Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diaris en català

991 views

Published on

Els diaris en català avui:
el nou escenari

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diaris en català

 1. 1. Els diaris en català avui: el nou escenari 29 de novembre de 2011
 2. 2. Feu clic Fitxa tècnica aquí per editar lestilTipus Estudi multimèdia Estudia el consum de diaris, revistes, ràdio, televisió, medi exterior, Internet, telefonia, llibres,d’estudi d’audiències i cinema, videojocs, música, concerts, espectacles i exposicions consums culturalsMetodologia TAPI (Tablet PC Assisted Personal Interviewing). Entrevistes personals realitzades a la llar habitual amb Tablet PCDisseny Univers Població de 14 anys i més, entrevistada a la llar habitualmostral 4a onada 2011 : - Anual, novembre 2010 a octubre 2011: 6.436.000 persones - Bimestral, setembre i octubre 2011: 6.436.000 persones Àmbit geogràfic Catalunya Mostra Individus + 14 anys i més : 4a onada 2011 : - Anual, novembre 2010 a octubre 2011: 26.834 entrevistes - Bimestral, setembre i octubre 2011: 3.251 entrevistes Tipus de mostreig Aleatori polietàpic estratificat Aplicat a cada submostra territorial Precisió estadística comarcalTreball de Equip de camp Equip de camp propi, entrevistadors professionals, residents a la zona de camp assignada,camp bilingües i amb dedicació exclusiva al Baròmetre Durada Treball de camp continu i ininterromput, els set dies de la setmana i al llarg de tot l’any Període 4a onada 2011 : - Anual, novembre 2010 a octubre 2011. - Bimestral, setembre i octubre 2011.
 3. 3. Dades generals d’audiència
 4. 4. Feu clic aquí per editar Llengua de consum dels mitjans lestil Distribució (amb duplicitats) sobre el total de consumidors de cada mitjà Audiència del dia d’ahir, menys revistes (últim període) i Internet (últims 30 dies) Català Castellà Altres Audiència de la Ràdio de dilluns a divendres 4.831.000 persones fan consum habitual de mitjans en català, un 75,1% del total de la població de Catalunya 100% 89,8% 86,9% 81,4% 77,7% 80% 57,8% 61,0% 59,6% 60% 49,5% 47,1% 40% 33,9% 16,4% 14,4% 20% (1) 0% Diaris Revistes Internet Ràdio Televisió Lectors de Espectadors de Lectors de diaris Internautes Oients de ràdio revistes televisióGràfic 1 2.882.000 (44,8%) 4.424.000 (68,7%) 3.651.000 (56,2%) 4.324.000 (67,2%) 5.920.000 (92%)Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011) (1) Inclou les revistes mixtes (català i castellà) i les escrites en altres llengües.
 5. 5. Perfil del consumidor de per editar la llengua Feu clic aquí mitjans segons lestil Distribució en % sobre el total de cada públic Total població Consum en Consum en català castellà 6.436.000 4.831.000 6.226.00090% 100% 75,1% 96,7%80% 70%70% 61% 60%60% 51% 51% 51% 52% 54% 53% 49% 49% 49% 48% 48% 47%50% 40% 39%39% 42% 41% 41%40% 35% 29% 31% 31%30% 29% 29% 19% 19% 22% 21% 20%20%20% 18% 19%20% 13% 13% 13% 18% 15% 15%10% 5% 5% 5% 0% Gènere Edat Llengua habitual Classe social Lloc naixementGràfic 2Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 6. 6. Evolució del consum deper editar lestil Feu clic aquí mitjans en català Penetració en % sobre el total de la població . Audiència del dia d’ahir, excepte Internet últims 30 dies. Audiència de la ràdio de dilluns a divendres (1) 135% 143% 148% 152% 157% 160% 163% 168% +14,2% 60% 54,8% 51,4% 52,7% 48,9% 50,2% +14,5% 47,6% 48,3% 47,9% 50% 40% 33,3% +13,9% 31,7% 31,3%32,5% 32,3%33,1% 32,8% 30,5% 31,1%30,3% 31,5% 28,6% 26,7% 29,2% +16,4% 30% 27,0% 31,7% 32,4% 29,4% 30,7% 31,1% 26,7% 28,2% +6,3% 25,3% 20% 23,1% 12,8% 13,8% 15,2% +28,7% 11,7% 11,8% 12,0% 12,5% 12,8% 10% 0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Nov 09-Oct 10 Gen-Des 2010 Mar 10-Feb 11 Maig 10-Abr 11 Jul.10-Jun11 Nov 10-Oct 11Gràfic 3 Televisió Revistes Ràdio Diaris InternetBase: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011) (1) GRP’s (Gross rating point): Suma de les penetracions dels mitjans seleccionats; mesura la força d’aquesta selecció (inclou les duplicitats)
 7. 7. Evolució del consum deper editar lestil Feu clic aquí mitjans en castellà Penetració en % sobre el total de la població . Audiència del dia d’ahir, excepte Internet últims 30 dies. Audiència de la ràdio de dilluns a divendres (1) 240% 253% 252% 255% 258% 261% 263% 265% +5,0% 90% 77,6% 78,0% 78,2% 78,6% 79,2% 79,7% 79,9% 80% +2,4% 70,0% 70% 59,5% 59,5% 60,3% 61,7% +6,2% 56,0% 58,1% 58,8% 60% 49,8% 49,4% 50,6% 51,0% 51,8% 52,2% 47,1% 48,6% 48,3% +8,2% 50% 40% 36,6% 36,1% 35,2% 35,9% 36,6% 37,3% 37,4% 36,4% +3,5% 30% 36,2% 34,9% 34,6% +6,0% 32,6% 33,2% 33,2% 33,5% 33,7% 20% 10% 0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Nov 09-Oct 10 Gen-Des 2010 Mar 10-Feb 11 Maig 10-Abr 11 Jul.10-Jun11 Nov 10-Oct 11Gràfic 4 Televisió Revistes Ràdio Diaris InternetBase: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011) (1) GRP’s (Gross rating point): Suma de les penetracions dels mitjans seleccionats; mesura la força d’aquesta selecció (inclou les duplicitats)
 8. 8. El consumclic aquí per editar lestil Feu de mitjans en català per comarques Comarca Aud.(000) Pen.(%) IndexGràfic 5 Pallars Sobirà 7 100,0 133 Cerdanya 16 98,1 131 Ripollès 23 97,4 130 Berguedà Pla de lEstany 36 25 96,7 96,4 129 128 Exemple de lectura de Osona 124 95,3 127 líndex: Al Pallars Sobirà Noguera 33 94,4 126 Priorat 8 94,1 125 consumeixen un 33% més Garrotxa 45 93,9 125 de mitjans en català que el Solsonès 11 93,9 125 Pallars Jussà 12 93,6 125 total Catalunya(100%) Conca de Barberà 17 93,5 124 Alt Camp 36 92,3 123 Segarra 18 91,7 122 Garrigues 17 91,7 122 T erra Alta 11 90,6 121 Alt Penedès 80 90,6 121 Urgell 29 89,5 119 Exemple de lectura: Al Alta Ribagorça 3 89,4 119 Alt Empordà 106 88,3 118 Tarragonès consumeixen Alt Urgell 17 88,3 118 mitjans en català igual que Val dAran 8 87,4 116 Baix Ebre 61 86,2 115 la totalitat dels catalans Pla dUrgell Gironès 28 131 86,1 86,1 115 115 (100%) Bages 136 85,6 114 Baix Empordà 97 85,3 114 Ribera dEbre 18 84,9 113 Montsià 52 83,5 111 Segrià 147 83,0 111 Maresme 302 82,8 110 Anoia 82 82,7 110 Exemple de lectura de Baix Camp Baix Penedès 130 67 81,2 79,9 108 106 líndex: Al Baix Llobregat Selva 116 79,8 106 consumeixen un 17% menys Garraf T arragonès 98 161 79,7 76,4 106 102 de mitjans en català que el Base: població de Catalunya +14 anys Vallès Oriental 247 74,3 99 total Catalunya (100%) Vallès Occidental 550 74,1 99 Barcelonès 1311 66,1 88 Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011) Baix Llobregat 421 62,6 83
 9. 9. Diaris
 10. 10. Feu clic aquí per editar lestil Evolució del consum dels diaris per temàtica Audiència del dia d’ahir en penetració en % sobre el total de la població . Diaris inf. Diaris Diaris Total diaris econòmics esportius general 50% 43,8% 44,5% 44,8% 45% 43,1% 42,9% 42,1% 42,9% +8,0% 41,5% 40% 37,7% 38,2% 38,5% 36,3% 35,1% 36,5% 37,5% +9,7% 35,7% 35% 30% 25% 20% 14,6% 15,0% 15,5% 15,8% 15,9% 15,8% 14,2% +8,5% 15% 12,1% 10% 5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% +21,8% 0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Nov 09-Oct 10 Gen-Des 2010 Mar 10-Feb 11 Maig 10-Abr 11 Jul.10-Jun11 Nov.10-Oct11Gràfic 6Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 11. 11. Feu clic aquí per editar lestil Evolució del consum dels diaris per distribució Audiència del dia d’ahir en penetració en % sobre el total de la població . Diaris de Diaris Webs de Total diaris gratuïts premsa pagament 50% 43,8% 44,5% 44,8% 45% 43,1% 42,9% 42,1% 42,9% +8,0% 41,5% 37,9% 38,8% 39,3% 39,5% 40% 37,0% 36,2% 36,9% +9,3% 35,4% 35% 29,0% 30% 26,3% 26,8% 27,3% +17,4% 24,7% 25,5% 25% 21,0% 20% 14,0% 15% 9,8% 8,8% 8,8% 8,7% 8,8% 9,2% 9,3% 10% 11,8% +6,2% 5% 0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Nov 09-Oct 10 Gen-Des 2010 Mar 10-Feb 11 Maig 10-Abr 11 Jul.10-Jun11 Nov.10-Oct11Gràfic 7Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 12. 12. Feu clic aquí per editar lestil Evolució del consum dels diaris per llengua Audiència del dia d’ahir en penetració en % sobre el total de la població . Total Diaris en Diaris en diaris català castellà Quasi un milió de persones són lectors habituals de diaris en català, 219.000 persones més que fa un any 50% 43,1% 43,8% 44,5% 44,8% 42,9% 41,5% 42,1% 42,9% +8,0% 40% +3,5% 36,6% 36,1% 35,9% 36,6% 37,3% 37,4% 36,4% 30% 35,2% 976.000 lectors 757.000 lectors 20% 15,2% 12,8% 12,5% 12,8% 13,8% +28,7% 11,7% 11,8% 12,0% 10% 0% Gen-Des 2008 Gen-Des 2009 Nov 09-Oct 10 Gen-Des 2010 Mar 10-Feb 11 Maig 10-Abr 11 Jul.10-Jun11 Nov 10-Oct 11Gràfic 8Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 13. 13. Perfil del lector de diaris per editar lestil Feu clic aquí segons la llengua Distribució en % sobre el total de cada públic Total població Lector en Lector en català castellà 6.436.000 976.000 2.344.000100% 100% 15,2% 36,4%90% 85%80% 79%70% 63% 57% 61% 64%60% 51% 52% 54% 48% 49% 48%50% 43% 39% 42% 42% 42% 46% 45%40% 37% 37% 34% 29% 31% 21% 31% 36%30% 19% 18% 21% 19%17%20%19%20% 15% 16% 13% 12%10% 8% 5% 4% 9% 8% 7% 2% 0% Gènere Edat Llengua habitual Classe social Lloc naixementGràfic 9 Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 14. 14. Rànquingclic aquí per editar lestil Feu de diaris generalistes de pagament Audiència del dia d’ahir en milers (000) sobre el total de la població. En percentatge (%), penetració sobre el total de la població. La Vanguardia (Cas) 7,2% 462.000 La Vanguardia (Cat) 6,6% 423.000 El Periódico (Cas) 5,5% 353.000 El Periódico (Cat) 5,1% 327.000 El País 3,5% 225.000 El Punt Avui 2,6% 167.000 Ara 1,4% 91.000 El Mundo 1,3% 81.000 Público 0,7% 43.000 La Razón 0,5% 33.000 ABC 0,4% 23.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Diaris comarcals en català: 199.000 lectors (Segre, Diari de Girona i Regió 7)Gràfic 10 Diaris comarcals en castellà: 260.000 lectors (Diari Tarragona, Segre, Diari Sabadell, La Mañana, i Diari de Terrassa)Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: Bimestral setembre i octubre de 2011
 15. 15. Perfil delsclic aquí per editar català (1) Feu lectors de diaris nacionals en lestil Distribució en % sobre el total de lectors de cada diari Gènere 39% 40% 43% 42% Home Dona 61% 60% 57% 58% 16% 22% 22% 22% Edat 30% 21% 26% 23% 14 a 34 anys 35 a 64 anys + 65 anys 54% 57% 55% 52% 4% 8% 8% 8% 7% Lloc de naixement 2% 7% 4% Catalunya Resta Estat Estranger 94% 88% 84% 86%Gràfic 11Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 16. 16. Perfil delsclic aquí per editar català (2) Feu lectors de diaris nacionals en lestil Distribució en % sobre el total de lectors de cada diari 4% 6% 9% 6% Classe social 30% Alta i mitja alta 35% 45% Mitjana 49% 66% 49% 42% 59% Mitja baixa i baixa 37% 35% 46% Nivell d’estudis 55% 2% 2% 4% 4% Sense estudis / Primaris Secundaris Superiors 43% 59% 61% 52%Gràfic 12Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 17. 17. Feu clic aquí per editar lestil Cicles de vida dels lectors de diaris nacionals en català Distribució en % sobre el total de lectors de cada diari 13% 3% 8% 3% 7% 2% 5% 3% 5% 19% 21% 21% 10% 10% 3% 11% 10%11% 4% 3% 3% 18% 17% 17% 16% 14% 13% 14% 14% 11% 15% 14% 14% 10% 17% 21% Joves independents Parelles amb fills mitjans Parelles adultes sense fills Parelles joves sense fills Parelles amb fills grans Adults independents Parelles amb fills petits Llars monoparentals RetiratsGràfic 13Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 18. 18. Feu clic aquí per editar lestil Ús d’Internet dels lectors de diaris nacionals en català Visites a tipus de pàgines web en els últims 30 dies Penetració en % sobre el total de lectors de cada diari Ús d’Internet en el 77,6% 63,5% 59,0% 64,4% dia d’ahir (%) 100% 90% 86% 80% 74% 79% 72% 70% 60% 56% 44% 48% 50% 41% 43% 37% 43% 39% 33% 35% 36% 40% 32% 30% 26% 24% 21%20% 24% 20% 25% 17% 12% 14% 9% 17% 14%17% 11% 19% 17%18% 20% 12% 11%8% 9% 13% 13% 10% 13%16% 10% 10% 0%Gràfic 14Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 19. 19. Feu clic aquí per editar lestil Lectors de diaris per edició català / castellà Distribució en % sobre el total de lectors de cada diari La Vanguardia El Periódico Segre 70% 66% 60% 53% 53% 49% 49% 50% 40% 37% 30% 20% 10% 0% Edició en català Edició en castellàGràfic 15Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: Bimestral setembre i octubre de 2011
 20. 20. Lectors declic aquí per comarques Feu diaris en català per editar lestil Comarca Aud.(000) Pen.(%) IndexGràfic 16 Garrigues 8 43,8 289 Pallars Sobirà 3 43,4 286 Gironès 60 39,5 261 Garrotxa 17 35,0 231 Pla de lEstany 9 34,9 230 Exemple de lectura de Bages 52 32,7 216 Berguedà 12 31,8 210 líndex: A les Garrigues es Segrià 54 30,8 203 llegeix un 189% més de Solsonès 4 30,6 202 Alta Ribagorça 1 30,1 199 premsa en català que el Pla dUrgell 9 28,8 190 total Catalunya(100%) Alt Urgell 5 27,9 184 Noguera 10 27,6 182 Baix Empordà 31 27,5 181 Alt Empordà 31 26,2 173 Ripollès 6 25,0 165 Selva 35 23,8 157 Urgell 7 23,2 153 Exemple de lectura: A la T arragonès 48 22,7 150 Pallars Jussà 3 22,1 145 Conca de Barberà es Segarra Baix Camp 4 33 21,7 20,4 143 135 llegeix premsa en català Alt Camp 8 20,0 132 igual que la totalitat dels Osona Cerdanya 26 3 19,8 16,1 131 106 catalans (100%) Conca de Barberà 3 15,9 105 Anoia 14 14,3 94 Priorat 1 13,9 92 Maresme 47 12,9 85 Ribera dEbre 3 12,7 84 Val dAran 1 12,3 81 Garraf 15 12,2 81 Exemple de lectura de Baix Penedès 10 11,6 77 Alt Penedès 10 11,4 75 líndex: Al Baix Llobregat Vallès Oriental 37 11,1 73 es llegeix un 49% menys de Barcelonès 215 10,9 72 Vallès Occidental 77 10,3 68 premsa en català que el Base: població de Catalunya +14 anys T erra Alta 1 10,0 66 total Catalunya (100%) Montsià 6 9,2 61 Baix Ebre 6 8,8 58 Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011) Baix Llobregat 52 7,8 51
 21. 21. Feu clic aquí per editar lestil Lideratge comarcal dels diaris generalistes de pagament Lleida Audiència del dia d’ahir, (milers de persones) Girona 140140 118 118120 120100 100 76 8080 58 54 6060 40 3640 23 4020 20 0 0 Barcelona 700 657 605 600 500 400 300 188 200 101 Tarragona 100 140 0 116 120 100 Gràfic 17 72 80 58 60 Base: població de Font de dades: 4a onada anual Catalunya +14 anys 40 21 2011 (nov.2010 a octubre 2011) 20 0
 22. 22. Hàbits de consum dels diaris
 23. 23. Freqüència de lectura dels diaris generalistes de pagament Feu clic aquí per editar lestil Distribució en % sobre el total lectures dels últims 30 dies Català Castellà Mitjana exemplars 2,4 2,1 30% 28,0% 27,9% per setmana 26,2% 25,9% 25% 22,2% 20% 16,9% 15,8% 15% 12,9% 12,3% 11,2% 10% 5% 0,2% 0,3% 0% Cap 1 exemplar 2/3 exemplars 4/5 exemplars 6/7 exemplars Ns/NcGràfic 18Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 24. 24. Feu clic aquí per editar lestil Temps de lectura dels diaris generalistes de pagament Distribució en % sobre el total lectures dels dia d’ahir Català Castellà Mitjana de temps 31 28 45% (en minuts) 40,6% 40% 38,3% 35% 37,4% de les lectures de diaris en català són superiors a 30 minuts 30% 25,4% 33,9% de les lectures de diaris en castellà són superiors a 30 minuts 25% 23,9% 19,7% 20,8% 20% 15% 9,4% 10% 7,8% 6,5% 4,1% 5% 1,8% 1,2% 0% Menys 15 minuts De 15 a 29 minuts De 30 a 44 minuts De 45 min. A 1 hora Entre 1 i 2 hores Més tempsGràfic 19Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 25. 25. Feu clic aquí per editar lestil Motius per escollir els diaris generalistes de pagament Distribució en % sobre el total lectures dels dia d’ahir Català Castellà Tradició familiar 22,8% 1a 17,1% 1a Articles dopinió 17,6% 2a 13,6% 2a Informació local 16,3% 3a 9,5% 15,9% Credibilitat 13,3% 3a Llengua està escrit 13,9% 0,4% Entreteniment / oci 13,1% 9,0% Coincidència ideològica 6,5% 4,4% Altres 4,2% 3,5% Pels suplements 2,3% 1,9% Anuncis class. 0,7% 0,4% Promocions 0,5% 1,3%Gràfic 20 0% 5% 10% 15% 20% 25%Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 26. 26. Valoració qualitativa dels diaris
 27. 27. Credibilitat delsaquí generalistes de pagament Feu clic diaris per editar lestil Penetració en % sobre el total lectors de 2.882.000 diaris de Catalunya major de 14 anys. Lectors de diaris 44,8% 15 primeres respostes Per a vostè, quin és el diari amb més credibilitat? La Vanguardia 24,8% El Periódico de Catalunya 17,7% El País 9,2% El Punt Avui 4,1% Ara 2,5% Segre 1,6% El Mundo 1,4% Público 1,3% Diari de Tarragona 1,0% Regió 7 0,8% Diari de Girona 0,6% la Gaceta 0,4% ABC 0,4% Cap diari 14,1% NsNc 11,5%Gràfic 22 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 28. 28. Feu clic aquí per editar lestil Amenitat dels diaris generalistes de pagament Penetració en % sobre el total lectors de 2.882.000 diaris de Catalunya major de 14 anys. Lectors de diaris 44,8% 15 primeres respostes Per a vostè, quin és el diari amb més amè? El Periódico de Catalunya 23,5% La Vanguardia 16,7% El País 4,7% El Punt Avui 4,6% Ara 2,9% Segre 2,5% Diari de Tarragona 1,9% Público 1,4% El Mundo 1,1% Regió 7 0,9% Diari de Girona 0,8% Diari de Terrassa (5) 0,4% Diari de Sabadell (5) 0,4% Cap diari 6,0% Ns/Nc 2,7%Gràfic 23 0% 5% 10% 15% 20% 25%Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 29. 29. Informació de proximitat dels diaris generalistes de Feu clic aquí per editar lestil pagament Penetració en % sobre el total lectors de 2.882.000 diaris de Catalunya major de 14 anys. Lectors de diaris 44,8% 15 primeres respostes Per a vostè, quin és el diari que ofereix més i millor informació de la localitat o zona on viu? El Periódico de Catalunya 17,2% La Vanguardia 16,2% El Punt Avui 10,5% Diari de Tarragona 6,2% Segre 4,8% Regió 7 2,5% Diari de Sabadell (5) 2,5% Diari de Girona 2,4% Diari de Terrassa (5) 2,3% El País 1,9% Ara 1,3% La Mañana 0,5% El Mundo 0,4% Cap diari 11,2% NsNc 8,9%Gràfic 24 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 30. 30. Estimacions de futur de lectors de diaris en català
 31. 31. Feu clic aquí per editar lestil Escenari 1 del consum de diaris per llengua Distribució en % sobre el total de cada públic Català Castellà Altres Situació actual (4a onada 2011) Estimació de futur (2a onada 2012) Lectors de diaris 2.882.000 (44,8%) Lectors de diaris 2.882.000 (44,8%) 100% 100% 90% 81,4% 90% 77% 80% 80% 70% 70% +10% sobre els lectors 60% 60% actuals en català 2.225.000 lectors 50% 50% 40% 33,9% 40% 37% 30% 2.344.000 lectors 30% 1.072.000 lectors 20% 20% 976.000 lectors 10% 10% El 16,7% del total de la 0% 0% població de Catalunya llegirà Diaris diaris en català DiarisGràfic 25Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 32. 32. Escenari 2 del consum de diaris per llengua: Feu clic aquí per editar lestil Increment d’oferta: Diaris en doble edició català i castellà Distribució en % sobre el total de cada públic Català Castellà Altres Situació actual (4a onada 2011) Estimació de futur Llengua habitual dels lectors de diaris Lectors de diaris 2.882.000 (44,8%) 100% La Mañana 90% Diari de Sabadell (5) 80% +28% sobre els lectors 71% 70% actuals en català Diari de Terrassa (5) 60% 2.034.000 lectors 50% 43% Diari de Tarragona 40% 30% 1.248.000 lectors Sport 20% 10% El 19,4% del total de la El Mundo Deportivo 0% població de Catalunya Diaris llegiria diaris en català 0% 20% 40% 60% 80%Gràfic 26Base: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 33. 33. Escenari 3 del consum de diaris per llengua: Feu clic aquí per editar lestil Increment de demanda: augment consum diaris en català Distribució en % sobre el total de cada públic Català Castellà Altres Situació actual (4a onada 2011) Estimació de futur Llengua habitual Lectors de diaris 2.882.000 (44,8%) Llengua habitual Llengua habitual català castellà 100% 2.730.000 42,4% 3.358.000 52,2% 90% 80% +47% sobre els lectors 40% 38% 70% actuals en català 65% 36% 35% 60% 28% 50% 30% 50% 1.883.000 lectors 25% 40% 1.437.000 lectors 20% 30% 15% 20% 10% 5% 19% 5% 10% 0% 178.000 lectors 0% 639.000 lectors El 22,3% del total de la Llibres Diaris població de Catalunya Consum en català Consum en català llegiria diaris en catalàGràfic 27 Consum en castellà Consum en castellàBase: població de Catalunya +14 anys Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 34. 34. Escenari 4 del consum de diaris per llengua: Feu clic aquí per editar lestil Més oferta i increment de consum en català Distribució en % sobre el total de cada públic Català Castellà Altres Situació actual (4a onada 2011) Estimació de futur La Mañana Lectors de diaris 2.882.000 (44,8%) Diari de Sabadell (5) Diari de Terrassa (5) 100% Diari de Tarragona 90% +69% sobre el lectors Sport 80% actuals en català El Mundo Deportivo 70% 60% 57% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 50% 40% 36% 38% 1.667.000 lectors 35% 40% 1.653.000 lectors 28% 30% 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% El 25,7% del total de la 5% Diaris població de Catalunya 0% llegiria diaris en català LlibresBase: població de Catalunya +14 anys Gràfic 28 Font de dades: 4a onada anual 2011 (nov.2010 a octubre 2011)
 35. 35. Conclusions
 36. 36. Feu clic Conclusions aquí per editar lestilLA LLENGUA EN EL CONSUM DE MITJANS• 3 de cada 4 catalans consumeixen mitjans en català (75%) i pràcticament tots (97%), en castellà• La ràdio és el mitjà amb un consum de llengua més equitatiu entre català (58%) i castellà (61%)• El consum de mitjans de comunicació en català augmenta un 14% en un any i el consum de mitjans en castellà, un 5%• El Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès, comarques amb més consum mediàtic en català, i Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, amb menysELS DIARIS EN CATALÀ• Els diaris en català són els mitjans en català que més creixen en audiència en l’últim any (29%)• Els diaris guanyen un 8% de lectors en l’últim any a Catalunya• Els diaris en català assoleixen gairebé el milió de lectors i guanyen 219.000 consumidors en un any (29% més)• Garrigues, Pallars Sobirà i Gironès, comarques amb més lectors de diaris en català, i Baix Llobregat, Baix Ebre i Montsià, amb menys
 37. 37. Feu clic Conclusions aquí per editar lestilHÀBITS DE CONSUM DELS DIARIS• El lectors de diaris en català són més fidels que els lectors de diaris en castellà pel que fa a freqüència de lectura• Temps destinat a la lectura de diaris: en català, 31 minuts, en castellà, 28 minuts• El 37% de les lectures de diaris en català superen els 30 minuts, un 34% en el cas de les lectures de diaris en castellà• Motius d’elecció dels diaris: en català, la tradició familiar, els articles d’opinió i la informació local; en castellà, la tradició familiar, els articles d’opinió i la credibilitat• La llengua és el motiu d’elecció que més marca la diferència en la tria de diaris en català respecte els diaris en castellà (14% davant de 0,4%)ESCENARIS DE FUTUR: ESTIMACIONS• Assolit el primer any de vida de La Vanguardia en català, els lectors de diaris en català creixerà un 10%• Si els diaris catalans que actualment només editen en castellà publiquessin també una edició en català, augmentant l’oferta, el consum de diaris en català creixeria un 28%• Si tots els lectors de diaris fessin el mateix consum bilingüe de diaris que els lectors de diaris que tenen el català com a llengua habitual, el consum de diaris en català creixeria un 47%• Si els diaris catalans que actualment només editen en castellà publiquessin també una edició en català, i si tots els lectors de diaris fessin un consum bilingüe, els lectors de diaris en català creixerien un 70%

×