SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Lathund för Linkedin Rekryteringslösningar


Linkedin är ett socialt nätverk med fokus på medlemmarnas yrkesverksamma tillvaro. En plats där
medlemmarna delar sina erfarenheter från arbetslivet, håller sig uppdaterade om de branscher,
personer och företag som intresserar dem, ökar sin kunskap och kompetens och breddar sitt
professionella nätverk.

En övervägande andel Linkedinmedlemmar, ca 80%, kan definieras som ”Passiva kandidater”. Det
innebär att de personerna inte finns tillgängliga på olika former av jobbdatabaser och/eller CV register.
De passiva kandidaterna har ingen orsak att göra sig tillgängliga för professionella rekryterare eller söka
efter lediga positioner på företags ”Lediga jobb-sidor”. Chansen att de letar upp just er sida, skapar den
profil som oftast krävs och laddar upp sitt CV är minst sagt begränsad. Anledningen är att de inte
behöver byta jobb, de har redan ett jobb de trivs bra med.

Den aktivt jobbsökande kandidaten däremot, invsterar gärna en stor del av sin tid till att leta jobb, göra
sig anträffbar och har ett ständigt updaterat CV. För att nå dessa kandidater, behöver ni inte nyttja
Linkedin på annat sätt än att annonsera era lediga jobb. Även aktivt jobbsökande kandidater nyttjar
självklart Linkedin för att maximera sina chanser att hitta drömjobbet. Men Linkedin är så mycket mer
än ett ”Job-board”

Att enbart förlita sig på ansökningar till sin egna Lediga jobb-sida eller de aktivt jobbsökande kandidater
som presenteras från rekryteringsbyråers CV databaser, är att tacka nej till 80% av de potentiellt mest
kvalificerade kandidaterna. De kandidater som utför det jobb ni vill att de ska göra för er, men de gör
det för någon annan organisation (och är troligen mycket bra på det)

Den passiva kandidaten är dock positiv till erbjudanden om kontakt och jobberbjudanden OM dessa är
relevanta för deras bakgrund och erfarenhet.

I Augusti 2012 fanns över 175 miljoner medlemmar av vilka nära 3 miljoner i Norden och över 1 miljon i
Sverige. Antalet globala medlemmar ökar med i genomsnitt 2 per sekund och nära nog 5 miljoner per
månad. Som jämförelse kan nämnas att antalet aktiva medlemmar på Svenska Linkedin ökat med över
300 000 det senaste året. Linkedin har alltså ökat med fler medlemmar på 12 månader än den största
verksamma CV databasen i landet kan erbjuda sina kunder totalt. I Maj 2012 hade Linkedin över 260 000
unika besökare i Sverige. Besökare som företag och organisationer kan kommunicera med och attrahera
på olika sätt.

Linkedin erbjuder företagskunder ett flertal lösningar för att marknadsföra sig som en attraktiv
arbetsgivare (Employer Branding), annonsera sina lediga jobb samt söka och kommunicera med lämpliga
kandidater till dessa jobb
Den här lathunden är avsedd att ge en övergripande förståelse för hur organisationer kan nyttja och dra
fördel av Linkedin’s produkter. För mer detaljerad beskrivning och exakta priser ber vi dig kontakta
Linkedin Sverige AB för ett personligt möte.

Vi kan dela Linkedin’s lösningar i tre huvudkategorier:

      1. Employer Branding/Arbetsgivarvarumärke. I syfte att marknadsföra sin organisation som
        en attraktiv arbetsgivare riktat mot intressanta kandidater, internt och externt.

      2. Jobbannonsering. Marknadsföring av lediga jobb till matchande målgrupper/profiler på
        Linkedin.

      3. Sourcing/rekrytering. Att söka, hitta och kommunicera med de mest lämpade
        kandidaterna till specifika jobbEmployer Branding är metoder för att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare mot önskvärda
kandidater. Det kan exempelvis ske genom rekryteringsdagar på Universitet och Högskolor eller genom
generella marknadskampanjer i olika media.

På Linkedin kan kampanjer riktas mot de grupper man önskar positionera sig mot. Målgruppen kan
baseras på exempelvis yrke, erfarenhet, bostadsort, utbildning, grupp-tillhörighet med mera. Spillet blir
med andra ord minimalt eftersom enbart de med önskvärd utbildning och erfarenhet får budskapet
visade på sin egen Linkedin-profil.

Organisationer kan även med hjälp av RSS-flöde koppla sina bloggar och företagsuppdateringar till
Linkedin och informera sina så kallade ”Followers” på Linkedin. Även dessa företagsuppdateringar kan
anpassas beroende på exempelvis en viss grupp Followers bostadort eller utbildning. Anpassade och
därför relevanta budskap tas som regel mot mer positivt än generella.

Grunden för all typ av marknadsföring på Linkedin är Er Företagssida/karriärsida. Den grundläggande
sidan är gratis och innehåller allmän information om företaget. Den kan kompletteras med mer säljande
information om företagets produkter och tjänster, se bifogade exempel.

Vi rekommenderar att ni använder er sida till att informera om varför det är så intressant att jobba hos
just er. Låt era medarbetare berätta om varför de valt er som arbetsplats, visa videofilmer från senaste
kundeventet och presentera de lediga jobb som just nu finns att söka.

Det som skiljer en Karriärsida på Linkedin från er traditionella karriärsida utanför Linkedin är dels att den
just finns på Linkedin. Flertalet av de kandidater ni söker och vill attrahera kommer inte acceptera att bli
omdirigerade ut från Linkedin för att söka lediga jobb på er karriärsida, skapa Jobb-Id och ladda upp CV.
De vill ha informationen anpassad till sin bakgrund och presenterad på ett ställe där de just nu befinner
sig, dvs Linkedin. Ni har möjlighet att anpassa budskapet så det passar just den målgrupp ni söker.
Er Linkedin karriärsida anpassar automatiskt budskapet beroende på besökarens profil och nätverk. Jag
ser de personer på ert företag jag redan har kontakt med som kan hjälpa mig med information. En
tidigare kollega, kurskamrat eller liknande somj redan gort valet att börja jobba hos er är ett mycket
starkt budskap. Era lediga jobb kan även anpassas till besökarens profil på Linkedin. Se nedan
Linkedin är även en plats att marknadsföra sina tjänster och produkter

Samtliga besök på er sida kan vara potentiella kunder, samarbetspartners och kandidater. Ta vara på
tillfället att marknadsföra era produkter och tjänster mot 175 miljoner medlemmar

.
Exempel på Linkedin Kariärsidor

Bakom Karriärfliken visar ni era anställda, referenskunder, nyheter, fördelar med att arbeta för just er,
kontaktuppgifter till era rekryterare med mera. Här visar ni även upp de lediga jobb som ni söker
kandidater till. Anpassade och relevanta budskap tas alltid mot med större intresse och engagemang. Se
därför till att leverera ert budskap på mottagarens språk exempelvis.
Riktad kommunikation, synliga enbart hos de ni önskar kommunicera med

För att locka och driva intressanta profiler till er sida, kan olika former av riktade kampanjer genomföras.
Det kan göras i form av personliga Inmails eller banners som enbart syns hos den målgrupp, de
Linkedinmedlemmar ni önskar kommunicera med.
Work With Us är ett fantastiskt verktyg för att nyttja intresset för era anställda. Att söka och titta på
andra profiler är ett av de särklass vanligast förekommande aktviteterna på Linkedin. Bannerutrymmet
på varje enskild anställds profil kan ”låsas” så att enbart det egna företagets budskap blir synligt.
Exempelvis ”Jobba hos oss!” (OBS nedan är ett bildmontage)
Jobbannonsering på Linkedin skiljer sig oerhört från traditionell annonsering genom att annonsen
distribueras till lämpliga, matchande kandidater. Era jobbannonser syns på den matchande kandidatens
profilsida i bannern ”Jobs You May Be Interested In”
De lediga jobben är dessutom sökbara under fliken ”Jobb” och visas även under jobbfliken på er
karriärsida.

Så kallade ”Job-slots”/annonsplatser abonneras på minst 12 månader. Ni kan under
abonnemangsperioden byta, alternera och redigera texten i annonsen hur ofta och hur många gånger ni
önskar. Enda begränsningen är ett jobb per Job-slot och tillfälle.

Varj gång en ändring sker, distribueras annonsen ut till lämpliga kandidater och ni får förslag på upp till
50 av de profiler som bäst stämmer överens med beskrivningen i annonsen.
Grupper på Linkedin

Både företag/organisationer och enskilda medlemmarkan skapa och aktivt delta i grupper på Linkedin.
En grupp kan vara låst för enbart inbjudna medlemmart eller helt öppen för alla som vill delta. Det
viktiga är att ta aktiv del i de grupper som är intressanta för er verksamhet.
i
Sourcing/rekrytering innebär att ni köper er tillgång till samtliga profiler på Linkedin. Sökning av
kandidater kan ske globalt och baserat på en mängd kriterier, titel, nyckelord, skola, tidigare och
nuvarande arbetsgivare, erfarenhet, grupper, bostadsort med mera
mera
”FAQ-sektion”, eller vanligt förekommande frågor

Vilka fördelar kan min organisation ha av Linkedin?

    Det beror till mycket stor del på er själva. Att använda Linkedin enbart som en annonsplats för
    lediga jobb, kommer leda till att ni får fler ansökningar från Passiva Kandidater. Det är i sig inte
    dåligt, tvärtom. Men för att kunna dra fördel av hela Linkedin’s styrka, måste ni förändra er
    rekryteringsstrategi. Värdet ni får tillbaka när ni väljer att nyttja samtliga delar av Linkedin är
    inget annat än enastående.

    Bland mycket annat värden i form av att kunna rikta kommunikation om nya produkter och
    andra företagsuppdateringar till utvalda målgrupper, locka till sig talanger som inte haft för
    avsikt att söka jobb hos er och stärka ert varumärke som attraktiv arbetsgivare hos just de
    grupper ni vill, studenter, ingenjörer, ekonomer, läkare, HR, IT-specialister, Ledare/Chefer med
    flera.

    Rekrytering och kommunikation med hjälp av Sociala Medier är här för att stanna och det
    händer just nu. När ni väljer att ta del av möjligheterna och skapa ytterligare konkurrenskraft
    genom att attrahera svårlockade kandidater, är dock helt och hållet upp till er. Tänk bara på att
    flera av era branschkollegor förmodligen redan gör det eller står i begrepp att göra det.Vad kostar Linkedin?

    Linkedin är inte EN produkt. Det är ett antal olika produkter och tjänster som vi använder för att
    skapa unika lösningar för de organisationer som är redo att förändra sin rekryteringsstrategi.

    Vi rekommenderar mer än gärna den lösning vi anser hjälper ert företag bäst. Men för att kunna
    göra det behöver vi förstå vad ni vill uppnå då det gäller framtida rekrytering och ert varumärke
    som attraktiv arbetsgivare. En lösning kan till och med vara gratis då flera av Linkedin’s tjänster
    är just kostnadsfria. Vi kan dock närmast garantera att den lösning vi föreslår innebär en lägre
    kostnad och bättre resultat än de klassiska alternativen som headhunting och annonsering via
    tradionella media.

Hur skiljer sig Linkedin från de traditionella CV-databaserna?

    Först och främst är Linkedin inte en CV databas. Det är ett levande, aktivt nätverk som
    uppdateras av medlemmarna och organisationer varje sekund, dygnet runt. Det ger helt andra
    möjligheter för kommunikation. Om en medlem byter jobb, kompletterar sin utbildning, får en
    ny kontakt eller på annat sätt uppdaterar sin profil, uppdateras Linkedin. Detsamma gäller
    företag som sprider information om lediga jobb, nya produkter, nyanställda o.d.
Varför behöver vi en Karriärsida på Linkedin, vi har en karriärsida på vår egna webbsida?

    Er ”egna” karriärsida innehåller med stor sannolikhet mycket av den information som kan locka
    rätt kandidater. Den kommer tyvärr bara hittas och läsas av de aktivt jobbsökande kandidaterna,
    de som redan bestämt sig för att söka nytt jobb.

    Genom att inte presentera era lediga jobb och ert erbjudande på Linkedin, kommer ni gå miste
    om ca 80% av de mest attraktiva talangerna, De Passivt Jobbsökande kandidaterna som inte har
    någon anledning att söka jobb på er sida utanför Linkedin.

Hur skiljer sig jobbannonsering på Linkedin från tradionell media?

    Er annonstext matchas mot 175 miljoner medlemmar och distribueras till de som har den bäst
    matchande profilen. Er annons placeras i rutan ”Jobs You May Be Interested In” hos kandidater
    som annars inte hade sökt efter eller hittat jobbet på er jobbsida utanför Linkedin. Medemmar
    på Linkedin distribuerar även de annonser de kan ske inte själva just nu är intresserade av, till
    sitt egna nätverk. Er annons når fler med lämplig profil, ni kan fokusera på ansökningar från de
    som har rätt kvalifikationer.

More Related Content

Similar to Linkedin rekryteringslösningar lathund october2012

Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Crescando
 
Kom igång med content marketing
Kom igång med content marketingKom igång med content marketing
Kom igång med content marketingKristofer Sandberg
 
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013Liselott Köhler Backman
 
Hitta och attrahera rätt kompetens
Hitta och attrahera rätt kompetensHitta och attrahera rätt kompetens
Hitta och attrahera rätt kompetensOscar Höglund
 
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Johan Åberg
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunicationJGCommunication
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunicationPontus Staunstrup
 
Tips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsJobbsafari
 
Konsten att bli synlig
Konsten att bli synligKonsten att bli synlig
Konsten att bli synligOscar Höglund
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierSavetime Sweden AB (XIKO)
 
Så lyckas du med social selling på LinkedIn i sju steg
Så lyckas du med social selling på LinkedIn i sju stegSå lyckas du med social selling på LinkedIn i sju steg
Så lyckas du med social selling på LinkedIn i sju stegNiclas Nässlander
 
5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunder
5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunder5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunder
5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunderMarketinghouse
 
Frukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - Linkedin
Frukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - LinkedinFrukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - Linkedin
Frukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - LinkedinHallvarsson Halvarsson
 
Linked in presentation_k22_lätt.pptx
Linked in presentation_k22_lätt.pptxLinked in presentation_k22_lätt.pptx
Linked in presentation_k22_lätt.pptxtilltro
 
Digital rekrytering på distans
Digital rekrytering på distansDigital rekrytering på distans
Digital rekrytering på distansOlle Leckne
 
Pressmeddelande Quick Guide
Pressmeddelande Quick GuidePressmeddelande Quick Guide
Pressmeddelande Quick GuideCision_Sverige
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSpringtimePR
 
Digital marknadsföring
Digital marknadsföring Digital marknadsföring
Digital marknadsföring Olle Leckne
 
120209 Grant KommaigåNg M Sm
120209 Grant KommaigåNg M Sm120209 Grant KommaigåNg M Sm
120209 Grant KommaigåNg M SmAnnica Thorberg
 

Similar to Linkedin rekryteringslösningar lathund october2012 (20)

Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
 
Kom igång med content marketing
Kom igång med content marketingKom igång med content marketing
Kom igång med content marketing
 
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
 
I will make the difference
I will make the differenceI will make the difference
I will make the difference
 
Hitta och attrahera rätt kompetens
Hitta och attrahera rätt kompetensHitta och attrahera rätt kompetens
Hitta och attrahera rätt kompetens
 
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
 
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
14 tips för att lyckas med din content marketing 2014 av @JGCommunication
 
Tips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannons
 
Konsten att bli synlig
Konsten att bli synligKonsten att bli synlig
Konsten att bli synlig
 
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medierIntervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
Intervju med Christian Bergenstråhle om Sociala medier
 
Så lyckas du med social selling på LinkedIn i sju steg
Så lyckas du med social selling på LinkedIn i sju stegSå lyckas du med social selling på LinkedIn i sju steg
Så lyckas du med social selling på LinkedIn i sju steg
 
5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunder
5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunder5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunder
5 hemligheter för att via linkedin hitta rätt jobb eller nya kunder
 
Frukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - Linkedin
Frukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - LinkedinFrukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - Linkedin
Frukostseminarium Hallvarsson & Halvarsson - Linkedin
 
Linked in presentation_k22_lätt.pptx
Linked in presentation_k22_lätt.pptxLinked in presentation_k22_lätt.pptx
Linked in presentation_k22_lätt.pptx
 
Digital rekrytering på distans
Digital rekrytering på distansDigital rekrytering på distans
Digital rekrytering på distans
 
Pressmeddelande Quick Guide
Pressmeddelande Quick GuidePressmeddelande Quick Guide
Pressmeddelande Quick Guide
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2B
 
Digital marknadsföring
Digital marknadsföring Digital marknadsföring
Digital marknadsföring
 
120209 Grant KommaigåNg M Sm
120209 Grant KommaigåNg M Sm120209 Grant KommaigåNg M Sm
120209 Grant KommaigåNg M Sm
 

Linkedin rekryteringslösningar lathund october2012

 • 1. Lathund för Linkedin Rekryteringslösningar Linkedin är ett socialt nätverk med fokus på medlemmarnas yrkesverksamma tillvaro. En plats där medlemmarna delar sina erfarenheter från arbetslivet, håller sig uppdaterade om de branscher, personer och företag som intresserar dem, ökar sin kunskap och kompetens och breddar sitt professionella nätverk. En övervägande andel Linkedinmedlemmar, ca 80%, kan definieras som ”Passiva kandidater”. Det innebär att de personerna inte finns tillgängliga på olika former av jobbdatabaser och/eller CV register. De passiva kandidaterna har ingen orsak att göra sig tillgängliga för professionella rekryterare eller söka efter lediga positioner på företags ”Lediga jobb-sidor”. Chansen att de letar upp just er sida, skapar den profil som oftast krävs och laddar upp sitt CV är minst sagt begränsad. Anledningen är att de inte behöver byta jobb, de har redan ett jobb de trivs bra med. Den aktivt jobbsökande kandidaten däremot, invsterar gärna en stor del av sin tid till att leta jobb, göra sig anträffbar och har ett ständigt updaterat CV. För att nå dessa kandidater, behöver ni inte nyttja Linkedin på annat sätt än att annonsera era lediga jobb. Även aktivt jobbsökande kandidater nyttjar självklart Linkedin för att maximera sina chanser att hitta drömjobbet. Men Linkedin är så mycket mer än ett ”Job-board” Att enbart förlita sig på ansökningar till sin egna Lediga jobb-sida eller de aktivt jobbsökande kandidater som presenteras från rekryteringsbyråers CV databaser, är att tacka nej till 80% av de potentiellt mest kvalificerade kandidaterna. De kandidater som utför det jobb ni vill att de ska göra för er, men de gör det för någon annan organisation (och är troligen mycket bra på det) Den passiva kandidaten är dock positiv till erbjudanden om kontakt och jobberbjudanden OM dessa är relevanta för deras bakgrund och erfarenhet. I Augusti 2012 fanns över 175 miljoner medlemmar av vilka nära 3 miljoner i Norden och över 1 miljon i Sverige. Antalet globala medlemmar ökar med i genomsnitt 2 per sekund och nära nog 5 miljoner per månad. Som jämförelse kan nämnas att antalet aktiva medlemmar på Svenska Linkedin ökat med över 300 000 det senaste året. Linkedin har alltså ökat med fler medlemmar på 12 månader än den största verksamma CV databasen i landet kan erbjuda sina kunder totalt. I Maj 2012 hade Linkedin över 260 000 unika besökare i Sverige. Besökare som företag och organisationer kan kommunicera med och attrahera på olika sätt. Linkedin erbjuder företagskunder ett flertal lösningar för att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare (Employer Branding), annonsera sina lediga jobb samt söka och kommunicera med lämpliga kandidater till dessa jobb
 • 2. Den här lathunden är avsedd att ge en övergripande förståelse för hur organisationer kan nyttja och dra fördel av Linkedin’s produkter. För mer detaljerad beskrivning och exakta priser ber vi dig kontakta Linkedin Sverige AB för ett personligt möte. Vi kan dela Linkedin’s lösningar i tre huvudkategorier: 1. Employer Branding/Arbetsgivarvarumärke. I syfte att marknadsföra sin organisation som en attraktiv arbetsgivare riktat mot intressanta kandidater, internt och externt. 2. Jobbannonsering. Marknadsföring av lediga jobb till matchande målgrupper/profiler på Linkedin. 3. Sourcing/rekrytering. Att söka, hitta och kommunicera med de mest lämpade kandidaterna till specifika jobb Employer Branding är metoder för att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare mot önskvärda kandidater. Det kan exempelvis ske genom rekryteringsdagar på Universitet och Högskolor eller genom generella marknadskampanjer i olika media. På Linkedin kan kampanjer riktas mot de grupper man önskar positionera sig mot. Målgruppen kan baseras på exempelvis yrke, erfarenhet, bostadsort, utbildning, grupp-tillhörighet med mera. Spillet blir med andra ord minimalt eftersom enbart de med önskvärd utbildning och erfarenhet får budskapet visade på sin egen Linkedin-profil. Organisationer kan även med hjälp av RSS-flöde koppla sina bloggar och företagsuppdateringar till Linkedin och informera sina så kallade ”Followers” på Linkedin. Även dessa företagsuppdateringar kan anpassas beroende på exempelvis en viss grupp Followers bostadort eller utbildning. Anpassade och därför relevanta budskap tas som regel mot mer positivt än generella. Grunden för all typ av marknadsföring på Linkedin är Er Företagssida/karriärsida. Den grundläggande sidan är gratis och innehåller allmän information om företaget. Den kan kompletteras med mer säljande information om företagets produkter och tjänster, se bifogade exempel. Vi rekommenderar att ni använder er sida till att informera om varför det är så intressant att jobba hos just er. Låt era medarbetare berätta om varför de valt er som arbetsplats, visa videofilmer från senaste kundeventet och presentera de lediga jobb som just nu finns att söka. Det som skiljer en Karriärsida på Linkedin från er traditionella karriärsida utanför Linkedin är dels att den just finns på Linkedin. Flertalet av de kandidater ni söker och vill attrahera kommer inte acceptera att bli omdirigerade ut från Linkedin för att söka lediga jobb på er karriärsida, skapa Jobb-Id och ladda upp CV. De vill ha informationen anpassad till sin bakgrund och presenterad på ett ställe där de just nu befinner sig, dvs Linkedin. Ni har möjlighet att anpassa budskapet så det passar just den målgrupp ni söker.
 • 3. Er Linkedin karriärsida anpassar automatiskt budskapet beroende på besökarens profil och nätverk. Jag ser de personer på ert företag jag redan har kontakt med som kan hjälpa mig med information. En tidigare kollega, kurskamrat eller liknande somj redan gort valet att börja jobba hos er är ett mycket starkt budskap. Era lediga jobb kan även anpassas till besökarens profil på Linkedin. Se nedan
 • 4. Linkedin är även en plats att marknadsföra sina tjänster och produkter Samtliga besök på er sida kan vara potentiella kunder, samarbetspartners och kandidater. Ta vara på tillfället att marknadsföra era produkter och tjänster mot 175 miljoner medlemmar .
 • 5. Exempel på Linkedin Kariärsidor Bakom Karriärfliken visar ni era anställda, referenskunder, nyheter, fördelar med att arbeta för just er, kontaktuppgifter till era rekryterare med mera. Här visar ni även upp de lediga jobb som ni söker kandidater till. Anpassade och relevanta budskap tas alltid mot med större intresse och engagemang. Se därför till att leverera ert budskap på mottagarens språk exempelvis.
 • 6.
 • 7. Riktad kommunikation, synliga enbart hos de ni önskar kommunicera med För att locka och driva intressanta profiler till er sida, kan olika former av riktade kampanjer genomföras. Det kan göras i form av personliga Inmails eller banners som enbart syns hos den målgrupp, de Linkedinmedlemmar ni önskar kommunicera med.
 • 8. Work With Us är ett fantastiskt verktyg för att nyttja intresset för era anställda. Att söka och titta på andra profiler är ett av de särklass vanligast förekommande aktviteterna på Linkedin. Bannerutrymmet på varje enskild anställds profil kan ”låsas” så att enbart det egna företagets budskap blir synligt. Exempelvis ”Jobba hos oss!” (OBS nedan är ett bildmontage)
 • 9. Jobbannonsering på Linkedin skiljer sig oerhört från traditionell annonsering genom att annonsen distribueras till lämpliga, matchande kandidater. Era jobbannonser syns på den matchande kandidatens profilsida i bannern ”Jobs You May Be Interested In” De lediga jobben är dessutom sökbara under fliken ”Jobb” och visas även under jobbfliken på er karriärsida. Så kallade ”Job-slots”/annonsplatser abonneras på minst 12 månader. Ni kan under abonnemangsperioden byta, alternera och redigera texten i annonsen hur ofta och hur många gånger ni önskar. Enda begränsningen är ett jobb per Job-slot och tillfälle. Varj gång en ändring sker, distribueras annonsen ut till lämpliga kandidater och ni får förslag på upp till 50 av de profiler som bäst stämmer överens med beskrivningen i annonsen.
 • 10. Grupper på Linkedin Både företag/organisationer och enskilda medlemmarkan skapa och aktivt delta i grupper på Linkedin. En grupp kan vara låst för enbart inbjudna medlemmart eller helt öppen för alla som vill delta. Det viktiga är att ta aktiv del i de grupper som är intressanta för er verksamhet. i
 • 11. Sourcing/rekrytering innebär att ni köper er tillgång till samtliga profiler på Linkedin. Sökning av kandidater kan ske globalt och baserat på en mängd kriterier, titel, nyckelord, skola, tidigare och nuvarande arbetsgivare, erfarenhet, grupper, bostadsort med mera mera
 • 12. ”FAQ-sektion”, eller vanligt förekommande frågor Vilka fördelar kan min organisation ha av Linkedin? Det beror till mycket stor del på er själva. Att använda Linkedin enbart som en annonsplats för lediga jobb, kommer leda till att ni får fler ansökningar från Passiva Kandidater. Det är i sig inte dåligt, tvärtom. Men för att kunna dra fördel av hela Linkedin’s styrka, måste ni förändra er rekryteringsstrategi. Värdet ni får tillbaka när ni väljer att nyttja samtliga delar av Linkedin är inget annat än enastående. Bland mycket annat värden i form av att kunna rikta kommunikation om nya produkter och andra företagsuppdateringar till utvalda målgrupper, locka till sig talanger som inte haft för avsikt att söka jobb hos er och stärka ert varumärke som attraktiv arbetsgivare hos just de grupper ni vill, studenter, ingenjörer, ekonomer, läkare, HR, IT-specialister, Ledare/Chefer med flera. Rekrytering och kommunikation med hjälp av Sociala Medier är här för att stanna och det händer just nu. När ni väljer att ta del av möjligheterna och skapa ytterligare konkurrenskraft genom att attrahera svårlockade kandidater, är dock helt och hållet upp till er. Tänk bara på att flera av era branschkollegor förmodligen redan gör det eller står i begrepp att göra det. Vad kostar Linkedin? Linkedin är inte EN produkt. Det är ett antal olika produkter och tjänster som vi använder för att skapa unika lösningar för de organisationer som är redo att förändra sin rekryteringsstrategi. Vi rekommenderar mer än gärna den lösning vi anser hjälper ert företag bäst. Men för att kunna göra det behöver vi förstå vad ni vill uppnå då det gäller framtida rekrytering och ert varumärke som attraktiv arbetsgivare. En lösning kan till och med vara gratis då flera av Linkedin’s tjänster är just kostnadsfria. Vi kan dock närmast garantera att den lösning vi föreslår innebär en lägre kostnad och bättre resultat än de klassiska alternativen som headhunting och annonsering via tradionella media. Hur skiljer sig Linkedin från de traditionella CV-databaserna? Först och främst är Linkedin inte en CV databas. Det är ett levande, aktivt nätverk som uppdateras av medlemmarna och organisationer varje sekund, dygnet runt. Det ger helt andra möjligheter för kommunikation. Om en medlem byter jobb, kompletterar sin utbildning, får en ny kontakt eller på annat sätt uppdaterar sin profil, uppdateras Linkedin. Detsamma gäller företag som sprider information om lediga jobb, nya produkter, nyanställda o.d.
 • 13. Varför behöver vi en Karriärsida på Linkedin, vi har en karriärsida på vår egna webbsida? Er ”egna” karriärsida innehåller med stor sannolikhet mycket av den information som kan locka rätt kandidater. Den kommer tyvärr bara hittas och läsas av de aktivt jobbsökande kandidaterna, de som redan bestämt sig för att söka nytt jobb. Genom att inte presentera era lediga jobb och ert erbjudande på Linkedin, kommer ni gå miste om ca 80% av de mest attraktiva talangerna, De Passivt Jobbsökande kandidaterna som inte har någon anledning att söka jobb på er sida utanför Linkedin. Hur skiljer sig jobbannonsering på Linkedin från tradionell media? Er annonstext matchas mot 175 miljoner medlemmar och distribueras till de som har den bäst matchande profilen. Er annons placeras i rutan ”Jobs You May Be Interested In” hos kandidater som annars inte hade sökt efter eller hittat jobbet på er jobbsida utanför Linkedin. Medemmar på Linkedin distribuerar även de annonser de kan ske inte själva just nu är intresserade av, till sitt egna nätverk. Er annons når fler med lämplig profil, ni kan fokusera på ansökningar från de som har rätt kvalifikationer.