La Comunicacio Externa D Un Centre Docent 1

1,448 views

Published on

Published in: Technology, Travel
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • As a management instructor I appreciate viewing the work of others. This is among the best display on planning I've viewed.
  Teisha
  http://dashinghealth.com http://healthimplants.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La Comunicacio Externa D Un Centre Docent 1

 1. 1. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el centre docent Les TIC i la comunicació externa del centre docent
 2. 2. Objectius <ul><li>Es tracta de veure les possibilitats que les TIC ofereixen com a eina de comunicació externa del centre docent i com a generadores d'una nova cultura comunicativa i de relació amb la pròpia comunitat educativa del centre i l'entorn. Alhora, comprendre que les relacions externes del centre docent són ja una necessitat ineludible de qualsevol escola, i com les TIC poden ajudar-nos a fer-nos presents en la xarxa i obrir-nos a tots els nostres usuaris i usuàries i, en general, a tota la societat. </li></ul>
 3. 3. La web <ul><li>Una pàgina web és un fitxer o arxiu que constitueix una unitat significativa d'informació accesible a la WWW mitjançant un programa de navegació. El seu contingut pot ser simplement un text curt o un conjunt molt gran de textos, gràfics estàtics o en moviment, sons, videos, etc. Una pàgina web és, en definitiva, un document creat en un format específic (format HTML -Hypertext Markup Language-) que és part d'un conjunt de documents hipertext o recursos disponibles en el World Wide Web. Una sèrie de pàgines web formen allò que anomenem un lloc web. </li></ul>
 4. 4. Portal web <ul><li>Un lloc web l'anomenem portal web quan aquest lloc web està estructurat per tal d'oferir als usuaris/usuàries, de forma fàcil i integrada, l'accés a tot un seguit de recursos i serveis com ara informació, cercadors, fòrums, xats, formació telemàtica, correu electrònic, compra electrònica, oficina virtual, intranet, etc., que el converteixen en una autèntica eina interactiva.Hom pot distingir entre portals horitzontals, dirigits al públic en general, i portals verticals (vortals) que van dirigits a un univers específic d'usuaris o usuàries: docents, un sector productiu (automòbil, construcció), a la comunitat educativa d'una escola o institut... </li></ul>
 5. 5. Portal educatiu <ul><li>Entenem aquí com a portal educatiu aquells espais web destinats als membres d'una determinada comunitat educativa que ofereixen tot un seguit de serveis com, per exemple: 1) Informació dirigida al professorat, alumnat i famílies sobre tots els aspectes del propi centre i sobre el sistema educatiu en general. 2) Facilitar recursos didàctics (propis o aliens) utilitzables directament des d'Internet o descarregables al propi ordinador i lligats a les activitats curriculars del centre. 3) Teleformació bàsica sobre l'ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació per a tots els components de la comunitat educativa. 4) Facilitar eines de comunicació entre els diversos membres de la comunitat educativa: correu electrònic, xats, fòrums, llistes de distribució, agendes, comunicats d'absències, activitats, convocatòries,webcam, videoconferència, consultoria, etc. 5) Creació d'una oficina virtual que permeti fer determinades gestions telemàticament: certificacions, permisos, entrevistes amb el professorat, etc. 6) Eina d'expressió: allotjament de webs d'alumnat, revistes telemàtiques, àlbums fotogràfics o videogràfics, etc. </li></ul>
 6. 6. Portal del centre <ul><li>El portal web o web d'un centre educatiu és cada vegada més un element fonamental en la projecció de la imatge corporativa i un canal de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa. La seva potencialitat dependrà en gran part de la seva ampliació i actualització constants i de les potencialitats i utilitat que ofereixi als seus usuaris/usuàries. Les seves virtualitats comunicatives vindran determinades no només per la informació que subministri sinó principalment per la interactivitat que permeti convertir-la en una autèntica comunitat d'informació i coneixement. Això, al marge de tot un seguit d'eines que llistarem més endavant, demana que es defineixi clarament l'estructura i funcionalitat de la web, i sobretot que es valori l'obertura a la comunitat educativa pròpia i a la de l'entorn com un factor de transparència i millora contínua de l'oferta del propi centre. </li></ul>
 7. 7. Portal del centre I <ul><li>Es tracta d'assumir que allò que anomenem societat de la informació i el coneixement no és un fenomen exterior a l'escola, i del qual en som només subjectes passius, sinó que l'escola n'ha de ser un actor més. Aquesta presa de posició suposa canviar la tendència a viure en el propi clos que ha tingut massa vegades cada escola per una posició d'obertura a l'entorn que obliga a fer-la més transparent, més participativa i també més disposada a compartir. L'establiment d'allò que posarem a disposició de tot el públic en general i d'allò que serà accessible tan sols a la pròpia comunitat educativa, o a una part d'aquesta comunitat, ja definirà quina és la nostra opció. Alhora, allò que formarà part de la nostra intranet i allò que serà accessible externament (extranet) també marcarà unes opcions que l'escola ha de plantejar-se en el seu projecte de centre. </li></ul>
 8. 8. Portal del centre II <ul><li>En una societat on cada vegada més allò que no està present en els mèdia no existeix (i internet no deixa de ser també un mèdia), disposar d'un portal web ben elaborat i mantingut és una necessitat imprescindible tant per qüestions d'imatge com per facilitar l'accessibilitat i la informació del nostre centre a totes les persones interesades, siguin o no usuàries dels nostres serveis. </li></ul>
 9. 9. Portal del centre III <ul><li>Els centres educatius han d'aprendre que la imatge del centre és un dels ítems fonamentals a l'hora de valorar-ne la seva qualitat i que, per tant, treballar aquest aspecte és tan important com la pròpia pràctica educativa que s'hi fa. És obvi que una imatge de centre que no se sostingui sobre una base real de bones pràctiques i bon funcionament acabarà fracassant, però també és cert que aquestes sense aquella també ens abocaran a una certa sensació que allò que fem no té la incidència i la valoració social que es mereixen. </li></ul>
 10. 10. Característiques portal centre <ul><li>És força difícil, i segurament poc convenient, intentar definir exactament quines característiques ha de tenir el portal web d'un centre educatiu en allò que fa referència a la informació i comunicació externes. En primer lloc, perquè no ha d'haver-hi un únic model, donada la diversitat dels centres educatius i la diferenciació de projectes educatius que han de tenir forçosament el seu reflex en la web del centre i les seves característiques. En segon lloc, perquè per molt que intentéssim definir tots els elements que hauria de tenir la web d'un centre educatiu sempre se'ns escaparia algun element que les noves tecnologies en la seva constant evolució possibilitaran. </li></ul>
 11. 11. Alguns elements que pot contenir el portal web del centre <ul><li>Característiques de l'escola: oferta educativa, trets d'identitat, objectius generals... </li></ul><ul><li>Situació, instal·lacions i equipaments. </li></ul><ul><li>Projecte Educatiu del Centre, Projecte Curricular i Reglament de Règim intern. </li></ul><ul><li>Projecte estratègic, projectes col.laboratius amb altres centres o entitats, programes europeus, programes de qualitat... </li></ul><ul><li>Pla d'evacuació i emergència. </li></ul><ul><li>Relacions amb l'entorn empresarial i institucional: pràctiques d'empresa, borses de treball, formació contínua, reciclatge laboral... </li></ul><ul><li>Organització del centre: òrgans de govern, estructura de coordinació, departaments i seminaris, personal docent, personal no docent, secretaria... </li></ul><ul><li>Calendari i horari escolar. </li></ul><ul><li>Orientació a l'alumnat i les famílies. </li></ul><ul><li>Tutoria: reunions de presentació del curs o d'acollida de nou alumnat, pla d'acció tutorial, calendari de reunions i avaluacions... </li></ul><ul><li>Tauler d'anuncis. </li></ul><ul><li>Informació d'actualitat. </li></ul>
 12. 12. Alguns elements que pot contenir el portal web del centre I <ul><li>Informacions d'oportunitat: llistats de llibres de text, places ofertes per a la inscripció, llistats de preinscripció i matrícula... </li></ul><ul><li>Serveis i activitats complementàries i extraescolars. </li></ul><ul><li>Sortides i festes. </li></ul><ul><li>Revista escolar. </li></ul><ul><li>Treballs elaborats pels alumnes (per exemple, treballs de recerca de batxillerat i crèdits de síntesi). </li></ul><ul><li>Enllaços d'interès i cercadors. </li></ul><ul><li>Correu electrònic: del centre, del professorat, correu web, bústies de l'edu365 per a l'alumnat. </li></ul><ul><li>Webcams. </li></ul><ul><li>Web de l'AMPA. </li></ul><ul><li>Webs dels Departaments i seminaris i del professors/es. </li></ul><ul><li>Webs de l'alumnat. </li></ul><ul><li>Accés a la intranet del centre. </li></ul><ul><li>Gestions on-line: reserva de visites a l'equip directiu o als tutors/es, formularis d'actualització de dades de l'alumnat o exalumnat o famílies, sol·licitud d'informació o certficacions, formularis de preinscripció o de participació en activitats del centre, formularis de justificació d'absències, formularis del servei de menjador, consulta i reserva de llibres i material de la biblioteca o mediateca del centre,etc </li></ul>
 13. 13. Alguns elements que pot contenir el portal web del centre II <ul><li>L' organització, ritme d'implementació i selecció d'aquests ítems, o altres que podríem afegir, és una de les decisions que ha de prendre cada escola i institut. De totes maneres, implementar una web d'aquest tipus suposa ja l'establiment per part del centre d'unes línees de qualitat que assegurin una organització interna prou acurada i fixada per tal que el portal sigui realment operatiu. </li></ul>
 14. 14. Els servidors web <ul><li>Genèricament, un servidor és un ordinador dedicat a gestionar l'ús de la xarxa, d'oferir recursos i d'emmagatzemar arxius als quals podem accedir des d'altres màquines que anomenem clients. Doncs bé, un servidor web consisteix a dotar un ordinador d'un programari específic de servidor HTTP que habilita la possibilitat d'accés als recursos que conté i que, mitjançant el protocol de comunicació HTTP i les aplicacions clients (navegadors), és capaç d'accedir als recursos que disposa l'ordinador servidor a través d'una xarxa, ja sigui mitjançant la connexió a Internet o a una àrea local (intranet). </li></ul>
 15. 15. Els servidors web I <ul><li>Si donem un cop d'ull al mercat de servidors, es divideixen majoritàriament en dos grups: els servidors de xarxa i els servidors d'Internet, entenent aquest últim tant per a intranets com per a extranets. Un servidor d'aplicacions d'Internet no difereix conceptualment d'un servidor d'aplicacions, i amb els nous models de llenguatges de programació, es pretén precisament fusionar aquests conceptes, muntar aplicacions sobre models fonamentats en el protocol HTTP (pàgines web). Fer que un aplicatiu sigui funcional des de l'àmbit intern d'un centre (intranet) o des de qualsevol punt del món (Internet), no suposa cap modificació de l'aplicatiu, simplement parametritza alguns aspectes del servidor d'aplicacions d'Internet (servidor web). </li></ul>
 16. 16. Els servidors web II <ul><li>Un dels aspectes més coneguts dels servidors web consisteix a emmagatzemar pàgines web estàtiques (hipertext), en les quals s'introdueix informació susceptible de ser consultada per la nostra comunitat o per la comunitat d'Internet. </li></ul><ul><li>No cal dir que per poc que avancem en la configuració del portal web d'una escola o institut, necessitarem anar a parar cap a la creació d'un potent servidor de webs propi. </li></ul>
 17. 17. Els servidors web III <ul><li>Apareixen diverses solucions, però les més idònies són els anomenats CMS (Content Management System -Sistemes de Gestió de Continguts-). Les seves característiques principals són: 1.-Fonamentats en bases de dades. El nucli del sistema el suporta una base de dades, per tant, som capaços de clonar el sistema simplement assegurant la base de dades. A més, no importa l'àrea de treball del client, ja que la informació que es visualitza és la que s'emmagatzema en la base de dades i els motors de generació de documents web són independents. 2.-A cada tipus de secció li correspon un disseny i un camp/taula de la base de dades. Quan inserim una nova dada, el sistema s'encarrega de presentar l'article amb el disseny corresponent. 3.-Generació de pàgines dinàmiques, minimització de requeriments de maquinari. Cada vegada que es visualitza un article, es crea la pàgina de manera virtual en el servidor i s'envia al client (reduïm recursos d'emmagatzematge de pàgines web). </li></ul><ul><li>4.-Augment de la productivitat web amb menys esforç. No modifiquem el disseny original, ni hem de conèixer HTML, ni tenir coneixements especials. El nombre d'usuaris, creadors de continguts, és potencialment màxim. </li></ul>
 18. 18. Els servidors web IV <ul><li>Els paquets bàsics d'un sistema de gestió de continguts han de complir i oferir els següents serveis: Publicació de notícies i inserció de comentaris en temps real. Registre de manteniment d'usuaris. Concessió de permisos en determinades àrees. Moderador de notícies i articles. Gestió de fòrums d'usuaris. Enquestes i xats. Gestor de descàrregues. Publicació d'arxius. Gestor d'enllaços. </li></ul>
 19. 19. Els servidors web V <ul><li>La idea és que tingueu clar que l'ús d'un gestor de continguts per al nostre portal web ens permet administrar de forma automàtica el contingut de la web: publicar, editar, atorgar permisos d'accés, establir els mòduls visibles per al visitant...i tot això sense necessitat d'haver d'emprar FTP ni de saber llenguatge HTML. Normalment un gestor de continguts consta de dos elements: l'aplicació gestora de continguts (CMA) i l'aplicació dispensadora de continguts (CDA). Aquesta eina és la que ens pot permetre passar d'un portal web estàtic, complex d'anar actualitzant, a un portal dinàmic en què l'actualització sigui relativament senzilla i feta per una multiplicitat d'actors, la qual cosa també fa que s'impliquin en el tema moltes més persones i que el portal passi a ser una eina compartida i no només un element institucional. </li></ul>
 20. 20. Els servidors web VI <ul><li>En l'àmbit empresarial, i també ens pot valer als centres educatius, s'avaluen els beneficis d'un gestor de continguts pel fet que: - facilita el flux d'informació vertical i horitzontal, - augmenta la qualitat dels processos, - optimitza recursos, - fa créixer la motivació i la capacitat de compartir coneixements, - fomenta l'intercanvi d’informació especialitzada i la transmissió de pràctiques d'èxit en totes les àrees, - posa les bases per a més col·laboració professional entre empreses i per a la convergència de metodologies, - augmenta el sentiment de vinculació dels empleats, - manté la memòria de les organitzacions. </li></ul>
 21. 21. Portal del centre Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit) <ul><li>Establir quines parts del nostre portal web seran accessibles a qualsevol persona que navegui per la xarxa, i quines només seran accessibles a uns usuaris o usuàries determinats de la comunitat educativa és una de les tasques fonamentals per tal de garantir la seguretat de les dades i el correcte ús, per part de cadascú, dels recursos i informacions que hi tingui penjats el centre educatiu. </li></ul>
 22. 22. Portal del centre Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit) <ul><li>La idea fonamental d'internet és la de comunitat i, per tant, la de compartir informació, coneixements, etc., però això no vol dir que no hi hagi una sèrie de limitacions que cal plantejar-nos, tant per allò que fa referència a la privacitat de les dades com a la propietat intel·lectual. En el cas d'un centre educatiu cal deixar clar que tot allò que fa referència a dades personals i acadèmiques ha de tenir uns protocols de seguretat molt elevats. En canvi, podem ser menys estrictes en d'altres aspectes: hi pot haver molta informació que tot i estar dirigida fonamentalment als diversos sectors de la nostra comunitat educativa poden estar oberts a altres sectors o fins i tot a qualsevol persona que accedeixi al nostre portal. </li></ul>
 23. 23. Portal del centre Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit) <ul><li>També és important analitzar la possibilitat de fer del nostre portal una plataforma inicial d'accés a Internet mitjançant la tria d'enllaços externs, cercadors, recursos, etc., i en l'àmbit purament educatiu l'establiment de xarxes amb altres centres i la creació o ús d'entorns de treball col·laboratiu i d'ensenyament no presencial mitjançant materials curriculars propis o aliens. </li></ul>
 24. 24. Portal del centre Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit) <ul><li>Un primer tema a considerar a l'hora de plantejar-nos com i què fem accessible, o no, en el portal d'un centre educatiu és el respecte a la normativa existent en allò que fa referència al tractament de dades i a la seva difusió. Seria molt llarg i feixuc per als plantejaments d'aquest curs entrar en el detall d'aquesta normativa, però sí que hem de plantejar-nos almenys que moltes vegades treballem amb dades de caràcter personal que tenen una protecció màxima per part de la legislació vigent i que, per tant, hem de ser curosos amb el tractament que en fem, amb la seguretat, amb les finalitats i amb la difusió i l'accés. </li></ul><ul><li>Alhora, el dret d'accés a les dades i la possibilitat de rectificació i anul·lació són drets que no podem obviar, com tampoc el fet de demanar el permís corresponent quan així pertoqui. </li></ul>
 25. 25. Portal del centre Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit) <ul><li>Parlar de la societat xarxa i en el cas nostre de comunitats d'aprenentatge o comunitats virtuals, ens introdueix en un altre nivell de les possibilitats del portal del centre educatiu. </li></ul><ul><li>Sense entrar en la multiplicitat de possibilitats que ofereix, sí que hem de dir que les TIC no tan sols permeten convertir, en una comunitat d'aprenentatge, a un grup concret d'alumnes o professors/es sinó que tota l'escola formi una comunitat d'aprenentage relacionada en xarxa amb altres escoles. </li></ul>
 26. 26. Evolució de la xarxa
 27. 27. Portal del centre Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit) <ul><li>Alguns exemples de comunitats d'aprenentage ens ajudaran a comprendre el concepte i a plantejar-nos les nostres possibilitats com a centre: </li></ul><ul><li>International Education and Resource Network , la versió catalana de la qual trobareu a http :// www.pangea.org / iearn / cat / web_cat.html </li></ul><ul><li>Elearning europa </li></ul><ul><li>Virtualclassroom </li></ul><ul><li>Educationplanet </li></ul><ul><li>Kidlink </li></ul><ul><li>Globalschoolnet </li></ul><ul><li>EduAlter </li></ul><ul><li>eTwinning </li></ul>
 28. 28. Portal del centre Oficina virtual <ul><li>La possibilitat de fer una sèrie de tràmits i consultes mitjançant la xarxa és una manera no tan sols de donar un millor servei sinó també d'apropar l'escola a les famílies. Cada vegada més, l'administració haurà de facilitar l'accés a una sèrie de gestions on-line i l'escola també haurà de procurar oferir aquest servei. </li></ul>
 29. 29. Portal del centre Oficina virtual <ul><li>Algunes possibilitats: 1.- La petició de certificacions al centre. 2.- La consulta d'avaluacions i comentaris de tutoria o control d'assistència dels fills/es. 3.- La petició o establiment d'entrevistes amb els tutors/es o membres de l'equip directiu. 4.- Les consultes via telemàtica. 5.- L'obtenció de formularis per a la preinscripció, el pagament de l'AMPA, el pagament d'activitats extraescolars, el menjador, justificació de faltes d'assistència, etc. 6.- La consulta dels fons de la mediateca escolar. 6.- L'accés a l'agenda d'activitats del centre... </li></ul><ul><li>El concepte d'oficina virtual no és res més que una forma d'expressar aquestes possibilitats de fer tot un seguit de gestions de forma telemàtica i, per tant, més còmoda per als usuaris/es, tot ajudant també el centre a tenir més regulades i controlades les seves activitats administratives. </li></ul>
 30. 30. Portal del centre Oficina virtual <ul><li>Oferir la possibilitat de fer tot un seguit de gestions de forma telemàtica suposa tenir clares uns sèrie de qüestions: </li></ul><ul><li>1.-La voluntat de facilitar als usuaris/usuàries una sèrie de serveis que milloren la nostra relació amb ells/es fent servir les tecnologies de la informació i la comunicació com una eina fonamental. </li></ul><ul><li>2.-Tenir la capacitat tècnica per poder oferir aquests serveis. </li></ul><ul><li>3.-Comptar amb el personal i infraestructura suficient per atendre correctament aquests serveis. </li></ul><ul><li>En el fons, també té a veure amb el grau de transparència amb què gestionem el nostre centre educatiu i amb l'assumpció de la voluntat de servei als nostres usuaris/usuàries, la qual cosa vol dir que la implantació d'aquests serveis suposa també tenir clara la nostra filosofia de centre i la implantació d'uns controls de qualitat mínims que permetin donar un servei prou eficient. No tenir en compte això i limitar-se a implantar uns serveis sense aquests plantejaments previs pot provocar que siguin més una font de problemes que un avenç. </li></ul>
 31. 31. Portal del centre Actualització i manteniment del portal web <ul><li>La definició de les característiques tècniques del nostre portal i de les seves possibilitats ja marcarà d'entrada la major o menor complexitat de la seva actualització i manteniment. En aquest sentit, és bàsic optar per una interfície en la qual l'actualització mitjançant bases de dades sigui el més senzilla possible; per tant, les basades en PHP poden ser una bona eina de partida. </li></ul>
 32. 32. Portal del centre Actualització i manteniment del portal web <ul><li>L'assignació de tasques de manteniment i actualització de forma el més descentralitzada possible també ajudarà a la contínua renovació del nostre portal web. Així, l'assignació de tasques d'administració del lloc web a algun membre de la direcció en allò que fa referència a la imatge del centre i les informacions institucionals, als caps de departament o seminari en el material curricular i informatiu específic, a l'AMPA respecte a les seves tasques i informacions, a l'alumnat pels seus llocs webs específics i el seu butlletí o revista, etc., ha d'ajudar a mantenir en constant renovació el nostre portal. </li></ul>
 33. 33. Portal del centre Actualització i manteniment del portal web <ul><li>Com més descentralitzada i participativa sigui aquesta gestió més necessitat hi ha d'un bon servei d'administració general que reguli els permisos i en controli el bon ús. Aquesta superadministració ha d'estar perfectament incardinada en les tasques directives del centre atès que el portal web ha d'anar perfectament en línia amb allò que és el projecte educatiu de centre i la seva concreció en la tasca directiva normal. </li></ul>
 34. 34. Portal del centre Actualització i manteniment del portal web <ul><li>No hi ha res més decebedor que l'esforç esmerçat en la construcció d'un bon portal i veure que després queda congelat per manca d'actualització. Un dels problemes de crear nous espais a internet és la manca d'avaluació prèvia dels requeriments que comporta l'actualització de les dades que s'hi contenen. Llevat alguns casos molt especials, els continguts de les webs s'han de modificar sovint; altrament, perden actualitat i interès. </li></ul>
 35. 35. Portal del centre Actualització i manteniment del portal web
 36. 36. Portal del centre Accessibilitat <ul><li>Un tema massa vegades oblidat, cosa més greu des d'una escola, és el de l'accessibilitat als continguts del portal del centre. L' accessibilitat web es refereix a la capacitat universal de les persones per accedir als llocs web. Aquest concepte està associat amb les persones amb discapacitat. Tot i això, els problemes d'accessibilitat poden afectar qualsevol usuari/ària. </li></ul><ul><li>L'accessibilitat té en compte usuaris/àries amb diferents discapacitats: ceguesa (necessiten utilitzar lectors de pantalla), visió reduïda (dificultat amb textos petits), deficiències en la percepció dels colors (concretament amb els més problemàtics: vermell, verd, groc i taronja), problemes cognitius (dificultats en la lectura i la comprensió), sordesa, mobilitat restringida, etc. </li></ul><ul><li>http://www.w3.org/WAI/ </li></ul>
 37. 37. Portal del centre M itjans audiovisuals, recursos i eines <ul><li>El cablatge dels centres i l'accés a línies d'alta velocitat han de permetre incorporar al portal del centre la possibilitat d'emprar sistemes com la videoconferència, canals de ràdio i televisió, serveis de dvd didàctics i educatius i treure profit de l'extensió gairebé universal del servei de telefonia mòbil i el seu servei de SMS. </li></ul><ul><li>Aquestes noves possibilitats presenten dues possibilitats importants: el seu ús com a mitjans de comunicació amb la comunitat escolar i també l'alfabetització tecnològica i com a usuaris/àries del personal de l'escola i l'alumnat. </li></ul>
 38. 38. Portal del centre M itjans audiovisuals, recursos i eines <ul><li>La videoconferència pot obrir noves opcions com l'accés a videoconferències acadèmiques, el contacte amb altres centres educatius del propi entorn o més allunyats, o la comunicació amb les famílies, etc. La ràdio i la televisió digitals poden convertir-se en uns bons canals d'accés a la informació i també en una bona eina de producció de comunicació de l'escola. Un bon servei d'accés per intranet a dvd's pot ajudar a millorar les classes i tenir a l'abast, al mateix temps, un material en diversos espais del centre. El servei d' SMS dels mòbils ens pot servir per enviar comunicacions urgents a les famílies o fins i tot les faltes d'assistència dels seus fills/es. </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/audiovisuals/ </li></ul>
 39. 39. Portal del centre Mediateca digital, premsa digital, llistats de distribució, e-butlletins <ul><li>Disposar d'una bona mediateca digital (amb documents, textos, vídeos, dvd's, pàgines web...) és imprescindible per disposar d'un arxiu de recursos que faciliti la tasca educativa i de gestió del centre i per donar una certa estabilitat i seguretat al sistema. No hi ha res pitjor que no trobar un recurs o document que havíem vist o emprat altres vegades o trobar-nos que ja no el trobem a internet. Per tant, hem de disposar d'una bona mediateca i d'un bon sistema de recerca que permeti localitzar-lo ràpidament i efectiva. </li></ul>
 40. 40. Portal del centre Mediateca digital, premsa digital, llistats de distribució, e-butlletins <ul><li>La realització de premsa digital, sigui una revista de centre, un butlletí de l'AMPA o qualsevol altra, és al mateix temps una bona eina de comunicació i d'alfabetització en les TIC. Conèixer algunes eines que poden facilitar la seva realització és fonamental per facilitar la implementació d'aquest recurs, que pot tenir també aplicacions didàctiques. </li></ul>
 41. 41. Portal del centre Mediateca digital, premsa digital, llistats de distribució, e-butlletins <ul><li>En principi, una llista de correu és un servei d'Internet mitjançant el qual els missatges de correu que arriben a una determinada direcció són reenviats a tots els components d'una llista. Qualsevol usuari pot voluntàriament inscriure's o esborrar-se de qualsevol de les llistes existents. Hi ha milers de llistes distribuïdes per Internet que cobreixen la majoria dels temes imaginables.Les llistes de distribució d'un centre educatiu, segmentades i ben definides, ajuden a fer arribar la informació de forma ràpida i senzilla a qualsevol membre de la comunitat escolar. </li></ul>
 42. 42. Portal del centre Mediateca digital, premsa digital, llistats de distribució, e-butlletins <ul><li>Entenem per e-butlletí qualsevol publicació informativa del centre educatiu que es pot publicar al portal però que fonamentalment està destinada a ser tramesa via e-mail a llistes de destinataris definides: pares i mares, professorat, alumnat.. . </li></ul>

×