Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Melkkwaliteit en management

1,121 views

Published on

 • Be the first to comment

Melkkwaliteit en management

 1. 1. Melkkwaliteit en management<br />Joost de Veer<br />Van Hall, 13-10-2011<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. Melkkwaliteit en management<br />Haalbaarheidsonderzoek HACCP (2001)<br />Kwaliteit management project (2002-2006)<br />Milq2 (2005-2007)<br />Cono, CairingDairy(2008- heden)<br />
 5. 5. Melkkwaliteit en management<br />Duurzame melkveehouderij<br />Aantoonbaar diervriendelijke productie<br />Voedselveiligheid en hygiëne<br />Management informatie voor veehouder<br />
 6. 6. Koe-Kompas<br />Bedrijfscan: dier- en omgevingsfactoren<br />Voorkomen is beter dan genezen<br />Inzicht in risicofactoren  Preventief werken<br />Kwaliteitsysteem  managementinformatie<br />2009<br />2006<br />
 7. 7. Het Koe-Kompas 2012<br />
 8. 8. Kwaliteit management<br />presentatie aan “buitenwereld”<br />eigen beoordeling/vergelijking<br />wat de veehouder doet<br />Terminologie uit INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit)<br />Score op schaal van 1 tot en met 5<br />8<br />
 9. 9. 9<br />Kwaliteit management<br />Het Koe-Kompas: geeft inzicht in de mate waarin een veehouder risico’s neemt t.a.v. van de kwaliteit van melk en de kwaliteit van de productie ervan.<br />Levert dus management informatie op voor de veehouder en inzicht voor de ‘kwaliteitsvrager’. <br />Niet boete maar verbetering is doel!<br />
 10. 10. Dierwelzijn: tijd besteding<br />Liggen en herkauwen: 12 - 13 uur<br />1 uur meer liggen  2 ltr melk meer<br />Vreten : 5 - 6 uur<br /> 10 - 12 maaltijden<br />Drinken: 5 -10 minuten <br /> 15-20 liter per minuut<br />Melken en socialiseren: 5 - 6 uur<br />
 11. 11. lb/d.s. opnameper dag<br />50<br />900<br />45<br />800<br />Plasma NEFA meq/L<br />40<br />700<br />35<br />600<br />30<br />500<br />25<br />400<br />20<br />300<br />15<br />—TMA (lbs)<br />--- NEFA<br />200<br />10<br />100<br />5<br />0<br />0<br />27<br />20<br />13<br />6<br />-1<br />-8<br />-15<br />-22<br />-29<br />Transitie periode in dagen<br />De relatie tussen de d.s. opname en de NEFA-concentratie in het plasma gedurende de close-up periode<br />Bron:Burhaus et al., 1999<br />
 12. 12. Variatie in verschillen van ds opname<br />
 13. 13. Koeien met baarmoederontsteking eten minder 3 weken voor de ziekte diagnose<br />Vreettijd minuten per dag<br />Gezond<br />Klinische ziekteverschijnselen<br />Ernstige baarmoederontsteking<br />Dagen vanaf kalven<br />
 14. 14. Melken<br />
 15. 15.
 16. 16. Voeding & Water<br />
 17. 17.
 18. 18. IGP<br />18<br />Broei kuil<br />
 19. 19. Voer lacterend<br />
 20. 20. Voer lacterend<br />
 21. 21. Water voorziening: de ballenbak<br />
 22. 22. Water voorziening: open bak Sediment, risico ?<br />
 23. 23. Water in de weide<br />
 24. 24. Huisvesting<br />
 25. 25. Aantal, breedte en hoogte<br />
 26. 26. Afkalfstal/ziekenboeg/afleverbox<br />
 27. 27. Afstelling schoftboom?<br />
 28. 28. Dierenwelzijn<br />
 29. 29. Pensvulling, kleur, conditie, hakken, mest, lopen, …<br />
 30. 30. Conditie, bevuiling, schurft..<br />
 31. 31. Gedrag?<br />
 32. 32. Locomotiescore, lijn van de rug..<br />
 33. 33. Werkroutines<br />
 34. 34.
 35. 35. Dierziekte-incidentie<br />
 36. 36. Jongvee-opfok<br />
 37. 37. Eénling boxjes<br />
 38. 38. Kalveren met drinkautomaat<br />
 39. 39. Zwaar afkalven ??<br />
 40. 40.
 41. 41. Blije koeien overzicht rapport:<br /> <br />Mooie veestapel, met goede kleur en productie.<br /> Er zijn enkele risico’s op het bedrijf die eventueel aandacht behoeven (score 2):<br />De watervoorziening in het afkalfhok is onvoldoende. Verder wordt het hok ook als ziekenboeg gebruikt en afleverhok, een combinatie die risicovol is voor afkalvende koeien. Goed schoon houden is hier zeer noodzakelijk.<br />Het voerhek is gezien het aantal dieren tekort en aan de lage kant. Het aantal voerplekken is nu niet te beïnvloeden maar via goed voermanagement (4) goed te managen.<br />Het % dieren met een celgetal > 250.00 is 30 %. Dat is veel te hoog. Zeker in een niet zo groot koppel kan één koe zomaar de reden zijn van het overschrijden van de boete grens. Verder zijn het eigenlijk allemaal dieren die andere dieren kunnen besmetten. Gelukkig is de melkroutine goed.<br />2 behandelde dieren voor melkziekte. Kunnen incidenten zijn maar houd goed in de gaten. Boli zijn niet voldoende voor de juiste mineralen voorziening.<br />
 42. 42. Koe-kompaspilots:<br />Cono 2009: 50 bedrijven random diergeneeskunde studenten<br />Cono 2010: 50 bedrijven vrijwillig aanmelden<br />Cono 2011: 150 bedrijven vrijwillig aanmelden<br />Partico 2011: 30 bedrijven via melkwinning adviseurs<br />
 43. 43. Evaluatie door veehouders<br />34 Evaluaties = 68%<br />
 44. 44. Evaluatie door veehouders<br />Voorkeur PBB / hexagram<br />18%<br />22 %<br />60%<br />
 45. 45. Aanpassingen veehouders<br />Voeding en Water <br /> Rantsoen melkkoeien aanpassen 5<br /> Mineralen droge koeien 3<br /> Watervoorziening schoon houden/optimaliseren 2<br />Huisvesting<br /> Stal hygiëne verbeteren 5<br /> Ligcomfort verbeteren <br />Werkroutines<br /> Opstellen van bedrijfsbehandelplan 2<br /> Medicijnflesjes van aanprikdatum voorzien 2<br /> Afvoeren van para TBC koe 1<br />Melken <br /> Melktechniek aanpassen 4<br />
 46. 46. Pilots Koe-Kompas<br />PartiCo pilot 2011<br />30 veehouders en 3 dap<br />Februari t/m Juni 2011<br />
 47. 47. Uitkomsten pilot<br />Koe-Kompas heeft toegevoegde waarde, geeft bruikbare management informatie<br />47<br />
 48. 48. Uitkomsten pilot<br />Aanpassingen n.a.v. Koe-Kompas<br />48<br />
 49. 49. Het Koe-Kompas 2012<br />
 50. 50. Koe-kompas advisering<br /><ul><li>Melkveehouderij : Familie bedrijf
 51. 51. Verschillende situaties: ligging</li></ul> grondsoort<br /> familiesamenstelling<br /> al of niet opvolging<br /> Allemaal invloed op besluitvorming!<br />
 52. 52. Koe-kompas<br /><ul><li>Management  kwaliteit
 53. 53. Grote rol eigen rundveedierenarts
 54. 54. Diergezondheidzorg !! </li></ul> diergeneeskunde maar een deel van het verhaal.<br />
 55. 55. IGP<br />52<br />Dieren kunnen niet praten!<br />

×