I ara també a les xarxes socials?

971 views

Published on

Presentació de la Guia de xarxes socials de l'Ajuntament de Rubí. Divendres 19 d'abril de 2013.

Published in: Business

I ara també a les xarxes socials?

 1. 1. 1 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0I ara també a lesxarxes socials?Presentació de la Guia de xarxessocials de l’Ajuntament de RubíRubí, 19 d’abril de 2013Jordi Graells graells.cat –slideshare.net/jordigraellsFour Nets © jronaldlee – CC BY 2.0
 2. 2. 2 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Canviar lesvellesmentalitats...‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 3. 3. 3 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Etapes en l’evolució de l’Administració:1.Modernització. Tècniques gerencials i de gestió.2.Administració electrònica. Introducció de les TIC.3.Govern obert. Principis de transparència, participació icol·laboració.En el cas de l’Administració
 4. 4. 4 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Ser a les xarxesper a què?
 5. 5. 5 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Per comptar amb elsprofessionals i els clients...‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 6. 6. 6 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0per conversaramb tothom...Obrint continguts obrim mentalitats’. Jordi Graells i Costa. EAPC, 15 de novembre de 2012 CC – BY 3.0‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 7. 7. 7 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0i augmentar la reputació
 8. 8. 8 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Però sobretot fer participar lagent!http://ideesobertes.gencat.cat‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 9. 9. 9 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Què cal teniren compte
 10. 10. 10 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Els nostres professionals‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 11. 11. 11 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0La consumerització – BYOD(bring your own device)‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 12. 12. 12 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0La privacitat‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 13. 13. 13 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Marta Altesa, de 20 anys, convidada pel grup Jamiroquai, que la vadescobrir per Youtube. L’experiència l’ajudarà a professionalitzar-se.El grup britànic demostra una visió àmplia de la propietat intel·lectual.youtube.com/user/martabass92Una propietat intel·lectual +intel·ligent
 14. 14. 14 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0La veracitat de les dadesObrint continguts obrim mentalitats’. Jordi Graells i Costa. EAPC, 15 de novembre de 2012 CC – BY 3.0‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 15. 15. 15 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0La contextualització de dades i missatge
 16. 16. 16 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Què aconseguimamb tot plegat?
 17. 17. 17 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Ser presents de manera ben diferent...‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 18. 18. 18 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0... en les converses i elsinteressos de ciutadania i clients!‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 19. 19. 19 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Com ho fem?
 20. 20. 20 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0>Quinta edición:febrero 2012>Cinquenaedició:Febrer 2012>Quinta edición:febrero 2012Institucions que decideixen serpresents a les xarxes socials...
 21. 21. 21 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0http://ow.ly/8HS4L  ... però ho han de rumiar bé
 22. 22. 22 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Mapa xarxes socialsGeneralitat
 23. 23. 23 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0FluxogramaGeneralitat
 24. 24. 24 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0¿Com es gestionala presènciade la Generalitata les xarxes socials?1. Certificació del procés.2. Plataformes intermèdiesd’edició.3. Nous continguts.4. Suport per CoPi mentoratge. Mètriquesde tots els comptes.Cinquena edició:Febrer 2012Guia de xarxes socials de laGeneralitat
 25. 25. 25 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0>https://twitter.com/transita2Tipus de Twitter: informatiu 1/2
 26. 26. 26 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Tipus de Twitter: informatiu 2/2
 27. 27. 27 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Twitter 012
 28. 28. 28 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Facebook 1/2.facebook.com/icscat  
 29. 29. 29 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0facebook.com/mossoscat Facebook 2/2
 30. 30. 30 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Concretem unamiqueta més...
 31. 31. 31 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Criteris de comunicació a les xarxes1/4: pel que fa a les eines1. Les xarxes socials tenen com un punt d’origen un web o unbloc corporatiu. Són, per tant, un altaveu i mai un substitutd’aquests canals. En una institució, la línia editorial ha decoincidir, doncs, amb la del lloc web oficial. Com a principigeneral, des dels perfils corporatius no es poden emetreopinions personals.2. Interacció i implicació. És vital respondre els dubtes i lesqüestions que plantegin les persones usuàries. La interaccióés l’ànima de les xarxes socials.
 32. 32. 32 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.01. Cal dominar el registre propi de cada xarxa social.2. Síntesi i precisió comunicativa. Els missatges han de ser directes,precisos i atractius:- Els missatges han de ser captivadors per propiciar un diàleg real iproper a la ciutadania.- El missatge es redacta per ser reenviat i no sols perquè arribi. Hade conferir prestigi a qui el reenviï. Un de mediocre no esreenviarà.- El missatge ha de ser àgil, directe i enginyós. Comunicar ràpid éssovint més eficaç que fer-ho tard i amb més qualitat.- L’ús de narratives simples serveix per contagiar el missatge.- La contextualització del missatge és fonamental.- El missatge ha de ser autèntic, no ha de maquillar ni amagar res.Criteris 2/4: pel que fa alllenguatge
 33. 33. 33 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0La imatge gràfica anima o no a la lectura d’un missatge a lesxarxes:- Tenir en compte els dos nivells de lectura (el primer és unmissatge curt i el segon, el missatge de fons, sencer). Usarhashtags i enllaços a Twitter.- Acompanyar el contingut textual amb imatges, gràfics iinfografies. El món de les xarxes és cada cop més visual.Criteris 3/4: pel que fa a la forma gràfica
 34. 34. 34 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Criteris 4/4: pel que fa al’editorialitzacióTenir una visió SEO (search engine optimization o tècniquesper optimitzar la nostra presència als cercadors). Per afavorir laindexació de dades als cercadors i influir en el pes que tindrà lanostra institució a la Xarxa, podem utilitzar paraules clausegons cada matèria relacionada.- Conèixer els horaris de tramesa que generin més viralitatperquè arribin al major nombre de persones- Publicar un nombre de missatges coherent respecte a la xarxasocial de què es tracti i a la nostra activitat com a institució perevitar la saturació de missatges.
 35. 35. 35 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0I com sabemsi va bé?
 36. 36. 36 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Juliol 2009 – gener 2012Xarxes socials @gencatTwitterNre. de tuits: 6.129Nre. de retuits (RT): 22.124Nre. de seguidors: 51.279FacebookNre. d’admiradors : 5.437Xarxes socials @gencatTwitterNre. de tuits: 6.129Nre. de retuits (RT): 22.124Nre. de seguidors: 51.279FacebookNre. d’admiradors : 5.437RepositorisReproduccions Youtube: 303.154Visites Slideshare: 217.840Visites fotos Flickr: 4.329RepositorisReproduccions Youtube: 303.154Visites Slideshare: 217.840Visites fotos Flickr: 4.329Xarxes socials tota la GeneralitatTwitterNre. de tuits: 245.552Nre. de retuits (RT): 277.882Nre. de seguidors: 392.641FacebookNre. d’admiradors : 158.995Xarxes socials tota la GeneralitatTwitterNre. de tuits: 245.552Nre. de retuits (RT): 277.882Nre. de seguidors: 392.641FacebookNre. d’admiradors : 158.995Repositoris tota la GeneralitatReproduccions Youtube: 1.670.697Visites Slideshare: 657.770Visites fotos Flickr: 68.081Repositoris tota la GeneralitatReproduccions Youtube: 1.670.697Visites Slideshare: 657.770Visites fotos Flickr: 68.081A més de les xifres absolutes...
 37. 37. 37 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Indicadors de qualitat1. InterèsConversa, amplificació, acció, interaccions, aplauseExemple: amplificació a Twitter = retuits / tuits2. CompromísConversa, amplificació, acció, interaccions, aplause.Exemple: Conversa a Facebook =comentaris mensuals / simpatizantsI continuar per indicadors més d’impacte,que avaluïn els canvis que provoca l’actuacióa les xarxes socials. ?Quins indicadors ens interessen?
 38. 38. 38 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0Indicadors de qualitatI seguir per indicadors més d’impacte, que avaluïn els canvisque provoca l’actuació a les xarxes socials.Hem d’anar méslluny‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0
 39. 39. 39 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0measurementofthecolor©arqueraCC-BY-2.0Y1 = outcomes la intervenció de la institucióY0 = outcomes produïts sense la intervenció de la institució(contrafactual). Es tracta sempre de trobar unitats amb tretssimilars a les que participen del programa que s’avalua.Impacte = Y1 – Y0I avaluar també l’impactede les polítiques de presènciaa les xarxes socials
 40. 40. 40 ‘I ara també a les xarxes socials?’. Jordi Graells Costa. Ajuntament de Rubí, 19 d’abril de 2013 CC – BY 3.0GràciesPresentació de la Guia de xarxessocials de l’Ajuntament de RubíRubí, 19 d’abril de 2013Jordi Graells graells.cat –slideshare.net/jordigraellsFour Nets © jronaldlee – CC BY 2.0I ara també a les xarxes socials?

×