Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transparència, participació i col·laboració

1,712 views

Published on

La presentació 'Transparència, participació i col·laboració' enumera tots els requisits necessaris per avançar cap a la nova Administració.

Published in: Business, Technology, Education

Transparència, participació i col·laboració

 1. 1. Transparència, participació i col·laboració Jordi Graells i Costa www.slideshare.net/jordigraells www.graells.cat Barcelona, 16 d’octubre de 2010 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. 1 llambordes 1 © graells CC BY 3.0
 2. 2. De l’eGov a l’oGov Per avançar cap a formes de govern-administració més obertes, calen nous valors i una nova actitud per treballar amb: - Eficàcia - Eficiència - Transparència - Col·laboració / participació - Coresponsabilitat - Reutilització del coneixement públic - Diàleg amb tots els actors (ciutadania, professionals, organitzacions...) 2 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 3. 3. Administració col·laborativa Impulsar el treball en xarxa per produir valor públic amb la resta d’actors. 1. Sent transparents amb la relació amb els altres agents. 2. Impulsant la participació de la ciutadania en la creació i elaboració de serveis i polítiques públiques, en la deliberació, Col·laboració en l’avaluació... 3. Col·laborant internament (comunitats, Participació grups...) i externament (ciutadania, clients) per millorar els nivells d’eficiència (empleats, gestió, processos, projectes). Transparència 3 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 4. 4. Perduts en la immensa mar blava. Per on podem començar? 4 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 5. 5. 1. Treball col·laboratiu 5 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 6. 6. Programa Compartim: el cas de la CoP d’educadors socials - 1 CoP analitzada: Mobilitat segura (de 8 membres). - Període: any 2008 - Eina de la plataforma tecnològica analitzada: repositori de documents - Producte de coneixement elaborat: Programa de mobilitat segura als centres penitenciaris, amb l’objectiu de donar eines als educadors de presons i als usuaris per tractar el tema dels delictes de trànsit en clau socioeducativa. - Públic destinatari: Més de 2.900 persones amb delictes de trànsit i preventivament al 100% de la població reclusa. 6 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 7. 7. Estalvi: en desplaçaments 1/2 Es feien 11 jornades (sense la plataforma tecnològica) – 8 (amb la plataforma) = 3 x 8 (membres CoP) = 24 1. Estalvi econòmic: 1.584 € 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 € 2. Estalvi temps: 24 dies 7 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 8. 8. En desplaçaments 2/2 EXPLICACIÓ 1. Estalvi econòmic. Utilitzant la plataforma tecnològica els membres de les CoP, s’ha calculat inicialment que redueixen el nombre de viatges per a reunions entre un 25 i un 50%. (en termes relatius) i que la distància estalviada és de 110 km per cada viatge. Sense plataforma tecnològica Amb plataforma La CoP es reuneix en 11 jornades anuals. La CoP es reuneix en 8 jornades anuals. Estalvi econòmic: 24 x 220 km/estalvi viatge = 5.280 km estalviats x 0,30 €/km = 1.584 € La indemnització per desplaçament per raó de servei a l’Administració és de 0,30 € / km en automòbil. Per tant, si calculem una mitjana de 220 km (anada i tornada), l’estalvi de cost per desplaçament és de 220 x 0,30 € = 66 €. 2. Estalvi temps. Els viatges per a reunions entre demarcacions (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) comporten un estalvi d’1 jornada laboral. El guany estimat en hores a favor de l’Administració és de: Sense plataforma tecnològica Amb plataforma La CoP es reuneix en 11 jornades anuals. La CoP es reuneix en 8 jornades anuals. Costos indirectes de les jornades estalviades: 11 – 8 = 3 jornades x 8 membres de la CoP = 24 x 8 h / jornada = 192 hores estalviades = 24 jornades 8 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 9. 9. En elaboració de projectes: consultoria 1. Estalvi econòmic aproximat entre 10.000 i 20.000 € (en projectes semblants encarregats a consultories externes) 2. Estalvi de temps: 50 dies 50 h (2,5 mesos estalviats) x 8 (membres CoP) = 400 hores o 50 dies 9 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 10. 10. En formació Formació normal: Curs de mobilitat Aprenentatge – producció en CoP: segura Treball del Programa de mobilitat segura Cost directe Cost directe Professor. E-moderador (líder de la CoP): En un curs 20 hores x 105 € / h = 2.100 € 1.700 € anuals (segons reunions, actes, tasques de coordinació) Beneficiats (assistents): 25 persones + 500 € coordinador de grup = 2.200 € Ràtio: 84 € Beneficiats:125 persones (que l’apliquen) Ràtio: 17’6 € Cost indirecte Cost indirecte 25 persones x 20 hores de no-treball al lloc de 8 persones (1 de les 2 CoP) x 20 hores treball = 500 hores laborals de no-treball al lloc de treball = 160 hores laborals 10 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 11. 11. Els reptes actuals: consolidació interna i... 10% Heavy Contributors 80% Intermittent Contributors 10% Lurkers Source: Nielsen, 2006 11 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 12. 12. ... estendre la pràctica col·laborativa de portes enfora stock8 © ralphbijker CC BY 2.0 12 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 13. 13. 2. Transparència 13 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 14. 14. Dimensió pública del que fem [...] 14 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 15. 15. Ni els exèrcits [per sort ☺] se n’escapen 15 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 16. 16. 16 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 17. 17. Hi ha algun país del món on el nombre d’electors sigui superior al nombre d’habitants? 17 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 18. 18. Croàcia! «Croàcia és l'únic país al món amb el nombre d'electors superior al nombre d'habitants» Marko Rakar www.pollitika.com 18 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 19. 19. Militants de partits que discrepen www.cxi.cat 19 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 20. 20. We.Government 20 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 21. 21. We.Government Government and citizens co-creating new forms of collaboration and service that uses technology, public data, citizen-generated data and the social web to adress vital issues and solve public problems (‘The Coming Age of We.Government’. Micah Sifry a PDF Europe 2010) http://pdfeu2010.civicolive.com 21 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 22. 22. Do-it-ourselves-Government http://www.governing.com/topics/mgmt/Colorado-Springs-DIY-government.html Compte, però… 22 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 23. 23. Crowdsourcing ciutadà 23 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 24. 24. FixMyStreet www.fixmystreet.com 24 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 25. 25. NeatStreets La gent informa sobre assumptes de la comunitat per telèfon mòbil perquè es gestionin i resolguin a Austràlia i Nova Zelanda. www.neatstreets.com.au 25 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 26. 26. BuitenBeter www.buitenbeter.nl 26 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 27. 27. Kiirti Plataforma per promoure la conscienciació i participació ciutadana. Organitzacions col·laboren amb ciutadania per telèfon, sms, correu electrònic i web. www.kiirti.org 27 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 28. 28. Giv et Praj www.kk.dk/givetpraj.aspx 28 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 29. 29. Open311 El wiki Open311 significa un esforç de col·laboració per crear un estàndard obert per als serveis 311 a Nova York. http://wiki.open311.org 29 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 30. 30. M@nor (Texas) SeeClickFix és l’equivalent a Manor del FixMyStreet britànic. http://cityofmanor.org/wordpress/seeclickfix 30 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 31. 31. Participació ciutadana 31 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 32. 32. El ciutadà participant actiu Tom Steinberg i MySociety.org a Gran Bretanya www.mysociety.org 32 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 33. 33. ... i usuari de serveis www.iwantgreatcare.org 33 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 34. 34. The Power of Information. Tom Steinberg www.commentonthis.com/powerofinformation 34 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 35. 35. = Portals de ciutadania empoderada 1/2 WriteToThem www.writetothem.com FixMyStreet www.fixmystreet.com 35 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 36. 36. = Portals de ciutadania empoderada 2/2 TheyWorkForYou www.mysociety.org/projects/theyworkforyou http://petitions.number10.gov.uk 36 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 37. 37. Localocracy Localocracy és una ciutat comuna en línia que permet a membres de la comunitat identificar i resoldre els problemes locals. www.localocracy.org 37 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 38. 38. Actuable.es Per crear peticions, sumar forces i provocar canvis 38 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 39. 39. Skolti Web que visualitza la presència de candidats i partits de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010 segonsla seva activitat a Twitter i Flickr. www.skolti.com/lab/exp1 39 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 40. 40. Open data 40 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 41. 41. Open Government Initiative «Fins l’arribada d’Obama, prevalia la cultura del secret a Washington, amb la informació sota clau, diners dels contribuents desapareguts sense deixar rastre i amb els grups de pressió exercint influència...» www.whitehouse.gov/open 41 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 42. 42. data.gov Per facilitar l'accés a BD creades pel govern federal dels EUA. http://data.gov 42 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 43. 43. data.gov.uk Amb unes 3.200 BD i una cinquantena d’aplicacions derivades. http://data.gov.uk 43 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 44. 44. Concurs Show Us a Better Way: app Where Does My Money Go? www.wheredoesmymoneygo.org 44 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 45. 45. AbreDatos 2010 www.abredatos.es 45 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 46. 46. Open Data Euskadi: pàgina inici 46 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 47. 47. OD Euskadi: catàleg de dades 47 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 48. 48. Open Data Euskadi: fitxa data set 48 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 49. 49. Avís legal de gencat.cat Avís legal relatiu a la reutilització de la informació La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. També la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, estableix que cal difondre electrònicament la informació d’interès general per a la ciutadania (trànsit, temps, medi ambient, cultura, salut, educació...). D’acord amb aquesta normativa, sempre s’ha de citar el titular, la font de la informació. L’Administració permet la reproducció (còpia), la distribució (en els diferents formats) i la comunicació pública (Internet i suports digitals) i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir l’obra i que és la que preval, i tenir finalitat comercial. Per reutilitzar la informació s’han de seguir les condicions generals següents: a) No desnaturalitzar el sentit de la informació b) Citar la font c) Mencionar la data de l'última actualització Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals (objecte d'un altre avís legal), la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formular mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin. La llicència bàsica és la CC BY (reconeixement). 49 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 50. 50. L’app Administració http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted www.slideshare.net/jordigraells/open-data-millors-exemples-del-mn 50 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 51. 51. Creuar dades públiques x sparql Tractament de dades del nivell 5, el linked data, el de l’excel·lència Per exemple, en el portal open data del Govern britànic, podem preguntar els bombers que passen diàriament per davant d’instal·lacions http://data.gov.uk/sparql públiques, o el nombre d’incidències viàries amb altres variables que ens interessin, etc. 51 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 52. 52. Com es pot concretar a l’Administració? 52 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 53. 53. A. Promovent la transparència en... 53 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 54. 54. 1. L’anàlisi i visualització de la informació sobre la despesa pública del país 54 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 55. 55. USAspending.gov www.usaspending.gov 55 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 56. 56. 2. Tots els processos de l’Administració 56 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 57. 57. Sabeu qui és? 57 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 58. 58. Doncs una persona molt pública 58 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 59. 59. ITdashboard Les contractacions en TIC del govern dels EUA, amb la foto del responsable i l’estat d’execució de la despesa. www.itdashboard.gov 59 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 60. 60. 3. En les organitzacions proveïdores de serveis públics 60 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 61. 61. Transparència a tots els serveis ☺ Era el 23 de maig, a les 15h. Vol Bilbao-Barcelona amb Vueling... Vol cancel·lat per “raons tècniques” fins al proper avió. Sospites? the longest queue in English history © PDAgrl CC BY 2.0 61 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 62. 62. B. Fent participar les persones (ciutadania, empreses, organitzacions...) 62 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 63. 63. 1. Crowdsourcing intern 63 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 64. 64. A més del treball col·laboratiu a e-Catalunya... http://ecatalunya.gencat.cat 64 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 65. 65. ... professionals interns que també ho estan fent. www.bomberscat.com 65 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 66. 66. 2. Crowdsourcing extern 66 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 67. 67. www.gencat.cat/transit/marcit.htm www.twitter.com/eltransit Aprofitar sinergies i iniciatives existents... Republicar per feeds, XML... Per ex. @gencatpremsa 67 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 68. 68. Twitter Trànsit www.twitter.com/transitcat www.twitter.com/eltransit 68 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 69. 69. Facebook Mossos www.facebook.com/mossosesquadra 69 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 70. 70. C. Funcionant en xarxa 70 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 71. 71. Generalitat i xarxes socials Igual que la resta d’organitzacions que malden per ser competitives (obtenir més beneficis) en el món de les xarxes socials, l’Administració hi ha de ser present per generar més valor públic per a la ciutadania. 71 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 72. 72. Malgrat l’aterratge del marketing Amb les xarxes socials, les empreses han descobert un entorn idoni Big take-off © Daz moston/SWAM MAN CC BY 2.0 per conèixer, a través de les xarxes socials, com reacciona el mercat al llançament d’una marca. Aquesta moda juga en contra de les organitzacions que hi cerquen uns objectius més socials o de valor públic. 72 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 73. 73. Però... Així les coses, costa d’entendre que la gent es faci ‘fan/admirador’ voluntàriament d’una empresa. Ha d’obtenir alguna cosa a canvi ☺ De les empreses del Fortune 500 (mig miler d’empreses més rellevants dels EUA): - Estudi de l’agència Burson-Marsteller, 9 de cada 10 firmes usen les xarxes socials per comunicar-se amb els clients. - Estudi de la Universitat de Massachusetts, les empreses amb bloc corporatiu han crescut el 6% 73 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 74. 74. La Generalitat a Facebook www.facebook.com/bibliotequescat 74 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 75. 75. Futur dels webs a l’Administració www.facebook.com/porsche www.Jeans-Online.pl/Levis Landing pages de Facebook 75 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 76. 76. Concloent 76 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 77. 77. Decàleg: innovar a l’Administració Conclusions de l’article “Administració col·laborativa, el canvi de debò” de J.Graells, publicat a la revista del Col·legi de Politòlegs de Catalunya: 1. Innovar sistemàticament 2. Impulsar estratègies col·laboratives de gestió del coneixement 3. Avançar cap a la governança oberta (oGov) i el We.Government 4. Fer participar les persones 5. Promoure un lideratge diferent 6. Canviar les regles de la propietat intel·lectual 7. Interaccionar a les xarxes socials i eines 2.0 8. Personalitzar els serveis diferenciant-se dels altres 9. Explicar amb històries que emocionin 10. Impulsar la xarxa de funcionaris innovadors a l’Administració 77 Transparència, participació i col·laboració. Jordi Graells i Costa. Sabadell, 16 octubre de 2010 CC – BY 3.0
 78. 78. Gràcies! Transparència, participació i col·laboració Jordi Graells i Costa www.slideshare.net/jordigraells www.graells.cat Barcelona, 16 d’octubre de 2010 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. 78 llambordes 1 © graells CC BY 3.0

×