Successfully reported this slideshow.

Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar documents en Creative Commons - Author's copyright and copyright in digital environments. Like quoting documents in Creative Commons

7

Share

Loading in …3
×
1 of 30
1 of 30

Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar documents en Creative Commons - Author's copyright and copyright in digital environments. Like quoting documents in Creative Commons

7

Share

Download to read offline

By Jordi Graells. Copyright, Creative Commons and similars questions about writer rights. How works Creative Commons licenses system? Examples.

By Jordi Graells. Copyright, Creative Commons and similars questions about writer rights. How works Creative Commons licenses system? Examples.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar documents en Creative Commons - Author's copyright and copyright in digital environments. Like quoting documents in Creative Commons

 1. 1. Drets d’autor i propietat intel·lectual en entorns digitals i col·laboratius. Jordi Graells Costa http://graells.cat Barcelona, 24 de juny de 2008 Com citar documents en Creative Commons Avís legal Aquesta presentació està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no se’n faci un ús comercial. Si es transforma l’obra per generar una nova obra derivada, s’ha de distribuir amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca . Versió en català
 2. 2. El règim de drets d’autor és molt difícil d’aplicar al món digital i en l’Administració Amb la irrupció d’Internet i les TIC, sorgeixen problemes en l’aplicació de la normativa vigent fins aleshores per protegir els drets dels autors i, al mateix temps, fer compatible l’accés al coneixement per part de les persones i facilitar la possibilitat de compartir-lo . En el cas de la plataforma de treball col·laboratiu e-Catalunya, ens toca ser escrupolosament curosos amb els materials que tenen drets d’autor a l’hora de publicar-hi continguts.
 3. 3. Art. 10.1 TRLPI: «Són objecte de la propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport , tangible o intangible, conegut actualment o que s’inventi en el futur, entre les quals s’inclouen: [...]». Art. 13 TRLPI: « No són objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i els seus projectes corresponents, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, els acords, les deliberacions i els dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots aquests textos». Què és una obra i què no segons la LPI?
 4. 4. La Llei de propietat intel·lectual (LPI) a l’Administració és aplicable des de 2 punts de vista: 1. Com a usuària d’obres alienes amb drets d’autor (DA). Aleshores cal assegurar que l’Administració obtingui els drets d’explotació per als usos concrets que es desitgin o bé garantir que està emparada per alguna de les excepcions previstes a la LPI. 2. Com a titular . La informació continguda en les obres creades per personal de l’Administració [o fetes pel seu encàrrec] no està afectada pel règim de PI. Solament en queda afectada en la mesura que estigui continguda en una obra (p.ex. BD creada per l’Administració) o si és una obra protegida en si mateixa (plànol, fotografia...). A l’Administració, és aplicable el règim de drets d’autor?
 5. 5. Quins són els drets d’autor sobre l’obra? Els drets d’autoria són un intent per compensar l’exclusivitat de l’autor sobre l’obra, per raons d’interès social (de possibilitar l’accés universal a la cultura, etc.). 1. Drets morals (art. 14-16 TRLPI). Són d’atribució, no econòmics. L’autor no pot renunciar a l’autoria; per això els contractes d’autors que fan de negre no són legals: - Atribució (paternitat). L’autor pot decidir que es difongui com a anònim. - Integritat . Modificació no autoritzada que suposi perjudici per a l’autor. - Divulgació . L’Administració pot obligar a hereus d’autor a divulgar amb fins públics. - Retirar l’obra del comerç (penediment). Però amb indemnització. 2. Drets d’explotació . Són patrimonials; d’explotació i de simple remuneració. - Reproducció (art. 18). Fer còpies (transitòries o permanents, tangibles o no). - Distribució (art. 19). Posar exemplars al públic (venda, lloguer, préstec, etc.). - Comunicació pública (art. 20). Posar l’obra a disposició del públic sense distribució prèvia d’exemplars ( performance , display , radiodifusió, Internet). Concepte públic . - Transformació (art. 21). Fer obres derivades (traducció, adaptació, etc.).
 6. 6. LPI actual: protectora dels drets d’autor La Llei de propietat intel·lectual ( LPI ) atorga a l’autor de l’obra drets exclusius (a reproduir, distribuir, comunicar al públic i transformar) que li permeten controlar l’explotació i l’ús que es fa de l’obra per a fer qualsevol d’aquests actes. Ara bé, la LPI també recull supòsits –anomenats excepcions – en què no cal sol·licitar l’autorització de l’autor i en què s’autoritza aquest ús concret: - Còpia privada - Temes i esdeveniments d’actualitat (dret a la informació, art. 33 i 35.1) - Paròdia (llibertat d’expressió, art. 39) - Dret de cita (llibertat d’expressió, art. 32) - Docència i investigació (dret de cita, ús BD, reproduccions per a museus i biblioteques (art. 32, 34.2b i 37.1). - Accés a la cultura (dret de préstec, restricció al dret d’inèdit post-mortem , art. 37.2 i 40).
 7. 7. Drets d’autor en les obres creades pel personal al servei de l’Administració Obres creades en virtut d’una relació laboral Art. 51.2 TRLPI: «Si no hi ha pacte escrit, es considera que els drets d’explotació han estat cedits en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat habitual de l’empresari en el moment de lliurar l’obra en virtut de la relació laboral». Aquest article cobreix les relacions funcionarials (creació no espontània, subordinació, alienació del resultat). Però, fixem-nos que són ben diferents les comunicacions que tenen lloc a la plataforma e-Catalunya.
 8. 8. Per innovar amb el coneixement col·lectiu de què disposa l’Administració...
 9. 9. ... es tractarà, doncs, que pugui obrir a tercers els drets d’explotació de les seves obres.
 10. 10. Problemes en la propietat intel·lectual (PI) i els drets d’autor (DA) amb la irrupció d’Internet i les TIC. Trobar equilibri entre: - L’interès privat de l’autor i titulars de drets de l’obra. - I l’interès públic social per accedir a cultura i informació. Amb les llicències Creative Commons, es tracta de canviar el «tots els drets reservats» per «alguns drets reservats». Diferenciació entre copyright i drets d’autor. ¿Podem innovar amb «tots els drets reservats» sobre les obres? Propietat intel·lectual i drets d’autor
 11. 11. El coneixement s’ha de fer circular col·lectivament
 12. 12. Fer còpies de CD i programes, imatges i textos al web Per fer còpia de CD: - És necessària l’autorització prèvia de l’autor. - O bé fer una per a ús privat segons article 31.2 de la LPI. Per copiar o reproduir programes, imatges o articles de web: - Podem desar-ne còpia al nostre PC. - Podem fer un enllaç des del nostre web (s’entén consentiment implícit). - Però només podem redistribuir o republicar-los amb autorització de l’autor (amb llicència CC, amb “condicions d’ús”, amb missatge de correu electrònic exprés). Podem fer còpia dels materials digitals?
 13. 13. Aleshores... http://cat.creativecommons.org Alba . © jordigraells . CC BY-NC-ND 2.0  Com podem compartir a l’    amb les altres persones tota mena de fitxers i coneixement ?
 14. 14. Una de les respostes la trobem en les llicències Creative Commons http://cat.creativecommons.org Alba . © jordigraells . CC BY-NC-ND 2.0
 15. 15. <ul><li>- La propietat intel·lectual distingia tradicionalment entre ús (privat, sense finalitat lucrativa) i explotació (públic, benefici econòmic). </li></ul><ul><li>En canvi, en el món digital, per usar una obra (llibre, cançó, obra teatral, pel·lícula, bloc, arxiu, programa, etc.) s’ha de reproduir i tota reproducció constitueix un acte d’explotació. L’ús passa a ser públic . </li></ul><ul><li>Per tant, l’ús d’una obra s’ha d’autoritzar; si no, és una infracció. </li></ul><ul><li>Creades per Lawrence Lessig, amb les llicències CC l’autor decideix com el públic pot reproduir la seva obra (cedir drets per a alguns usos adequats) a partir del reconeixement dels drets exclusius de l’autor que estableix la Llei de propietat intel·lectual espanyola (LPI). No es prohibeix l’ús sinó que s’autoritza amb algunes condicions. Són molt aptes per a les persones que no desitgin reservar-se tots els drets sobre les obres, sinó que en vulguin cedir alguns drets en unes determinades condicions . </li></ul>Per què sorgeixen les llicències?
 16. 16. N’hi ha de 6 menes: http://cat.creativecommons.org/llicencia Tipus de llicències de Creative Commons La còpia o reproducció, la distribució i la comunicació pública sempre estan autoritzades quan hi ha un reconeixement de l'autor en els crèdits, però es pot limitar l’ús comercial o la possibilitat de fer-ne obres derivades o bé condicionar-les al manteniment dels termes de la llicència del treball original. Combinant aquestes condicions es generen les 6 llicències estàndard actuals.
 17. 17. Cd-rom . © Anton Peck . CC BY-NC-ND 2.0 Obrint el coneixement a la ciutadania... © Departament de Justícia. CC BY Primera publicació de l’Administració subjecta a una llicència Creative Commons: Departament de Justícia. Centre Penitenciari Brians 2
 18. 18. Com citar obres alienes llicenciades en Creative Commons
 19. 19. L’exemple mostra com citar un text llicenciat en CC Citar text aliè registrat amb CC
 20. 20. Aquest exemple mostra com citar imatges a la plataforma e-Catalunya <ul><li>Adjuntar la imatge que haurem desat en format JPG </li></ul><ul><li>Introduir el nom de la imatge, el símbol del copyright i el nom de l’autor, i el tipus de llicència </li></ul><ul><li>Seleccionar el nom de la imatge i fer un enllaç a la pàgina d’origen (en aquest cas Flickr) </li></ul><ul><li>Seleccionar el tipus de llicència i fer un enllaç a la pàgina de CC on s’explica el tipus de llicència </li></ul>Citar foto o imatge aliena registrada amb CC www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors
 21. 21. Es poden utilitzar tenint en compte els drets que han cedit els autors Exemple de repositori web d’imatges CC www.flickr.com/creativecommons
 22. 22. Com registrar una obra en Creative Commons
 23. 23. Tenim una imatge i la volem llicenciar en CC Registrar foto o imatge amb llicències CC Si la reproducció és digital Paret 2 © jordigraells www.flickr.com/photos/jordigraells/538828801/ CC BY 2.0   http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Si la reproducció no és digital <ul><li>Escrivim el títol de la imatge i fem l’enllaç a la URL si la tenim desada en algun repositori </li></ul><ul><li>Inserim el símbol de copyright </li></ul><ul><li>Escrivim el nostre nom </li></ul><ul><li>Anem al web de CC, triem el tipus de llicència, el reproduïm després del nom i hi fem un enllaç cap a la pàgina on s’explica la llicència </li></ul><ul><li>L’única diferència és que s’ha d’escriure la URL de la imatge, si en té, i de la pàgina de CC </li></ul>Paret 2 © jordigraells . CC BY 2.0
 24. 24. Materials de les sessions web llicenciats amb CC Registrar webs amb llicències CC www.gencat.cat/justicia/sessionsweb
 25. 25. Centre Penitenciari Brians 2 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http :// creativecommons.org / licenses / by-nc-sa /2.5/es/ legalcode.ca .   © Generalitat de Catalunya      Departament de Justícia www.gencat.cat / justicia Primera edició: juny de 2007 Projecte gràfic i impressió: Arts Gràfiques ... Dipòsit legal: ... Registrar publicacions amb llicències CC 1/2
 26. 26. Memòria 2006 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sense restricció sempre que se’n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca .   © Generalitat de Catalunya      Departament de Justícia www.gencat.cat / justicia Primera edició : Octubre 2007 Tirada: 185 còpies Disseny interior i impressió : Quality Impres ISBN: 978-84-393-7536-4 Dipòsit legal: B-48371-2007 Registrar publicacions amb llicències CC 2/2
 27. 27. Registrar vídeos amb llicències CC Mesures penals alternatives Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-NoDerivada 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia) i no se’n faci un ús comercial. No es pot transformar aquesta obra per crear obres derivades. La llicència completa es pot consultar a : http :// creativecommons.org / licenses / by-nc-nd /2.5/es/ legalcode.ca .   © Generalitat de Catalunya      Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i Departament de Justícia www.gencat.cat Primera edició: Setembre 2007
 28. 28. Per saber quina llicència CC hem d’aplicar http://creativecommons.org/license/?lang=ca Per llicenciar una obra en CC, no cal registrar l’obra enlloc. Tanmateix, el web CC ens ajuda a triar-la:
 29. 29. Registrar altres suports amb CC Altres exemples - Articles o altres textos: vegeu diapositiva 20. - Presentacions (PPT, etc.): vegeu diapositiva inicial.
 30. 30. Gràcies!!! [email_address]

×