Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skisser utanfor boksen

3,399 views

Published on

Presentasjon frå RECORD-seminar på AHO 10. september 2010.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skisser utanfor boksen

 1. 1. Skisser utanfor boksen Jon Olav Eikenes PhD-student Design- og arkitekturhøgskulen i Oslo www.navimationresearch.net Twitter: @jonolave
 2. 2. Grensesnitt og sosiale medier ‘Dobbel interaksjon’ Eikenes (2009)
 3. 3. Korleis kan bevegelse nyttast i ein nettlesar? Kva kommuniserer ulike bevegelsar? Eikenes (2010)
 4. 4. OPERA MEDIA COLLECTIONS 2 SUBSCRIBE to media collection My collections from friends and professional content providers SHARE collections with friends, e.g. through Facebook 1 ADD media objects to your collections, from all kinds of sites in Opera Browser
 5. 5. Korleis skisse bevegelse?
 6. 6. ‘Motion sketching’ Video Stop motion Digital animasjon Kode / programmering Eikenes (2010)
 7. 7. Motion sketching: Video
 8. 8. Handling: navigere mellom ulike medieobjekt (1)
 9. 9. Handling: navigere mellom ulike medieobjekt (2)
 10. 10. MOTION SKETCHING: ‘Stop motion’ Programvare: - FrameByFrame - iMovie - Photoshop - ...
 11. 11. Handling: opne ei samling av medieobjekt
 12. 12. Handling: Navgere mellom medieobjekt / nettsider
 13. 13. MOTION SKETCHING: Video & stop motion FORDELAR ULEMPER Raske skisser Fysiske begrensingar Enkelt å skisse i 3D Lite detaljar & realisme ‘Skisseuttrykk’ Inspirerande
 14. 14. MOTION SKETCHING: Digital animasjon Programvare: - Keynote - Powerpoint - Photoshop - Flash - After Effects - Flash Catalyst
 15. 15. Handling: Legg til bilete i samling (1)
 16. 16. Handling: Opne ei mediesamling (1)
 17. 17. MOTION SKETCHING: Digital animasjon FORDELAR ULEMPER Realisme 3D er vanskeleg Detaljerikdom For perfekt
 18. 18. MOTION SKETCHING: Kode / programmering
 19. 19. MOTION SKETCHING: Kode / programmering FORDELAR ULEMPER Interaktivitet Tidkrevjande Realisme & detaljar Krev kunnskap / evner
 20. 20. o Nokre resultat fra analysen Ved å bruke bevegelse kan ein... - Framkalle assosiasjonar - Plassere brukar i eit ‘3D-miljø’ - Indikere sammenhengar - Re-arrangere - Plassere og hente fram - Introdusere eller avdekke - Skifte fokus - Forandre / transformere element - Bekrefte handlingar - Gje brukaren meir kontroll
 21. 21. For Opera - Får dedikert ‘grunnforsking’ - Ser nye muligheter - Ny kunnskap - Nye prosjekt - Profilering
 22. 22. Konklusjon 1. Grensesnittet er viktig for sosiale medier 2. Bevegelse på skjerm kan ha ulike ‘funksjonar’ 3. Det er lov å vere kreativ på metode og skissing
 23. 23. Takk for meg! Referansar Buxton, W. (2007). Sketching user experience: getting the design right and the right design. San Francisco, CA: Elsevier. Eikenes, J.O.(2010). Connecting motional form to interface actions in web browsing: Investigating through motion sketching. FORMakademisk, 3(1), 80-100. Eikenes, J.O. and A. Morrison (2010). Navimation: Exploring time, space & motion in the design of screen-based interfaces. International Journal of Design, 4(1), 1-16. Eikenes, J. O. (2009). ‘Social navimation: Engaging interfaces in social media’. Paper presented at Engaging Artifacts.The 3rd Nordic design research conference (NORDES). 31 August-1 September. www.navimationresearch.net Twitter: @jonolave

×