Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jop lr

1,454 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jop lr

  1. 1. MAGAZINE Burgemeester van Groningen wil ondernemersvriendelijke gemeente Willem Kamphuis en Weijke Schoonhoven over het mentortraject van de KvK Tien jaar JOP: het verleden, heden en toekomst Nelleke Mulder: ‘Ik ben best een beetje trots op mijn bedrijf’Doppio Espressostoot door naarde top MAGAZINE | 1
  2. 2. Ondernemen in AssenOndernemen in Assen Voor wie de vaart erin wil houdenVoor wie de vaart erin wil houden Assen is de snelst groeiende stad in Noord-Nederland. Daarom vestigen steeds meer bedrij-Assen is de snelst groeiende stad in Noord-Nederland. Daarom vestigen steeds meer bedrij- ven zich op een van de bedrijventerreinen in Assen. Er is nog ruimte beschikbaar voor woon-ven zich op een van de bedrijventerreinen in Assen. Er is nog ruimte beschikbaar voor woon- werk units, kantoren en meer. De directe ligging aan de A28, een goed ondernemersklimaatwerk units, kantoren en meer. De directe ligging aan de A28, een goed ondernemersklimaatenen actief parkmanagement maken Assen een uitstekende vestigingslocatie. Ook voor u! actief parkmanagement maken Assen een uitstekende vestigingslocatie. Ook voor u! · Centrale ligging in Noord-Nederland· Centrale ligging in Noord-Nederland· Goed bereikbaar met auto, trein of of bus · Goed bereikbaar met auto, trein bus · Veilig, rust & ruimte, geen files· Veilig, rust & ruimte, geen files. Gekwalificeerd & & gemotiveerd personeel aanwezig . Gekwalificeerd gemotiveerd personeel aanwezig Gemeente Assen telefoon (0592) 366 911 Gemeente Assen telefoon (0592) 366 911 Noordersingel 33 fax (0592) 366 595 Noordersingel 33 fax (0592) 366 595 Postbus 30018 www.assen.nl Postbus 30018 www.assen.nl 9400 RA Assen e-mail: info@assen.nl 9400 RA Assen e-mail: info@assen.nl
  3. 3. Doppio MAGAZINE Burgemeester van Groningen Espresso wil ondernemersvriendelijke gemeente stoot door Willem Kamphuis en Weijke Schoonhoven over het mentortraject van de KvK Tien jaar JOP: het verleden, heden en toekomst. Nelleke Mulder: ‘Ik ben best een beetje trots 04 op mijn bedrijf’ naar de top Doppio Espresso stoot door naar de top Het MAGAZINE | 1JOP.indd 1 04-04-11 12:09Colofon verleden,JOP is het ondernemers-magazine van dé JongeOndernemersprijs van het hedenNoorden.Uitgever en de 12Het BladmanagementPaul Heikens toekomstHoofdredactie en coördinatieEllen SalverdaTekstschrijversEllen SalverdaEngelien ReitsmaGé Bouma ‘De overheidIngrid SchoonveldIrene BentumTheo van Aken mag geenFotografenJan BuwaldaJurjen Backer Dirks barrièreJorrit de JongNelleke WoutersMark Terpstra vormen voorPatrick RuiterOntwerp en vormgevingJeroen Groen 20 ondernemers’DrukwerkVan der EemsPapier: Sappi kwaliteit geleverddoor BührmannUbbensCoverfotoJorrit de Jong ‘Ik ben bestRechtenNiets van deze uitgavemag worden overgenomen, een beetjevermenigvuldigd ofgereproduceerd zonderschriftelijke toestemming van trots op mijndé Jonge Ondernemersprijsvan het Noorden en/of andereauteursrechthebbenden. bedrijf’ 30Jaargang 1, nr. 1, april 2011www.jongeondernemersprijs.nlinfo@jongeondernemersprijs.nl MAGAZINE | 3
  4. 4. Doppio Espresso aan de Midstraat in Joure geurt naar verse koffie. In de trendy espressobar nippen twee senioren aan hun latte machiato, even verderop zit een groepje jongeren achter een dampende kop koffie. Achterin wacht Jonathan Teoh, de winnaar van JOP 2010. En terwijl de barista van Doppio een mooie cappuccino bereidt, vertelt Jonathan over het succes van zijn zaak. Tekst: Engelien Reitsma Fotografie: Jorrit de JongJonathan Teoh wint JOP Fryslân, JOP van het Noorden en de publieksprijsDoppio Espresso stoot door naar de top“Morgen loopt onze tweede De spanning straalt van de gezich- Teoh, die op dat momentvestiging op de kop af twee jaar”, ten van de negen ondernemers die intercedent bij Manpower is,blikt de jonge ondernemer terug. zich tijdens de finale op 23 novem- ziet een folder van de koffie-De opening van deze zaak luidde ber 2010 in het WTC Leeuwarden en theezaak liggen en raakt ineen periode in van succesvolle aan de jury en het 500-koppige gesprek met de vader van Petergroei tot de acht vestigingen die publiek presenteren. De provincies van Eijl. Het gesprek gaat overde keten momenteel rijk is. Drenthe, Groningen en Fryslân koffie, thee, beleving, emotie enEn daar blijft het niet bij, want vaardigen elk drie kandidaten af over de mogelijkheden om hetde ambitie is om in 2012 door te met allemaal maar één doel voor Doppio-concept uit te breiden.groeien tot twintig vestigingen. ogen: winnen. Als snel ontmoeten Peter enEn ondertussen heeft het bedrijf Jonathan elkaar en denken zedat koffie als beleving verkoopt In 2007 opende Peter van Eijl hard na over de integratie van eentwee keer meegedaan met de de eerste vestiging van Doppio voedselconcept.Jonge Ondernemersprijs. Espresso in Groningen. Jonathan De jonge ondernemers vragen zich4 | MAGAZINE
  5. 5. af waarom een pizza die je in Italië meer zijn dan dat. We zijn namelijk strijd kan aanbinden. Inmiddelseet toch zo veel lekkerder smaakt. ook een groothandel, importeur, hebben de ondernemers eenZe concluderen dat Italianen leverancier, een verkoopkanaal en flinke groei gerealiseerd, staanweten dat je met twee of drie een opleidingscentrum. Bovendien ze organisatorisch sterker enverse, goede basisingrediënten een waren we jong en zaten we nog hebben ze meer inzicht in hungoed product kunt maken. middenin het uitrollen van het verbeterpunten. En dus besluitenDit gegeven wordt een belangrijk concept.” ze om Jonathan aan te meldeningrediënt voor het zakelijke Met honderd werknemers verdeeld en beklimmen ze andermaal hetrecept van Doppio. over acht vestigingen heeft Doppio finalepodium.“Wij kiezen er voor om met onze Espresso vaste vormen aangeno-producten terug te gaan naar de men. In Groningen, Joure, Jonathan Teoh bijt het spits af metbasis. We kiezen voor vers en we Alkmaar, Rotterdam, Enschede, een sprankelende presentatie.kiezen voor kwaliteit. En dat zie je Hilversum, Utrecht en Zwolle De beelden en muziek zijn op deterug in alles wat we doen”, legt wordt dagelijks koffie gezet die seconde nauwkeurig op elkaarJonathan uit. niet ouder is dan vijf weken en en op het verhaal van de finalistSindsdien is de koffie- en theekaart gebrand is door een kleine brander afgestemd. Honderd beelden inuitgebreid met een kleine menu- in Italië. vijf minuten op de klanken vankaart waar zeven of acht broodjes “We kiezen er bewust voor om Andrea Bocelli met een uitgekiendop staan. Niet meer en niet minder, langdurige relaties met onze crescendo bij het beeld van eenwant Doppio wil een espressobar leveranciers aan te gaan, ook dampende cappuccino. Dan zitzijn waar je een broodje kunt eten wanneer dat niet de goedkoopste iedereen op het puntje van deen geen lunchroom waar je ook optie is. Je kunt hierdoor beter stoel. De hele zaal houdt de ademkoffie kunt drinken. een standaard bepalen en voor in, het beeld stopt en Jonathan kwaliteit gaan. En als er dan een moet zijn presentatie zonder beeldNa negen flitsende presentaties keer een conflict is dan is het afmaken.worden de eindfinalisten bekend- gemakkelijker op te lossen.”gemaakt. Voor Drenthe komt Na afloop van de JOP 2009 Onderscheidend vermogenMetsens als finalist uit de bus. wordt geopperd dat Jonathan Jonathan over zijn deelname aanGroningen wordt vertegenwoor- misschien in 2010 voor Doppio de JOP: “Je wordt gedwongen omdigd door StormMC en DoppioEspresso is de eindfinalist vanFriesland. Nu komt het voor dedeelnemers van JOP 2010 aan opeen allesbeslissende presentatievan vijf minuten.Spin-offHet winnen van de AD koffietestin oktober 2008 zorgt voor eenenorme spin-off die de tweeondernemers aangrijpen om hunzaak uit te breiden. Ze komenook in de finale van JOP 2009,maar kunnen hun winst hierniet verzilveren. “We waren datjaar ook niet de beste”, verteltJonathan. “Ik denk dat mensen onszagen als een gewone koffiezaaken wij waren nog niet in staat omgoed over te brengen dat we veel MAGAZINE | 5
  6. 6. kritisch naar je eigen bedrijf te kijken en jezelf af te zetten tegenCitaten van andere bedrijven. JOP houdt je een grote spiegel voor en daarjury leden JOP moet je je al bewust van zijn bij je inschrijving”. Hij heeft ook nog een paar tips voor ondernemers die mee willen dingen naar de Jonge Ondernemersprijs. “Neem iets meer risico en wees daardoor onderscheidend. Je grootste klant of omzet overtuigt niet, maar datgene wat jouw bedrijf uniek maakt doet dat wel.“ En dan “O ja, en onderschat niet hoeveel energie dit kost, maar daar krijg je wel heel wat voor terug. Je ontmoet inspirerende ondernemers waar je van kunt leren, want laten we eerlijk zijn; niemand weet alles.” Dat je als ondernemer niet alles weet daar is Jonathan zich goed van bewust. “Je moet accepteren dat je fouten kunt maken, dat isEnthousiasme en een positieve inherent aan wat we doen. Enlevenshouding zijn belangrijke als je bewust beslissingen neemt Jonathan een tweede kans omeigenschappen van een goede waarbij je dicht bij je gevoel blijft, zich te presenteren. Daarna beant-jonge ondernemer. Als startend dan hoef je nooit spijt te hebben.” woordt het drietal vragen van deondernemer ontmoet je veel In de split second van de finale jury. Waarna het publiek per smstegenslagen en knelpunten en waarin Jonathan zich op eigen op hun favoriet stemt en de jury indan is een energieke positieve kracht staande moest zien te rijp beraad gaat. Als juryvoorzit-houding belangrijk om door te houden, realiseerde hij zich dit ter Robert Veenstra met de uitslagzetten. Verder is risicobereidheid eens te meer. Hij wist zeker dat in handen naar voren stapt is hetessentieel. Als je alles van te hij zijn presentatie goed had muisstil. Even. En dan springt Jona-voren beredeneert, zul je nooit voorbereid en dat er een technisch than letterlijk een gat in de lucht,tot actie komen. Het is vaak mankement moest zijn. “En dan is want hij is winnaar van de Jongegewoon springen en kijken waar ondernemen net boksen. Je moet Ondernemersprijs van Fryslân, deje landt. op je tenen staan om te anticiperen publieksprijs én de Jonge Onderne- op wat komen gaat en niet mersprijs van het Noorden.JOP-jurylid Bernd Mintjes, wegduiken. We hebben verlorenMaxwell Group dacht ik, maar ik heb wel gewoon JOP boost mijn verhaal afgemaakt.” Aan de ene kant verbaast het Jonathan niet heel erg dat hij Ook Metsens en StormMC presen- zijn winst wist te verzilveren. teren hun bedrijven met verve. Dan “We hebben een goed concept komt het bericht dat de presentatie en daar heb ik vertrouwen in. van Doppio door technisch falen Tegelijkertijd ben ik mij er ook van de apparatuur wegviel en krijgt van bewust dat we er nog niet 6 | MAGAZINE
  7. 7. zijn. Ons doel is om binnen vijf groeien tot ongeveer vijftig zaken van personeel gaat het zo. “Ik geefjaar door te groeien tot twintig en daarna is het denk ik helemaal gemakkelijk dingen uit handen.vestigingen in 2012 en we zitten niet zo gek om over de grens te We hebben hier bijvoorbeeld geennu straks op twaalf”, becijfert de gaan. Ik ben gewoon zelf ook heel functieprofielen. Iedereen doetwinnaar. erg benieuwd naar hoe ver we gaan waar hij goed in is en doet wat erHet winnen van de JOP 2010 komen. Het schijnt tegenwoordig gedaan moet worden.”heeft Doppio veel publiciteit hip te zijn om er een exit strategie Het is noodzakelijk voor eengebracht, maar de ondernemer op na te houden, maar daar denk ik ondernemer om los te kunnenvindt het lastig om te destilleren helemaal niet over na.” laten, vindt Jonathan. “Er valt voorwat daarvan nu precies het effect een ondernemer veel druk wegis geweest voor Doppio. “Het is Onderbuikgevoel door te onderkennen wat je nietmoeilijk meetbaar, maar alles Jonathan laat het gewoon over zich kunt. Daar moet je experts voorhelpt. En de grote publiciteit heen komen en haalt voldoening inhuren zodat jij je kunt richten opdie we hebben gekregen uit het feit dat hij iets doet wat hij groei. Je moet erop vertrouwen datvoegt zeker iets toe aan onze echt ontzettend leuk vindt en voor anderen taken kunnen overnemengeloofwaardigheid in de markt. hem heel natuurlijk aanvoelt. Met en erop vertrouwen dat het goedHet geeft ook een boost dat we met zijn 27 jaar staat hij onbevangen in komt, tenminste dat doe ik wel.”iets goeds bezig zijn. Bovendien het ondernemerschap en neemt hijkrijgen we veel aanvragen van veel beslissingen vanuit een onder- En of hij weer mee gaat dingenfranchise ondernemers.” buikgevoel. Als een stad goed aan- naar een andere ondernemersprijs?En hoe ziet de toekomst van Dop- voelt, als een locatie goed aanvoelt, Jonathan lacht en zegt: “We wor-pio eruit? “Voor de periode 2013 tot gaan Jonathan en zijn compagnon den wel gevraagd, dus misschien2018 denk ik dat we door kunnen ervoor. Ook met het aannemen komt het er nog een keer van.” MAGAZINE | 7
  8. 8. Winnaar Beda n kt! Nuchter en creatief communicatieadvies info@berbercommunicatie.nl www.doppio-espresso.nl 06 245 141 00 www.berbercommunicatie.nl facebook.com/doppioNLw i lt u o o konbezorgdnaar hett h e at e r ? Vraag nu hetnieuwe Busin ess Club programma 2011-2012 aan . Daarnaast verzorgen wij ook op een professionele wijze uw zakelijke evenementen en personeelsfeesten. 050 368 02 04 www.oosterpoortzakelijk.nl
  9. 9. Zeg, waarom zet jij je belangeloosin voor dé Jonge Ondernemersprijsvan het Noorden? Ik vind het een leuke ervaring om op deze manier, via de sponsorcie met ondernemers en on- dernemen bezig te zijn. Dorothea Piek, Frank Hofstede,Atje Deinum, Door Advies! In Casu ManagementAtje Deinum | Partner in Voorzitter JOP Coaching TrainingEvents Naast het zien en creëren Lid werkgroepLid werkgroep uitreiking van kansen, hoop ik jonge sponsoringHet is ontzettend inspire- ondernemers te motive- Het coachen en inspire-rend om samen te ren en te stimuleren! ren van ondernemers iswerken met andere Dieuwertje Homan, mijn passie. JOP is hierondernemers, om met ZZ Perfect een mooie uiting van!z’n allen een mooi event Voorzitter werkgroepneerzetten en een podium uitreikingte bieden aan succesvolle Als jonge ondernemerjonge ondernemers. vind ik het een goed initiatief om jonge zelf- standigen hun creatieve en ondernemende ideeen te kunnen laten ont- plooien. Ellen Salverda, Salverda Communicatie Gé Bouma, Voorzitter werkgroep Bouma Webteksten communicatie en pr Lid werkgroep De publiciteit die finalis- communicatie en pr ten krijgen, is fantastisch. Ik heb een groter net-Danielle van der Ark, Dit levert hen veel be- werk, naamsbekendheidVan der Ark DM Coördi- kendheid en veel kansen en leuke mensennatie op. Daar zet ik me graag ontmoet; allemaalLid werkgroep sponsoring voor in. dankzij de JOP.      MAGAZINE | 9
  10. 10. Laat je niks wijsmakenwie maakt toch in ’n oogwenk die mooie visitekaartjes?de kaboutertjes? nee, visitekaartjes maak je zelf online bijvan der Eems. in no time heb je ze in huis. ideaal, vooralvoor organisaties die regelmatig nieuwe visitekaartjesnodig hebben. we leggen graag uit hoe makkelijk onssysteem werkt. want zien is geloven bij van der Eems.Kijk voor ons volledige aanbod in drukwerk op onzewebsite, www.vandereems.nl.EastErEin - HEErEnvEEn - Bolsward Zien is gelovenH E T M O E T S TA A Nk l o p p e n AF ZIJNB I J S T U R E N K A Noverdoen nietORGANISEREN enPIEKEN op hetJUISTE MOMENT ATJE DEINUM P A R T N E R i n E V E N T S w w w . p a r t n e r i n e v e n t s . n l
  11. 11. Geven is het nieuwe krijgen. Omdat ik me graag inzet om samen met een enthousiaste club mensen het ondernemerschap op een mooie manier te belichten met deze prijs. Ines SlompHarold Renkema, Lid werkgroep Tjalling van Balen,Claassen Moolenbeek & communicatie Javaba BeheerPartners Ik doe Inspiratie en  BestuurslidVoorzitter werkgroep energie op, breid mijn De Joppers en jongesponsoring netwerk uit én draag bij ondernemers geven meMet de JOP kan ik met aan het succes van JOP! inspiratie. Bovendien kaneen groep van meer dan ik mijzelf op nieuwe20 mensen een groter gebieden ontwikkelen.resultaat bereiken dan ikooit alleen zou kunnen. Matty Kloosterman,Daarnaast verrijkt de MK PlusJOP mijn netwerk. Lid werkgroep communicatie Ik zet me in voor de JOP omdat het een dynami- sche groep mensen is, die een heel onderne- Louise de Haan, mend doel nastreeft. Bouwbedrijf Van der Werff Dokkum Secretaris JOP is een podium voor Elizabeth Pilat, ondernemers: JOP Pilat Advies inspireert, verbindt, Lid werkgroepIna Hateboer ontwikkelt, profileert en communicatieLid werkgroep is dynamisch. Daarom Ik vind JOP een fantas-sponsoring kies ik voor JOP! tisch initiatief. MetIk zet mij in voor de JOP onder andere socialom ervaringen te delen, media help ik de JOPverbondenheid met nog meer naamsbekend-andere ondernemers en heid te krijgen.mijn netwerk uit te Nico Haitel,bereiden. JOP geeft het Haitel Administratie‘ons’ gevoel. en Advies Penningmeester Samenwerken, persoon- lijke ontwikkeling, ken- nis delen en leren van Martine Hamminga, elkaar. Voor mij zijn dit XS Events de redenen om me in te Lid werkgroep zetten voor de JOP! sponsoring MAGAZINE | 11
  12. 12. Tien jaar JOP Het verleden,heden en de toekomst De laatste 10 jaren heeft dé Jan Heida, initiatiefnemer JOP dat zo’n prijsuitreiking er moest Jonge Ondernemersprijs van het In 2001 startte Jan Heida met blijven, liefst voor heel Noord- Noorden (JOP) veel betekend zijn eigen onderneming en sloot Nederland en zochten contactvoor veelbelovende ondernemers zich aan bij het Jonge Bedrijven met JBN Fryslân en JBN Drenthe in de provincies Groningen, Netwerk (JBN) Groningen. Deze (toen JOS). Er werd al snel een Friesland en Drenthe. De JOP is netwerkorganisatie had een werkgroep opgericht om dit tevolwassen geworden en dat merk paar keer op kleine schaal een organiseren. De belangrijkste je. Tijd om eens terug te blikken, prijsuitreiking georganiseerd doelstelling destijds was het jong stil te staan bij het nu en vooruit voor de beste starter. Dit was ondernemerschap in Noord-te kijken. Dit doen we samen met op initiatief van een andere Nederland beter op de kaartJan Heida van Soluut Personeels- netwerkorganisatie voor zetten. Er waren veel starters in en Verzuimmanagement, één ondernemers: Thinktank. Op het de provincie, maar hier was niet van de initiatiefnemers van de moment dat Jan in het bestuur echt een platform voor. Jan was JOP. En met Dorothea Piek van kwam van JBN Groningen werd van mening dat er een stevigeDoor Advies!, die sinds vorig jaar de Thinktank opgeheven en basis moest komen en dat onder voorzitter is van de JOP. zou de prijsuitreiking niet meer andere een stichting moest worden plaatsvinden. opgericht om meer gezicht aan Tekst: Ingrid Schoonveld de prijs te geven en continuïteit Fotografie: Patrick Ruiter “Doodzonde”, vonden Jan en zijn en onafhankelijkheid te kunnen medebestuursleden. Ze besloten waarborgen. Zo werd door de12 | MAGAZINE
  13. 13. Zo begon de JOP dus vrij klein Terugkoppeling en kende het de afgelopen jaren “Eén van de dingen die wij des- een gestage groei. “Je kunt het tijds met JOP voor ogen wilden erg groot maken in het begin houden, was dat het niet alleen met als risico dat het snel weer om een prijs gaat maar dat deel- omvalt”, aldus Jan. In eerste nemers er ook iets aan moeten instantie bestond de JOP dus hebben. Iedere deelnemer kreeg uit een kleine club mensen die dan ook terugkoppeling over de enorm veel tijd staken in het beoordeling van de jury. Op deze zoeken van locaties, het afsluiten manier geeft de JOP de deelnemer van sponsorcontracten en het iets belangrijks terug. “Ik geloof er opbouwen van een basis voor de zelf heilig in dat succesvol onder- JOP. “Er hebben verschillende nemerschap valt en staat met de professionaliseringsslagen mate waarin iemand zichzelf kent. plaatsgevonden, JOP bestaat na Je pluspunten benutten en voor 10 jaar nog steeds. De Kamer je minpunten zorgen dat je hierin van Koophandel heeft hierin een de juiste ondersteuning en advies heel belangrijke rol gespeeld. Zij krijgt. Onthoudt daarbij altijd wat hebben ons niet alleen financieel en waarom je bent begonnen. Ik ondersteund, maar ook met zie vaak dat mensen geneigd zijn handen en voeten.” alle kanten op te springen op het moment dat het financieel iets Dé ultieme winnaar minder gaat. Ik zou zeggen: blijf In de jaren dat hij voorzitter was bij je basis, zet een stevig verhaal heeft Jan heel wat winnaars neer en zoek de juiste partners. mogen feliciteren. “Daar waren Die fundering zorgt voor groei en ook winnaars bij die al succes- nieuwe kansen. Dit is ook waaraan vol waren en al heel wat hadden ik destijds bij de oprichting van neergezet. Soms vroeg ik me af de JOP heb willen vasthouden. of de jonge ondernemer die net Nu ik terugkijk is dat juist ook het is begonnen zich hier nog wel mooiste wat ik bij JOP heb mee-werkgroep ook besloten, Jan mee kan identificeren. Over de gemaakt: zien dat het resultaatwerd de eerste voorzitter van doelgroep zijn heel wat discussies oplevert.” Dorothea Piek, voorzitter JOP‘blijf bij je basis, zet een stevig Toen Dorothea Piek werd ge- vraagd voorzitter te worden vanverhaal neer en zoek de juiste de JOP was dat voor haar best een dilemma. “Het winnen vanpartners’ de JOP stond al een tijdje op mijn agenda. Wanneer ik voorzitter zou worden, zou ik de JOP nooit meerhet stichtingsbestuur. Daarnaast gevoerd binnen onze organisatie. kunnen winnen. Natuurlijk is hetwerden er verschillende partijen Het profiel van een winnaar is winnen van een prijs nooit eenbij betrokken die zouden kunnen natuurlijk heel persoonlijk.” Voor doel op zich en vind ik het enormbijdragen aan de doelstelling, Jan geldt dat een ultieme winnaar belangrijk om het ondernemer-zoals de Kamer van Koophandel, een ondernemer is die alles zelf schap te stimuleren.” Om naastgemeentes, provincies, het MKB van de grond opbouwt en het liefst het ondernemen iets voor een an-en uiteraard de JBN’s. Dit om met nieuwe initiatieven in een be- der te kunnen betekenen, zonderdraagvlak te creëren en elk jaar staande markt komt. Uiteraard met dat hier direct omzet uit wordt ge-stappen vooruit te kunnen zetten. een goed plan. genereerd, is iets heel wezenlijks, MAGAZINE | 13
  14. 14. volgens Dorothea. Genoeg reden om aan de slag te gaan!Citaten van Het hedenjury leden JOP Vanuit haar vakgebied heeft Dorothea een ruime ervaring op het gebied van communicatie- en organisatieadvies. Als geen ander is ze gewend ergens te gaan zitten, te kijken en te beleven wat er speelt in een organisatie. Op deze manier is ze ook bij de JOP begonnen. “Ik ben gestart tijdens de finale in 2010 en ik had alle tijd om een goed beeld te krijgen. Ik heb toen vooral gekeken naar de visie van JOP. Waar willen we naar toe en wat verwacht men van mij?” Met haar gedreven persoonlijkheid verwacht Dorothea de komende tijd bij te dragen aan de JOP-organisatie. “Ik vind het van belang om vanuit een visie te denken. Het aansturen vanuit de hoofdlijnen en daarnaast ervoor zorgen dat iedereen zich er prettig bij voelt.”In staat zijn de goede dingen Met enige trots vertelt Dorotheate doen, is een belangrijke dat ze ontzettend onder de indrukeigenschap van een goede jonge was van wat er de afgelopenondernemer. Niet alleen de tijd is neergezet. “De laatstedingen goed te doen. jaren is enorm geïnvesteerd inAnders gezegd: weten wat de de interne organisatie. Dit heeftbruto marge maakt. In staat geresulteerd in een flink geoliedezijn zich in woord en daad organisatie met professionele ente onderscheiden, is ook een gemotiveerde mensen!”belangrijke eigenschap De toekomstJOP-jurylid, Erik-Jan Kreuze, Met het oog op de toekomst heeftAfier Accountants & Dorothea een heldere visie op van Advies verdient het comitéBedrijfsadviseurs nieuwe ontwikkelingen binnen de van aanbevelingen ook extra JOP. “De focus ligt de komende aandacht, aangezien deze nooit tijd vooral op de externe kant. Ik goed van de grond is gekomen. hecht daarbij veel waarde aan “Het comité van aanbevelingen de samenwerking met de Raad bestaat uit oud-winnaars van de van Advies en de sponsoren. JOP en wat is er nu mooier om De Kamer van Koophandel is deze mensen bij de organisatie ontzettend gedreven om ons te betrekken? Zij zijn immers het te ondersteunen. Ik vind het boegbeeld van de JOP.” belangrijk te kijken hoe we deze verbinding nog meer kunnen Dé ultieme winnaar versterken.” Naast de Raad De laatste jaren is er een redelijke 14 | MAGAZINE
  15. 15. ers met een duidelijk plan die Dorothea een bepaalde sportiviteit‘Als je niet wil ontzettend veel voor elkaar van de deelnemers. “Als je niet hebben gekregen. Ook deze wilt verliezen, moet je ook nietverliezen, moet groep moet een podium hebben. meedoen.” Deelnemen aan de Dit is ook destijds de doelstelling JOP moet gewoon op je agendaje ook niet geweest van de JOP.” Een staan!” winnaar heeft veel energie, drivemeedoen’ en is altijd eindverantwoordelijk. Verder moet je het doen, doen engroei geweest van zzp-ers. doen en je zeker niet uit het veldDorothea ziet ook juist bij deze laten slaan. Wanneer je meedoet,groep ondernemers, potentiële heb je kans om te winnen en teJOP-winnaars. “Ik zie veel zzp- verliezen”. Ook daarin verwacht MAGAZINE | 15
  16. 16. 16 | MAGAZINE
  17. 17. ‘Ik heb geen actielijst,maar een actieboek’ Hij houdt van cijfers maar nog We spreken af in Brasserie snelst groeiende ondernemingen meer van mensen. En een klant ’t Raethuys in het stadscentrum van Nederland. Afier eindigde als waarmee geen klik is, stuurt hij van Hoogeveen. Erik-Jan Kreuze 72ste. liever naar een concurrent. Nee, en Jan Stam zijn hier vaker te een conventionele accountant is vinden aan de aimabele omgangs- De maximale pr die uit het winnenErik-Jan Kreuze niet. De winnaar vormen met gasten en bediening van de JOP in 2005 voortvloeide, van de Jonge Ondernemersprijs te zien. Aan gesprekstof deze mid- heeft daar volgens Kreuze zeker van het Noorden 2005 staat dag geen gebrek. Kreuze praat aan bijgedragen. De directeur van bekend om zijn tomeloze honderduit over onder meer de Afier werd uitgenodigd op ver- enthousiasme. Ook in zijn filosofie van Afier Accountants en schillende podia zijn verhaal te bestuursfunctie bij voetbalclub Bedrijfsadviseurs. “In de zomer vertellen en kreeg in allerlei me- HZVV in Hoogeveen is hij van 2004 kwam ik samen met drie dia ‘free publicity’. “Het heeft ons onvermoeibaar, weet voorzitter andere collega’s tot de conclusie destijds geïnspireerd om zelf meer Jan Stam. dat een accountantskantoor leuker te gaan adverteren. Maar uitein- kan. Leuker voor de mensen die delijk moet je er natuurlijk vooral Tekst: Irene Bentum er werken, maar ook leuker voor zelf wat van maken. Alle pr van de Fotografie: Sander Drooglever klanten.” wereld kan er nog niet voor zorgen “Dat idee probeerden wij bij de dat je wordt gewaardeerd door je directie van ons toenmalige kan- klanten en een goed bedrijf runt.” toor over te brengen. Die liep er Tegenwoordig bestaat het accoun- echter niet echt warm voor. Na tantskantoor uit bijna dertig man verwoede pogingen zonder effect personeel en een paar honderd besloten wij onze biezen te pakken klanten. “De meeste accountants en een eigen kantoor op te richten vinden cijfertjes belangrijker dan om deze filosofie alsnog gestalte mensen maar bij ons gaan mensen te geven. Zie hier de geboorte van voor cijfers”, licht Kreuze het con- Afier”, aldus de geschiedschrijving cept van Afier toe. “Dit gedachte- door Kreuze, maar dan in een no- goed heeft ons ook geïnspireerd om tendop. Dat het concept een suc- de ‘Mensen Voor Cijfers Prijs’ te ces is geworden, kan niet worden organiseren, een jaarlijks terugke- weerlegd. Het kantoor aan de A28 rend event waarbij het belang van maakte de afgelopen jaren een een goede samenwerking tussen enorme groei door. In 2009 werd de ondernemer en zijn financieel het kantoor zelfs genomineerd voor controller wordt benadrukt. Onze de FD Gazellen 100, de honderd klanten kunnen rekenen op een MAGAZINE | 17
  18. 18. Win jij dit jaarDé Jonge Ondernemersprijs?van het Noorden Ke n een v j eelbe ijMeld je aan via: onder lovende nemewww.jongeondernemersprijs.nl ! dé G eef h em/h r? Jonge aar op Onde v rneme oorAanmelden tot: 15 juni - Kick-off: 6 juli G a na het N r oorde sprijs van ar w w w.jon n! eondegHalve finale: 7 september - Finale: 22 november rneme rsprijs .nlSucces met JOP! (s )! Ni euw op. len de or l vo bedrij f vee w ert u lev ers de p via ken d ma sbeken Nieuw publiciteitsservice• strategisch persbeleid • pr-specialisten • persberichten • perslijsten • persbenadering www.perslijstnodig.nl
  19. 19. persoonlijke benadering. Dit kan ook alles doen wat ik leuk vind. Ikbetekenen dat het soms ook niet heb veel nevenfuncties. Soms eenklikt tussen ons en een klant. Is dat beetje te veel, maar het is allemaal Citaten vanhet geval, dan verwijzen we hem te leuk om nee tegen te zeggen.’naar een ander kantoor. Wij hebben “Mijn vrouw Anita is mijn grote jury leden JOPeen moderne en open bedrijfscul- steun en toeverlaat. Dankzij haartuur waarbij hard werken op een is het mogelijk zoveel te doen.” “Isprettige manier bovenaan staat. het ook weer eens rustig thuis”,Ons kantoor straalt dat ook uit.” grapt ze dan. Erik-Jan: “Voet- bal is één van mijn grote passies.Kreuzes persoonlijke succes als Naast mijn bestuursfunctie en hetondernemer heeft volgens hem supporter zijn van diverse HZVV-vooral te maken met zijn capaciteit teams, ben ik ook coach van hetom met honderd dingen tegelijk team waar mijn dochtertje inbetrokken te kunnen zijn . ‘Ik sta speelt. Ik vind het geweldig om tevroeg op en begin een actielijst, of zien hoeveel plezier de kinderen erliever gezegd, actieboek af te wer- in hebben. Daar krijg ik weer ener-ken. Door mijn tijd efficiënt in te gie van.”delen, kan ik veel doen en kan ikJan Stam over Erik-Jan Kreuze‘Erik-Jan kan vermoeiend zijn “Erik-Jan is 24 uur per dag het-voor mensen die niet zo als hij zijn’ zelfde. Hij is onvermoeibaar,Jan Stam heeft Erik-Jan Kreuze slaapt hooguit een paar uurtjes en XQ, power to execute, eneen paar jaar geleden gevraagd is altijd goed gemutst en gedreven doorzettingsvermogen zijnverantwoordelijk te worden voor in alles wat hij doet. Die uurtjes belangrijke eigenschappen vancommerciële zaken bij de voetbal- die hij slaapt, worden hem door een goede jonge ondernemer.vereniging. Het leek de voorzitter zijn vrouw opgelegd, anders zoueen kolfje naar Kreuzes hand. Zo- hij helemaal niet slapen.” JOP-juryvoorzitter Robertals hij in zijn werk is, zo is hij ook “Hij beschikt over een schat aan Veenstra, sc Heerenveenbij de club, zegt Stam. brede kennis en interesses, daar- door kan hij waarschijnlijk ook altijd doorgaan. Voor mensen die niet zo in elkaar zitten, kan Erik-Jan denk ik vermoeiend zijn. Heeft hij een goed idee, dan moet dat ook gelijk worden uitgevoerd. En als anderen niet mee kunnen komen, doet hij het net zo lief in zijn eentje. Voor onze vereniging is hij in elk geval van grote waar- de. Hij werkt effectief, heeft altijd vernieuwende ideeën en laat nooit iets liggen. Maar soms denk ik dat hij wat gas zou moeten terugne- men. Je kunt niet alles doen, zeg ik dan tegen hem.” MAGAZINE | 19
  20. 20. Burgemeester Peter Rehwinkel wil ondernemersvriendelijke gemeente‘De overheid mag geen barrièrevormen voor ondernemers’ Hij kondigde het vlak voor zijn Het perspectief van de burgemees- seniorenconvent. En mijn groot- aantreden als burgemeester al ter van Groningen ten aanzien van ouders hadden boerenbedrijven. aan. Peter Rehwinkel zou zich ondernemerschap in het noorden Ik ben dus een beetje opgegroeid in het bedrijfsleven zichtbaar mag natuurlijk niet ontbreken in met het reilen en zeilen van het en toegankelijk opstellen. Die het JOP-magazine. Ondanks zijn ondernemerschap. Zelf ben ik, na belofte lijkt hij tot dusver waar te bomvolle agenda, lukt het om Pe- mijn vertrek uit de Tweede Kamer, maken. De burgervader probeert ter Rehwinkel telefonisch te spre- voor een korte tijd zzp-er geweest. regelmatig met ondernemers om ken te krijgen. Verwantschap met Ik werkte als deskundige op hettafel te schuiven en hen van dienst het ondernemerschap voelt de bur- gebied van staatsrecht.”te zijn. Niet meer dan een logische gemeester wel degelijk, vertelt hij houding, meent Rehwinkel. onderweg naar zijn collega in Am- Bent u toegankelijk voor onderne- “Ondernemers en hun bedrijven sterdam, Eberhard van der Laan. mers? zijn de motor van de economie.” “Dat denk ik wel. Ik houd er in Waaruit blijkt uw affiniteit met het elk geval veel rekening mee. Te Tekst: Irene Bentum ondernemerschap? meer omdat ondernemers zich in Fotografie: Jan Buwalda “Mijn vader is commercieel direc- het verleden nog weleens verwaar- teur geweest bij een elektrotech- loosd hebben gevoeld door de ge- nisch bedrijf. Hij is altijd lid ge- meente. Dat mag natuurlijk niet zo weest van de Commercieele Club zijn. Het klinkt als een cliché, maar Groningen en is nu lid van het ondernemers zijn wel de economi-20 | MAGAZINE
  21. 21. sche motor van de samenleving. van dienst te zijn. Dat is een ser- nen, is de samenwerking tussenDe gemeente is sterk afhankelijk vice vanuit de gemeente die zeer bedrijven en ondernemers. Ik wasvan de ondernemers, bijvoorbeeld belangrijk is. Een gemeente moet laatst in Chicago op een klimaat-met betrekking tot werkgelegen- zich mijns inziens ondernemers- beurs, waar het zeer inspirerendheid voor eigen inwoners. Ik pro- vriendelijk opstellen.” was om te zien hoe ondernemersbeer ze zoveel mogelijk aandacht Hierin hebben we een flinke slag uit verschillende steden gezamen-te schenken en te helpen waar ik in gemaakt, door de regeldruk aan lijk nieuwe projecten opzetten, sa-kan.” te pakken. Daarom investeren we men de schouders eronder zetten. extra in startende ondernemers, Bij horecaondernemingen zie ikHoe doet u dat? door microfinanciering toeganke- het al wel meer gebeuren, maar bij“In de eerste plaats door bij be- lijk te maken, coaching, begelei- veel ondernemers in het noordendrijven op bezoek te gaan en met ding en huisvesting te faciliteren mis ik de gedeelde verantwoor-ondernemers te praten. Dat heb en bijvoorbeeld jonge bedrijven delijkheid nog een beetje. Om dieik vooral in mijn begintijd als bur- meer kans te geven op gemeente- reden is ook het ondernemersfondsgemeester veelvuldig gedaan. Op lijke opdrachten.” in het leven geroepen, een speciaaldeze wijze raak ik betrokken en “Groningen Talent Group is een fonds waar ondernemers en onder-weet ik wat er zoal speelt. Ook via goed voorbeeld van hoe we als ge- nemersverenigingen geld uit kun-de Commercieele Club Groningen meente jonge ondernemers op weg nen putten ten behoeve van geza-ontmoet ik veel ondernemers. Het proberen te helpen en te betrek- menlijke uitgaven, zoals promotieis soms zelfs ontroerend om te zien ken bij de lokale ontwikkelingen. of feestverlichting.”hoe jong en oud elkaar ontmoet Er wordt intensief samengewerktbinnen zo’n club en hoe jonge on- tussen gemeente en kennisinstel- Ziet u uzelf na het burgemeester-dernemers zich openstellen om te lingen om het aanwezige toptalent schap ooit nog eens een JOP win-leren van de oude garde. Jonge, te binden aan de stad en aan el- nen?startende ondernemers probeer ik kaar. De groep is tevens een hoog- “Dat sluit ik niet uit. Ik heb al welzelf geregeld te ontvangen. Ik vind waardige denktank voor uitdagin- eens gezegd tot mijn pensioen inhet leuk om hun plannen aan te gen en kansen waar Groningen nu Groningen te willen blijven. Wiehoren en wil ze graag, waar nodig of in de toekomst voor staat.” weet dat ik daarna nog een eigenen mogelijk, een steuntje in de rug nering begin. Iets met internatio-bieden.’ Wat is goed aan het ondernemers- nale handel lijkt me erg leuk om te klimaat in Groningen en wat kan doen.”Wat doet u/de gemeente Gronin- beter?gen voor jonge ondernemers? “Vanuit allerlei gremia uit het‘Door veel met ondernemers te bedrijfsleven wordt het onderne-praten, worden bepaalde strui- merschap gemotiveerd en onder-kelblokken inzichtelijk gemaakt. steund. Clubs als de JOP, de KvK,Soms hebben problemen te ma- de Commercieele Club Groningen,ken met onvoldoende toereikend Marketing Groningen, het Hore-vermogen om te investeren in een caoverleg en VNO-NCW draagstartend bedrijf. Maar ook regel- ik een warm hart toe. Ze zijn vangeving kan een afremmende factor groot belang voor het onderne-zijn. Bijvoorbeeld het invullen en mersklimaat. Op het gebied vanaanleveren van gegevens bij ver- duurzame energie zijn er aller-schillende instanties. Ondernemers lei interessante ontwikkelingenkrijgen soms te maken met een gaande die we vanuit de gemeentewoud aan bureaucratie. Hier is nog ondersteunen, bijvoorbeeld dooreen slag in te maken.’ middel van subsidies. Daarnaast‘De overheid mag geen barrière heeft Groningen natuurlijk grotevormen voor ondernemers. Over- mogelijkheden ten aanzien vanheid en ondernemers moeten juist onderwijs, wat ook weer perspec-compagnons zijn van elkaar. Door tief biedt voor toekomstige onder-middel van ondernemersloketten nemers.”proberen we ondernemers snel “Wat denk ik nog beter zou kun- MAGAZINE | 21
  22. 22. ‘Een Op 23 november 2010 stonden 9 finalisten in de spannende finale van de Jonge Ondernemersprijs van ondernemer het Noorden in WTC Expo te Leeuwarden. Op dat moment waren deze veelbelovende ondernemers al word je niet, succesvol. Maar waar is het ondernemerschap eigenlijk voor hen mee begonnen? En wat drijft hen? De dat ben je’ antwoorden op deze en twee andere vragen legden wij voor aan vier van de negen JOP-finalisten 2010. Vraag Alfred Koop, Watter Sander Prinsen, Storm Marketing Consultants te Emmen te Groningen Waarom ben je Een ondernemer word je niet, Het ondernemerschap heeft me altijd al getrokken. ondernemer dat ben je. De stap om echt te starten (ondertussen 4 jaar geworden? gelden) was dan ook een heel natuurlijke. Na een altijd jaren in bedrijven werkzaam te zien geweest, was ik toe aan de volgende stap. Hierbij wist ik dat dit iets moest zijn waar ik zelf de baas van zou zijn. Wat drijft je als Het laten zien dat bijna alles Belangrijkste drive van mij persoonlijk is zaken altijd ondernemer mogelijk is met een team van te willen verbeteren. Als ondernemer ben ik zelden enthousiaste mensen, ongeacht tevreden en zoek ik altijd naar nieuwe kansen en opleiding, leeftijd, ervaring of mogelijk. achtergrond. Wat maakt je bed- Watter is ondanks het kleine Het bijzonder aan Storm Marketing Consultants & rijf bijzonder team in staat is om echt een StormAcademy is dat we altijd de beste willen zijn. verandering te maken op het Dit komt terug in zaken als kwaliteit van dienstver- gebied van huidige desinfectie lening maar ook bijvoorbeeld hoe je met je klanten methoden.  omgaat. Daarbij mogen wij met een team van 30 enthousiaste en getalenteerde professionals voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven werken. Wat is het leukste De kennismaking met de an- Het hoogtepunt van het JOP-traject was voor mij de dat je in het dere ondernemers waarmee ik finaleavond. Het voor een dergelijk publiek, waar- JOP-traject hebt in de finale stond.  onder veel bekenden, je bedrijf mogen presenteren is meegemaakt? een bijzondere ervaring. Ik kijk hier met veel plezier op terug.22 | MAGAZINE
  23. 23. Finalisten JOP2010 • lfred Koop, Watter A • onathan Teoh, Doppio Espresso (dé JOP2010, J • arlon Hasham, Latinisima G de JOP2010 van Friesland en de NDC Publieksprijs) • ans Wouters, Brightwork H • arcel Udinga, Funfactory050 M • ben van Paridon, Metsens I • ander Prinsen, Storm Marketing Consultants S (de JOP2010 van Drenthe) (de JOP2010 van Groningen) • ngeborg Querner, Querner I • us Berger, Kraamzus ZMarcel Udinga, Funfactory050 Jonathan Teoh, Doppio Espressote Bovensmilde te JoureVorm van vrijheid en niet wil- Omdat we van mening waren dat we zelflen werken voor een ‘baas’ een zeer goed idee hadden/hebben waar de consument behoefte aan heeft. De vri- jheid en zelfstandigheid die bij het onder- nemerschap komen kijken, maakt dat je met een brede blik naar de markt en je eigen organisatie kan en moet kijken. Alfred Dit maakt het elke dag spannend maar Koop zorgt er ook voor dat je ideeën snel kan uitvoeren en kan anticiperen op de markt. Constant bezig zijn met je organisatie scherper en beter te maken is ontzettend leuk en levert energie op.Nieuwe ideeen met het doel We willen marktleider in kwaliteit wor-deze in de markt te zetten. den. Dit is een doel dat nooit bereikt is, omdat je gisteren de beste was en je van- daag opnieuw moet bewijzen. Dit zorgt Sander ervoor dat alle facetten van het bedrijf Prinsen moeten kloppen. Dat constante proces van verbetering, innovatie en motivatie is enorm inspirerend en interessant.Maken producten in de en- De kwaliteit van onze producten en detertainment en event wereld passie en doorzettingsvermogen vanop maat als een soort fabriek iedereen die betrokken is bij ons bedrijfwelke door de bureaus worden onderscheid ons. We hebben een teamverkocht dat bestaat uit zeer verschillende, getal- enteerde mensen. Door ieders talenten te ontplooien hopen we tot grotere en betere Marcel resultaten in staat te zijn. De band met Udinga onze leveranciers is sterk en daardoor kunnen we een constante hoge kwaliteit aanbieden.Het leren kennen van nieuwe Ik heb veel nieuwe contacten opgedaanondernemers. en inzicht gekregen in andere bedrijven. Jezelf vergelijken met andere bedrijven is altijd interessant omdat het je nieuwe inzichten in je eigen bedrijf geeft. Ik heb veel geleerd van de ervaringen en menin- Jonathan gen van mede-finalisten. Teoh MAGAZINE | 23
  24. 24. Winnen en overwinnen Voor haar initiatief Veel werkzoekenden worstelen Overwinnen Briefopbestelling ontving Joke met hun sollicitatiebrief. Joke van Na een moeilijke periode verza- van der Ven twee belangrijke der Ven gaf daar in 2004 een ant- melde Joke nieuwe krachten. Al- onderscheidingen. In 2007 won woord op met Brief op Bestelling. lereerst door zichzelf ervan te over- zij de Jonge Ondernemers Prijs Op basis van een online vragen- tuigen dat zij ook kan ondernemenvan het Noorden. In 2008 werd zij systeem levert een kandidaat zijn in slechte tijden. Vervolgens door vrouwelijke ondernemer van het gegevens aan. Vervolgens maken inspirerende mensen om zich jaar. In 2010 volgde een dip. Dit professionele schrijvers daar een heen te verzamelen, zoals Andries jaar werkt zij ‘op bestelling’ aan aantrekkelijk samengestelde CV Haaijema, een doorgewinterde de weg omhoog. en sollicitatiebrief van. “Met een bedrijfsstrateeg en inmiddels busi- brief op bestelling behalen sollici- nesspartner. Samen ontwikkelen Tekst: Theo van Aken tanten aantoonbaar betere resulta- zij nieuwe initiatieven. Het ziet er- Fotografie: Jurjen Backer Dirks ten dan wanneer zij zelf schrijven”, naar uit dat Brief op Bestelling de vertelt Joke. Haar bedrijf draaide opmaat is naar iets veel mooiers. voorspoedig, tot het UWV in 2010 de stekker uit de samenwerking De kracht van Brief op Bestelling is moest trekken. Het afhaken van het verbinden van werknemer en deze grote klant was een forse werkgever Tegelijkertijd verandert aderlating… de arbeidsmarkt. Werkzoekenden zijn flexibeler en mobieler. Zij wil-24 | MAGAZINE
  25. 25. len duidelijker voor zichzelf uit- Door onze aanpak ontstaankomen. Personal branding is een gevalideerde profielen, ze gevenbegrip. Joke helpt haar klanten antwoord op de vragen: Waareen duidelijk persoonlijk profiel te staat iemand nu? Wat zijn z’nontwikkelen. kernkwaliteiten? Hoe is hij daar Citaten van gekomen? Wat is zijn ervaring enProfiel op Bestelling opleiding? Dit geeft inzicht in wie jury leden JOPSteeds meer werkgevers zijn ge- mensen werkelijk zijn, waar zijinteresseerd in de ontwikkeling tot hun recht komen en wat hundie een kandidaat doormaakt. Met bijdrage aan de samenleving is.Profiel op Bestelling geeft Joke Die kwaliteit van informatie vinddaar het antwoord op. Zij vertelt: je niet op sociale netwerken waar“Het komt erop neer dat wij een mensen zich presenteren.”kandidaat op twee manieren be-schrijven: in kennis en vaardig- In je eigen omgevingheden c.q. competenties. Het CV “Elk profiel is kort en krachtig. Wijbouwen wij nauwkeurig op, onder stellen de juiste vragen die mensenandere door de klant te vragen zijn tot nadenken stemmen. In hun ei-diploma’s te tonen. Wij controleren gen omgeving, achter de PC gevende werkervaring en laten de klant zij de antwoorden en wij verwer-een Persoonlijkheidstest maken, ken die tot een profiel waarop jewaarmee op acht onderdelen de kunt bouwen.”kwaliteiten helder worden. Dezetest ‘The Big Eight’, is ontwikkeld Deze profielen staan in eendoor twee hoogleraren van de centraal beheer, zodat deRijksuniversiteit Groningen. authenticiteit gewaarborgd is. Kandidaten kunnen er niet zomaarVervolgens kijken wij of de uit- in wijzigen. Een profiel is alleenkomsten overeenkomen met het toegankelijk voor de kandidaat Lef, humor, optimisme,zelfbeeld van de kandidaat. In ne- zelf om aanvullingen door te geven creativiteit en zelfstandig tot actiegen van de tien gevallen ervaart de en voor serieus geïnteresseerde kunnen komen, zijn belangrijkekandidaat de overeenkomsten als werkgevers. Wij voeren gespreken eigenschappen van een goedeverbluffend goed. Onze klanten zijn met diverse grote, internationale jonge ondernemer.bijzonder blij nu zij een werkgever bedrijven. Het concept én nog eeneen helder verhaal over zichzelf nieuw concept worden dit jaar JOP-jurylid Geesje Duursma,kunnen vertellen. Dat lijkt zo sim- uitgerold.” De Pleatspel, maar ook zeer hoog gekwalifi-ceerde mensen hebben grote moeitezichzelf duidelijk neer te zetten. MAGAZINE | 25
  26. 26. Je hobby als business Je hobby veranderen in je marktonderzoek bleek er in Roden business. Dat is wat Willem bestaansrecht voor een nieuwe Kamphuis (28) elke dag doet. hovenier.” Sinds oktober 2009 is hij baas van zijn eigen bedrijf: Kamphuis Mentortraject Hoveniers. Opgegroeid in Een paar maanden na zijn start Zuidwolde, nu zijn vaste stek vroeg Willem informatie op over in Roden. Willem is een van de het mentortraject van de Kamer honderden starters, die gebruik van Koophandel. Hij miste een maakt van het mentortraject van sparring partner. “Ik heb geen de Kamer van Koophandel. Met klankbord. Ja, mijn ouders, maar Willem en zijn mentor, Weijke dat is familie. Ik wilde graag ob- Schoonhoven, blikken we jectief advies.” De Kamer van terug op de start van Kamphuis Koophandel heeft zijn vraag in Hoveniers. behandeling genomen en zorgde snel daarna voor de koppeling met Tekst: Gé Bouma zijn mentor Weijke Schoonhoven. Fotografie: Patrick Ruiter Weijke heeft al meer dan 20 jaar ervaring in ondernemersland, is sinds 2003 als mentor bij het Men- Straks, als het officiële traject voor-Geërfd ondernemerschap tortraject actief en begeleidt jonge bij is, zullen ze daarom ook nogWillem: “Mijn ouders hadden een ondernemers (in diverse branches) wel contact hebben. Weijke vindtglastuinbouwbedrijf. Het onderne- met veel plezier. dat belangrijk. “Een traject is voormerschap heb ik van hen geërfd. mij nooit af. Sterker nog, ik vindIk was altijd al bezig met nieuwe Het belang van de klik het leuk als iemand mij na jareninitiatieven. Hun business vond Bij het kennismakingsgesprek was nog eens belt. Ik zie een onderne-ik leuk, maar mijn passie ging uit er meteen een klik tussen Willem mer groeien, met hart en ziel in hetnaar siertuinen. Ik heb eerst een en Weijke. Dat is een essentiële bedrijf werken en dan is het mooimbo hoveniersopleiding gedaan voorwaarde, vinden allebei. Als de om daar je steentje aan te kunnenen daarna een hbo-studie gevolgd relatie goed is, kunnen alle onder- bijdragen.” Willem heeft ook eenop dat gebied. Vervolgens nog een werpen op tafel komen. Officieel is mentortrajectbijeenkomst bij dehbo-studie voor vastgoed en ma- het mentorgesprek eens per maand Kamer van Koophandel bezocht.kelaardij, omdat ik me realiseerde één uur. Zowel Willem als Weijke Dat was interessant en hij is vandat huis en tuin onlosmakelijk vinden dat daar niet te strak mee plan om vaker te gaan. Hij kwammet elkaar verbonden zijn. Na omgegaan moet worden. Soms is in contact met andere mentees enmijn studie heb ik enkele jaren het een korter gesprek; soms duurt had volop de kans om te netwer-praktijkervaring opgedaan en in het twee uur. Ze hechten beiden ken. Jonge ondernemers kunnenoktober 2009 besloot ik voor me- wel aan een goede relatie. Willem veel aan elkaar hebben, ook zake-zelf te beginnen. Na uitgebreid kan altijd op Weijke terug vallen. lijk, vindt Willem.26 | MAGAZINE
  27. 27. Willem Kamphuis van Kamphuis HoveniersDe ondernemer bepaalt ook is het één enkel gebied. Zo belenwinkel.nl. De webshop richtDe onderwerpen die Willem en help ik Willem bijvoorbeeld ook zich eerst op tuinmeubelen zoalsWeijke bespreken zijn heel di- met de tekstredactie van zijn fly- loungesets en later zullen ook tuin-vers. Soms vanuit een concrete ers.” Willem is blij met zijn flyerac- accessoires als sfeerhaarden in hetvraag, soms vanuit een globale tie. “Vorige week kreeg ik nog een assortiment worden opgenomen.denkrichting. Een van de eerste opdracht naar aanleiding van mijn Willem ziet dit als nieuwe ingangvragen van Willem ging over de allereerste flyeractie. Dat was an- om bij klanten ook de tuin aan temarketingstrategie. Wel of niet derhalf jaar geleden. Hebben die kunnen leggen. “De webshop gaatflyeren? Wel of niet adverteren? mensen mijn flyer toch anderhalf 11 april live”, vertelt Willem trots.Concrete vragen, waarop hij een jaar bewaard.” Willem combineert de oude enconcreet antwoord heeft gekregen. nieuwe adverteermogelijkheden.Toch ligt de eindkeuze altijd bij de Nieuwe kansen Zijn flyers die 4x per jaar uitko-ondernemer. Weijke benadrukt: Dat Willem ondernemend is, blijkt men, zijn belangrijk, maar ook“De ondernemer bepaalt. Het is wel. Hij ziet steeds nieuwe kansen zijn website. Op zijn flyers leidt hijzijn bedrijf en hij kent zijn markt en mogelijkheden. Naar aanleiding mensen naar zijn site www.kamp-het beste. Wat ik doe is coachen van veel vragen over tuininrich- huishoveniers.nl. “Mijn klantenen vanaf een afstand meedenken. ting ontplooide hij samen met een heb ik te danken aan mijn flyers énSamen kijken we altijd waar de oud-studiegenoot van de Business de vindbaarheid van mijn website.behoefte van de mentee ligt. Soms Class, een internetondernemer, Eigenlijk bedrijf ik de nieuwe vormis dat een specifiek thema, soms een nieuw initiatief: www.tuinmeu- van marketing.” MAGAZINE | 27

×