Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'atenció ciutadana a les institucions públiques

2,124 views

Published on

Sessió 'L'atenció ciutadana a les institucions públiques', impartida al Màster en Comunicació Política i Institucional a l'IDEC-UPF, assignatura "Comunicació d'Institucions Públiques". IDEC-UPF (Barcelona), 17 de febrer de 2015

Published in: Government & Nonprofit

L'atenció ciutadana a les institucions públiques

 1. 1. 1 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 L’ATENCIÓ CIUTADANA A LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES Màster de comunicació política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Jordi Graells i Costa. Barcelona, 17 de febrer de 2015
 2. 2. 2 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Canvi en totes les organitzacions. En la: 1.Cultura. Definir clarament l’objectiu i revolucionar l’actitud actual dels professionals i els directius. 2.Organització. Els processos s’han de dissenyar per servir l’objectiu. A l’Administració, si no ajuden el ciutadà, cal ser valents i canviar-los. 3.Lideratge. Més que jeràrquic, connector (Gary Hamel). El líder ha de construir l’entorn per col·laborar i innovar. 4.Entorn. Taules rodones en comptes de taulells, comptes de xarxes socials (i no burofaxs), espais d’innovació (i no compartiments tancats), programari en línia i col·laboratiu (més que correus electrònics i programes en local…). ! Calen organitzacions per al segle XXI
 3. 3. 3 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 I governs oberts ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 4. 4. 4 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Administracions i governs oberts
 5. 5. 5 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Ens calen pautes ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 6. 6. 6 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 youtube.com/watch?v=RPsVvbd80xU Estàndards de govern obert de la XIP
 7. 7. 7 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 xarxaip.cat @xarxaip facebook.com/xarxaip slideshare.net/xarxaip youtube.com/xarxaip flickr.com/xarxaip La Xarxa d’Innovació Pública incorpora el potencial de les xarxes socials a la cultura, operativa i estratègia de l’Administració, per fer-la més participativa i innovadora. Per això, a la XIP conviuen persones de moltes procedències, amb una missió conjunta (innovar i canviar l’Administració) i amb un ideari mínim comú. Els xipaires treballen en xarxa i per projectes. Què és la XIP
 8. 8. 8 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 OGP – Open Government Partnership www.opengovpartnership.org ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 9. 9. 9 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Open Government Guide www.opengovguide.com ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 10. 10. 10 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Guies de pautes i bones pràctiques Transparència, rendició de comptes i capacitació dels ciutadans. www.transparency-initiative.org ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 11. 11. 11 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 I a l’Estat espanyol? www.youtube.com/watch?v=8aW68_F9DtQ www.civio.es ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 12. 12. 12 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Transparència
 13. 13. 13 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Control de les despeses dels governs http://bit.ly/golfmilitar ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 14. 14. 14 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 La Llei de transparència del Govern central
 15. 15. 15 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Transparència: web gencat ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 16. 16. 16 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Transparència: infografies ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 17. 17. 17 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Transparència: col·lecció ‘Govern Obert’ ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 18. 18. 18 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Transparència gencat: impacte ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 19. 19. 19 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Amb la nova llei aprovada (publicada al DOGC): 1.Estan afectats per la Llei també els ens locals, les universitats i altres actors públics (persones físiques o jurídiques que exerceixen serveis d’interès general o universal o bé que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, fundacions del sector públic, col·legis professionals i corporacions de dret públic en el que afecta a les seves funcions públiques, consorcis i altres ens participats majoritàriament per administracions...). S’està treballant en l’evolució del web de transparència de gencat perquè sigui el portal de transparència de tot Catalunya. 2.El web de transparència de gencat incorporarà l’accés al formulari electrònic que permetrà sol·licitar i obtenir en un termini màxim d’un mes aquella informació que no s’estigui oferint en el web mateix. Llei 19/2014 de transparència catalana
 20. 20. 20 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 La Llei també preveu que des del portal de transparència s’ofereixi:: 1.Registre de grups d’interès (lobys) 2.Canals de participació ciutadana 3.Sistemes d’avaluació ciutadana dels serveis i de les polítiques públiques Principals novetats de la Llei catalana I també que la Generalitat dissenyi, desenvolupi i gestioni el portal de transparència de totes les administracions catalanes.
 21. 21. 21 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Transparency International Spain www.transparencia.org.es
 22. 22. 22 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Participació
 23. 23. 23 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 https://petitions.whitehouse.gov Noves portals: We The People ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 24. 24. 24 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Com la que es va formular a Catalunya
 25. 25. 25 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 http://barcelonagovjam.wordpress.com Noves fórmules de participar
 26. 26. 26 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 http://ideesobertes.gencat.cat Open ideas: Idees obertes gencat http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/02/12/idees-obertes-per-millorar-els-serveis- mobils-i-proposar-ne-de-nous/
 27. 27. 27 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 [...] www.pledgebank.com Organitzar amb imaginació l’acció col·lectiva ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 28. 28. 28 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0appgree.com Amb aplicacions mòbils
 29. 29. 29 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Col·laboració
 30. 30. 30 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Treball col·laboratiu en CoP a la Generalitat An Innovation Competence Process Coming From Knowledge Management © Alex Osterwalder. CC BY 2.0 CoP a l’Administració A l’Administració hi ha professionals que s’organitzen en comunitats de pràctica a partir de les seves afinitats laborals, comparteixen la informació i obtenen millors resultats gràcies al coneixement col·lectiu que elaboren. Interactuen a la plataforma de treball col·laboratiu e-Catalunya
 31. 31. 31 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Com el programa Compartim Col·lectiu educadors socials - CoP: Mobilitat segura (8 membres). - Període: any 2008 - Eina : repositori de documents - Producte de coneixement elaborat: Programa de mobilitat segura als centres penitenciaris, amb l’objectiu de donar eines als educadors de presons i als usuaris per tractar el tema dels delictes de trànsit en clau socioeducativa. - Públic destinatari: Més de 2.900 persones amb delictes de trànsit i preventivament al 100% de la població reclusa. - Cost edició en paper del Programa de mobilitat: 1.800 €
 32. 32. 32 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 L’avaluació de l’impacte de la CoP d’educadors socials del Compartim per la fórmula Impacte = Y1 – Y0 prova que el treball col·laboratiu és més eficient. Any 2008. Per veure la presentació sencera: www.slideshare.net/jordigraells A. EN COMUNICACIONS: 2.416 consultes a repositori de fitxers (s’avalua aquesta eina): 1. Estalvi de costos de tramesa de 2.416 MB (fitxers d’1 MB de mitjana) 2. Estalvi de temps 43 dies (2.416 x 8 min [guany respecte a cerca en altres xarxes]) = 19.328 min o 42,95 dies B. EN DESPLAÇAMENTS Es feien 11 jornades (sense plataforma tecnològica) – 8 (amb la plataforma) = 3 x 8 (membres CoP) = 24 1. Estalvi econòmic: 1.584 € 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 € 2. Estalvi temps: 24 dies C. EN CONSULTORIA 1. Estalvi econòmic aprox uns 10.000 i 20.000 € (en projectes semblants fets per consultories externes) 2. Estalvi de temps: 50 dies [50 h (2,5 mesos estalviats) x 8 (membres CoP) = 400 hores o 50 dies] D. EN FORMACIÓ 1. Estalvi econòmic 125 [formats pel treball en CoP] – 25 [formats per curs] = 100 persones més formades 84 € [ràtio cost formació curs] – 17,6 € [ràtio formació per CoP] = 66,4 € estalvi per persona 2. Estalvi de temps: 500 h [de no-treball per assistència a curs] – 160 h [de no-treball per acció en CoP] = 340 h estalvi Amb bons resultats Impacte = Y1 – Y0
 33. 33. 33 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Per on comencem?
 34. 34. 34 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Evolució cap a les xarxes i la mobilitat Multicanalitat Amb el nou model, el ciutadà pot iniciar una interacció a través d’un canal i consultar-ne l’estat o també acabar-la en un altre de diferent d’una manera consistent i coherent. Per això, l’Administració ha de tenir eines i procediments per fer una gestió i una operativa integral dels diferents canals (interoperables): -processant en temps real aquesta informació de context. -disposant d’una visió completa dels indicadors clau.
 35. 35. 35 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 1. Obrint dades
 36. 36. 36 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Governs i administracions obren dades i coneixement per a societat i ciutadania http://graells.wordpress.com/2013/09/01/les-macrodades-bid-data-als-governs
 37. 37. 37 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Dades amb interès per ser reutilitzades
 38. 38. 38 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Altres aspectes: cost, imatges, llicències...
 39. 39. 39 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 emergence © green.thumbs flickr.com/photos/greenthumbs/3244645344 L’open data crea noves oportunitats ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 40. 40. 40 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Alguns indicadors: - Posada en marxa el 2010. -Més de 1.400 conjunts de dades, principalment fitxers. Usos de les dades. A. Desenvolupar iniciatives de serveis i negoci. Apps de tercers: - Aplicacions mòbils (apps de trànsit, allotjaments turístics, agenda cultural, cercador de feina, estat de servei de Rodalies). Generalitat: què s’obre i per a què 1/3
 41. 41. 41 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 - Aplicacions web i ginys (widgets) que s’insereixen a diaris digitals d’abast nacional i comarcal i que informen en temps real de serveis de la Generalitat. Generalitat: què s’obre i per a què 2/3
 42. 42. 42 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 B. Retre comptes i complir amb el principi de la transparència (portal) - Pressupostos 2014, 2012, 2011 i 2010 - Indicadors d’ocupació pública - Estadístiques de gestió hospitalària i salut, de gestió de centres educatius Generalitat: què s’obre i per a què 3/3
 43. 43. 43 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Les empreses que presten serveis públics De telefonia, electricitat, gas, aigua... també han d’obrir dades. ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 44. 44. 44 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Tasques derivades de l’Acord de Govern de 31 de juliol de 2012: 1.Inventari del conjunt de dades públiques de la Generalitat i dels organismes que en depenen, no processades ni transformades, susceptibles de ser obertes. 2.Calendari per publicar esglaonadament les dades de l’inventari en el web de Dades obertes, prioritzant-hi les que aportin millors oportunitats de negoci a l’emprenedoria. 3.Publicació de l’inventari i del calendari al web de Dades obertes i al portal de transparència. 4.Implementació de serveis oberts http://serveisoberts.gencat.cat amb conjunts de dades importants i de gran volum per ser consumits en temps real (equipaments, licitacions, agenda...). 5.Adequació [federació] del catàleg actual als estàndards europeu i estatal: interoperabilitat i reutilització internacionals. Projectes en curs a la Generalitat
 45. 45. 45 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Quines dades es podrien obrir a la teva organització? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... Pràctica de dades obertes
 46. 46. 46 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 2. Sent a les xarxes socials
 47. 47. 47 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Els governs a les xarxes socials: els EUA ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 48. 48. 48 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Però s’hi ha de ser present bé, a xarxes ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 49. 49. 49 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 ¿Com es gestiona la presència de la Generalitat a les xarxes socials? 1. Certificació del procés. 2. Plataformes intermèdies d’edició. 3. Nous continguts. 4. Suport per CoP i mentoratge. Mètriques de tots els comptes. Sisena edició: Octubre 2013 Institucions que decideixen se presents a les xarxes socials...
 50. 50. 50 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Els governs a les xarxes: Catalunya 1/2 Mapa de xarxes gencat: Incloent-hi els comptes múltiples (35 Trànsit per eixos viaris, 24 ofertes de feina per categories i 15 Rodalies per línia). Això és, 222 comptes simples www.gencat.cat/xarxessocials/ca/directori-xarxes- gencat.html
 51. 51. 51 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Twitter i Facebook Youtube, Flickr i Slideshare Indicadors de qualitat I continuar per indicadors més d’impacte, que avaluen els canvis que provoca l’actuació a les xarxes socials. Estadística de xarxes socials Generalitat
 52. 52. 52 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Fitxa avaluació de xarxes Generalitat ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 53. 53. 53 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 A partir del quadre de control es mantenen i/o tanquen comptes/perfils. Quadre de control de xarxes Generalitat
 54. 54. 54 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 1. Les xarxes socials tenen com un punt d’origen un web o un bloc corporatiu. Són, per tant, un altaveu i mai un substitut d’aquests canals. En una institució, la línia editorial ha de coincidir, doncs, amb la del lloc web oficial. Com a principi general, des dels perfils corporatius no es poden emetre opinions personals. 2. Interacció i implicació. És vital respondre els dubtes i les qüestions que plantegin les persones usuàries. La interacció és l’ànima de les xarxes socials. Criteris de comunicació a les xarxes 1/4: sobre les eines
 55. 55. 55 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 1. Cal dominar el registre propi de cada xarxa social. 2. Síntesi i precisió comunicativa. Els missatges han de ser directes, precisos i atractius: - Els missatges han de ser captivadors per propiciar un diàleg real i proper a la ciutadania. - El missatge es redacta per ser reenviat i no sols perquè arribi. Ha de conferir prestigi a qui el reenviï. Un de mediocre no es reenviarà. - El missatge ha de ser àgil, directe i enginyós. Comunicar ràpid és sovint més eficaç que fer-ho tard i amb més qualitat. - L’ús de narratives simples serveix per contagiar el missatge. - La contextualització del missatge és fonamental. - El missatge ha de ser autèntic, no ha de maquillar ni amagar res. Criteris 2/4: sobre el llenguatge
 56. 56. 56 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 La imatge gràfica anima o no a la lectura d’un missatge a les xarxes: - Tenir en compte els dos nivells de lectura (el primer és un missatge curt i el segon, el missatge de fons, sencer). Usar etiquetes (hashtags) i enllaços a Twitter. - Acompanyar el contingut textual amb imatges, gràfics i infografies. El món de les xarxes és cada cop més visual. Criteris 3/4: sobre la forma gràfica
 57. 57. 57 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Tenir una visió SEO (search engine optimization o tècniques per optimitzar la nostra presència als cercadors). Per afavorir la indexació de dades als cercadors i influir en el pes que tindrà la nostra institució a la Xarxa, podem utilitzar paraules clau segons cada matèria relacionada. - Conèixer els horaris de tramesa que generin més viralitat perquè arribin al major nombre de persones - Publicar un nombre de missatges coherent respecte a la xarxa social de què es tracti i a la nostra activitat com a institució per evitar la saturació de missatges. Criteris 4/4: sobre l’editorialització
 58. 58. 58 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Quins comptes i perfils de xarxes socials es podrien activar a la teva organització? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... Se’n podrien tancar alguns dels que ja teniu oberts? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... Pràctica de xarxes socials
 59. 59. 59 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 3. Accés mòbil
 60. 60. 60 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Acord de Govern per a serveis mòbils: 1. Pautes per ordenar les iniciatives mòbils de departaments i organismes, que permetin incorporar-los a l’estratègia mòbil i multicanal de la Generalitat. L’organisme responsable de Serveis mòbils gencat és la DG d’Atenció Ciutadana i Difusió. 2. Aprovació de la Guia de serveis mòbils de la Generalitat, que ajuda a alinear aquest canal amb els objectius de cada organisme i a aprofitar les capacitats pròpies dels serveis mòbils. Guia gràfica per desenvolupar aplicacions mòbils de la Generalitat de Catalunya: a piv.gencat.cat. El canal mòbil a la Generalitat
 61. 61. 61 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Aplega les de Protecció civil, Trànsit, El Temps, Mou-te, FGC, Rodalies, DOGC, Residus, Equipaments, Monuments, mNATEC, Posa’t a prova, Carnet Jove, SITCRA (centres emissors TDT), InfoConsum, Palau Robert... Properament incorporarà un canal de missatgeria instantània. L’aplicació mòbil de gencat
 62. 62. 62 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 De la consulta d’informació a la comunicació proactiva de serveis. Resultat: gencat app destacada als markets. El servei d’avisos push
 63. 63. 63 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 63 Citizen sourcing El ciutadà com a sensor mòbil i proactiu = proveïdor de dades. Com el cas de l’aplicació de gencat per mesurar la cobertura mòbil a Catalunya. + = El mòbil, la innovació més disruptiva
 64. 64. 64 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Reconeixement corporatiu del BYOD (bring your own device) o consumerització ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0
 65. 65. 65 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 Quins serveis mòbils hauria de desenvolupar directament la teva organització? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... Quins serveis mòbils hauria de desenvolupar tercers? Per què? • .................... • .................... • .................... • .................... Pràctica de serveis mòbils
 66. 66. 66 ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, 17 febrer 2015 - BY 3.0 L’ATENCIÓ CIUTADANA A LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES Màster de comunicació política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Jordi Graells i Costa. Barcelona, 17 de febrer de 2015 Gràcies!

×