Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla de formació de centre- SE-CRP les Corts

 • Be the first to comment

Pla de formació de centre- SE-CRP les Corts

 1. 1. Curs per elaborar el pla de formació de centre
 2. 2. Estructura i contingut del curs
 3. 3. Objectius del curs <ul><li>Entendre la formació com a recurs al servei d’un projecte. </li></ul><ul><li>Rendibilitzar els coneixements individuals i globals dels centres per millorar la formació del professorat. </li></ul><ul><li>Intercanviar experiències i documentació entre centres mitjançant fòrums telemàtics que ajudin a reflexionar i elaborar el Pla de Formació de Centre. </li></ul><ul><li>Proporcionar tècniques i recursos que ajudin a elaborar el Pla de Formació de Centre. </li></ul>
 4. 4. Calendari Avaluació del curs i posada en comú 3 abril (pendent de concreció) Lliurament del document del PFC 29 de març Consulta i elaboració del PFC 31 gener al 28 març Fòrums 31 gener al 4 març Tercera sessió. José M. Toledano 20 de febrer Segona sessió. Joan Sala 6 de febrer Primera sessió 30 de gener Activitat Data
 5. 5. Fòrums Rosa Ibañez Alberto Sorribas * Les experiències concretes estan pendents de confirmació Gestió del coneixement Pla de formació de centre Grup Francesc Fernández Satisfacció dels usuaris Acollida al nou professorat Pla de Formació Dolors Arumí Detecció de necessitats i elaboració del PFC Dinamitzador/a Fòrum
 6. 6. La formació Text consensuat pels responsables de formació dels departaments de la Generalitat de Catalunya “ La missió de la formació és contribuir al desenvolupament de les persones perquè assoleixin els objectius organitzacionals ”
 7. 7. Algunes característiques de la formació <ul><li>“ Curset” </li></ul><ul><li>Formació individualista </li></ul><ul><li>Voluntària </li></ul><ul><li>No necessàriament vinculada a la tasca desenvolupada </li></ul><ul><li>Ingestió </li></ul><ul><li>Diferents modalitats en funció de l’objectiu </li></ul><ul><li>Individual, de centre o d’organització </li></ul><ul><li>Voluntària amb compromís </li></ul><ul><li>Lligada a la tasca desenvolupana </li></ul><ul><li>Ingestió i digestió </li></ul>Fins ara S’ha de tendir a
 8. 8. Situacions/oportunitats formatives <ul><li>Una pregunta: </li></ul>Com has après a fer de cap d'estudis, de coordinador/a pedagògic/a, de director/a?
 9. 9. Accions formatives normalitzades <ul><li>Quasevol activitat normalitzada implica: </li></ul><ul><ul><li>Conèixer a l’avançada l’objectiu o intenció </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió (prèvia o posterior) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació a la pràctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluable </li></ul></ul>
 10. 10. Situacions/oportunitats formatives: exemples <ul><li>Lectura d’un document </li></ul><ul><li>Acollida de nou professorat </li></ul><ul><li>Intercanvi d’experiències </li></ul><ul><li>Visita a un altre centre </li></ul><ul><li>Modelatge entre docents </li></ul><ul><li>Postgrau o Mestratge </li></ul><ul><li>Anàlisi de casos i de situacions d’èxit/fracàs </li></ul><ul><li>Formació entre iguals </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 11. 11. Situacions/oportunitats formatives: exemples <ul><li>Viatges </li></ul><ul><li>Presentacions de comunicacions a la resta de l’equip docent </li></ul><ul><li>Assistència a una conferència </li></ul><ul><li>Visionat de vídeos </li></ul><ul><li>Cursos telemàtics </li></ul><ul><li>Intercanvis i visites de profes. </li></ul><ul><li>Qualsevol modalitat del pfz (curs, seminari, assessorament, taller, conferència...) </li></ul>
 12. 12. Què és el Pla de Formació de Centre Document que recull la planificació a mig termini de les necessitats formatives , la diagnosi i les accions formatives que permeten millorar les competències de les persones per aconseguir els objectius fixats pel propi centre.
 13. 13. Objectius estratègics de l’organització (de centre, d’etapa, d’àrea…) On som On volem arribar Anàlisi / Diagnosi (DAFO) Necessitats Millorar dèficits Desenvolupar nous projectes Canviar aspectes de gestió Incorporar noves tecnologies Incorporar noves metodologies
 14. 14. FORMACIÓ NO FORMACIÓ PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE Pintar l’escola Canviar informes Control puntualitat OBJECTIUS ACCIONS Objectiu 1 Objectiu 2 Objectiu 3 Objectiu 4 RECURSOS Acció 1.1 Acció 1.2 Acció 2.1 Acció 2.2 Acció 2.3 Acció 3.1 ... Propi centre PFZ Formació individual Altres serveis (CRP, ICE, Sindicats, Moviments Renovació Pedagògica, ...) Altres...
 15. 15. Característiques del responsable de formació <ul><li>Forma part de l’equip directiu </li></ul><ul><li>Coneix la realitat del centre educatiu </li></ul><ul><li>Té capacitat de gestionar el coneixement dins del centre i aportar-ne d’extern* </li></ul><ul><li>Té experiència pedagògica </li></ul><ul><li>Poseeix certes habilitats socials </li></ul><ul><li>Té capacitat per imaginar-se, construir i aplicar tècniques i dispositius formatius (enginyeria formativa)* </li></ul>
 16. 16. Tasques del responsable de formació (I) <ul><li>Planificar la formació </li></ul><ul><li>Realitzar el seguiment de la formació </li></ul><ul><li>Ajudar a incorporar els aprenentatges nous a la tasca diària (“ digestor ”) </li></ul><ul><li>Oferir pautes i criteris per avaluar la formació </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 17. 17. Tasques del responsable de formació (II) <ul><li>Planifica la formació: </li></ul><ul><ul><li>Interpreta els dèficits o necessitats del seu centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixa els objectius formatius a curt termini </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposa dispositius o situacions formatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballa conjuntament amb un assessor del Servei educatiu </li></ul></ul>
 18. 18. Part pràctica del curs <ul><li>Calendari: 30 gen a 28 març </li></ul><ul><li>Adreçat a persones / en situació de formació </li></ul><ul><li>Pot coincidir amb la realitat del centre </li></ul><ul><li>Assaig, exercici, intent, provatura d’aplicació d’un conjunt de tècniques </li></ul><ul><li>Tancat a les persones-centres participants </li></ul>Procés detec necess. pfz 06-07 <ul><li>Calendari: </li></ul><ul><li>Adreçat a institucions (centres educatius) </li></ul><ul><li>“ Oficial ” </li></ul><ul><li>Real 100 % </li></ul><ul><li>Obert a tots els centres </li></ul>Un desig: que la pràctica del curs es pugui aprofitar per aquest i els propers processos de detecció de necessitats
 19. 19. Projecte Educatiu Projecte de Direcció Projectes Curriculars Pla Estratègic Pla d’Entorn Projectes d’Innovació Projecte Lingüístic
 20. 20. Recursos per a la formació <ul><li>Universitats: ICE (oferta pròpia), departaments (cursos, postgraus, etc.) </li></ul><ul><li>Moviments de Renovació Pedagògica (formació autoorganitzada. Escola d’estiu) </li></ul><ul><li>Associacions d’escoles </li></ul><ul><li>Sindicats </li></ul><ul><li>Col·legis professionals i associacions professionals </li></ul><ul><li>Fundacions i institucions internacionals </li></ul><ul><li>Institucions i entitats locals o comarcals </li></ul>
 21. 21. Presentació web SDGFPiRP
 22. 22. L’entorn telemàtic <ul><li>Educamus dins de l’ edu365.com </li></ul><ul><li>Identificador xtec </li></ul><ul><li>Guia breu </li></ul><ul><li>Espais: </li></ul><ul><ul><li>Consultoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Fòrums </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai Comú </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenda </li></ul></ul>

×