Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Algunes reflexions sobre la salut_
en joves i adolescents
        Jordi Bernabeu Farrús
        @jordibe...
Algunes reflexions sobre la salut_
en joves i adolescents
                              ...
0. Tres hipòtesis per començar el debat

1. Breu decàleg de puntualitzacions sobre l’adolescència i joventut

2. El paper ...
Tres hipòtesis per començar el debat…
1. Probablement estem fent una lectura de
 l’adolescència i joventut segons paràmetres d’epoques
 antigues. I l’adolescè...
Tot plegat si ho apliquem a joves i adolescents...

1. Darrere de molts problemes de salut d’adolescents
i joves existeixe...
Factors relacionats amb la salut
PERSONALS

 Accions i comportaments individuals
 Percepcions del risc associades a aquestes accions


         ...
Estem davant d’una de les poblacions adolescents més
tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
Estem davant d’una de les poblacions adolescents més
tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
Estem davant d’una de les poblacions adolescents més
tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
IJE - 2008
IJE - 2008
IJE - 2008
IJE - 2008
Nombre avortaments
http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
Número de parelles sexuals
4 grups
• Grup A
  – 43% mostra. Joves que no tenen problemes de salut física o mental. No
   consumeixen drogues. Fan ...
Algunes puntualitzacions
sobre la adolescència i joventut
La metàfora de la “saleta d’estar”
Abans

 Infància  Adolescència  Edat adulta


Ara

 Infància         Edat adulta
El projecte del “nen tresor”. La
planificació familiar. I els nous models
       de famílies.
La reconceptualització
 de l’oci i de la feina
“Lo que distingue a los hombres no es
su manera de ganarse la vida, sino más
bien su manera de perder el tiempo”

    ...
Concepte de treball  Concepte d’oci des del
 des del món adult     món jove


  “Esclau”         Llibertat
...
Les dificultats per a l’emancipació
   La crisi de la noció de futur
Punk. Manuel Fontdevila. Público. 28 de gener de 2011
El Roto. El País. 14 de febrer de gener de 2011
L’excessiu “proteccionisme” vers
  l’infància i adolescència
Adolescents i joves consumidors.
El mercat com a principi sobiranista
  El model actual que defineix el concepte de
  l’adolescència i joventut genera un mercat immens al
  voltant de l...
L’egocentrisme adolescent
(paradoxa de l’individualisme)
Adolescents i joves 2.0:
Les noves formes de comunicació i relació
Cap a la persona connectada i
    sobreinformada
Erlich. El País. 4 de març de 2011
Erlich. El País. 2 de febrer de 2011
Tot l’entorn 2.0 ha vingut per a quedar-s’hi.
Esdevenint un canal més de comunicació.
Per a molts, el principal.
Avança a ...
Erlich. El País. 11 de febrer de 2011
Adolescència i processos migratoris
L’errònia percepció d’una
adolescència cada cop més
     “canyera”
L’importància de la Maria, el paper
del botellón i la poca incidència de
    les altres drogues
El paper de les drogues
La prevenció de les drogodependències_
en la infància l’adolescència
D’on venim i cap a on anem
http://www.youtube.com/watch?v=7y1hjdm6jZU&playnext=1&li
Font. De l’arxiu d’Energy Control
“Quema de droga”. Reuters. El País 2 de desembre de 2010
Les drogues: un element de consum més?
Consum de drogues


Consum de drogues
Percebem el consum de drogues com
quelcom…

1. Normalitzat (integrat)
“Porque estoy harta de ver en los institutos un grup...
Percebem el consum de drogues com
quelcom…

4. Voluntari

“Jo decideixo consumir”
“Jove, tu decideixes”


5. Precoç

6. En...
Quin paper juguen les drogues
   en l’adolescència?
  Segurament un paper diferent al que nosaltres atorguem

 En molts casos, receptes de plaer, felicitat i diversió. Al...
Diferents lectures
davant una mateixa realitat
Lectures adultes vs Lectures adolescents

A. La seva lògica no és la nostra lògica

B. Dues idees: “experimentar i passar-...
Qüestions prèvies
               a qualsevol intervenció
La prevenció de les drogodependències_
en la i...
L’atenció, prevenció i informació no poden
tenir como eix central i únic l’abstinència.

  Centrem-nos més en els riscos ...
La nostra primera intervenció ha d’anar
dirigida sempre a reduir els possibles danys   Acceptem que hi ha riscos i n...
Algunes idees per treballar la salut en
   l’adolescència i joventut
Mesures alternatives per consum de
cànnabis a joves i adolescents: educació o
        reparació?
Mesures alternatives per consum de
cànnabis a joves i adolescents: educació o
        reparació?
Mesures alternatives per consum de
cànnabis a joves i adolescents: educació o
        reparació?
1. Prevenir és un terme complex que engloba
diferents aspectes:
  Fomentar la responsabilitat
  Potenciar l’autonomia
...
3. Que s’ha de treballar desde diferents
àmbits...
   El medi obert         La xarxa
   Les llars domèstiques ...
5. Que ha de saber presentar una imatge
positiva de l’abstinència
   “Una bona manera d’evitar-se problemes”
   Si pot...
7. Plantejant el consum adolescent com una
qüestió d’adolescents i no de persones amb
problemes de salut

  Distingim en...
8. Que apel·li a que la lògica adolescent és
basa en la provisionalitat
  “Avui sí, demà no ho sé, i demà passat ni de c...
10. I que sigui conseqüent amb la realitat

  Coneixent-la;
  havent detectat les necessitats a treballar;
  essent ...
1. Gràcies per haver arribat fins aquí      Jordi Bernabeu Farrús
1.Crèdits
Aquestes reflexions i idees exposades han estat
  inspirades a partir
de lapara educar en la adolescencia reflexió de le...
Aquestes reflexions i idees exposades han estat
 inspirades a partir
de la lectura, escolta i reflexió de les fonts següe...
Per a més informació (dubtes, qüestions, atenció, etc.)_
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 1 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 2 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 3 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 4 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 5 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 6 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 7 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 8 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 9 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 10 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 11 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 12 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 13 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 14 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 15 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 16 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 17 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 18 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 19 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 20 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 21 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 22 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 23 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 24 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 25 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 26 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 27 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 28 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 29 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 30 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 31 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 32 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 33 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 34 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 35 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 36 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 37 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 38 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 39 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 40 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 41 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 42 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 43 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 44 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 45 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 46 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 47 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 48 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 49 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 50 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 51 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 52 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 53 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 54 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 55 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 56 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 57 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 58 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 59 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 60 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 61 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 62 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 63 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 64 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 65 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 66 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 67 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 68 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 69 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 70 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 71 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 72 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 73 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 74 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 75 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 76 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 77 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 78 Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents Slide 79
Upcoming SlideShare
El tabac
Next

0 Likes

Share

Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents

Sessió feta el 25 de març al Recinte Maternitat. Diputació de Barcelona.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents

 1. 1. Algunes reflexions sobre la salut_ en joves i adolescents Jordi Bernabeu Farrús @jordibernabeu - @sobredrogues Servei de Salut Pública i Consum Ajuntament de Granollers Barcelona. 25 d’abril de 2012. Recinte Maternitat. Diputació de Barcelona.
 2. 2. Algunes reflexions sobre la salut_ en joves i adolescents www.slideshare.net/jordibernabeu www.jordibernabeu.cat/salutjoves Està permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest document, fins i tot amb modificacions i millores del text. L'única condició és que figuri primer el nom de l'autor i/o les referències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores. Totes les còpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials
 3. 3. 0. Tres hipòtesis per començar el debat 1. Breu decàleg de puntualitzacions sobre l’adolescència i joventut 2. El paper de les drogues 3. Diferents lectures davant una mateixa realitat 4. Qüestions prèvies a qualsevol intervenció 5. Algunes idees per treballar la salut en l’adolescència i joventut
 4. 4. Tres hipòtesis per començar el debat…
 5. 5. 1. Probablement estem fent una lectura de l’adolescència i joventut segons paràmetres d’epoques antigues. I l’adolescència actual esdevé una etapa per se, diferent a l’infància i la joventut, amb les seves necessitats educatives i de conceptualització. 2. El discurs que es genera al voltant de la salut segueix condicionat per l’experiència viscuda anys anteriors amb els consums problemàtics d’heroïna i VIH-SIDA (amb tot el que això comporta: idea d’addicció, sobredosi, VIH, etc.). I actualment el panorama és totalment diferent. Així com les noves formes d’exclusió i inclusió. 3. El consequent discurs preventiu i d’atenció no respon a les necessitats més evidents. I s’apliquen des d’una perspectiva massa adulta. Hem incorporat noves metodologies (reduccció de danys). Però, hem acceptat la filosofia de base? La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència
 6. 6. Tot plegat si ho apliquem a joves i adolescents... 1. Darrere de molts problemes de salut d’adolescents i joves existeixen més disfuncions familiars i/o socials que no pas problemes de drogues. 2. Compte amb l'excèssiva tendència al diagnòstic: sovint és necessària però alhora justifica, etiqueta i condiciona. 3. Els factors de risc poden tenir diferents graus de gravetat/problematicitat. 4. Els problemes de salut solen ser el resultat d'uns hàbits de consum lligats a uns estils de vida determinats. 5. Existeixen riscos i problemes més importants que l'addició.
 7. 7. Factors relacionats amb la salut
 8. 8. PERSONALS  Accions i comportaments individuals  Percepcions del risc associades a aquestes accions CONTEXT SOCIAL  Estructura social  Entorn sòcioeconòmic CONTEXT ASSISTENCIAL Atenció mèdica clínica assistencial Atenció, prevenció i promoció de la salut Espluga, Boso, Gallego, Martí. Juliol de 2010. Secretaria de Jvoentut
 9. 9. Estem davant d’una de les poblacions adolescents més tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 10. 10. Estem davant d’una de les poblacions adolescents més tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 11. 11. Estem davant d’una de les poblacions adolescents més tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 12. 12. IJE - 2008
 13. 13. IJE - 2008
 14. 14. IJE - 2008
 15. 15. IJE - 2008
 16. 16. Nombre avortaments http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
 17. 17. Número de parelles sexuals
 18. 18. 4 grups • Grup A – 43% mostra. Joves que no tenen problemes de salut física o mental. No consumeixen drogues. Fan activitat física. Estudiants Viuen en família d’origen. Homes igual que dones. • Grup B – 29%. Pocs problemes de salut. Fumen tabac. Poca activitat física. Tenen activitat laboral que satisfà. • Grup C – Consums poc saludables amb un cert excés. Alcohol i tabac. A vegades cocaïna i cànnabis. 50% d’aquest grup fa consums intensius d’alcohol. Més homes que dones. 13%. Percepció subjectiva bona pel que fa a salut. • Grup D – Estat de salut regular o dolent. Risc al de salut mental. Dolors. Poc suport social. Proporció significativa d’immigrants. Estatus social mitjà-baix. Activitat laboral exposats a factors de risc. Espluga, Boso, Gallego, Martí. Juliol de 2010. Secretaria de Joventut
 19. 19. Algunes puntualitzacions sobre la adolescència i joventut
 20. 20. La metàfora de la “saleta d’estar”
 21. 21. Abans Infància Adolescència Edat adulta Ara Infància Edat adulta
 22. 22. El projecte del “nen tresor”. La planificació familiar. I els nous models de famílies.
 23. 23. La reconceptualització de l’oci i de la feina
 24. 24. “Lo que distingue a los hombres no es su manera de ganarse la vida, sino más bien su manera de perder el tiempo” Frederik Pohl
 25. 25. Concepte de treball Concepte d’oci des del des del món adult món jove “Esclau” Llibertat Aïllat Compartit Monóton Divertit
 26. 26. Les dificultats per a l’emancipació La crisi de la noció de futur
 27. 27. Punk. Manuel Fontdevila. Público. 28 de gener de 2011
 28. 28. El Roto. El País. 14 de febrer de gener de 2011
 29. 29. L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i adolescència
 30. 30. Adolescents i joves consumidors. El mercat com a principi sobiranista
 31. 31.  El model actual que defineix el concepte de l’adolescència i joventut genera un mercat immens al voltant de la moda, l’oci, el temps lliure, la música, la diversió…  Aquest mercat immens també genera un entorn en el que les pautes i valors del consum són elements importants en la configuració de les identitats juvenils.  El triomf del consum “low cost”
 32. 32. L’egocentrisme adolescent (paradoxa de l’individualisme)
 33. 33. Adolescents i joves 2.0: Les noves formes de comunicació i relació
 34. 34. Cap a la persona connectada i sobreinformada
 35. 35. Erlich. El País. 4 de març de 2011
 36. 36. Erlich. El País. 2 de febrer de 2011
 37. 37. Tot l’entorn 2.0 ha vingut per a quedar-s’hi. Esdevenint un canal més de comunicació. Per a molts, el principal. Avança a un ritme tan ràpid que se’ns fa difícil parar-nos a reflexionar sobre el seu ús. La primera lectura sempre ha de ser en clau positiva: com a element de construcció Els usos problemàtics no només es donen en adolescents i joves: també en adults.
 38. 38. Erlich. El País. 11 de febrer de 2011
 39. 39. Adolescència i processos migratoris
 40. 40. L’errònia percepció d’una adolescència cada cop més “canyera”
 41. 41. L’importància de la Maria, el paper del botellón i la poca incidència de les altres drogues
 42. 42. El paper de les drogues La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència
 43. 43. D’on venim i cap a on anem
 44. 44. http://www.youtube.com/watch?v=7y1hjdm6jZU&playnext=1&li
 45. 45. Font. De l’arxiu d’Energy Control
 46. 46. “Quema de droga”. Reuters. El País 2 de desembre de 2010
 47. 47. Les drogues: un element de consum més?
 48. 48. Consum de drogues Consum de drogues
 49. 49. Percebem el consum de drogues com quelcom… 1. Normalitzat (integrat) “Porque estoy harta de ver en los institutos un grupito de chavales que están fumando porros y al lado hay otro grupo de chavales de los típicos que no fuman porros, tal vez los más estudiosos, los más no sé qué, ¿no? que en teoría es eso, de cara al instituto, y pasan olímpicamente, ven los que están fumando porros y lo ven súper normal. Quiero decir no es que se escandalicen de decir, ¡ah! ¡no! ¡fuman porros! es que en absoluto. Y si hablas en las clases es que nadie está escandalizado de los porros, de hecho nadie, ¿eh?” (de l'avaluació del "Qué rule"). 2. Estès i generalitzat 3. Fàcilment accessible
 50. 50. Percebem el consum de drogues com quelcom… 4. Voluntari “Jo decideixo consumir” “Jove, tu decideixes” 5. Precoç 6. En constant augment
 51. 51. Quin paper juguen les drogues en l’adolescència?
 52. 52.  Segurament un paper diferent al que nosaltres atorguem  En molts casos, receptes de plaer, felicitat i diversió. Altres vegades, actuaran com elements de connexió o desconnexió, d’integració o exclusió -fonamentadors de problemes-.  “Las drogas no son buenas pero a mi me son útiles”  Integrades en un marc de consum més ampli  Compte quan darrera del consum de drogues s’amaguen altres problemes o serveixen d’evasió.
 53. 53. Diferents lectures davant una mateixa realitat
 54. 54. Lectures adultes vs Lectures adolescents A. La seva lògica no és la nostra lògica B. Dues idees: “experimentar i passar-m’ho bé, fent el que em dona la gana”. C. “Als adults se’ns escapa tota aquesta història. Ells tenen més informació, en saben més...” D. Nosaltres també hem estat adolescents. I probablement hauríem fet el mateix. "Pienso que se olvidan de que han estado jóvenes e hicieron lo mismo. Probablemente se escondían más. Lo que pasa es que únicament se quedan con lo malo y se olvidan de lo bueno”. E. “La nostra intranquilitat” vs “La seva percepció d’accessibilitat” F. A vegades algunes qüestions estan més presents en els seus discursos que en els seves pràctiques reals...
 55. 55. Qüestions prèvies a qualsevol intervenció La prevenció de les drogodependències_ en la infància l’adolescència
 56. 56. L’atenció, prevenció i informació no poden tenir como eix central i únic l’abstinència.  Centrem-nos més en els riscos que en les pròpies pràctiques  Alguns riscos son més greus que altres: determinem doncs quins riscos són els que realment donen problemes  L’adicció no ha de ser el problema més important (i finalitzador del procés problemàtic”)  No utilitzem la regulació legal com a excusa per abstenir-se
 57. 57. La nostra primera intervenció ha d’anar dirigida sempre a reduir els possibles danys  Acceptem que hi ha riscos i n’hi haurà  Experimentar no és igual a tenir problemes  Les persones es preocupen per la seva salut  Existeixen riscos més importants que l’addicció
 58. 58. Algunes idees per treballar la salut en l’adolescència i joventut
 59. 59. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 60. 60. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 61. 61. Mesures alternatives per consum de cànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 62. 62. 1. Prevenir és un terme complex que engloba diferents aspectes:  Fomentar la responsabilitat  Potenciar l’autonomia  Evitar-se problemes 2. ...que abarca alhora diferents temes:  Informació  Experiència  Actituds  Percepció d’utilitat  Coneixement  Interès
 63. 63. 3. Que s’ha de treballar desde diferents àmbits...  El medi obert  La xarxa  Les llars domèstiques  L’atenció especialitzada  Els centres educatius  Els cossos de seguretat  La consciència política  La comunitat  Els MdC  Etcètera... 4. Que compta amb diferents estratègies:  Universal  La Reducció de Riscs  Selectiva  La detecció i intervenció precoç  Indicada  L’abstinència...
 64. 64. 5. Que ha de saber presentar una imatge positiva de l’abstinència  “Una bona manera d’evitar-se problemes”  Si pot ser: “simpàtica”  Coherent entre “forma” i “contingut” 6. Donant respostes útils davant el consum  Aportant estratègies per prevenir problemes  Donant pautes per a un consum no problemàtic
 65. 65. 7. Plantejant el consum adolescent com una qüestió d’adolescents i no de persones amb problemes de salut  Distingim entre conflictes/tensions i problemes  Sapiguem atendre els vertaders problemes de drogues adolescents (com abordem el tractament, s’emmarca o no en un problema de salut mental, etc.)  No fem del consum adolescent un problema de drogues
 66. 66. 8. Que apel·li a que la lògica adolescent és basa en la provisionalitat  “Avui sí, demà no ho sé, i demà passat ni de conya” 9. Que no es deixi endur per l’ansietat del “què serà d’ell/a en un futur!”  Tractar abans el que “és ara” que el que “serà demà”  Abans està el “jove present” que el “futur adult”
 67. 67. 10. I que sigui conseqüent amb la realitat  Coneixent-la;  havent detectat les necessitats a treballar;  essent crítica amb ella (que no vol dir “criticar-la”):  i respectant-la (els seus canals de comunicació, espais de relació i formes de diversió, etc.). Doncs acabarà sent la nostra oportunitat per poder intervenir
 68. 68. 1. Gràcies per haver arribat fins aquí Jordi Bernabeu Farrús
 69. 69. 1.Crèdits
 70. 70. Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partir de lapara educar en la adolescencia reflexió de les fonts següents: 9 ideas lectura, escolta i Jaume Funes. Editorial Graó. I qualssevol dels seus textos, i exposicions. Energy Control – ABD www.energycontrol.org I la seva intervenció. Los hijos de la desregulación Fernando Conde. Editorial Crefat. I qualssevol dels seus articles. Enquesta escolar sobre consum de drogues 2008 Departament de Salut (Gencat) i PNSD (Ministerio de Salud) Treballant com a educadora o educador social Carles Sedó. Edicions Pleniluni. I qualssevol de les seves xerrades. Granollers_Acció municipal en el consum de drogues www.sobredrogues.net I de la pràctica sorgida d’aquesta i d’altres feines…
 71. 71. Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partir de la lectura, escolta i reflexió de les fonts següents: La salud de la juventud 2008. Domingo Comas. Injuve Salut i joves Espluga, Boso, Gallego, Martí. Juliol de 2010. Secretaria de Jvoentut http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Estudis/Estudi La salut dels joves a Catalunya Romaní, O. (dir.) (2006). La salut dels joves a Catalunya. Un estudi exploratori, Barcelona, Secretaria General de Joventut
 72. 72. Per a més informació (dubtes, qüestions, atenció, etc.)_

Sessió feta el 25 de març al Recinte Maternitat. Diputació de Barcelona.

Views

Total views

889

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

129

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×