Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Algunes reflexions sobre la salut_en joves i adolescents        Jordi Bernabeu Farrús        @jordibernabeu ...
Algunes reflexions sobre la salut_en joves i adolescents                                 ...
0. Tres hipòtesis per començar el debat1. Breu decàleg de puntualitzacions sobre l’adolescència i joventut2. El paper de l...
Tres hipòtesis per començar el debat…
1. Probablement estem fent una lectura de l’adolescència i joventut segons paràmetres d’epoques antigues. I l’adolescènc...
Tot plegat si ho apliquem a joves i adolescents...1. Darrere de molts problemes de salut d’adolescentsi joves existeixen m...
Factors relacionats amb la salut
PERSONALS Accions i comportaments individuals Percepcions del risc associades a aquestes accions            ...
Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
IJE - 2008
IJE - 2008
IJE - 2008
IJE - 2008
Nombre avortamentshttp://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
Número de parelles sexuals
4 grups• Grup A  – 43% mostra. Joves que no tenen problemes de salut física o mental. No   consumeixen drogues. Fan act...
Algunes puntualitzacionssobre la adolescència i joventut
La metàfora de la “saleta d’estar”
Abans Infància  Adolescència  Edat adultaAra Infància         Edat adulta
El projecte del “nen tresor”. Laplanificació familiar. I els nous models       de famílies.
La reconceptualització de l’oci i de la feina
“Lo que distingue a los hombres no essu manera de ganarse la vida, sino másbien su manera de perder el tiempo”      ...
Concepte de treball  Concepte d’oci des del des del món adult     món jove  “Esclau”         Llibertat   ...
Les dificultats per a l’emancipació   La crisi de la noció de futur
Punk. Manuel Fontdevila. Público. 28 de gener de 2011
El Roto. El País. 14 de febrer de gener de 2011
L’excessiu “proteccionisme” vers  l’infància i adolescència
Adolescents i joves consumidors.El mercat com a principi sobiranista
  El model actual que defineix el concepte de  l’adolescència i joventut genera un mercat immens al  voltant de la ...
L’egocentrisme adolescent(paradoxa de l’individualisme)
Adolescents i joves 2.0:Les noves formes de comunicació i relació
Cap a la persona connectada i    sobreinformada
Erlich. El País. 4 de març de 2011
Erlich. El País. 2 de febrer de 2011
Tot l’entorn 2.0 ha vingut per a quedar-s’hi.Esdevenint un canal més de comunicació.Per a molts, el principal.Avança a un ...
Erlich. El País. 11 de febrer de 2011
Adolescència i processos migratoris
L’errònia percepció d’unaadolescència cada cop més     “canyera”
L’importància de la Maria, el paperdel botellón i la poca incidència de    les altres drogues
El paper de les droguesLa prevenció de les drogodependències_en la infància l’adolescència
D’on venim i cap a on anem
http://www.youtube.com/watch?v=7y1hjdm6jZU&playnext=1&li
Font. De l’arxiu d’Energy Control
“Quema de droga”. Reuters. El País 2 de desembre de 2010
Les drogues: un element de consum més?
Consum de droguesConsum de drogues
Percebem el consum de drogues comquelcom…1. Normalitzat (integrat)“Porque estoy harta de ver en los institutos un grupito ...
Percebem el consum de drogues comquelcom…4. Voluntari“Jo decideixo consumir”“Jove, tu decideixes”5. Precoç6. En constant a...
Quin paper juguen les drogues   en l’adolescència?
  Segurament un paper diferent al que nosaltres atorguem En molts casos, receptes de plaer, felicitat i diversió. Altr...
Diferents lecturesdavant una mateixa realitat
Lectures adultes vs Lectures adolescentsA. La seva lògica no és la nostra lògicaB. Dues idees: “experimentar i passar-m’ho...
Qüestions prèvies               a qualsevol intervencióLa prevenció de les drogodependències_en la infància...
L’atenció, prevenció i informació no podentenir como eix central i únic l’abstinència.  Centrem-nos més en els riscos que...
La nostra primera intervenció ha d’anardirigida sempre a reduir els possibles danys   Acceptem que hi ha riscos i n’hi h...
Algunes idees per treballar la salut en   l’adolescència i joventut
Mesures alternatives per consum decànnabis a joves i adolescents: educació o        reparació?
Mesures alternatives per consum decànnabis a joves i adolescents: educació o        reparació?
Mesures alternatives per consum decànnabis a joves i adolescents: educació o        reparació?
1. Prevenir és un terme complex que englobadiferents aspectes:  Fomentar la responsabilitat  Potenciar l’autonomia  ...
3. Que s’ha de treballar desde diferentsàmbits...   El medi obert         La xarxa   Les llars domèstiques  ...
5. Que ha de saber presentar una imatgepositiva de l’abstinència   “Una bona manera d’evitar-se problemes”   Si pot se...
7. Plantejant el consum adolescent com unaqüestió d’adolescents i no de persones ambproblemes de salut  Distingim entre ...
8. Que apel·li a que la lògica adolescent ésbasa en la provisionalitat  “Avui sí, demà no ho sé, i demà passat ni de con...
10. I que sigui conseqüent amb la realitat  Coneixent-la;  havent detectat les necessitats a treballar;  essent crít...
1. Gràcies per haver arribat fins aquí      Jordi Bernabeu Farrús
1.Crèdits
Aquestes reflexions i idees exposades han estat  inspirades a partirde lapara educar en la adolescencia reflexió de les ...
Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partirde la lectura, escolta i reflexió de les fonts següent...
Per a més informació (dubtes, qüestions, atenció, etc.)_
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents

855 views

Published on

Sessió feta el 25 de març al Recinte Maternitat. Diputació de Barcelona.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Algunes reflexions sobre la salut en joves i adolescents

 1. 1. Algunes reflexions sobre la salut_en joves i adolescents Jordi Bernabeu Farrús @jordibernabeu - @sobredrogues Servei de Salut Pública i Consum Ajuntament de Granollers Barcelona. 25 d’abril de 2012. Recinte Maternitat. Diputació de Barcelona.
 2. 2. Algunes reflexions sobre la salut_en joves i adolescents www.slideshare.net/jordibernabeu www.jordibernabeu.cat/salutjoves Està permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest document, fins i tot amb modificacions i millores del text. Lúnica condició és que figuri primer el nom de lautor i/o les referències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores. Totes les còpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials
 3. 3. 0. Tres hipòtesis per començar el debat1. Breu decàleg de puntualitzacions sobre l’adolescència i joventut2. El paper de les drogues3. Diferents lectures davant una mateixa realitat4. Qüestions prèvies a qualsevol intervenció5. Algunes idees per treballar la salut en l’adolescència i joventut
 4. 4. Tres hipòtesis per començar el debat…
 5. 5. 1. Probablement estem fent una lectura de l’adolescència i joventut segons paràmetres d’epoques antigues. I l’adolescència actual esdevé una etapa per se, diferent a l’infància i la joventut, amb les seves necessitats educatives i de conceptualització. 2. El discurs que es genera al voltant de la salut segueix condicionat per l’experiència viscuda anys anteriors amb els consums problemàtics d’heroïna i VIH-SIDA (amb tot el que això comporta: idea d’addicció, sobredosi, VIH, etc.). I actualment el panorama és totalment diferent. Així com les noves formes d’exclusió i inclusió. 3. El consequent discurs preventiu i d’atenció no respon a les necessitats més evidents. I s’apliquen des d’una perspectiva massa adulta. Hem incorporat noves metodologies (reduccció de danys). Però, hem acceptat la filosofia de base?La prevenció de les drogodependències_en la infància l’adolescència
 6. 6. Tot plegat si ho apliquem a joves i adolescents...1. Darrere de molts problemes de salut d’adolescentsi joves existeixen més disfuncions familiars i/osocials que no pas problemes de drogues.2. Compte amb lexcèssiva tendència al diagnòstic:sovint és necessària però alhora justifica, etiqueta icondiciona.3. Els factors de risc poden tenir diferents graus degravetat/problematicitat.4. Els problemes de salut solen ser el resultat dunshàbits de consum lligats a uns estils de vidadeterminats.5. Existeixen riscos i problemes més importants queladdició.
 7. 7. Factors relacionats amb la salut
 8. 8. PERSONALS Accions i comportaments individuals Percepcions del risc associades a aquestes accions CONTEXT SOCIAL Estructura social Entorn sòcioeconòmic CONTEXT ASSISTENCIALAtenció mèdica clínica assistencialAtenció, prevenció i promoció de la salut Espluga, Boso, Gallego, Martí. Juliol de 2010. Secretaria de Jvoentut
 9. 9. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 10. 10. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 11. 11. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 12. 12. IJE - 2008
 13. 13. IJE - 2008
 14. 14. IJE - 2008
 15. 15. IJE - 2008
 16. 16. Nombre avortamentshttp://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
 17. 17. Número de parelles sexuals
 18. 18. 4 grups• Grup A – 43% mostra. Joves que no tenen problemes de salut física o mental. No consumeixen drogues. Fan activitat física. Estudiants Viuen en família d’origen. Homes igual que dones.• Grup B – 29%. Pocs problemes de salut. Fumen tabac. Poca activitat física. Tenen activitat laboral que satisfà.• Grup C – Consums poc saludables amb un cert excés. Alcohol i tabac. A vegades cocaïna i cànnabis. 50% d’aquest grup fa consums intensius d’alcohol. Més homes que dones. 13%. Percepció subjectiva bona pel que fa a salut.• Grup D – Estat de salut regular o dolent. Risc al de salut mental. Dolors. Poc suport social. Proporció significativa d’immigrants. Estatus social mitjà-baix. Activitat laboral exposats a factors de risc. Espluga, Boso, Gallego, Martí. Juliol de 2010. Secretaria de Joventut
 19. 19. Algunes puntualitzacionssobre la adolescència i joventut
 20. 20. La metàfora de la “saleta d’estar”
 21. 21. Abans Infància Adolescència Edat adultaAra Infància Edat adulta
 22. 22. El projecte del “nen tresor”. Laplanificació familiar. I els nous models de famílies.
 23. 23. La reconceptualització de l’oci i de la feina
 24. 24. “Lo que distingue a los hombres no essu manera de ganarse la vida, sino másbien su manera de perder el tiempo” Frederik Pohl
 25. 25. Concepte de treball Concepte d’oci des del des del món adult món jove “Esclau” Llibertat Aïllat Compartit Monóton Divertit
 26. 26. Les dificultats per a l’emancipació La crisi de la noció de futur
 27. 27. Punk. Manuel Fontdevila. Público. 28 de gener de 2011
 28. 28. El Roto. El País. 14 de febrer de gener de 2011
 29. 29. L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i adolescència
 30. 30. Adolescents i joves consumidors.El mercat com a principi sobiranista
 31. 31.  El model actual que defineix el concepte de l’adolescència i joventut genera un mercat immens al voltant de la moda, l’oci, el temps lliure, la música, la diversió… Aquest mercat immens també genera un entorn en el que les pautes i valors del consum són elements importants en la configuració de les identitats juvenils. El triomf del consum “low cost”
 32. 32. L’egocentrisme adolescent(paradoxa de l’individualisme)
 33. 33. Adolescents i joves 2.0:Les noves formes de comunicació i relació
 34. 34. Cap a la persona connectada i sobreinformada
 35. 35. Erlich. El País. 4 de març de 2011
 36. 36. Erlich. El País. 2 de febrer de 2011
 37. 37. Tot l’entorn 2.0 ha vingut per a quedar-s’hi.Esdevenint un canal més de comunicació.Per a molts, el principal.Avança a un ritme tan ràpid que se’ns fadifícil parar-nos a reflexionar sobre el seuús.La primera lectura sempre ha de ser en claupositiva: com a element de construccióEls usos problemàtics no només es donenen adolescents i joves: també en adults.
 38. 38. Erlich. El País. 11 de febrer de 2011
 39. 39. Adolescència i processos migratoris
 40. 40. L’errònia percepció d’unaadolescència cada cop més “canyera”
 41. 41. L’importància de la Maria, el paperdel botellón i la poca incidència de les altres drogues
 42. 42. El paper de les droguesLa prevenció de les drogodependències_en la infància l’adolescència
 43. 43. D’on venim i cap a on anem
 44. 44. http://www.youtube.com/watch?v=7y1hjdm6jZU&playnext=1&li
 45. 45. Font. De l’arxiu d’Energy Control
 46. 46. “Quema de droga”. Reuters. El País 2 de desembre de 2010
 47. 47. Les drogues: un element de consum més?
 48. 48. Consum de droguesConsum de drogues
 49. 49. Percebem el consum de drogues comquelcom…1. Normalitzat (integrat)“Porque estoy harta de ver en los institutos un grupito de chavales que estánfumando porros y al lado hay otro grupo de chavales de los típicos que nofuman porros, tal vez los más estudiosos, los más no sé qué, ¿no? que en teoríaes eso, de cara al instituto, y pasan olímpicamente, ven los que están fumandoporros y lo ven súper normal. Quiero decir no es que se escandalicen de decir,¡ah! ¡no! ¡fuman porros! es que en absoluto. Y si hablas en las clases es quenadie está escandalizado de los porros, de hecho nadie, ¿eh?” (de lavaluaciódel "Qué rule").2. Estès i generalitzat3. Fàcilment accessible
 50. 50. Percebem el consum de drogues comquelcom…4. Voluntari“Jo decideixo consumir”“Jove, tu decideixes”5. Precoç6. En constant augment
 51. 51. Quin paper juguen les drogues en l’adolescència?
 52. 52.  Segurament un paper diferent al que nosaltres atorguem En molts casos, receptes de plaer, felicitat i diversió. Altresvegades, actuaran com elements de connexió o desconnexió,d’integració o exclusió -fonamentadors de problemes-. “Las drogas no son buenas pero a mi me son útiles” Integrades en un marc de consum més ampli Compte quan darrera del consum de drogues s’amaguenaltres problemes o serveixen d’evasió.
 53. 53. Diferents lecturesdavant una mateixa realitat
 54. 54. Lectures adultes vs Lectures adolescentsA. La seva lògica no és la nostra lògicaB. Dues idees: “experimentar i passar-m’ho bé, fent el que emdona la gana”.C. “Als adults se’ns escapa tota aquesta història. Ells tenen mésinformació, en saben més...”D. Nosaltres també hem estat adolescents. I probablementhauríem fet el mateix."Pienso que se olvidan de que han estado jóvenes e hicieron lo mismo.Probablemente se escondían más. Lo que pasa es que únicament se quedancon lo malo y se olvidan de lo bueno”.E. “La nostra intranquilitat” vs “La seva percepciód’accessibilitat”F. A vegades algunes qüestions estan més presents en els seusdiscursos que en els seves pràctiques reals...
 55. 55. Qüestions prèvies a qualsevol intervencióLa prevenció de les drogodependències_en la infància l’adolescència
 56. 56. L’atenció, prevenció i informació no podentenir como eix central i únic l’abstinència.  Centrem-nos més en els riscos que en les pròpies pràctiques  Alguns riscos son més greus que altres: determinem doncs quins riscos són els que realment donen problemes  L’adicció no ha de ser el problema més important (i finalitzador del procés problemàtic”)  No utilitzem la regulació legal com a excusa per abstenir-se
 57. 57. La nostra primera intervenció ha d’anardirigida sempre a reduir els possibles danys  Acceptem que hi ha riscos i n’hi haurà  Experimentar no és igual a tenir problemes  Les persones es preocupen per la seva salut  Existeixen riscos més importants que l’addicció
 58. 58. Algunes idees per treballar la salut en l’adolescència i joventut
 59. 59. Mesures alternatives per consum decànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 60. 60. Mesures alternatives per consum decànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 61. 61. Mesures alternatives per consum decànnabis a joves i adolescents: educació o reparació?
 62. 62. 1. Prevenir és un terme complex que englobadiferents aspectes: Fomentar la responsabilitat Potenciar l’autonomia Evitar-se problemes2. ...que abarca alhora diferents temes: Informació  Experiència Actituds  Percepció d’utilitat Coneixement  Interès
 63. 63. 3. Que s’ha de treballar desde diferentsàmbits...  El medi obert  La xarxa  Les llars domèstiques  L’atenció especialitzada  Els centres educatius  Els cossos de seguretat  La consciència política  La comunitat  Els MdC  Etcètera...4. Que compta amb diferents estratègies:  Universal  La Reducció de Riscs  Selectiva  La detecció i intervenció precoç  Indicada  L’abstinència...
 64. 64. 5. Que ha de saber presentar una imatgepositiva de l’abstinència  “Una bona manera d’evitar-se problemes”  Si pot ser: “simpàtica”  Coherent entre “forma” i “contingut”6. Donant respostes útils davant el consum  Aportant estratègies per prevenir problemes  Donant pautes per a un consum no problemàtic
 65. 65. 7. Plantejant el consum adolescent com unaqüestió d’adolescents i no de persones ambproblemes de salut Distingim entre conflictes/tensions i problemes Sapiguem atendre els vertaders problemes de drogues adolescents (com abordem el tractament, s’emmarca o no en un problema de salut mental, etc.) No fem del consum adolescent un problema de drogues
 66. 66. 8. Que apel·li a que la lògica adolescent ésbasa en la provisionalitat “Avui sí, demà no ho sé, i demà passat ni de conya”9. Que no es deixi endur per l’ansietat del“què serà d’ell/a en un futur!”  Tractar abans el que “és ara” que el que “serà demà”  Abans està el “jove present” que el “futur adult”
 67. 67. 10. I que sigui conseqüent amb la realitat Coneixent-la; havent detectat les necessitats a treballar; essent crítica amb ella (que no vol dir “criticar-la”): i respectant-la (els seus canals de comunicació, espais derelació i formes de diversió, etc.).Doncs acabarà sent la nostra oportunitat per poder intervenir
 68. 68. 1. Gràcies per haver arribat fins aquí Jordi Bernabeu Farrús
 69. 69. 1.Crèdits
 70. 70. Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partirde lapara educar en la adolescencia reflexió de les fonts següents:9 ideas lectura, escolta iJaume Funes. Editorial Graó.I qualssevol dels seus textos, i exposicions.Energy Control – ABDwww.energycontrol.orgI la seva intervenció.Los hijos de la desregulaciónFernando Conde. Editorial Crefat.I qualssevol dels seus articles.Enquesta escolar sobre consum de drogues 2008Departament de Salut (Gencat) i PNSD (Ministerio de Salud)Treballant com a educadora o educador socialCarles Sedó. Edicions Pleniluni.I qualssevol de les seves xerrades.Granollers_Acció municipal en el consum de drogueswww.sobredrogues.netI de la pràctica sorgida d’aquesta i d’altres feines…
 71. 71. Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partirde la lectura, escolta i reflexió de les fonts següents:La salud de la juventud 2008.Domingo Comas. InjuveSalut i jovesEspluga, Boso, Gallego, Martí. Juliol de 2010. Secretaria de Jvoentuthttp://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Estudis/EstudiLa salut dels joves a CatalunyaRomaní, O. (dir.) (2006). La salut dels joves a Catalunya. Un estudi exploratori,Barcelona, Secretaria General de Joventut
 72. 72. Per a més informació (dubtes, qüestions, atenció, etc.)_

×