Innovant la salut: per on començar

1,289 views

Published on

Presentació al CatSalut (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) - Presentació en CatSalut (Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña)

Published in: Health & Medicine

Innovant la salut: per on començar

 1. 1. Innovant l’Administració: Per on començar Pla de Qualitat i Comunicació Interna del CatSalut (Departament de Salut) Protada llibre Jordi Graells Innovar x Internet (EAPC) Jordi Graells jgraells@gencat.cat Barcelona, 10 de desembre de 2008 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. 1
 2. 2. 2 Per què canviar? CC NC SA 3.0 – www.flickr.com/hlthenvt/401556761
 3. 3. “ Genius is 1 percent inspiration and 99 percent perspiration ” Thomas Alva Edison Wikipedia 3
 4. 4. L’Administració també vol innovar 4
 5. 5. Gestionar el coneixement No veiem clar com afrontar la qüestió... per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 5
 6. 6. 6 amb l’esforç col·lectiu són ens per assolir objectius Les administracions, com a organitzacions, McHugh Bluff Architectural Reflections www.flickr.com/oceanflynn/2142800130 © ocean.flynn. CC BY-NC-SA 2.0
 7. 7. on les estructures rígides... 7 Scaffolding: Not just for construction workers anymore © kevindooley. CC BY 2.0
 8. 8. ... i massa compartimentades 8 Play Time Cubicles www.flickr.com/photos/stewf/393637283 © stewf. CC BY-NC-SA 2.0
 9. 9. ... i excessivament jeràrquiques 9 SANY0315 www.flickr.com/photos/petezin/267835957 © petezin. CC BY-NC-SA 2.0
 10. 10. han d’esdevenir més planes i flexibles 10 me on delicious network explorer © Noah Sussman. CC BY 2.0
 11. 11. ... deixant de donar l’esquena a les persones 11
 12. 12. ... promovent la interacció 2 idees! 1 idea 1 idea 12 Martí i Alba. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0
 13. 13. ... i usant intensament el coneixement i la transparència Consciència Lideratge Seguretat de si mateix Judici Treball en equip Intuïció Creativitat Presa de decisions Responsabilitat Good-looking © Tifotter. CC BY 2.0 Implicació RSS 13
 14. 14. El context 14
 15. 15. 15 En el model econòmic actual... USB Flash drive © Ambuj Saxena. CC BY 2.0
 16. 16. 16 ... el coneixement és la variable clau Key to the knowledge www.flickr.com/shiffaau/2199579559 © shiffaau. CC BY 2.0
 17. 17. ... i Internet i TIC abarateixen el cost de la relació 17 Aflicktion: Tempest in a Tea Pot © ocean.flynn. CC BY NC-SA 2.0
 18. 18. ... i permeten personalitzar els serveis 18 stone faces © tanakawho CC BY 2.0
 19. 19. ... per innovar tota mena de productes i serveis Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 “ Innovation is using the ordinary in extraordinary ways” 19
 20. 20. Estímuls Barreres per innovar per innovar - Més marge per a prova/error - Inèrcies fortes. Costa desaprendre - Capacitat de cooperació - Poca tradició R+D. No hi sol - Capacitat de compra sindicada haver òrgans d’innovació - La innovació és al discurs - Entorns estables amb poca (PNRI) pressió sobre els resultats - Canvis socials - No orientació al talent - Entorns tecnològics i de - Cadena de valor no coneixement més accessibles estructurada a partir de l’usuari - Contenció pressupostària amb - Cultura corporativa preval exigència de resultats sobre cultura del canvi 20
 21. 21. Gestionar el coneixement Hi comencem a veure una mica clar... per innovar www.flickr.com/oceanflynn/1656853917 21
 22. 22. El dilema és sempre dur a la pràctica les teories del canvi Alba running 1 © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 en plans d’acció. 22
 23. 23. Nou escenari a l’àmbit de la salut 23
 24. 24. Nous clients 24
 25. 25. Nous clients Ciberdiaris participatius: www.slashdot.org, www.aixotoca.com, www.directe.cat, www.20minutos.es Wikis: www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks, http://loprometidoesdeuda.com Webs denúncia: www.empresuchas.com, www.denuncia.org Webs participació: www.ciudadanos2010.net, http://4u.esmadrid.com Webs d’activisme: www.moveon.org (EUA), www.getup.org.au/community (Austràlia) Comunitats d’interès: www.meetup.com,www.takingitglobal.org, www.talknet.org.uk Webs de petició i comunicació: http://petitions.pm.gov.uk, www.atinachile.cl, www.bdebarna.net, www.zexe.net, www.fixmystreet.com, http://transitcamp.org/Toronto_Transit_Camp, 25
 26. 26. Nous clients www.patientslikeme.com 26
 27. 27. Nous empleats 27
 28. 28. 28 Nous empleats Fòrum de la Junta d’Andalusia sobre les vacunes (Salut). www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10180&theme=Cibersur&ref=19
 29. 29. Nous empleats Xarxa social a la plataforma e-Catalunya 29
 30. 30. Nous processos 30
 31. 31. Nous processos www.saludinnova.com 31
 32. 32. Nous processos http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Maseras_Ribera 32
 33. 33. Nous processos www.youtube.com/watch?v=d_9A6DOwmOw 33
 34. 34. Nous processos www.sexejoves.gencat.net 34
 35. 35. Noves eines 35
 36. 36. 36 Noves eines www.youtube.com/gencat
 37. 37. Noves eines 37
 38. 38. Noves eines www.linkedin.com 38
 39. 39. Noves eines http://google.com/health http://keyose.com 39
 40. 40. I en aquest escenari... 40
 41. 41. Gestionar el coneixement per innovar Quin camí prenem? www.flickr.com/oceanflynn/2142800140 41
 42. 42. Tres fites: 1. Crear coneixement. Estratègies de gestió del coneixement 2. Mesclar-lo. Ús de llicències de difusió oberta 3. Compartir-lo. Xarxes socials 42 3d10 fm de vilafranca. © Baggio. Wikipedia. CC BY-SA 2.5
 43. 43. 1. Gestió del coneixement 43
 44. 44. Les persones són Les organitzacions la principal variable necessiten fomentar de les organitzacions en la societat xarxa el coneixement com a principal font de valor competitiu competitius els empleats Fer més programant formació i mesurant els seus efectes en els resultats de l’activitat Desenvolupar els hàbits d’innovar, emprendre i col·laborar invertint en eines col·laboratives que propiciïn l’aprenentatge i el coneixement 44
 45. 45. On situar la gestió ? del coneixement? Pla estratègic Cadira5. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 Qui té el coneixement, quins valors ens distingeixen de la competència, gestionar el coneixement de processos Pla gestió del coneixement clau per a l’organització, capturar i processar el coneixement explícit i el tàcit. Comunitats de pràctica Identificació de les competències clau Pla estratègic per a l’organització de formació i les específiques de cada grup professional. Amb el mapa de competències per objectius. 45
 46. 46. A què es dediquen? Learning by working al Departament de Justícia! 46
 47. 47. El programa Compartim 47
 48. 48. El treball col·laboratiu 48 Joc-Tantrix_fons-transparen © jordigraells. CC BY 2.0
 49. 49. Model de les comunitats de pràctica (CoP) Tothom a l’organització pot contribuir amb alguna cosa a la innovació. 49 An Innovation Competence Process Coming From Knowledge Management © Alex Osterwalder. CC BY 2.0
 50. 50. Mapa de CoP del programa Compartim Comunitat de pràctica 15 comunitats + 250 e-moderador Grup de treball integrants actius + 1.300 Reunions presencials Treball en línia participants Discussió Difusió Productes Avaluació 50
 51. 51. Flux de producció de coneixement Productes Biblioteca Comunitat de pràctica Píndoles de coneixement Articles rellevants Base de coneixement Píndoles de coneixement Expert extern Empleat Portal de coneixement Píndoles de coneixement 51
 52. 52. Una creença ferma: entre tots podem ser millors 52
 53. 53. Una pregunta clau 53
 54. 54. Una pregunta clau Als empleats ¿Estaríeu disposats a posar part del vostre temps i del vostre coneixement per trobar solucions a problemes de la vostra feina que ara no tenen una solució satisfactòria? 54 Crowd at SITA Open Source in Government Workshop at FOSS4G 2008 Conference © DanieVDM. CC BY 2.0
 55. 55. Una pregunta clau Als caps ¿Estaríeu disposats a deixar que la vostra gent disposi de temps per proveir noves solucions a problemes que poden fer més eficient i productiva –i feliç– l’organització? 55 at the court of TMG 07d © midorisyu. CC BY 2.0
 56. 56. Metodologia Programa Compatim de gestió del coneixement al Dept. de Justícia 1. Objectiu: Millorar la nostra pràctica professional quotidiana, podent disposar de la informació i del coneixement que necessitem els professionals al nostre lloc de treball, aprofitant l’experiència dels companys. Aprenent pel xoc del coneixement nou (après fent) i el saber i experiència que ja teníem. 2. Fases del programa 3. Disseny organitzatiu 4. Eines: - Metodològiques > Sessions de bones pràctiques (benchmarking intern i extern) > Comunitats de pràctica - Tecnològiques > Repositori de coneixement: intranet > Llistes de distribució: llista de correu electrònic > Eines de treball col·laboratiu: e-Catalunya 56
 57. 57. Col·laboració e-Catalunya per al treball col·laboratiu 57
 58. 58. Comunicació Bloc http://gestioconeixement.blogspot.com 58
 59. 59. Participació 59 http://compartim.socializame.com
 60. 60. Participació de la gent = mina d’idees! Utilització d’eines sín crones per comunica r-nos i respostes imm ediates tius i feliços CoP + tauler d’anuncis = treballadors més produc Implicació directiva e n l’elaboració i la dif usió dels productes de les CoP neixement Organització d’un congrés anual sobre gestió del co Crear la xarxa de pers onal innovador de l’A dministració 60
 61. 61. Les persones interessades en programes de gestió del coneixement a l’Administració ens trobem en reunions presencials trimestrals per posar en comú el nostre coneixement i aprendre de les experiències dels altres. 61 Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0
 62. 62. Aquesta és l’autèntica bretxa digital Els empleats que creuen que poden continuar funcionant com fins ara Els empleats col·laboratius 2.0 62 Paret 2 © jordigraells. CC BY 2.0
 63. 63. 2. Ús de llicències de difusió lliure 63
 64. 64. Tot el coneixement en documents CC BY 2.0 – www.flickr.com/jasonvance/1194678729 64
 65. 65. Usar llicències de propietat intel·lectual de difusió oberta per facilitar l’accés als continguts públics (Directiva europea i llei espanyola) 65
 66. 66. http://change.gov 66 © Departament de Justícia. CC BY Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0
 67. 67. 3. Les xarxes socials 67
 68. 68. A partir de la dècada de 1990 les organitzacions es transformen per l’ús intensiu de la tecnologia Ho podem seguir en els llibres de capçalera: 2004 The wisdom of crowds. James Surowiecky El poder de la intel·ligència col·lectiva. 2006 Wikinomics. Don Tapscott i Anthony D. Williams La col·laboració en massa canvia serveis i tot (prosumidors). 68
 69. 69. Aquestes organitzacions socials són més obertes i ofereixen oportunitats per contactar i produir col·lectivament. ... i en aquests altres: 2006 The long tail. Chris Anderson Abundància i diversitat substitueixen el consum en massa. 2007 Everything is miscellaneous. David Weiberger En el món digital, el desordre pot ser una virtut. 2008 Here comes everybody. Clay Shirky Ja no necessitem les organitzacions per organitzar-nos 69
 70. 70. Les xarxes socials s’estan popularitzant molt darrerament, fins al punt de crear confusió al voltant del concepte xarxa: 70
 71. 71. És millor parlar de la societat xarxa Els usuaris som actius i participem en la creació de continguts, la definició de funcionalitats i l’avaluació dels productes i serveis. Martí i Alba. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 S’estableixen veritables converses entre els usuaris i els serveis per tal que s’adeqüin i responguin millor a les nostres necessitats. 71
 72. 72. Gestionar el coneixement Per relacionar-nos en xarxa i treballar per innovar col·laborativament, és preferible usar models distribuïts de tecnologies (combinacions a mida d’eines 2.0), tot i que requereixin més competència digital. www.flickr.com/oceanfly/367600665 72
 73. 73. Així preservem més la creativitat, la diversitat i la interacció. 73
 74. 74. Eines per escoltar, comunicar i compartir Comunicació síncrona: telefonia IP, missatgeria instantània Comunicació asíncrona: bloc, correu electrònic, microblogging (Twitter i Yammer) Col·laboració: fòrum, wiki, plataforma col·laborativa (e-Catalunya, Google Apps), xarxa social (Facebook, Linkedin...) Gestió: sindicació (RSS, avisos), etiquetatge (bookmarking), recomanació, votació (filtre/promoció continguts)... Consulta sobre què es diu de la nostra organització: Blogsearch blogsearch.google.com, Technorati technorati.com, Blogpulse (comparar conceptes) www.blogpulse.com, Comments (comentaris en blocs) www.co.mments.com, Keotag (etiquetes, tags, a múltiples eines) www.keotag.com, Boardtracker (buscar conceptes als fòrums) www.boardtracker.com, Wikio (buscar a notícies per tags) www.wikio.es, Google Trends (temes de cerca populars) www.google.com/trends, Google Alerts (avisos sobre nom de l’organització que GA troba a Internet) www.google.com/alerts 74
 75. 75. 75
 76. 76. “ Aquells que afirmen que és impossible no haurien de molestar els que ho estem intentant ” Thomas Alva Edison ? Wikipedia 76
 77. 77. Gestionar el coneixement Ens hi veiem millor ara? per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 77
 78. 78. Us apunteu a dur-ho a la pràctica? Gràcies!!! Jordi Graells jgraells@gencat.cat www.graells.cat www.slideshare.net/jordigraells http://gestioconeixement.blogspot.com www.gencat.cat/justicia/compartim Barcelona, 10 de desembre de 2008 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. 78

×