Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio Assessorament TIC

404 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio Assessorament TIC

 1. 1. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 2. 2. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 3. 3. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 4. 4. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 5. 5. CEIP Colors Formació TIC per al professorat Nou rol del mestre a l'aula
 6. 6. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 7. 7. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 8. 8. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 9. 9. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 10. 10. CEIP Colors Formació TIC per al professorat
 11. 11. CEIP Colors Formació TIC per al professorat BLOC 1 QUINES EINES TENIM A L'ESCOLA PER APROFITAR I TREBALLAR AMB ELS CONTINGUTS LINGÜÍSTICS? BLOC 2 COM PODEM APROFITAR LES EINES DE L'AULA PER A TREBALLAR LA LLENGUA I ALTRES CONTINGUTS BLOC 3 PRESENTACIÓ POT SER MOTIVACIÓ? EINES PER PRESENTAR I MOTIVAR ALS ALUMNES
 12. 12. CEIP Colors Formació TIC per al professorat BLOC 1 QUINES EINES TENIM A L'ESCOLA PER APROFITAR I TREBALLAR AMB ELS CONTINGUTS LINGÜÍSTICS? Que treballin aspectes lingüístics, des de jocs fins aplicacions instal·lables... Amb els quals poder elaborar tot tipus de textos, gràfics... Des de pàgines web amb mini-uds de llengua, ortografia... fins a pàgines on poder publicar les nostres creacions Eines com el micròfon i ús didàctics de programes d'enregistrament ja coneguts pel claustre
 13. 13. CEIP Colors Formació TIC per al professorat BLOC 2 COM PODEM APROFITAR LES EINES DE L'AULA PER A TREBALLAR LA LLENGUA I ALTRES CONTINGUTS Com ens podem ajudar de l'ordinador per a treballar els continguts de la llengua a classe, des de dictats digitals, fins a escrits en grup Recursos per a treballar la comprensió I l'expressió oral mitjançant l'enregistrament amb l'ordinador de l'aula i l'ús de presentació de materials amb el canó de projecció
 14. 14. CEIP Colors Formació TIC per al professorat BLOC 3 EL TREBALL DE LA LLENGUA I ELS MITJANS AUDIOVISUALS La càmera de vídeo: funcionament, característiques, possibilitats, etc. Nocions bàsiques d'edició de vídeo Experiències de centres amb càmeres de vídeo. Aplicacions didàctiques
 15. 15. CEIP Colors Formació TIC per al professorat Aquest assessorament pretén donar resposta als continguts que els cicles pretenen treballar per tal de donar significació I aplicació immediata als ensenyaments que es puguin fer Pretenem canviar la metodologia del professor partint de petits canvis en la metodologia de la classe on els alumnes encara no es facin responsable en tot grau del procés d'ensenyament I aprenentatge per dos motius: <ul><li>La manca de recursos I infraestructures que presenta l'escola
 16. 16. La manca de seguretat I domini en l'ús de moltes eines per part del professorat. </li></ul>L'objectiu d'aquest primer any de formació es dotar als mestres d'alguns dominis de metodologies I facilitar-ne l'accés de manera que tot el professorat estigui implicat en l'ús de les mateixes eines I pugui tenir accés a consultes I ajuda per part dels tècnics I el claustre de professors. Molts ànims a tots i molta sort!!

×