Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaisjärjestöjen avoin kirje eduskunnalle avoimen tiedon nimissä

946 views

Published on

Toistasataa järjestöä ympäri maailmaa vetosivat 15.9.2014 kansanedustuslaitoksiin maailmanlaajuisesti, jotta ne ryhtyisivät julkaisemaan avoimemmin lainvalmisteluun ja omaan toimintaansa liittyvää tietoa.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kansalaisjärjestöjen avoin kirje eduskunnalle avoimen tiedon nimissä

  1. 1. AVOIN KIRJE 15.9.2014 Arvoisa eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöjen edustajat kirjoitamme kannustaaksemme Teitä ja puheenjohtamaanne eduskuntaa julkaisemaan tuottamanne materiaalin siten, että kansalaiset voisivat mahdollisimman hyvin seurata työtänne osana pyrkimyksiänne parempaan läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Käsitys siitä, että parlamentaarikot toimivat kansalaisten toimeksiannosta, on olennaista demokraattiselle hallinnolle. Parlamentit eivät säilytä tietoja itseään varten vaan hallinnoivat ja ylläpitävät yhteisiä tietoaineistoja, jotka kuuluvat kansalaisille. Avoimuuden periaate nauttii laajaa kannatusta erilaisissa kansainvälisissä elimissä, kuten YK:ssa, Afrikkalainen unionissa, Euroopan Unionissa, Amerikan parlamentaarisessa konfederaatiossa (COPA) ja Open Government Partnershipissa. Se on myös kirjattu parlamentaarisen avoimuuden julkilausumaan1 , vetoomukseen parlamenteille sitoutua avoimempaan toimintamalliin. Julkilausumaa tukee yli 150 maailman johtavaa parlamentaarisen seurannan organisaatota2 ja useat kansainväliset parlamenttien väliset järjestöt sekä yksittäiset parlamentaarikot3. Lainsäädännöllisen tiedon julkinen saatavuus tuo jo nyt lainsäädäntötyön 21. vuosisadalle ympäri maailmaa. Parlamentaariset valvontaorganisaatiot kehittävät usein ohjelmistoja, joiden avulla osatekijöiden on helpompi saada yhteyttä edustajiinsa (ja päinvastoin), julkaisevat visualisointeja, jotka jäljittävät tietyn pulman historiaa ja sen kannattajia, kuvaavat sitä, miten lakiesitys on kehittynyt ajan kuluessa, ja kehittävät räätälöityjä hälytysjärjestelmiä lainsäädännöllisten toimien seuraamiseksi.4 Näiden aloitteiden tarkoituksena on vahvistaa ja uudistaa lainsäädäntöelimiä, auttaen parlamentaarikkoja vastaamaan ympäri maailmaa havaittavaan hallintoelimiin kohdistuvan luottamuksen vähenemiseen ja paremmin kytkeytymään teknologisesti yhä kyvykkäämpään yleisöön. Ennakoiva tietojen avaaminen antaa sekä parlamenteille että kansalaisille pääsyn edullisiin keinoihin, jotka edistävät tiedon leviämistä, viestintää, seurantaa ja asioiden ajamista. Se myös vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa mahdollistamalla paremman vuorovaikutuksen kansanedustajien kanssa ja antamalla entistä parempaa ymmärrystä laeista ja lainsäädäntötoiminnasta, jotka vaikuttavat kaikkien elämään. Monet parlamentit kuitenkin rajoittavat tarpeettomasti kansalaisten pääsyä tärkeisiin tietoihin antamalla joitakin tietoja vain pyydettäessä, tai suljetussa muodossa, mikä rajoittaa heidän 1 Parlamentaarisen avoimuuden julkilausuma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.openingparliament.org/declaration 2 Täysi lista julkilausumaa tukevista organisaatioista on osoitteessa http://www.openingparliament.org/organizations 3 Julkilausuman kannattamisesta ovat päättäneet ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous, Commonwealth Parliamentary Association (CPA) ja Organization of American States (OAS) conference of congressional leadership from the Americas, muiden muassa. 4 Case-­tutkimuksia ja esimerkkejä kansalaisyhteiskuntalähtöisistä hankkeista, jotka hyödyntävät parlamentaarista dataa löytyy näiltä sivuilta: http://www.openingparliament.org/ and http://www.openingparliament.org/casestudies, http://poplus.org/ and https://www.mysociety.org/projects/parliamentarymonitoring/
  2. 2. mahdollisuuksiaan käyttää, hakea, analysoida ja uudelleenkäyttää tietoa. Kansalaisyhteiskunnan täytyy usein työskennellä väsymättä tiedon vapauttamiseksi, usein “kaapimalla” (tietotekninen termi viitaten tiedon poimimiseen tietokoneohjelmien avulla verkkosivuilta) mutta myös yksittäisten tietopyyntöjen avulla, isoja paperimuodossa olevien aineistoja läpikäymällä, ja muilla aikaavievillä keinoilla. Kansainväliset parlamentaarisen seurannan organisaatiot peräänkuuluttavat kaikkia kansallisia kansanedustuslaitoksia tekemään tiedoista oletuksena avointa (“open by default”) Kansainvälisen lainsäädännön avoimuuden viikon (Global Legislative Openness Week5) kunniaksi. Parlamentaarisen avoimuuden -­julkilausuman mukaan “open by default” tarkoittaa: -­ tiedon proaktiivista julkaisemista -­ tiedon julkaisemista avoimessa ja rakenteellisessa muodossa -­ tiedon julkaisemista maksutta Vaikka kansanedustuslaitokset ympäri maailmaa ovat eri tilanteissa, tunnistamme merkittävää edistymistä kohti "oletuksellisesti avoimen" tietojen julkaisemista, kun esimerkiksi äänestystulokset tai muut keskeiset lainsäädännölliset tiedot julkaistaan verkossa ensimmäistä kertaa, tai kun niiden saatavuutta parannetaan siten, että kansalaisyhteiskunnan edustajien ei tarvitse “kaapia” tai vaivalloisesti käsitellä tietoja. Usein mielenkiintoisimmat, informatiivisimmat, tai innovatiivisimmat julkiseen tietoon kohdistuvat sovellukset vaativat tietokoneen käyttöä tiedon etsimiseen, lajittelemiseen tai sen muuntamiseen sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa vertailun tai analyysin. Vaikka tiedostomuodot, kuten HTML ja PDF, ovat ihmisten helposti saatavilla, ne ovat vaikeita tietokoneiden käsiteltäviksi. Jos tieto saadaan strukturoidussa muodossa, kuten JSON tai XML, se helpottaa merkittävästi sen käyttöä ja mahdollistaa edistyneempää analyysiä, erityisesti, kun kysymyksessä on laaja tietomäärä. Mielestämme kansanedustajien ympäri maailmaa olisi aika vahvistaa rooliaan kansan valitsemina kansan edun ajajina ja omaksua uusia teknologioita jotka muuttavat sitä miten yhteiskunnat kytkeytyvät toisiinsa, viestivät ja hallinnoivat itseään. Parlamentaarisen seurannan organisaatioiden kansainvälinen yhteisö on valmiina käsittelemään yhdessä kanssanne aiheesta nousevia huolia, tekemään yhteistyötä teknisten ja institutionaalisten haasteiden ratkaisemiseksi tai auttamaan toimintasuunnitelman kehittämisessä lainsäädännöllisen avoimuuden vahvistamiseksi. Vastaamme mielellämme kysymyksiin osoitteessa openingparliament.org/contact. Kunnioittavasti, Albania MJAFT!: http://www.mjaft.org/en/index1.php Argentina Public Policies Lab Argentina CIPPEC: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (LALT) Argentina Directorio Legislativo (LALT) 5 Lisää tietoa Global Legislative Openness Week:n tapahtumista: http://openparl2014.org/
  3. 3. Argentina Asociación por los Derechos Civiles (LALT) Argentina Poder Ciudadano (LALT): poderciudadano.org Australia OpenAustralia Foundation Austria Forum Informationsfreiheit Bangladesh Transparency International Bangladesh Belgium WeCitizens: www.WeCitizens.be Bolivia Bolivia Transparente (LALT): http://www.boliviatransparente.org/ Bosnia and Herzegovnia Centers for Civic Initiatives Bosnia and Herzegovnia Public Interest Advocacy Center -­ CPI Foundation Bosnia and Herzegovnia Zašto ne Brazil Transparencia Hacker Bulgaria Access to Information Programme Foundation: www.aip-­bg.org Burkina Faso Initiative TIC et citoyenneté Burkina Faso Nous citoyen Burkina Faso Open Knowledge Burkina Faso Cameroon AfroLeadership Canada OpenNorth Chile FCI Chile Chile Transparente (LALT): http://www.chiletransparente.cl/ Colombia Congreso Visible (LALT): http://www.congresovisible.org/ Colombia Instituto de Cienca Politica (LALT): http://www.icpcolombia.org/observatorio.php Colombia Transparencia por Colombia (LALT) Croatia Code for Croatia: http://codeforcroatia.open.hr/ Croatia GONG: http://www.gong.hr/en/ Croatia Open Zagreb: http://codeforcroatia.open.hr/openzagreb/ Democratic Republic of Congo CENADEP Ecuador Observatorio Legislativo (LALT) El Salvador Observatorio Legislativo -­ Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) EU OpenForum Europe EU Parlorama: http://www.parlorama.eu/ EU Parltrack: http://parltrack.euwiki.org/ Finland Avoin ministeriö Finland Open Knowledge Finland France Regards Citoyens
  4. 4. France République Citoyenne Germany Open Knowledge Germany Germany OpenGovLD project Greece Vouliwatch.gr: http://www.vouliwatch.gr/?page_id=1838 Georgia JumpStart Georgia Georgia Transparency International Georgia Guatemala Accion Ciudadana (LALT): http://www.accionciudadana.org.gt/ Guatemala Congresotransparente.org (LALT) Hungary K-­Monitor India Center for Legislative Research and Advocacy (CLRA): http://www.clraindia.org/ Indonesia PATTIRO Israel Hasadna Italy Depp.it Jordan Al Quds Center for Political Studies: http://alqudscenter.org/english/ Jordan Al-­Hayat Center for Civil Society Development Kenya Mzalendo Kenya Open Institute Kosovo KIPRED: http://www.kipred.org/advCms/ Kyrgyzstan Coalition for Democracy and Civil Society Liberia Institute for Research and Democratic Development (IREDD): www.iredd.org Liberia Naymote: http://naymote.com/ Multi-­national Access Info Europe Multi-­national Africa Freedom of Information Centre: http://www.africafoicentre.org Multi-­national TechSoup Europe Multi-­national Latin American Network for Legislative Transparency: http://www.transparencialegislativa.org/ Mexico Arena Ciudadana: http://www.arenaciudadana.org/ Mexico Borde Politico Mexico Consorcio Parlamentario para el Diálogo y la Equidad Mexico Fundar Mexico Impacto Legislativo (LALT): http://www.impactolegislativo.org.mx/sitio/ Mexico Gestion Social y Cooperacion (GESOC) Mexico Mexican Institute for Competitiveness (IMCO) Mexico OPI Mexico Social Tic Mexico Sonora Ciudadana
  5. 5. Mexico Visión Legislativa (LALT) Mexico Transparencia Mexicana Montenegro Centar za demokratsku tranziciju (CDT): www.cdtmn.org Netherlands Open State Foundation: http://openstate.eu/ Nigeria Civil Society Legislative Advocacy Centre (CISLAC): http://www.cislacnigeria.net/ Norway Holder de ord: https://www.holderdeord.no/ Pakistan Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT): http://www.pildat.org/ Paraguay Semillas para la democracia (LALT): www.semillas.org.py Peru Asociación Civil Transparencia (LALT) Peru Reflexión Democrática (LALT): http://reflexiondemocratica.org.pe/ Poland Association 61 Poland ePaństwo Foundation Romania Institute for Public Policy Serbia Otvoreni parlament (CRTA) South Africa Parliamentary Monitoring Group: http://www.pmg.org.za/ South Korea Team POPONG Spain Civio Spain Qué hacen los diputados Spain CIECODE-­Responsable Proyecto Avizor: www.proyectoavizor.es Spain Open Knowledge Spain: http://okfn.es/ Tunisia Al Bawsala: http://www.albawsala.com/en/ Uganda Media Initiative for Open Governance in Uganda UK Open Knowledge UK Request Initiative Uruguay CAinfo -­ Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Center for Archives and Acces to Public Information) Uruguay DATA Uruguay USA GovTrack.us USA Azavea USA CREW USA OpenTheGovernment.org USA iSolon.org USA Brechner Center for Freedom of Information, University of Florida USA Sunlight Foundation USA Government Accountability Project Venezuela Transparencia Venezuela (LALT): http://www.transparencia.org.ve/

×