Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Social Media in de klas

702 views

Published on

workshop over de moigelijkheden van het gebruik van een weblog in de klas.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Social Media in de klas

 1. 1. Smartphones gevaar In de klas
 2. 2. Waar hebben we het over???
 3. 3. Social(e) Media = <ul><li>Een verzamelnaam voor een aantal online tools die een aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben: </li></ul><ul><li>laagdrempelig, eenvoudig </li></ul><ul><li>gratis of goedkoop, </li></ul><ul><li>interactief, samenwerking (delen en reageren) </li></ul><ul><li>user- generated - content (tekst, foto, film- </li></ul>bron: Wikipedia
 4. 4. Blogger Hyves YouTube Facebook Flickr Twitter Skype Picasa Google Earth Google Docs Dropbox Social Bookmarking RSS Wiki’s Glogster QR Slideshare Issuu.com Timerime Podcasting en andere online tools etc.
 5. 5. <ul><li>Meerwaarde voor het onderwijs vooral daar waar: </li></ul><ul><li>leerling en leerproces centraal staat </li></ul><ul><li>activerende werkvormen gebruikt worden </li></ul><ul><li>interactie & communicatie belangrijk zijn </li></ul><ul><li>meerwaarde kan bestaan uit: </li></ul><ul><li>toename motivatie door autonomie van de persoonlijke leeromgeving > toename motivatie door gevoel van sociale verbondenheid </li></ul><ul><li>bevorderen van de 21st Century Skills </li></ul><ul><li>snelle aansluiting bij de actualiteit, ook buiten het klaslokaal </li></ul><ul><li>rijke leeromgeving met video, audio en links. </li></ul><ul><li>samen delen, creëren, selecteren, verzamelen, verwerken, nadenken, reflecteren, samenstellen, produceren, etc. </li></ul><ul><li>publiceren voor breed publiek </li></ul><ul><li>HIER KAN GEEN ELO TEGEN OP. </li></ul>
 6. 6. Zelf aan de slag met Blogger - een weblog
 7. 8. http://joost-vitaal.blogspot.com
 8. 10. Zelf een weblog maken met <ul><li>Keus voor klassenblog, vakblog, privéblog </li></ul><ul><li>Account aanmaken bij Blogger </li></ul><ul><li>Lay-out kiezen </li></ul><ul><li>Starten met bloggen: profielfoto, bericht, video, foto (eigen foto of video) </li></ul><ul><li>Ontwerp aanpassen </li></ul><ul><li>Gadgets toevoegen </li></ul><ul><li>Presenteren (van de eerste opzet) van weblog </li></ul>
 9. 11. Opdracht <ul><li>Bedenk in tweetallen een mogelijke toepassing van het weblog in je onderwijspraktijk. </li></ul><ul><li>Welke rol speelt het weblog hier </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Waarom weblog in onderwijs: </li></ul><ul><li>delen van nieuws, interesses, ervaringen, meningen ; mogelijkheid om hier op te reageren (taalontwikkeling, soc.emotionele ontwikkeling) </li></ul><ul><li>delen, doorgeven van informatie, kennis (multimediaal): uitdagen om in gesprek te gaan over het vak; kennisdeling </li></ul><ul><li>samenwerkend leren; leren samenwerken / co-creatie </li></ul><ul><li>op afstand werken, leren </li></ul><ul><li>verantwoordelijkheid voor eigen nieuwsgaring </li></ul><ul><li>ouders krijgen nu toch wat te horen en te zien van hun puberkinderen </li></ul><ul><li>presentatie mogelijkheid </li></ul><ul><li>logboek, bijv. maatschappelijke stage, profielwerkstuk </li></ul><ul><li>portfolio: kunstvakken, ckv (persoonlijk weblog) </li></ul>
 11. 14. Verder lezen: <ul><li>Ideenboek Sociale Media. Erno Meiland, sept. 2011 </li></ul><ul><li>BoekTweePuntNul (Boek 2.0) , okt. 2011 </li></ul><ul><li>Soft skills > Webloggen - Kennisnet </li></ul>

×