH dels ajuntaments amb Diputació de BCN - Las 1001 idees per millorar l’Administració http://las1001ideas.com 2. Intel·ligència col·lectiva - Innocentive www.innocentive.com - Protect & Gamble - iStockPhoto.com i Threadless.com per compartir i vendre fotos i per dissenyar samarretes col·lectivament 43
 44. 44. Gestionar el Eines 2.0 per treballar coneixement per innovar col·laborativament 1/3 Classificació d’eines per parlar, escriure, gestionar, www.babelyou.com crear, compartir... 1. Telèfon (convencional i telefonia IP: Skype, Jajah...) 2. Eines de comunicació - Asíncrona: correu electrònic - Síncrona: missatgeria instantània 3. Eines col·laboratives més estàtiques - Bloc: per a coneixement + personal - Fòrum: debat moderat sobre un tema 4. Eines col·laboratives més dinàmiques - Xarxes socials (Facebook, MySpace, Xing, Ning, Babelyou, Tuenti, Bebo, Hi5...) - Microblogging · Twitter Per a la comunicació interna d’una organització o d’un grup. · Friend Feed. Subscripció a més de 30 aplicacions per multiplicar converses. 5. Sindicació d’informació (RSS, avisos...) 44
 45. 45. Gestionar el Eines 2.0 per a la intel·ligència coneixement per innovar col·lectiva 2/3 Eines que aporten una certa intel·ligència 1. Wiki 2. Etiquetatge col·lectiu (bookmarking social) 3. Votació col·lectiva 4. Recomanació 5. Xarxa social (social networking) 45
 46. 46. Gestionar el Bloc vs. xarxa social? coneixement per innovar Bloc + xarxa social Bloc + Feevy, Corank, Jaiku, Mugshot, que agreguen continguts (imatges, post...) entre diferents blocs i webs 46
 47. 47. Gestionar el Eines 2.0 per escoltar 3/3 coneixement per innovar Buzz marketing: eines 2.0 per saber què diuen de nosaltres - Blogsearch blogsearch.google.com - Technorati technorati.com - Blogpulse www.blogpulse.com: comparar conceptes - Comments www.co.mments.com: comentaris a blocs - Keotag www.keotag.com: etiquetes (tags) a múltiples eines - Boardtracker www.boardtracker.com: buscar conceptes als fòrums - Wikio www.wikio.es: buscar a notícies per tags - Google Trends www.google.com/trends: temes de cerca populars 47
 48. 48. Gestionar el Pautes per a una coneixement per innovar organització 2.0 1/2 1. Gestionar processos interns col·laborativament i relacionar-se dins i fora de l’organització horitzontalment 2. Usar eines web 2.0 48
 49. 49. Gestionar el Pautes per a una coneixement per innovar organització 2.0 2/2 3. Aconseguir que els treballadors adoptin una actitud col·laborativa 4. La informació ha de ser transparent, redistribuïble i interactiva 5. El client-usuari s’ha de convertir en agent actiu en elaboració de productes i serveis (saviesa col·lectiva) 49
 50. 50. Gestionar el Empresa i web 2.0 coneixement per innovar Nivell d’acceptació tecnologies web 2.0 entre empresaris (estudi fet a 2.847 executius el 2007) - 75% volen potenciar-les - 13% descontents amb retorn de la inversió - 70% n’usa alguna per comunicar amb clients - 20% usa blocs per atendre clients i el seu feedback - Bona part considera que, en els propers anys, es veuran els avantatges competitius de la inversió 50
 51. 51. 5. Serveis orientats a les persones 51
 52. 52. Web 2.0 = plataforma de serveis per a usuaris interactius Els usuaris són actius i participen en la creació de continguts, la definició de funcionalitats i l’avaluació dels productes i serveis. Martí i Alba. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 S’estableixen veritables converses entre els usuaris i els serveis per tal que s’adeqüin i responguin millor a les seves necessitats. 52
 53. 53. Esquerda entre els nadius digitals i els immigrants digitals Generació Google El 53,3 % dels Els alumnes internautes poden saber més són menors que els professors, de 35 anys = que en força casos problema a continuen pensant l’ensenament. que el text és el Els continguts llenguatge audiovisuals i ignoren Paret 2 © jordigraells. CC BY 2.0 són el nou els nous llenguatge. dispositius. Paret 2 © jordigraells. CC BY 2.0 53
 54. 54. Gestionar el Generació Einstein vs generació X coneixement per innovar www.flogup.com www.fotolog.com Mentre els grans som a Flickr, YouTube o Facebook... 54 www.metroflog.com
 55. 55. 6. Fer circular el coneixement des de l’Administració 55
 56. 56. Gestionar el coneixement per innovar Stress Toy Brain © Kuroda. CC BY 2.0 Condicions per innovar Creant coneixement col·lectiu dins l’organització: estratègies i eines. Mesclant-lo amb altre coneixement: canvis necessaris. Compartint-lo amb els altres: llicències de difusió oberta de propietat intel·lectual. 56
 57. 57. Gestionar el coneixement per innovar El document digital és alhora definitiu i temporal, que s’ha de remesclar per tornar a ser un document nou! 57
 58. 58. Gestionar el Compartint per protegir coneixement per innovar la creativitat Poder Creativitat atrofiat de la burocràcia Grans empreses Creativitat tradicionals cultural i de i entitats coneixement gestores de lliure drets d’autors 30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0 58
 59. 59. Gestionar el L’Administració coneixement per innovar ha d’obrir els www.munimadrid.es drets d’explotació de les seves obres... www.bcn.es/estadistica/catala/ dades/inf/guies/dte02.pdf www.mcu.es 59
 60. 60. Gestionar el ... com ja fan algunes institucions coneixement per innovar Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0 Edició de les publicacions de l’Administració amb llicències Creative Commons: - Departament de Justícia - EAPC - Departament de Cultura - ... Que l’Administració reverteixi en la ciutadania –persones i organitzacions– el coneixement contingut en les seves publicacions i facilitar © Departament de Justícia. CC BY així la innovació (requisit essencial en el nou marc social econòmic). 60
 61. 61. Gestionar el Gestió de propietat intel·lectual... coneixement per innovar Tipus de llicències Creative Commons http://cat.creativecommons.org/llicencia 61
 62. 62. ... respectant escrupolosament els drets d’imatge i d’autor 62
 63. 63. 7. Usar les eines 2.0 per fer difusió i interaccionar amb l’usuari: - Nous clients - Nous empleats - Nous processos - Noves eines 63
 64. 64. Nous clients 64
 65. 65. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar http://loprometidoesdeuda.com 65
 66. 66. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar 66 http://fotodenuncia.greenpeace.es
 67. 67. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.youtube.com/watch?v=gjrtgK47nIM www.youtube.com/watch?v=GuM0z_0lRW4 www.youtube.com/watch?v=Y9j0_NivFj4 67
 68. 68. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.youtube.com/watch?v=e0khtNdmsB0 www.youtube.com/watch?v=1bfwAutwdDA www.youtube.com/watch?v=CT833fDPaVQ 68
 69. 69. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar Ciberdiaris participatius: www.slashdot.org, www.aixotoca.com, www.directe.cat, www.20minutos.es Wikis: www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks, http://loprometidoesdeuda.com Webs denúncia: www.empresuchas.com, www.denuncia.org Webs participació: www.ciudadanos2010.net, http://4u.esmadrid.com Webs d’activisme: www.moveon.org (EUA), www.getup.org.au/community (Austràlia) Comunitats d’interès: www.meetup.com,www.takingitglobal.org, www.talknet.org.uk Webs de petició i comunicació: http://petitions.pm.gov.uk, www.atinachile.cl, www.bdebarna.net, www.zexe.net, www.fixmystreet.com, http://transitcamp.org/Toronto_Transit_Camp, 69
 70. 70. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar Amb el seu bloc Eva Ros va aconseguir acaparar l'atenció de desenes de milers de ciutadans i també les mitjans de comunicació de l'Estat durant les eleccions generals. www.youtube.com/watch?v=vTB8oKXq470 70
 71. 71. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.fixmystreet.com 71
 72. 72. Nous clients www.aparcascomoelculo.com 72
 73. 73. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.patientslikeme.com 73
 74. 74. Nous empleats 74
 75. 75. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar Xarxa social a la plataforma e-Catalunya 75
 76. 76. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com 76
 77. 77. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar 77
 78. 78. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar Activitat per dia de la setmana al bloc e-moderadors (set-des 2007) 1000 900 870 800 713 700 648 600 500 438 423 400 300 226 200 89 100 0 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 78
 79. 79. Nous processos 79
 80. 80. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar Fòrum de la Junta d’Andalusia sobre les vacunes (Salut). www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10180&theme=Cibersur&ref=19 80
 81. 81. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar [...] [...] http://joanmontesinosbernabe.blogspot.com 81
 82. 82. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar 82 http://bibliotecaroquetes.blogspot.com
 83. 83. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar http://ca.wikipedia.org http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Maseras_Ribera 83
 84. 84. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar www.sexejoves.gencat.net www.gencat.cat/icdones 84
 85. 85. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar http://es.youtube.com/watch?v=EOfUWTnQCXg www.youtube.com/watch?v=d_9A6DOwmOw 85
 86. 86. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar 86 www.nma.gov.au/audio
 87. 87. Noves eines 87
 88. 88. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar 88
 89. 89. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.adrive.com (fins 50 MB / fitxer) www.box.net (fins 20 MB / fitxer) http://skydrive.live.com http://eyeos.info 89
 90. 90. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.youtube.com/gencat 90
 91. 91. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.flickr.com/departamentjusticia 91
 92. 92. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.slideshare.net/stsiweb 92
 93. 93. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.google.com/calendar/embed?src =departamentjusticia%40gmail.com http://calendar.google.com 93
 94. 94. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar 94 www.linkedin.com
 95. 95. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://bloggersdesdeprision.blogspot.com 95
 96. 96. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar Google Dirson Google Street View ha arribat a Barcelona CC José David Piña Wong -zmx80 96
 97. 97. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://google.com/health http://keyose.com 97
 98. 98. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://www.librarything.com 98
 99. 99. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://www.allrise.com 99
 100. 100. Gestionar el Nous eines – noves identitats coneixement per innovar http://drewburrows.com 100 CC BY-NC-ND. www.flickr.com/photos/mattimattila/2052274971
 101. 101. 8. Fer més competitius els empleats, involucrant-los i emprant recursos de la gestió del coneixement 101
 102. 102. Gestionar el coneixement Les persones són la per innovar principal variable Les organitzacions de les organitzacions en la necessiten fomentar el societat xarxa coneixement com a principal font de valor competitiu competitius els empleats Fer més programant formació i mesurant els seus efectes en els resultats de l’activitat Desenvolupar els hàbits de innovar, emprendre i col·laborar invertint en eines col·laboratives que propiciïn l’aprenentatge i el coneixement 102
 103. 103. Gestionar el ... involucrant-hi els professionals coneixement per innovar Els matins d’innovació a l’EAPC i les sessions web de Justícia són actuacions de sensibilització per facilitar el canvi a l’organització. © Departament de Justícia. CC BY 103
 104. 104. Gestionar el Ja comencem a veure-hi una mica clar... coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/1656853917 104
 105. 105. 9. Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? 105
 106. 106. Gestionar el Ens ho soluciona la tecnologia? coneixement per innovar Les TIC i Internet poden ajudar a donar satisfacció a les nostres necessitats de coneixement, però no a solucionar-les completament. www.gencat.cat/preinscripcio ... a pesar que hi ha alguna aplicació que ho intenta... 106
 107. 107. Gestionar el Quina és doncs la solució? coneixement per innovar “Genius is 1 percent inspiration and 99 percent perspiration” Thomas Alba Edison Wikipedia 107
 108. 108. Gestionar el Components coneixement per innovar de la gestió del coneixement Extret de la Guia de Gestió del Coneixement (CIDEM, 2003) 108
 109. 109. Gestionar el On situar la gestió coneixement per innovar del coneixement? Cal situar la gestió del coneixement (GC) al lloc adequat: 1. Elements: persones, continguts, processos, tecnologia. 2. Gestió del coneixement intricada en el pla estratègic de l’organització. 3. Elaboració del Pla de gestió del coneixement per a la organització. Qui té el coneixement, quins valors ens distingeixen de la competència, ? gestionar el coneixement de processos clau per a l’organització, capturar i processar el coneixement explícit i el tàcit. Comunitats de pràctica 4. Identificació de les competències clau per a l’organització i les específiques de cada grup professional. Amb el mapa de competències Cadira5. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 per objectius. Pla estratègic de formació. 109
 110. 110. Gestionar el coneixement En el cas de Justícia... per innovar La GC ha de ser present al Pla estratègic de l’organització Cal introduir els objectius de GC en el nivell màxim de planificació de l’organització. Per ex., Pla del Departament de Justícia amb 4 objectius estratègics, resumidament: 1. Transformar el DJ en una organització eficient de serveis públics, 2. Modernitzar el servei d’Administració de justícia, 3. Considerar la política penitenciària i de justícia juvenil com a política social, 4. Reforçar la utilitat social del dret català. El 1r objectiu estratègic es desplega en 7 d’operatius, el setè és: [...] «7. Promoure la transparència informativa i la comunicació als sectors». Aquest objectiu es podria acabar de concretar així: «...per ser Departament referent en el coneixement: - Comunitats de pràctica - Eines web com a instruments de coneixement - Sistemes de coneixement jurídic a l’abast dels professionals - Formació i recerca jurídica especialitzada» 110
 111. 111. Per exemple, el programa Compartim © Departament de Justícia. CC BY Professionals que col·laboren i aprenen fent 111
 112. 112. Gestionar el Més exemples: CoP Salut coneixement per innovar endocrinologia Lleida Metges i infermeres especialistes en endocrinologia de l'Hospital Arnau de Vilanova i metges i infermeres generalistes de dos Centres d'Atenció Primària de Lleida han de gestionar el seu coneixement dins una comunitat de pràctiques. Amb la intenció de: - Millora de l’atenció al malalt endocrinològic. - Millor gestió dels recursos sanitaris (resoldre el problema, si no requereix CC BY SA 2.0 – www.flickr.com/osterwalder/223828400 visita hospitalària, en l’atenció primària) 112
 113. 113. Gestionar el Més exemples: CoP veterinaris, coneixement per innovar farmacèutics i altres de Salut - Departament de Salut / Agència de Protecció de la Salut / Servei Regional de Barcelona i Servei Regional de la Catalunya Central - Maig i juny de 2008 - Valorar l’oportunitat i la capacitat per gestionar el coneixement entre els professionals d’aquests serveis (vigilància i control alimentari i ambiental) CC BY 2-0 – www.flickr.com/roland/39667269 - Veterinaris, farmacèutics i altres titulats de salut pública - 7 comunitats de pràctica - Intranet, correu electrònic Google Docs - 12 productes de coneixement finals 113
 114. 114. Gestionar el Gestió del coneixement coneixement per innovar a Justícia: metodologia Programa Compartim de gestió del coneixement al Dept. de Justícia 1. Objectiu: Millorar la nostra pràctica professional quotidiana, podent disposar de la informació i el coneixement que necessitem els professionals al lloc de treball, aprofitant l’experiència dels companys. 2. Fases del programa 3. Disseny organitzatiu 4. Eines - Metodològiques: > Sessions bones pràctiques (benchmarking intern i extern) > Comunitats de pràctica - Tecnològiques: Reunió de coordinació del projecte > Repositori de coneixement intranet © Departament de Justícia. CC BY > Llistes de distribució llista de correu electrònic > Eines de treball col·laboratiu e-Catalunya 114
 115. 115. Mapa de comunitats de pràctica Gestionar el coneixement per innovar Comunitat de pràctica 15 comunitats + 190 e-moderador Grup de treball integrants actius + 900 Reunions presencials Treball en línia participants Discussió Difusió Productes Avaluació 115
 116. 116. Gestionar el Què és l’e-Catalunya? coneixement per innovar Departament Departament Relació tradicional amb Relació actual amb ciutadans i empleats ciutadans i empleats Web Gencat e-Catalunya Gencat institucional Gencat social 116
 117. 117. 117 e-Catalunya: plataforma de treball col·laboratiu per a les comunitats de pràctica del programa ‘Compartim’
 118. 118. Gestionar el coneixement per innovar Els grups de professionals que participen en el programa ‘Compartim’del Departament de Justícia treballen en xarxa 118
 119. 119. Gestionar el Blocs del programa Compartim coneixement per innovar www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com 119
 120. 120. Indicadors per avaluar el programa Gestionar el coneixement per innovar Indicadors d’activitat / procés de treball 1. Activitat en línia e-moderadors: connexió e-Catalunya (nre. visites), nre participacions al bloc e-moderadors, nre participacions dins la CoP. 2. Activitat en línia de la CoP: connexions e-Catalunya (nre visites totals), nre membres diferents connectats a e-Catalunya, percentatge de participació per eines, percentatge de participació del col·lectiu de professionals dins la CoP. 3. Participació treball presencial: nre de sessions presencials, nre de participants totals, nre de participants diferents CC BY - www.flickr.com/photos/puntodevista/122614332 Indicadors de producció • Nre de productes elaborats dins el termini previst Indicadors d’impacte (productes elaborats els 2007) QUANTITATIUS • Nom del producte elaborat • Tipus de difusió feta • Nre aplicacions del producte: nre professionals que l’usen, nre estimat d’aplicacions, impacte econòmic, altres tipus d’impacte... QUALITATIUS • Recull d'històries de persones a qui els ha millorat la praxi, opinions directives... 120
 121. 121. 10. I tot això què està produint? 121
 122. 122. Nous productes de coneixement Noves respostes davant de problemes que té l’organització 122
 123. 123. 123
 124. 124. 14 solucions a problemes el 2007 124
 125. 125. 27 noves respostes i solucions per al 2008... 125
 126. 126. ... per a ser usades i aplicades al lloc de treball 126
 127. 127. Gestionar el Idees útils - conclusions coneixement per innovar 1. És molt difícil que les comunitats esdevinguin madures ja que han de ser conseqüència de canvis culturals i de valors molt importants, que a l’Administració són particularment lents. 2. Els grups de professionals que treballin en CoP han de ser exempts de conflictes laborals (salarials, processos selectius). 3. Participació d’expert extern i formació sobre TIC i comunicació. 4. Fixar reunions presencials, que generin cohesió per poder treballar en línia després, i política d’incentius pública. 5. Doble benefici per a l’Administració. D’una banda, feina més productiva i de més qualitat. De l’altra, el personal que hi participa té més compromís institucional. 6. Aflorament del talent ocult. 7. Impuls als aprenentatges informals dins l’organització. 8. Alfabetització digital als col·lectius professionals. 127
 128. 128. Learning to fly CC BY Rodrigo Sá www.flickr.com/photos/rodrigosa/2465650425 128
 129. 129. Gestionar el Unes conclusions més d’acció coneixement per innovar 1. Usem eines2.0 al nostre entorn professional. 2. Obrim el coneixement de l’organització. 3. Canviem com comuniquem a l’exterior: dialoguem horitzontalment. 4. Canviem comcomuniquem a l’interior: participació i treball col·laboratiu. CC BY – Cyrenaic www.flickr.com/photos/cynicalplanet/32952658 129
 130. 130. Gestionar el Ens hi veiem millor ara? coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 130
 131. 131. 131 Sí, és possible... per innovar Gestionar el coneixement impossible is nothing CC NC SA 2-0 – www.flickr.com/robie/061452454576
 132. 132. Moltes gràcies! Jordi Graells i Costa jordigraells@gmail.com Diploma de postgrau en Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-govern IDEC Universitat Pompeu Fabra - EAPC Barcelona, 11 de juny de 2008 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada. Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca. 132

×