Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakkaiden arviointi auditoinnin avulla

237 views

Published on

Miksi ilmainen auditointi on hyödyllinen myynnin väline?
Kuinka ilmaista auditointia tulisi käyttää?

KTT Joni Salminen
joolsa@utu.fi

Published in: Business
 • Be the first to comment

Asiakkaiden arviointi auditoinnin avulla

 1. 1. Asiakkaiden arviointi ilmaisen auditoinnin avulla Case Oikio KTT Joni Salminen joolsa@utu.fi
 2. 2. Oikio on eräs parhaita esimerkkejä auditoinnin hyödyntämisestä. Muita hyviä esimerkkejä ovat Tulos Helsinki, Super Analytics, ja Digisome.
 3. 3. Kerro asiakkaalle… 1. Miksi auditointi? (lyhyt syy) 2. Miksi auditointi? (pitkä syy) 3. Mitä auditointi vaatii asiakkaalta? 4. Miten auditointi toimii? 5. Millainen yritys on kelvollinen ilmaiseen auditointiin?
 4. 4. Kerro lyhyesti miksi auditointi kannattaa teettää. Kaappaa lukijan huomio.
 5. 5. Kerro tarkemmin miksi auditointi kannattaa teettää.
 6. 6. Kerro mitä asiakkaalta vaaditaan.
 7. 7. Kerro kuinka auditointi etenee.
 8. 8. Kerro mitkä ovat auditoinnin kelpoisuuskriteerit. Voit korostaa ilmaisen auditoinnin arvoa esittämällä maksullisen version.
 9. 9. Kerro kuka tekee auditoinnin. Korosta asiantuntijoiden osaamista.
 10. 10. Auditoinnin tuloksia voi hyödyntää 1) asiakassuhteen muodostamiseen, 2) oman arvon perusteluun kehityskohteita löytämällä, ja 3) seuraavien askelten uskottavaan esittämiseen.

×