Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
News 3/2008
Return Of Investment nytt fra Tesco
og Co-op i UK, og Wal-Mart i USA
Tesco og Co-op har
etablert skjermbasert
...
Side 2                   News 3/2008

TV Utenfor Hjemmet en ny mediekate-
gori verdt 5-600 mill i Norge ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Catch The Eye News 3 08

328 views

Published on

Published in: Business
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Catch The Eye News 3 08

 1. 1. News 3/2008 Return Of Investment nytt fra Tesco og Co-op i UK, og Wal-Mart i USA Tesco og Co-op har etablert skjermbasert kommunikasjon i sine Årgang 1 butikker i England og rapporterer i et semi- nar gjennomført av POPAI om en salgs- 5. august 2008 vekst på mellom 20- 30% på annonserte produkter. Kontaktpersoner Jan Balke | Salgsdirektør Markedet for ekstern re- klame i butikk er på £ 100 Mobil: +47 95 25 91 15 mill i UK p.a. (ikke med- regnet Joint Marketing) der forbruker ikke la jan.balke@catchtheeye.no der Tesco har en mar- merke til dem kedsandel på 40%. er rapporterer om en 4. Bruke lyd på en slik Jon Marius Bastøe | COO Dunnhumby Media, som salgsvekst på 22% (snitt) måte at både butikkens er Tesco’s partner for på produktnivå, og 4% på betjening og kunder blir Mobil: +47 91 39 43 69 formidling av reklame i kategorinivå. 48 av 50 fornøyd jm@catchtheeye.no butikkene, selger rekla- topp brands innenfor Fast 5. Bygge aktiviteter rundt me på skjermer, handle- Moving Consumer Goods noen av skjermene og vogner, som sampling og (FMCG) er faste annon- lydkildene slik at påvirk- Tor Olav Haugen | CEO på handlekurver. sører. ning har både en mar- kedsmessig — og ser- Mobil: + 47 99 22 92 90 I en nylig gjennomført Funnene i både Tesco og vicefunksjon for de torolav@catchtheeye.no webbasert undersøkelse, Co-op harmonerer godt handlende. med 26,000 responden- med de funn CatchTheEye har utviklet et ter, svarte 42% av de CatchTheEye har gjort i eget metodeverk som på- Besøk oss også på: spurte at de hadde sett kategorien dagligvare i viser sammenhengen mel- www.CatchTheEye.no reklame på skjermer i det norske markedet. lom skjermplassering og butikkene til Tesco, som Kilde; Brian Boakes, En- effekt, og det er interessant er litt høyere oppmerk- qii.com) at de fleste av Wal-Mart tiltak er relatert til plasse- FAKTABOKS somhet enn det som er Generasjon 2.0 er et begrep rapportert i USA (36%, Wal-Mart investerer ring. tungt i generasjon 2.0 lansert av Wal-Mart I USA. ref Wal-Mart). Graham Thomas i Dunnhumby, av Wal-Mart TV. Wal-Mart investerer Wal-Mart vil øke opp- tungt i en tid der andre CatchTheEye AS som presenterte funnene, merksomheten til retailere kutter Torvveien 5 mener at den viktigste læringen av Instore me- skjermreklamen ved å På tross av en periode med N—1385 ASKER dia er at verdidriveren er gjøre følgende tiltak: et noe lavere salg enn nor- +47 66 90 50 19 økt lojalitet. Ved å sette 1. Bedre skjermplasse- malt, investerer altså Wal- forbrukeren i fokus og ring ved å bringe Mart for første gang i sel- ved å sørge for ”Reach, skjermene til øyehøy- skapets historie! og mer Relevance, Results” opp- de enn noensinne i digitale CatchTheEye omtale: når de også ”Return”. 2. Bygge skjermer inn i medier. Inntil nå har ende reoler og hyller PRN.com tatt investeringe- www.dailydooh.com/ Co-op, som betjenes av 3. Forkaste 2001-2002 ne og solgt reklame for index.php? ABC media, har etablert ”hang and bang” mo- Wal-Mart. (Kilde; http:// s=catchtheeye et nettverk bestående av dellen der skjermene www.dailydooh.com/ 2226 matbutikker, 850 ble plassert på steder archives/2389) apotek og 458 reisebyrå- © 2008 CatchTheEye AS
 2. 2. Side 2 News 3/2008 TV Utenfor Hjemmet en ny mediekate- gori verdt 5-600 mill i Norge 2012? CatchTheEye vil etablere en ny mediekategori “TV Utenfor Hjem- met”. Dette oppnås ved å etable- re et konsortium bestående av ulike kjeder som samlet gir en riksdekning, basert på påstanden om at ”en kunde er mer verd enn en sofagris”. TV Utenfor Hjemmet CatchTheEye har gjennom halvannet år investert i mer enn 16 000 timer på å utvikle og verifisere et metode- verk for å etablere ”TV Utenfor Hjem- met” på en lønnsom måte; Basert på dokumentasjon • En metode for å finne et lønn- somt startpunkt for skjermbasert forbedring for å oppnå kje- kjeden kan realisere nye ”above the kommunikasjon for kjeden (riktig dens mål, samt utvikling av line” inntekter er ved at kjeden vel- skjermplassering i soner, antall innhold for å imøtekomme ger en ny supplerende posisjon ved å skjermer, skjermstørrelse, lyd forbrukerbehov definere sine butikker som et medi- eller ikke etc.) 4. Reali- um. • En metode for å optimalisere den kommersielle kom- Er en kunde mer verdt sere verdier gjennom (1) Ved å implementere nye dekningstall Mersalg (2) for kjeder i eksisterende planleg- munikasjonen i kjeden (optimalt enn en sofagris? økte ”below gings- og medieverktøy, får medie- kjøpere mulighet til å sammenligne sendeskjema og the line” inn- tekter, doku- kjøp av medier i butikker på lik linje innhold, lengde på med øvrige medier som print, TV og spott, stillbilde/levende film, inn- mentasjon og argumentasjon for å øke dagens Joint Marke- radio. Eksponeringen i butikk kan holdsrammer, kanalprofil etc.) defineres som et medium, noe som • En metode for å konvertere de ting inntekter og (3) nye inn- tekter ”above-the-line” inn- betyr en ny posisjonering i markedet besøkende i butikken til en valu- for kjeden som gir tilgang til kom- tekter fra kommersiell annon- ta, CRP (Customer Rating Points mersielle reklameinntekter, som et sering på ”TV Utenfor Hjem- en tvilling til GRP, Gross Rating alternativ til kun å bli oppfattet som met” Points) en in-store aktivitet på lik linje med 5. En partner for kjeden og sel- ge kommersiell reklame i ka- kjedenes Joint Marketing program. Kanalinntekten nalen Lanseringen av CRP som valuta med En viktig forutsetninger for at en slik tilhørende deknings– og ratingtall strategi skal lykkes er å etablere ty- Above-the-line-inntekter gjør at mediekjøperne kan beregne delige strukturer og prosesser med Eksempelvis får Norgesgruppen og den kommersiell verdien ved å an- forretningsmodeller som har vist seg Coop får i dag kommersielle annon- nonsere i en eller flere kjeder, som velfungerende over tid, mellom kjede seinntekter (”above-the-line” inntek- gir kjeden tilgang på nye ”above the og en tredje parts operatør. ter) ved å benytte en ekstern, uav- line” inntekter. hengig partner til salg av reklame i Hva CatchTheEye gjør: sine butikker. Det samme gjør Tesco, FAKTABOKS: ACME, Albertsons, Best Buy, Carre- Frost & Sullivan prognostiserer at 1. Planlegge, definere forret- four, Circuit City, Costco, Jewel- markedet for Digital Out of Home Me- ningscaset og gi en overordnet Osco, Pathmark, SAM’S CLUB, dia vil vokse fra 3 mrd (nok) i 2006 til beskrivelse veien dit Shaw’s, ShopRite, Star Market, and 20,5 mrd (nok) i 2012 på verdensbasis - 2. Etablere, etablere kanalen slik Wal-Mart Stores. Flere kjeder i at man oppnår lønnsomhet en årlig vekst på 38,3 prosent. Veksten i Skandinavia arbeider med å etablere ”selger mer melk & brød” un- Europa i perioden er estimert til 33,1%. en tilsvarende struktur og forret- der drift USA leder an i utviklingen med en vekst ningsmodell. 3. Kommersiell drift og utvik- på 43,6% per år. ling, kontinuerlig måling og Strategien og forutsetningen for at © 2008 CatchTheEye AS

×