Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Processing a Arduino

1,529 views

Published on

Processing a Arduino (Slovak version)

Úvod do Processingu, Arduina a nástrojov pre digitálnych umelcov.

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Processing a Arduino

 1. 1. Processing.org: Programovanie a digitálne umenie, Arduino Mgr. Juraj Bednár
 2. 2. Agenda <ul><li>Úvod
 3. 3. Processing.org: charakteristika projektu
 4. 4. Jazyk
 5. 5. Minimalistický prístup
 6. 6. Komunita
 7. 7. Na čo sa dá použiť
 8. 8. Arduino.cc: krátky prehľad
 9. 9. Podobné projekty
 10. 10. Demo </li></ul>
 11. 11. Úvod <ul><li>Processing.org </li><ul><li>Otvorené prostredie pre digitálnych umelcov
 12. 12. Vzniklo v r. 2001 na MIT (Media Lab)
 13. 13. GNU GPL, knižnice (core.jar) pod GNU LGPL
 14. 14. Založené na Jave
 15. 15. Množstvo knižníc (priamo pre Processing alebo pre jazyk Java) </li></ul><li>Arduino.cc </li><ul><li>Podobné prostredie pre programovanie HW </li></ul></ul>
 16. 16. Processing.org <ul><li>Prostredie </li><ul><li>Používajú aj iné projekty (napr. Arduino) </li></ul><li>Jazyk
 17. 17. Runtime </li><ul><li>Možnosť exportu do Java Appletov
 18. 18. Možnosť použitia aj v iných Java aplikáciách (keď sa z prototypu stáva aplikácia) </li></ul></ul>
 19. 19. ,,Zjednodušená” Java <ul><li>Netreba poznať triedy (ale ak ich chcete, idú použiť)
 20. 20. Netreba sa starať o výnimky
 21. 21. Exportovateľné do Java Appletov a publikovateľné na webe
 22. 22. Portabilné prostredie, stabilné API
 23. 23. Netreba sa učiť nový jazyk
 24. 24. Znalosti sú priamo použiteľné pri robení Java programov </li></ul>
 25. 25. Minimalizmus <ul><li>Myšlienka sketchu (náčrtu) </li><ul><li>Maliar svoj nápad nakreslí na zdrap papiera
 26. 26. Programátor keď dostane nápad, mal by ho začať realizovať, nie rozmýšľať, ako načíta konfiguračný súbor, ako vytvorí hlavné okno </li></ul><li>Začať sa dá s dvomi metódami (procedúrami): setup() a draw() </li></ul>
 27. 28. Demo
 28. 29. Komunita <ul><li>Veľmi živá komunita
 29. 30. Niekoľko kníh
 30. 31. openprocessing.org
 31. 32. processing.org/exhibition
 32. 33. processing.org/learn </li><ul><li>Podrobná referenčná dokumentácia </li></ul><li>Fóra
 33. 34. Knižnice </li></ul>
 34. 35. Použiteľnosť <ul><li>2D a 3D grafika
 35. 36. Audio
 36. 37. Video
 37. 38. Komunikácia so zariadeniami (Arduino)
 38. 39. Sieť
 39. 40. Súbory </li></ul>
 40. 41. Arduino <ul><li>Otvorený HW </li><ul><li>Môžete si postaviť
 41. 42. Kúpiť kit a zletovať
 42. 43. Kúpiť postavené (aj u nás) </li></ul><li>Prostredie pre programovanie tohto HW
 43. 44. Množstvo rozšírení </li><ul><li>Bluetooth
 44. 45. Ethernet
 45. 46. Wifi
 46. 47. Senzory </li></ul></ul>
 47. 48. Podobné projekty <ul><li>Založené na processingu </li><ul><li>Processing.js
 48. 49. Arduino </li></ul><li>Iné prostredia pre dig. umelcov </li><ul><li>Pure Data
 49. 50. OpenFrameworks
 50. 51. Lily
 51. 52. Field </li></ul></ul>
 52. 53. Záver <ul><li>Otázky? </li></ul>

×