"Hoe kun je de presentatietechnieken van je leerlingen verbeteren?" (deel 2)

919 views

Published on

Taaldag 2012 Antwerpen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"Hoe kun je de presentatietechnieken van je leerlingen verbeteren?" (deel 2)

 1. 1. !"#$%&()*+,%$%(-.-/(*012,/&*!! 3* 4* 5* 6* 7*8+(-.(%/-9*.()* "#$%&#!($()*&+,! "#$%&#:+!;026&!2+!*0<8! "#$%&#:+!;026&!2+!6*&.58! "#$%&#:+!;026&!2+!6*&.58! "#$%&#!$+&+!.!6*&.5!(.-1,.:(%$$*;* +-&./+!#00!1$2&#*3!405! =$%2&6&!(&()&5+!7.;&! @0+#!.$%2&6&!(&()&5+! A&+2#.#20+!.5&!5.5&,!.%! ;026&8!=**!.$%2&6&!$+%%&<* .$%2&6&!2!#7&!).6/!04! %24426$*#3!7&.52>!#7&! 6.!7&.5!#7&! 0*3!066$5!<7&!+#$%&#! (&()&5+!6.!7&.5!#7&!* 6*.++!#0!7&.58!90!.#$5.*! +#$%&#8!?5&1$&#! -5&+&#.#208!"0(&! 5&4&5+!#0!+$)+2%2.53! -5&+&#.#208!=*>*7* 4*$&638! 2#&55$-#20+!04!+-&&678! 7&+2#.#20+,!)$#!#7&+&!%0! -02#+!.%B05!&C.(-*&+8! D#&55$-#20+!04!+-&&67! 0#!0)+#5$6#!#7&! .5&!5.5&8! -5&+&#.#208!?.(@1.@%*:%A%:** "#$%&#!>2;&+!.!+2(-*&! "#$%&#!+$+#.2+!.! "#$%&#!>2;&+!.!6*&.5,! "#$%&#!>2;&+!.!6*&.5,! "#$%&#!>2;&+!.!* %&+652-#20!04!#7&!#0-26! +#5.2>7#405<.5%! %&#.2*&%!%&+652-#20!04! +3+#&(.#26.**3!%&;&*0-&%! &*.)05.#&!%&+652-#20,!=*>*7* .+!.!+705#!+&52&+!04! %&+652-#20!04!#7&!#0-26,! #7&!#0-268! %&+652-#20!04!#7&!#0-268! %&;&*0-+!-.5#26$*.5! +2(-*&!-75.+&+!.%! -5&+&#2>!2#!.+!.!*2&.5! -02#+,!.%!50$%+!044! +&#&6&+!*2/&%!2#0!.! +&1$&6&!04!-02#+8! <2#7!.!.--50-52.#&! *2+#8! 606*$+208!0%:%A.(&%*.()* "#$%&#!%0&+!0#!7.;&! "#$%&#!2+! "#$%&#!2+!60(405#.)*&! "#$%&#!2+!.#!&.+&!.%! "#$%&#!%&(0+#5.#&+!&,,%&-(%$$*;* >5.+-!04!#7&!2405(.#208! $60(405#.)*&!<2#7!#7&! <2#7!#7&!2405(.#20,! 6.!&C-*.2!#7&!#0-26,! 4$**!/0<*&%>&!04!#7&!&(-%(-* 2405(.#20!.%!4.2*+!#0! )$#!6.!0*3!>2;&!.!).+26! &C-.%+!.%!+$--05#+! #0-26!E(05&!#7.!* &*.)05.#&!0!#7&!#0-26! %&+652-#20!04!#7&!#0-268! 2%&.+!<2#7!+$)+2%2.53! 5&1$25&%F,!6.!&C-*.2!=*>*7* )&30%!#7&!&++&#2.*+8! -02#+!.%!5&*&;.#! #7&!#0-26,!.%! &C.(-*&+8! .--50-52.#&*3!72>7*2>7#+! +2>2426.#!-02#+!.%! 5&*&;.#!%&#.2*+8!!B-.:*$&,%*C**=*>*37* ! ** =*>*3"*
 2. 2.   Bewaar producten van leerlingen van vorige jaren  Laat leerlingen zelf die producten rangschikken  Vraag naar de redenen voor die rangschikking Of  Geef de rubric op voorhand  Laat leerlingen een proefpresentatie geven  Vraag hen erna om zelf de ‘juiste’ vakjes aan te duiden
 3. 3.   Bewaar producten van leerlingen van vorige jaren  Laat leerlingen zelf die producten rangschikken  Vraag naar de redenen voor die rangschikking Of  Geef de rubric op voorhand  Laat leerlingen een proefpresentatie geven  Vraag hen erna om zelf de ‘juiste’ vakjes aan te duiden
 4. 4.   Bewaar producten van leerlingen van vorige jaren de rubr zelf die producten rangschikken  Laat leerlingenic niet enkde is een w erkinstru  Vraag naar e redenen voor die rangschikking le en evalu m ent a tie-instru Of ment  Geef de rubric op voorhand  Laat leerlingen een proefpresentatie geven  Vraag hen erna om zelf de ‘juiste’ vakjes aan te duiden
 5. 5. Wat kunnen we aanleren?
 6. 6.   Inhoud  Visuele media  Interactie spreker en visuele media  Lichaamstaal  Structuur  Oogcontact  Timing  Taalgebruik  Stem  Enzovoort
 7. 7.   Inhoud  Visuele media  Interactie spreker en visuele media  Lichaamstaal  Structuur  Oogcontact  Timing  Taalgebruik  Stem  Enzovoort
 8. 8. visuele auditieve sensorisch geheugen gebruikt om informatie waar teinformatie informatie nemen. aparte processors werkgeheugen gebruikt om informatie te verwerken. Beperkte capaciteit. langetermijngeheugen gebruikt om kennis en vaardigheden permanent op te slaan in een hiërarchisch netwerk. Onbeperkte capaciteit.
 9. 9. visuele auditieve sensorisch geheugen gebruikt om informatie waar teinformatie informatie nemen. cognitiv aparte processors e load werkgeheugen gebruikt om informatie te verwerken. Beperkte capaciteit. langetermijngeheugen gebruikt om kennis en vaardigheden permanent op te slaan in een hiërarchisch netwerk. Onbeperkte capaciteit.
 10. 10. cognitiv e theo y o Gebruik zowel tekst als beelden r f   multime Kies voor beelden die bij de tekst passen  Toon tekst en beelden tegelijkertijd dia  learning Zet die tekst en beelden dicht bij elkaar  Beperk wat je communiceert  Voeg audio toe aan beelden (als er geen tekst is)
 11. 11.   Gebruik zowel tekst als beelden  Kies voor beelden die bij de tekst passen  Toon tekst en beelden tegelijkertijd  Zet die tekst en beelden dicht bij elkaar  Beperk wat je communiceert  Voeg audio toe aan beelden (als er geen tekst is)
 12. 12.   Inhoud  Visuele media  Interactie spreker en visuele media  Lichaamstaal  Structuur  Oogcontact  Timing  Taalgebruik  Stem  Enzovoort
 13. 13. Wanneer kunnen we dit aanleren?
 14. 14. the mor e open persona lized par ticip ativesocial v ersionof the fo rmer We b
 15. 15. “ Online social networking can also be empowering for the user, as the monitoring and registration facilitates new ways of constructing identity, meeting friends and colleagues as well as socializing with strangers. ”
 16. 16. Presenteren Web 2.0weinig tijd, niet weg te denkenmaar belangrijk maar hoe gebruiken?
 17. 17. Presenteren Web 2.0weinig tijd, niet weg te denkenmaar belangrijk maar hoe gebruiken? slidecasting als oplossing? leerlingen presenteren online
 18. 18. slidecast youtube
 19. 19. Werkt slidecasting in het onderwijs?communicatie- Engelsevaardigheden bedrijfs- communicatie
 20. 20. Werkt slidecasting in het onderwijs?communicatie- Engelsevaardigheden bedrijfs- communicatie
 21. 21. “ Ik kan me niet inbeelden dat iemand een kernreactor koopt omdat we samen op Facebook zitten. ” - marketing professional
 22. 22.   Focus op socialiseren  Geef goede voorbeelden  Blijf werken aan student beliefs over presentaties  Leg een database aan (goede) slidecasts aan  Onderschat de ICT-vaardigheden van de leerlingen/studenten niet
 23. 23. maar ee n slidec ‘echte’ p ast kan resentat geen ie verva  Focus op socialiseren ngen  Geef goede voorbeelden  Blijf werken aan student beliefs over presentaties  Leg een database aan (goede) slidecasts aan  Onderschat de ICT-vaardigheden van de leerlingen/studenten niet
 24. 24. Hoe verbeter je de presentatietechniekenvan je leerlingen?jordi.casteleyn@ugent.be

×