Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coproduir, cocrear, col·laborar...

2,944 views

Published on

Presentació sobre Open Government per a UOC Alumni. Barcelona, 28 de març de 2012

Published in: Business

Coproduir, cocrear, col·laborar...

 1. 1. Coproduir, cocrear, col·laborar... Do crowdsourcing © jordigraells CC BY 3.0 Jordi Graells – Sergi Xaudiera slideshare.net/jordigraells Universitat Oberta de Catalunya – Alumni Barcelona, 28 de març de 20121
 2. 2. Què és l’Open Government o oGov?2 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 3. 3. Evolució del govern 1980-1990 1990-2000 2010... Modernització Administració Governança administrativa electrònica (eGov) oberta (oGov) - Ciutadà = client - La ciutadania - Principis: accedeix a transparència, - Influència de la l’Administració. participació i gestió empresarial -TIC = transformació col·laboració. en els serveis, el control de la -Es transforma la -Tràmits informatius, despesa... relació Adm. – interactius i empresa – transaccional s. ciutadania. -Dinàmica relació.3 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 4. 4. Administració electrònica - eGov Factors d’èxit 2.Responsabilitat i portal web únics. Ex: OVT de la Generalitat. 3.Els tràmits més reeixits són els més útils i de resolució immediata. Sovint el certificat digital ho dificulta. 4.Sols cal posar en línia els tràmits que calgui realment. 5.Digitalitzar-los per àmbits i en perspectiva qualitativa (i no de quantitat). 6.Un sol catàleg informatiu de tràmits (estàndards).4 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 5. 5. Avaluar l’eGov Dos indicadors clau 2.Ús de la ciutadania = nombre de tràmits usats. 3.Valor que aporten els e-tràmits = nombre d’hores de dedicació presencial del funcionariat (procediment pre-eGov).5 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 6. 6. Governança oberta - oGov Memorandum European 25.07.2001 Altres Open Governance – conceptes Government EUA White paper UE -Comunicar - Transparència - Obertura (openness) -Escoltar -Participació -Participació -Respondre -Col·laboració -Claredat i rendició -Innovar de comptes -Open data (accountability) -Interoperabilitat -Eficàcia -Coherència6 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 7. 7. Transparència al Brasil I7 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 8. 8. Transparència al Brasil II8 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 9. 9. Exemples de plataformes i iniciatives http://blog.probp.org/actuable.es tuderechoasaber.es9 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 10. 10. Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/230312-enlacetransparencia.htm10 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 11. 11. Dues assignatures pendents…11 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 12. 12. Exèrcit: 11 M€/dia de manteniment Israel Defense Forces - Storming Ahead © Matanya CC BY 2.012 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 13. 13. ... i Casa Reial13 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 14. 14. Com hi podem avançar?14 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 15. 15. Col·laborant des de dins i des de fora de les organitzacions PR Puzzle Pieces © b_d_solis CC BY 3.015 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 16. 16. Com en els casos de…16 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 17. 17. Concurs de micro-relats de l’IC Dones Facebook = plataforma de tramitació facebook.com/icdones17 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 18. 18. Rodalies de Catalunya rodalies.info ro.dali.es twitter.com/rodalies18 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 19. 19. Xarxes d’innovació entre funcionaris twitter.com/xarxaip xarxaip.cat/adhereix-te-a-la-xip19 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 20. 20. Què fa la XIP actualment? Estem elaborant l’ideari comú. Com? Aportant coneixement, debatent punts de vista i arribant a acords.20 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 21. 21. www.youtube.com/watch?v=YFOC2RrviYw21 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 22. 22. Crowdsourcing… Coproducció… Cocreació… Col·laboració en aquests sentits: 1. Relacionant-se i generant valor per les xarxes socials. motion gears-team force © ralphbijker CC BY 2.0 2. Obrint les dades de l’Administració a la ciutadania. 3. Generant dinàmiques participatives dins les organitzacions.22 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 23. 23. 1. Xarxes socials23 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 24. 24. A quines xarxes socials? 1. Bloc Wordpress: eina de publicació de continguts en servidors propis. Relaciona totes les altres. 2. Twitter i Facebook: xarxes socials generalistes que persegueixen que les persones interaccionem. Linkedin: xarxa social vertical per fer networking a partir dels contactes de professionals i la col·laboració de les organitzacions (empreses i administracions). 3. Altres repositoris i eines per compartir arxius de vídeo, imatges i presentacions en xarxa: Youtube, Flickr i Slideshare. Delicious: per a enllaços; no requereix d’eina d’edició.24 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 25. 25. L’exemple de la Generalitat de Catalunya ¿Com es gestiona la presència de la Generalitat a les xarxes socials? 1. Certificació del procés. 2. Plataformes intermèdies d’edició. 3. Nous continguts. Cinquena edició: 4. Suport per CoP Febrer 2012 i mentoratge. Mètriques de tots els comptes.25 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 26. 26. Diagrama de flux26 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 27. 27. Quants perfils de xarxes? Hi ha departaments que, al seu torn, coordinen l’obertura de perfils i comptes a les xarxes socials dels seus àmbits.27 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 28. 28. Web xarxes socials Generalitat gencat.cat/xarxessocials/es/index.html28 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 29. 29. Directori web xarxes socials Generalitat gencat.cat/xarxessocials/es/directori-xarxes-gencat.html29 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 30. 30. Twitter per relacionar twitter.com/gencat30 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 31. 31. Twitter per relacionar twitter.com/meteocat31 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 32. 32. Twitter per informar (I) twitter.com/emergenciescat32 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 33. 33. Twitter per informar - automatizat (II) twitter.com/ rod4cat33 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 34. 34. Twitter per atendre twitter.com/01234 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 35. 35. Mossos a Facebook facebook.com/mossoscat35 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 36. 36. L’ICS a Facebook www.facebook.com/icscat36 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 37. 37. Biblioteques a Facebook www.facebook.com/bibliotequescat37 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 38. 38. Indicadors de xarxes Generalitat Indicadors de qualitat Twitter i Facebook Youtube, Flickr i Slideshare I continuar per indicadors més d’impacte, que avaluïn els canvis que provoca l’actuació a les xarxes socials.38 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 39. 39. Avaluant l’interès i el compromís Interès Twitter Compromís a Facebook39 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 40. 40. Una fitxa per a cada unitat promotora40 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 41. 41. 2. Dades obertes (open data)41 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 42. 42. Amb una gestió avançada dels drets d’autoria en continguts amb propietat intel·lectual © Sydney Morning Herald www.smh.com.au Eiffel Tower at night © rednuht, www.flickr.com/photos/rednuht/275062341/ CC BY 2.042 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 43. 43. Una propietat intel·lectual intel·ligent «L’execució d’obres en el curs d’actes oficials de l’Estat, de les administracions públiques i ceremònies religioses no requerirà d’autorització dels titulars dels drets…» www.larazon.es/noticia/los-socialistas-tendran-que-pagar-a-la-sgae-por-cantar-la-internacional43 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 44. 44. Administracions que obren les dades Aplicacions web i per a mòbils creades per empreses i ciutadania gràcies a les polítiques open data. Canal de realitat augmentada “Equipaments Estadístiques de població de Catalunya” • Globus informatiu amb dades estadístiques de • Canal de realitat augmentada" població (sector terciari) per municipi, amb el gratuït i lliure de publicitat sobre la dataset equipaments de la Generalitat plataforma Layar, amb nom "Equipaments • Guanyadora d’ajut Fundació puntCAT de Catalunya" per a usuaris de telèfons Android http://eixos.planol.info/ o Iphone. • Dóna informació dels equipaments que hi ha en un radi de distància X en la posició actual. • Es poden escollir les categories (salut, esport, administració pública, etc.) i visualitzar els equipaments sobre mapa i en llista. Desenvolupat per Gynoid Apps, Desenvolupat per planol.info44 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 45. 45. Cocreant amb empreses i ciutadania Informació sobre trànsit: Perfils de Twitter per publicar aportar valor útil les ofertes de treball a la ciutadania que agrupa la Generalitat 35 perfils de Twitter del Servei Català de Ofertes de feina via Twitter Trànsit 23 perfils de Twitter amb les ofertes de feina que • 35 perifls dels eixos viaris més importants. publica el web del Servei d’Ocupació de • Basat en els RSS d’incidències del web Catalunya. gencat.cat/transit dels eixos viaris de tot gencat.cat/feinaactiva/twitter Catalunya. gencat.cat/transit/twitter45 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 46. 46. També en l’àmbit de la salut www.ics.gencat.cat/sisap/diagnosticat/principal46 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 47. 47. Mesurar la col·laboració = avaluar les polítiques públiques Impacte = Y1 – Y0 measurement of the color © arquera CC-BY-2.0 Y1 = outcomes produïts amb la intervenció pública Y0 = outcomes produïts sense la intervenció pública (contrafactual). Es tracta sempre de trobar unitats amb trets similars a les que participen del programa que s’avalua.47 ‘Comunicar o relacionar-se?’. Jordi Graells i Costa. Sessió per a la Unió Catalana d’Hospitals al CaixaFòrum. Barcelona, 21 de març de 2012 CC – BY 3.0
 48. 48. 3. Xarxes corporatives i comunitats professionals48 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 49. 49. Treballar en xarxa per ser més productius49 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 50. 50. Impulsant comunitats professionals50 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 51. 51. ... que afegeixen valor als serveis51 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 52. 52. ... com en el programa Compartim L’avaluació de l’impacte de la CoP d’educadors socials del Compartim per la fórmula Impacte = Y1 – Y0 prova que el treball col·laboratiu és més eficient. Any 2008. Per veure la presentació sencera: www.slideshare.net/jordigraells A. EN COMUNICACIONS: 2.416 consultes a repositori de fitxers (s’avalua aquesta eina): 1. Estalvi de costos de tramesa de 2.416 MB (fitxers d’1 MB de mitjana) 2. Estalvi de temps 43 dies (2.416 x 8 min [guany respecte a cerca en altres xarxes]) = 19.328 min o 42,95 dies B. EN DESPLAÇAMENTS Es feien 11 jornades (sense plataforma tecnològica) – 8 (amb la plataforma) = 3 x 8 (membres CoP) = 24 1. Estalvi econòmic: 1.584 € 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 € 2. Estalvi temps: 24 dies C. EN CONSULTORIA 1. Estalvi econòmic aprox uns 10.000 i 20.000 € (en projectes semblants fets per consultories externes) 2. Estalvi de temps: 50 dies [50 h (2,5 mesos estalviats) x 8 (membres CoP) = 400 hores o 50 dies] D. EN FORMACIÓ 1. Estalvi econòmic 125 [formats pel treball en CoP] – 25 [formats per curs] = 100 persones més formades 84 € [ràtio cost formació curs] – 17,6 € [ràtio formació per CoP] = 66,4 € estalvi per persona 2. Estalvi de temps: 500 h [de no-treball per assistència a curs] – 160 h [de no-treball per acció en CoP] = 340 h52 estalvi ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 53. 53. I mentrestant què podem fer? Quines dades es podrien obrir a la teva organització? Per què? .................... • .................... • .................... • .................... Quins comptes de xarxes socials es podrien activar? Per què? • .................... • .................... • .................... • ....................53 ‘Open Government - oGov’ Jordi Graells. UOC Alumni. Barcelona, 28 de març 2012 CC – BY 3.0
 54. 54. Gràcies! Coproduir, cocrear, col·laborar... Do crowdsourcing © jordigraells CC BY 3.0 Jordi Graells – Sergi Xaudiera slideshare.net/jordigraells Universitat Oberta de Catalunya – Alumni Barcelona, 28 de març de 201254

×