Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpont Informàtica

284 views

Published on

Presentació powerpoint informatica

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpont Informàtica

 1. 1. Software i seguretat informàtica Jordi Ribes Informàtica 4t ESO 10/01/12
 2. 2. Índex <ul>1. El Software </ul>2. Software lliure i Software propietari 3. Les llicències 4. Seguretat informàtica 5. Els virus 6. Els cucs
 3. 3. Índex 7. Els troians 8. El phishing 9. Adware i Spam 10. Protecció del nostre ordinador 11. Els virus actuals i els futurs perills de la xarxa
 4. 4. 1. Software <ul>És un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades. El terme inclou aplicacions com els processadors de text, programari de sistema com el sistema operatiu, que fa d'interfície entre el maquinari i les aplicacions, i finalment el middleware, que controla i coordina sistemes distribuïts. </ul>Inici
 5. 5. 2. Software lliure i Software propietari <ul>Avantatges Software lliure: <li>Econòmic
 6. 6. Ideal per apendre
 7. 7. Funcional, extensible: Competitiu
 8. 8. Fiable </li></ul><ul>Desavantatges Software lliure: <li>Manteniment i suport
 9. 9. És casi exclusiu per a Unix </li></ul>Inici
 10. 10. 2. Software lliure i Software propietari <ul>Avantatges Software propietari: <li>Millor acabat de les aplicacions.
 11. 11. Les millors aplicacions són propietaries.
 12. 12. Millor protecció de les obres amb copyright. </li></ul><ul>Desavantatges Software propietari: <li>El cost de les aplicaciones és major.
 13. 13. Solen ser menys segurs.
 14. 14. Restriccions d'ús. </li></ul>Inici
 15. 15. 3. Les llicències <ul>Són un seguit de termes que dicten la forma de distribució, modificació (en el cas que estigui autoritzada), i utilització del programari. Tots aquests aspectes són dictats o poden estar dictats per l'autor o autors del codi del programa. </ul>Inici
 16. 16. 4. Seguretat informàtica <ul>Per a protegir el nostre ordinador, cal tenir un antivirus. Un programa antivirus és un programa informàtic que intenta identificar, parar i eliminar virus informàtics i altre programari maliciós (malware). Un malware és nociu per a l'ordinador, està dissenyat per a inserir virus, cucs, troians, spyware, etc... </ul>Inici
 17. 17. 4. Seguretat informàtica <ul>Hi ha diferents antivirus, però tots intenten fer la mateixa funció. Aquí tenim un exemple de diferents antivirus: </ul>1. Norton Internet Security 2. McAffe Inici
 18. 18. 5. Els virus <ul>És un programa que es copia automàticament per alterar el funcionament normal de l'ordinador, sense el permís o el coneixement de l'usuari. Encara que popularment s'inclou el &quot;malware&quot; dins dels virus, en el sentit estricte d'aquesta ciència els virus són programes que es repliquen i s'executen per si mateixos. </ul>Inici
 19. 19. 6. Els cucs És un virus o programa auto-replicant (es multiplica per ell sol) que no altera els arxius sinó que resideix en la memòria i es duplica a si mateix. Els cucs utilitzen les parts automàtiques d'un sistema operatiu que generalment són invisibles a l'usuari. Inici
 20. 20. 7. Els troians <ul>És un programa nociu amb aparença de programari legítim que permet l'accés a usuaris externs, a través d'una xarxa d'àrea local o d'Internet, amb la finalitat de recaptar informació o controlar remotament a la màquina amfitriona, però sense afectar el funcionament d'aquesta. </ul>Els troians no són capaços de replicar-se per si mateixos i poden ser adjuntats amb qualsevol tipus de software per un programador o pot contaminar els equips per mitjà de l'engany. Els troians poden introduir programes espia dins l'ordinador d'una persona. Inici
 21. 21. 8. El phishing <ul>És un frau que es fa amb un correu electrònic o missatgeria instantània amb el que es demanen dades sobre les targetes de crèdit, claus bancàries, o altres tipus d'informació. Els missatges empren tot tipus d'arguments relacionats amb la seguretat de l'entitat per justificar la necessitat d'introduir les dades d'accés </ul>Inici
 22. 22. 9. Adware i Spam <ul>- Adware: Qualsevol programari que mostra o descarrega publicitat després d'instal·lar o mentre s'executa un programa. </ul><ul>- Spam: són els missatges enviats per un mitjà electrònic, sense el consentiment dels receptors. La seva finalitat generalment és comercial, amb missatges prenent forma d'anunci, tot i que també són freqüents els enganys amb intenció de treure profit econòmic de les víctimes </ul>Inici
 23. 23. 10. Protecció del nostre PC <ul>Per protegir el nostre ordinador, és necessari: - Tenir un antivirus. - Tenir firewall. - Actualitzar el PC. Un firewall és un element de maquinari o programari utilitzat en una xarxa d'equips informàtics per controlar les comunicacions. </ul>Inici
 24. 24. 11. Els virus actuals i els futurs perills a la xarxa <ul>Els virus actuals més coneguts són: els troyans, els keyloggers, els cucs, els hijackers, GhostNet, Exploit. Ara s'estan desenvolupamnt virus per Linux i Mac, ja que ara no hi ha cap, però en un futur acabarant existint, i els ordinadors amb aquests sistemes operatius, acabarant necessitan antivirus també. </ul>Inici

×