Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Veerkracht van melkvee bedrijvenIngrid van Dixhoorn, Joost de Veer
Het Koe-Kompas 2012                   Melken                   5           ...
Kwaliteit management         7       Kritische       presentatie aan “buitenwereld”     Succesf...
Kwaliteit management  Het Koe-Kompas: geeft inzicht in de mate waarin  een veehouder risico‟s neemt t.a.v. van de  k...
Dierwelzijn: tijd besteding         Inside -- out  Liggen en herkauwen:    12 - 13 uur  1 uur meer liggen ...
Voeding & Water2  Voeding en water (PI)                  (MCP)                     ...
Ecosysteem?  IGP   7    7
Veerkracht en het Koe-kompas Project:  Validatie van het Koe-kompas en daarmee de  verdere ontwikkeling.  Management...
Doel  Het ontwerp en ontwikkeling van een model om  de veerkracht van nederlandse melkveebedrijven  te bepalen.  O...
Vragen:  Wat is veerkracht, hoe kunnen we het meten en  welke signalen geven veranderingen in een vroeg  stadium aan...
Bedrijfs veerkracht  Een maat die staat voor de capaciteit van een  individueel bedrijf om te kunnen gaan met  veran...
Stabiliteitslandschap:Aspecten vanveerkracht:LatitudeResistancePrecariousnessPanarchy(Walker et al. 2004)         ...
Kritische transitieCatastrophic foldBifurcation points: F1 & F2Scheffer, 2009               13
Kritische vertraging (Critical Slowing Down)  De dynamiek van een systeem bij het naderen  van een omslagpunt.    H...
De dynamiek vanvariabelen zegt meerdan het gemiddelde.Average Heartbeat/minyoung person 64.7; SD 3.9old person 64.5; SD 3....
Hypothese  De dynamische systeem theorie, welke wordt  gebruikt in “ Critical transitions in ecosystems  (Scheffer 2...
Kritische veranderingen op het bedrijf  Hoe definiëren we de status van het bedrijf?  Welke condities zijn relevant? ...
Variable      High Resilience             Low resilience   Dynamics A               Dynam...
Voorbeeld uiergezondheid / celgetal  Variabele: celgetal    Beschrijven van dynamiek     • Dynamische aspecten ...
Celgetal individueel of koppelniveauCelgetal A              Celgetal B   Dynamiek           t  ...
A        B             C             CKoekompas          21
Dynamiek van variabelen  Koolhaas et al. 2011              22
Veerkracht meten !?          Melken                              Melken       ...
Onze vragen?  Welke biologische variabelen zijn het meest veelbelovend om als indicator te  dienen voor de veerkracht ...
Uiteindelijk doel:  Gezonde koeien die lang mee gaan in evenwicht met hun  omgeving.  Een veerkrachtmodel wat voorsp...
Graag reacties, vragen, antwoorden        26
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Veerkracht van melkveebedrijven

965 views

Published on

 • Be the first to comment

Veerkracht van melkveebedrijven

 1. 1. Veerkracht van melkvee bedrijvenIngrid van Dixhoorn, Joost de Veer
 2. 2. Het Koe-Kompas 2012 Melken 5 4 Jongvee opfok 3 Voeding en water 2 1 0 Dierziekte incidentie Huisvesting Beoordeling Minimum streefwaarde Werk routines Dierwelzijn
 3. 3. Kwaliteit management 7 Kritische presentatie aan “buitenwereld” Succesfactoren 40 Prestatie- eigen beoordeling/vergelijking indicatoren > 100 Management wat de veehouder doet Controle PuntenTerminologie uit INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) Risicovol Risicoarm 1 2 3 4 5 Score op schaal van 1 tot en met 5 3
 4. 4. Kwaliteit management Het Koe-Kompas: geeft inzicht in de mate waarin een veehouder risico‟s neemt t.a.v. van de kwaliteit van melk en de kwaliteit van de productie ervan. Levert dus management informatie op voor de veehouder en inzicht voor de „kwaliteitsvrager‟. Niet boete maar verbetering is doel! 4
 5. 5. Dierwelzijn: tijd besteding Inside -- out Liggen en herkauwen: 12 - 13 uur 1 uur meer liggen  2 ltr melk meer Vreten : 5 - 6 uur 10 - 12 maaltijden Drinken: 5 -10 minuten 15-20 liter per minuut Melken en socialiseren: 5 - 6 uur 5
 6. 6. Voeding & Water2 Voeding en water (PI) (MCP) Weging Punten Conservering en uitkuil management Broei / schimmel, uitkuil resten, conservering 4 1 4 Voeding lacterend Kwantiteit, kwaliteit, passend bij doelgroep 3 2 6 Voeding droog Kwantiteit, kwaliteit, passend bij doelgroep 2 2 4 Water kwaliteit lacterend Kwantiteit, doorstroomsnelheid helderheid, bezinksel 3 2 6 Water kwaliteit droog / afkalfhok Kwantiteit, doorstroomsnelheid, helderheid, kleur, bezinksel, geur 2 2 4 Voermanagement Krachtvoer, kuilanalyses, aanvegen, schoon 4 1 4 Eindscore voeding en water 2,8 (KSF) 10 28 6
 7. 7. Ecosysteem? IGP 7 7
 8. 8. Veerkracht en het Koe-kompas Project: Validatie van het Koe-kompas en daarmee de verdere ontwikkeling. Managementinstrument Koe-kompas nog meer voorspellende waarde geven Innovatie: op basis van inzichten van Scheffer (Critical transitions in nature and society) 8
 9. 9. Doel Het ontwerp en ontwikkeling van een model om de veerkracht van nederlandse melkveebedrijven te bepalen. Onderkennen van „vroege waarschuwings signalen‟ voor afnemende veerkracht op het melkveebedrijf. 9
 10. 10. Vragen: Wat is veerkracht, hoe kunnen we het meten en welke signalen geven veranderingen in een vroeg stadium aan? Kunnen we de veerkracht beïnvloeden? Kunnen we ziektes voorkomen door de veerkracht te verhogen op het primaire bedrijf? 10
 11. 11. Bedrijfs veerkracht Een maat die staat voor de capaciteit van een individueel bedrijf om te kunnen gaan met veranderingen op een specifiek moment met behoud van een specifiek kwaliteitsniveau. De maat: gekarakteriseerd door de dynamiek van de variabele welke makkelijk continue kan worden gemeten. 11
 12. 12. Stabiliteitslandschap:Aspecten vanveerkracht:LatitudeResistancePrecariousnessPanarchy(Walker et al. 2004) 12
 13. 13. Kritische transitieCatastrophic foldBifurcation points: F1 & F2Scheffer, 2009 13
 14. 14. Kritische vertraging (Critical Slowing Down) De dynamiek van een systeem bij het naderen van een omslagpunt.  Herstelvermogen naar het gewenste uitgangspunt daalt naar nul (traag herstel, hersteltijd is lang)  Toename van „auto correlatie‟.  Toename in variatie in het patroon van fluctuaties.Scheffer et al, 2009 14
 15. 15. De dynamiek vanvariabelen zegt meerdan het gemiddelde.Average Heartbeat/minyoung person 64.7; SD 3.9old person 64.5; SD 3.8Lipsitz & Goldberger,1992 15
 16. 16. Hypothese De dynamische systeem theorie, welke wordt gebruikt in “ Critical transitions in ecosystems (Scheffer 2009) kan gebruikt worden voor het ondersteunen van melkveebdrijven. Deze theorie kan gebruikt worden om de veerkracht te kwantificeren van een individueel melkveebedrijf. 16
 17. 17. Kritische veranderingen op het bedrijf Hoe definiëren we de status van het bedrijf? Welke condities zijn relevant? Welke belangrijke veranderingen hebben invloed? Welke variabelen zijn goede indicatoren? Scheffer et al. 2009 17
 18. 18. Variable High Resilience Low resilience Dynamics A Dynamics B Good health Desired quality Recovery rates, clinical Unhealthy symptoms, excretion Bad quality Tijd Challenge Challenge 18
 19. 19. Voorbeeld uiergezondheid / celgetal Variabele: celgetal  Beschrijven van dynamiek • Dynamische aspecten • Verschillen in dynamiek tussen dieren / bedrijven  Hersteltijd na verstoringen, relatie met dynamiek?  Klinische aspecten en herstel aspecten  Combinatie met andere variabelen (productie, gehalte, geleidbaarheid, meer?) Condities / verstoringen:  Welke zijn relevant (basis koekompas) 19
 20. 20. Celgetal individueel of koppelniveauCelgetal A Celgetal B Dynamiek t t Celgetal C Verstoringen A B Herstel C ∞ C t 20
 21. 21. A B C CKoekompas 21
 22. 22. Dynamiek van variabelen Koolhaas et al. 2011 22
 23. 23. Veerkracht meten !? Melken Melken 5 5 4 4 Dierziekte Voeding en Dierziekte 3 Voeding en 3 incidentie 2 water incidentie 2 water 1 1 0 0 WerkWerk routines Huisvesting Huisvesting routines Dierwelzijn Beoordeling Dierwelzijn brons BeoordelingBrons  zilver? Melken Melken 5 5 4 4 Dierziekte 3 Voeding en Dierziekte 3 Voeding en incidentie 2 water incidentie 2 water 1 1 0 0Werk routines Huisvesting Werk routines Huisvesting Dierwelzijn Dierwelzijn ijzer Beoordeling zilver Beoordeling 23
 24. 24. Onze vragen? Welke biologische variabelen zijn het meest veelbelovend om als indicator te dienen voor de veerkracht van melkveebedrijven? Welke relevante vragen moeten we daarvoor beantwoorden? Hoe kunnen we de dynamiek meten, beschrijven en modelleren? Welke verschillen zien we (tussen bedrijven, in de tijd) Zien we hier een critical slowing down als early warning signaal voor een verhoogd risico op ziekte of verminderde melkkwaliteit op melkvee bedrijven? Is er een verband tussen dynamiek voorafgaand aan verstoringen en de reactie / herstel na verstoring? Is de toestand / veerkracht van een bedrijf te beïnvloeden, zo ja hoe? 24
 25. 25. Uiteindelijk doel: Gezonde koeien die lang mee gaan in evenwicht met hun omgeving. Een veerkrachtmodel wat voorspellen ondersteund. Integrale benadering gericht op verbetering. Volgens het aloude principe: Voorkomen is beter dan genezen! 25
 26. 26. Graag reacties, vragen, antwoorden 26

×