Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ja no ho sé tot

4,533 views

Published on

Presentació per explicar el canvi a les organitzacions tradicionals a partir del valor que la tecnologia aporta a la gestió, processos, projectes, comunicació.... Es relacionen els conceptes de: Internet, innovació, gestió del coneixement i governança oberta.

Published in: Business, Technology

Ja no ho sé tot

 1. 1. Ja Sessió les noves no organitzacions Intersection Consulting © Mark Smiciklas. CC BY 2.0 Barcelona, febrer 2010 ho sé Jordi Graells tot... www.graells.cat Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica CC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de Innovación 1 que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca . Colaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009
 2. 2. Canvi en les organitzacions tradicionals 2 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 3. 3. Constatem que Internet... 1. Persones afins amb més interacció. 2. Persona pot esdevenir emissor de continguts. 3. Eclosió del coneixement. 3 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 4. 4. ... és el motor del gran canvi Canvis socials, econòmics, culturals i polítics: 1. Nous models de negoci i noves formes d’organització. 2. Persones poden participar més. 3. Propietat intel·lectual diferent. 4. Desapareixen els experts únics. 5. Líders que tinguin més en compte la intel·ligència col·lectiva. 4 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 5. 5. ... i que el model econòmic és caduc ‘La viñeta’ de Ernesto Rodera a Adn.es divendres 4 de desembre de 2009 5 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 6. 6. ... i que les persones decideixen Tothom es pot associar o interactuar sense intermediaris o canviant-ne el rol. Intersection Consulting © Mark Smiciklas. CC BY 2.0 Barcelona, 2 de febrero de 2009 6 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 7. 7. ... i que hem de dominar la tecnologia Key to the knowledge www.flickr.com/shiffaau/2199579559 © shiffaau. CC BY 2.0 Internet i les TIC han canviat la forma com produïm, aprenem, ens relacionem entre nosaltres i amb el nostre entorn. L’economia del coneixement en les organitzacions: 1. Canvi cultural. Concepció de la gestió del coneixement com a element central. 2. El mode de relació dels individus amb les organitzacions (consum, ús, provisió…) provoca canvi organitzacional. 3. El desenvolupament vertiginós i social d’aquestes eines obliga les organitzacions a usar-les. 4. Canvis en el rendiment de persones i organitzacions per l’ús d’estratègies col·laboratives en el camí a nous entorns de producció, aprenentatge, gestió i relació (societat del coneixement). 7 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 8. 8. I en aquest nou paradigma... 8 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 9. 9. ... som més prescindibles que abans 9 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 10. 10. A new and accurat map of the world © Norman B. LeventhalCC BY ... i no hi ha guies, ni mapes, ni manuals 2.0 10 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 11. 11. Cada organització ha de trobar el seu camí 11 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 12. 12. Compass © Ocean Flynn - CC NC SA 2.0 Algunes pistes: 12 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 13. 13. A. Cal innovar sistemàticament... Innovar és transformar coneixement en valor. Innovació = canvis que generen valor perquè són avantatges competitius i sostenibles en el temps. Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 13 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 14. 14. ... i arreu Serveis (o productes) Canals - Nous serveis - Globals - Noves prestacions - Glocals Processos Organització - Eficiència - Funcional / Jeràrquica - Eficàcia - Flexibilitat / Agilitat - Tecnologia - Descentralització / Centralització És un moment històric determinant que transforma per a sempre la manera com aprenem, produïm, interaccionem amb l’entorn i ens relacionem amb els altres. Innovar és, doncs, definir nous models de relació i de creació de valor. 14 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 15. 15. ... com ja fan algunes organitzacions A més dels exemples d’innovació que citen els manuals: iPad Touch © FactoryJoe. CC 15 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 16. 16. B. L’organització ha de ser relacional Les organitzacions han de ser autèntiques xarxes socials que generin una relació amb vincles més emocionals. Són els mateixos clients-proveïdors-altres partners els qui redifonen, comuniquen o fins i tot coprodueixen els seus serveis i productes. Interaccionant poden recollir i tractar el coneixement distribuït de les persones i altres organitzacions. 1 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 17. 17. Per fer què? Gestió informació Cocreació Comunicació - Difusió Altres tasques - Sindicació - Bookmarking © jordigraells. CC BY 3.0 - Recomanació - Votació - Transferència de fitxers Aprenentatge 17 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 18. 18. Per fer què? - Organitzar la informació: Processos de gestió de la informació (cerca, emmagatzematge, compartició, racionalització…) perquè els usuaris puguin desenvolupar i millorar competències i habilitats. - Comunicar: Conversa-relació estable entre persones que interaccionen contínuament perquè tenen interessos afins. - Difondre: Activitats per publicitar un servei, producte, projecte… a fi de captar l’atenció de grup de persones i fidelitzar-los. - Cocrear: Acció per crear col·laborativament un servei o un producte. - Aprendre: Activitat intrínseca i transversal a les ja citades. Les persones aprenem fent (cocreant, comunicant-difonent, organitzant la informació…). 18 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 19. 19. C. Model de negoci (generació de valor) Les institucions/empreses tenen formes comunes d’organitzar la seva activitat. La tecnologia aporta valor en tots els camps. 1. Millorant internament (i externament) els nivells d’eficiència (empleats, gestió, processos, projectes). ? 2. Sent transparents amb la relació amb els clients: - externs (clients) - interns (comunitats, grups...) 3. Treballant el nou coneixement dels intangibles: - propietat intel·lectual i drets d’autoria - xarxes relacionals corporatives - programes... 19 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 20. 20. 1. Millorant l’eficiència 20 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 21. 21. Una nova gestió de les organitzacions Extraído del Informe Sociedad de la información 2009. Font: Mckinsey 2009 Font: www.acando.com 21 (via MJ Salido @Odilas) “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 22. 22. Treball col·laboratiu intern A les organitzacions hi ha professionals que s’organitzen en CoP a partir de les seves afinitats laborals, comparteixen la informació i obtenen millors resultats gràcies al coneixement col·lectiu que elaboren. An Innovation Competence Process Coming From Knowledge Management © Alex Osterwalder. CC BY 2.0 22 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 23. 23. Treball col·laboratiu extern Cal explorar també: - La coedició de continguts: els clients creen els continguts, els etiqueten, els prioritzen, els difonen. - La coproducció de serveis: els usuaris presten servei en un voluntariat nou, amb la intermediació de la tecnologia. - Els serveis p2p: els usuaris poden col·laborar entre si sense la mediació de l’Administració. © alorza 23 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 24. 24. 2. Sent transparents 24 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 25. 25. Tecnologia que apropa els clients 1. Més quantitat d’informació i de més qualitat = transparència. 2. Personalització de la informació al que necessita el client. ‘La viñeta’ de Ernesto Rodera a Adn.es div 29 de gener de 2010 25 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 26. 26. 3. Treballant intangibles: propietat intel·lectual, xarxes, programes... 26 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 27. 27. Quina diferència hi ha? © Sydney Morning Herald www.smh.com.au Eiffel Tower at night © rednuht, www.flickr.com/photos/rednuht/275062341/ CC BY 2.0 27 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 28. 28. Debat enquistat en propietat intel·lectual i DA Les Coneixement = Com superar-lo? descàrregues obert, com a actiu són il·legals per generar riquesa Propostes acció: - Respectar possible termini reduït de protecció de les obres. - Accés públic a l’obra si no hi ha ànim de lucre. - Reutilització de coneixement de l’Administració. - Obres protegides per DA i difoses en obert. Cal citar obra en CC. - Suport a reconversió indústria tradicional de continguts. - etc. 30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0 28 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 29. 29. Els 5 sentits 2.0: 29 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 30. 30. 1. Escoltar 30 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 31. 31. Escoltar = monitorar Escoltar què es diu. Qui ho diu. On ho diu…: - visites al nostre lloc web - alertes - descàrregues - subscripcions - comentaris - etc. Podem usar 3 o 4 eines (Reader, Trends, Alertes…). 3 Ears Bars © Adselwood. CC BY 31 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 32. 32. Google Reader: escoltar dins i fora Carpetes compartides […] http://tinyurl.com/mwkgbe 32 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 33. 33. 2. Organitzar la informació 33 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 34. 34. Com gestionem la informació? A. Monitorització compartida. Reader Lector RSS. Donar-se d’alta mútuament i compartir arxius i carpetes. Per ex. Google Reader B. Estratificar un etiquetatge de preferits comú i crear una xarxa (network) a delicious per compartir la informació destacada. C. Compartició/transferència d’arxius grans per Dropbox, Adrive, Boxnet... D. Entorn personal i corporatiu a Netvibes o iGoogle, widgets i plugins. E. Elaborar documents conjuntament per Google Docs o possibilitat d’obrir wiki per a informació no resident a la xarxa. 34 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 35. 35. 3. Comunicar 35 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 36. 36. Comunicar - difondre a la xarxa Comunicar amb el nostre públic. Com funcionen les notícies? 1. Comunicats de premsa a les agències. Intermediació ‘aliada’. 2. Canals de difusió que generin notícies, amb menys intermediació. La situació ideal seria disposar de xarxa social pròpia. Podem: - Centrar estratègia en bloc corporatiu - Facilitar descàrrega continguts. - Altres aspectes (sindicació, alertes, enquestes, pàgina Netvibes, widgets...). - Etc. 36 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 37. 37. Gestionar la comunicació La comunicació en xarxes socials i entorns 2.0 es caracteritza per: 1. Interacció. Cal un diàleg sincer, que creixerà més i més. 2. Estratègia. Per què hi som? 3. Espai propi. Un nexe de la nostra activitat a la xarxa. 4. Gestió del feedback. Retroalimentar l’estratègia. 5. Organització de les dades. Eficàcia. Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0 6. Gènesi i gestió de BD. 7. Avaluació. Mètriques d’activitat, producció i impacte. També interessos, temes... 37 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 38. 38. Però expliquem-ho amb històries amb sentiment 38 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 39. 39. No subestimem el poder d’una història... www.youtube.com/watch?v=X7MVtgXMclI 39 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 40. 40. ... i encara menys si emociona! www.youtube.com/watch?v=K6fSETphe4A 40 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 41. 41. 4. Cocrear 41 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 42. 42. ‘La viñeta’ de Ernesto Rodera a Adn.es dimecres 27 de gener de 2010 Però ¿serveix per a res més? 42 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 43. 43. Gencat: col·laboració a e-Catalunya 43 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 44. 44. Gencat a xarxes i eines 2.0 Complementem e-Catalunya i el bloc de gencat amb la comunicació a xarxes socials i webs 2.0 Youtube Twitter Yammer (Twitter Flickr (fotos) corporatiu) Slideshare Facebook (xarxa social) (presentacions) Delicious: 115 URL Linkedin (xarxa social preferits contactes professionals) Wikipedia 44 44 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 45. 45. 5. Avaluar 45 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 46. 46. Avaluació global de l’impacte del nou model measurement of the color © arquera CC-BY-2.0 Seria el conjunt de: 1. Indicadors d’activitat, producció i impacte. 2. Indicadors d’eficiència econòmica (diapositives anteriors). 3. Indicadors de canvi de tendències a la societat, a partir de paraules clau, conceptes.... que es puguin observar des del moment d’inici del nou model col·laboratiu. 46 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 47. 47. Una sola conclusió Qui s’apunta al canvi a l’organització? El voleu liderar? «Les capacitats diferencials són la imaginació, la creativitat i la passió.» (Gary Hamel) L’objectiu ha de ser ¿com construir una organització, una comunitat i un país que motivin la gent a oferir la seva creativitat i passió tots els dies? vosaltres nosaltre elles s jo tu ells 47 “Ja no ho sé tot...” Barcelona, febrer de 2010 Jordi Graells Costa. CC BY 3.0
 48. 48. Ja no Gràcies!!! Intersection Consulting © Mark Smiciklas. CC BY 2.0 ho sé Jordi Graells tot... www.graells.cat Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica CC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de Innovación 48 que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca . Colaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009

×