Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Двузначна логика
1. Основни понятия
а. Съждение <ul><li>Изречение което можем да оценим като вярно или не </li></ul><ul><li>ИСТИНА  или ЛЪЖА </li></ul><ul><...
<ul><li>б. Логика (от гръцки логос) – </li></ul><ul><li>дума, понятие, мисъл, разум </li></ul>в. Математическа логика – ...
д. Прости и сложни съждения <ul><li>Прости – формират се с помощта на прости изречения </li></ul><ul><li>сложни съждения...
2. Логически операции
а. Операция “И” – логическо умножение <ul><li>Приема стойност истина(1), ако двете съждения свързани чрез тази операция са...
Б. Операция “ИЛИ” – логическо събиране <ul><li>Приема стойност истина(1), ако поне едно от съжденията свързани чрез тази о...
В. Операция “НЕ” – логическо отрицание <ul><li>Едноаргументна операция, която променя стойността на съждението от истина н...
Г. Импликация(Ако... То) –  логическо следване <ul><li>Първото съждение предпоставка, а второто заключение </li></ul><ul...
<ul><li>Пример: </li></ul><ul><li>а=,,Имаш двойка за годината&quot; </li></ul><ul><li>b=,,Ще се явяваш на поправка&quot;...
Основни свойства <ul><li>х /1=x </li></ul><ul><li>x/�=0 </li></ul><ul><li>x/ ¬x=0 </li></ul><ul><li>x/x=x </li></ul><ul><l...
Закони на Морган <ul><li>x/y = x / y </li></ul><ul><li>x/y = x / y </li></ul>
Таблица на истинност a b a/ a/b ¬a a b 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dvuznachna Logoka

1,054 views

Published on

урок за 9 клас

Published in: Spiritual, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dvuznachna Logoka

 1. 1. Двузначна логика
 2. 2. 1. Основни понятия
 3. 3. а. Съждение <ul><li>Изречение което можем да оценим като вярно или не </li></ul><ul><li>ИСТИНА или ЛЪЖА </li></ul><ul><li>1 ИЛИ 0 </li></ul><ul><li>пр: Навън вали сняг. - съждение </li></ul><ul><li>Информатиката е интересен предмет.- не </li></ul>
 4. 4. <ul><li>б. Логика (от гръцки логос) – </li></ul><ul><li>дума, понятие, мисъл, разум </li></ul>в. Математическа логика – Наука за правилните математически разсъждения и изводи г. Двузначна логика – в която дадено съждение е истина или лъжа
 5. 5. д. Прости и сложни съждения <ul><li>Прости – формират се с помощта на прости изречения </li></ul><ul><li>сложни съждения – формират се от прости чрез операциите (думите) – и, или, не, но, ако ..., тогава, и др. </li></ul>
 6. 6. 2. Логически операции
 7. 7. а. Операция “И” – логическо умножение <ul><li>Приема стойност истина(1), ако двете съждения свързани чрез тази операция са истина(1) </li></ul><ul><li>Записваме - / или & или and </li></ul>a b a/ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
 8. 8. Б. Операция “ИЛИ” – логическо събиране <ul><li>Приема стойност истина(1), ако поне едно от съжденията свързани чрез тази операция e истина(1) </li></ul><ul><li>Записваме – / или + или or </li></ul>a b a/b 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
 9. 9. В. Операция “НЕ” – логическо отрицание <ul><li>Едноаргументна операция, която променя стойността на съждението от истина на лъжа и обратно </li></ul><ul><li>Записваме – а или ¬ или not (а) </li></ul>a ¬ а 0 1 1 0
 10. 10. Г. Импликация(Ако... То) – логическо следване <ul><li>Първото съждение предпоставка, а второто заключение </li></ul><ul><li>Има стойност лъжа само ако предпоставката е истина, а заключението – лъжа </li></ul><ul><li>Записваме – </li></ul><ul><li>а b (ако а то b ) </li></ul>a b a b 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
 11. 11. <ul><li>Пример: </li></ul><ul><li>а=,,Имаш двойка за годината&quot; </li></ul><ul><li>b=,,Ще се явяваш на поправка&quot; </li></ul><ul><li>то съждението </li></ul><ul><li>с=а  b ,,Ако имаш двойка за годината, то ще се явяваш на поправка&quot; </li></ul><ul><li>Ако е вярно само а, то с е невярно, докато в останалите случаи с е вярно. Наистина, ако някой има 2 за годината, то единствената възможност е да се яви на поправка, докато ако няма двойка,може да не се явява, но може и да се явява (ако е направил твърде много отсъствия например). </li></ul>
 12. 12. Основни свойства <ul><li>х /1=x </li></ul><ul><li>x/=0 </li></ul><ul><li>x/ ¬x=0 </li></ul><ul><li>x/x=x </li></ul><ul><li>х /1=1 </li></ul><ul><li>x/0=x </li></ul><ul><li>x/ ¬x=1 </li></ul><ul><li>x/x=x </li></ul>
 13. 13. Закони на Морган <ul><li>x/y = x / y </li></ul><ul><li>x/y = x / y </li></ul>
 14. 14. Таблица на истинност a b a/ a/b ¬a a b 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1

×