Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball preventiu al voltant dels usos de la coca

618 views

Published on

Comunicació realitzada el juny de 2006 a la "Jornada debat sobre drogodependències" de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El treball preventiu al voltant dels usos de la coca

 1. 1. Treball preventiu amb joves al voltant dels usos de la coca
 2. 2. La cocaïna... <ul><li>És una substància que prové de la planta de la coca </li></ul><ul><li>Generalment, es dosifica en grams </li></ul><ul><li>Cristalls blancs i inodors en forma de pols o roca, de gust amarg </li></ul><ul><li>Aprox. 1 gram: 60 euros </li></ul><ul><li>Pot estar adulterada (generalment, està) </li></ul><ul><li>En l’escena juvenil gairebé sempre es consumeix esnifant </li></ul>
 3. 3. Efectes <ul><li>És un estimulant d’acció ràpida, intensa i de curta durada </li></ul><ul><li>Pot presentar dependència física </li></ul><ul><li>Té un elevat potencial d’acció psíquica </li></ul><ul><li>El seu consum desenvolupa tolerància en l’organisme </li></ul>
 4. 4. Efectes <ul><li>Físics: a ugment de la freqüència cardíaca, tensió arterial, temperatura i midriasi. </li></ul><ul><li>Psíquics: </li></ul><ul><li>sensació de benestar, eufòria, energia, augment del desig sexual, deshinibició, augment de la concentració. </li></ul><ul><li>agitació, ansietat, pors, agressivitat i paranoies. </li></ul>+ -
 5. 5. Algunes particularitats (joves): <ul><li>És molt “llaminera”: el seu consum costa d’aturar quan s’ha començat </li></ul><ul><li>A diferència d’altres drogues, el seu consum moderat permet realitzar activitats ordinàries </li></ul><ul><li>El desig de consumir-ho i fer-ho de forma compulsiva pot ser molt potent (craving) </li></ul><ul><li>És molt cara. Per a moltes persones, el seu alt cost és el que regula la quantitat consumida. </li></ul><ul><li>Quan s’acompanya d’alcohol els consums tendeixen a augmentar i resultar més tòxics </li></ul><ul><li>Ser especialment prudent quan el consum es dona en adolescents </li></ul>
 6. 6. Idees per a la intervenció: <ul><li>En població més jove –sobretot, adolescent i/o escolaritzada-, generalment, no consumidora, treballar: </li></ul><ul><ul><ul><li>Incloure –amb discreció- el tema de la cocaïna en un marc més ampli de treball preventiu en el consum de drogues (xerrades als IES, protocols d’actuació, treball amb mares i pares, centres educatius, professionals municipals, referents juvenils, etc.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar una ocupació activa del temps lliure; crear recursos, serveis, activitats útils per a les seves demandes (explícites o no); t reballar sobre factors de riscs determinats, etc… </li></ul></ul></ul>Prevenció específica Prevenció inespecífica
 7. 7. Idees per a la intervenció: <ul><li>En població jove no consumidora: </li></ul><ul><ul><ul><li>Incloure el tema de la cocaïna en un marc més ampli de treball preventiu en el consum de drogues en accions dirigides cap a aquesta població (intervenció en espais d’oci, facilitar material preventiu, obrir espais de debat i reflexió...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oferir serveis d’informació i atenció propers (amics,canvis d’idees en un futur, etc.) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Idees per a la intervenció: <ul><li>En població jove consumidora: </li></ul>CONSUM NO PROBLEMÀTIC ? ? ? ? ? ? CONSUM PROBLEMÀTIC REDUCCIÓ DE RISCS REDUCCIÓ DE DANYS <ul><ul><ul><li>Treballar amb col·lectius específics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oferir serveis d’informació i atenció propers </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Idees per a la intervenció: Sobre la disminució de riscos i danys amb joves <ul><li>No es tracta d’una feina concreta, sinó d’una línia d’intervenció que pot fer-se present a qualsevol actuació (converses, tallers, materials, etc). </li></ul><ul><li>És un punt de partida: Com consumeixes i seguiràs fent-ho, primer reduïm la possibilitat d’aparició de problemes </li></ul><ul><li>Implica posicionar-se d’una forma concreta davant la persona consumidora: de manera que se senti respectada i acceptada (pel que permet introduir informació molt més permeablement) </li></ul><ul><li>Contempla l’abstinència com la millor manera d’evitar problemes amb les drogues </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Cal qüestionar la seva imatge social </li></ul><ul><li>Demanar especial control i prudència </li></ul><ul><li>No prendre si es detecta tendència a consumir-ne de forma compulsiva </li></ul><ul><li>Deixar temps entre consum i consum: evitar la regularitat </li></ul><ul><li>Ser especialment prudent quan la coca surt dels espais de “festa i diversió” </li></ul><ul><li>Avisar de la seva il·legalitat: conseqüències de la tinença, consum i venda </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Portar-ne quantitats petites, o justes per al consum </li></ul><ul><li>Controlar el consum d’alcohol quan es combina amb cocaïna </li></ul><ul><li>“ Cuidar-se el nas”: picar bé la substància i canviar de fosa </li></ul><ul><li>Marcar el ritme més lent possible entre ratlla i ratlla </li></ul><ul><li>Si es fuma amb una cigarreta: posar-ne poques quantitats i deixar una miqueta de filtre </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Motivar la propia acceptació de consum problemàtic </li></ul><ul><li>Oferir espais d’atenció i assessorament que afavoreixin l’apropament entre els implicats i els recursos existents </li></ul>
 13. 13. En definitiva... <ul><li>Utilitzar un discurs proper a la seva realitat i no a la dels adults </li></ul><ul><li>Prioritzar situacions quotidianes i vinculades al present </li></ul><ul><li>Evitar el dramatisme i les generalitzacions </li></ul><ul><li>Acceptar i respectar la seva realitat al marge de si hi ha drogues o no </li></ul><ul><li>Doni informació real sobre les substàncies i els seus usos. I no només la negativa </li></ul><ul><li>Fomentar una actitud de responsabilitat </li></ul>

×