Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introdución a GNU/Linux     Asesores Siega-Abalar.     Introdución a GNU/Linux                  1
Indíce• Introdución histórica• O proxecto GNU• As distribucións• O sistema de arquivos             22
Introdución a GNU/Linux      Introdución histórica1971. Un estudante de 1º curso de Física da Universidade deHarvard,...
Introdución a GNU/LinuxStallman buscou entón os controladores de software para engadir estafunción, pero era imposible edi...
Introdución a GNU/Linux     O proxecto GNU Richard Stallman funda o proxecto GNU co obxectivo de crear un sistema o...
Introdución a GNU/Linux•  En 1990, o sistema GNU xa tiña editor de texto, un exitoso  compilador e maior parte das bibl...
Introdución a GNU/Linux Entón , o núcleo creado por Linus Torvalds, como proxecto fin de carreira, quen   atopábase  e...
Introdución a GNU/Linux       •  Que peza é a mais importante neste         xoguete?          – ...
Introdución a GNU/LinuxGNU/Linux é un dos termos empregados para referirse á combinación donúcleo o kernel libre denominad...
Introdución a GNU/LinuxPero… que é software libre?O propio Stallman enfádase se non utilizamos ben o termo porque existeun...
Introdución a GNU/Linux● Liberdade 0: A   liberdade de executar o programa, para calquerapropósito.● Liberdade 1: A libe...
Introdución a GNU/Linux   http://www.youtube.com/watch?v=fAWG8g3Jf_0                          1...
Introdución a GNU/LinuxImaxinan que sería de nós, se Grahamm Bell nonhoubera divulgado o seu invento?Houbera corrido á fáb...
Introdución a GNU/Linux              14             14
Introdución a GNU/Linux A ciencia xamais se encontrou nun dilema semellante. Pero, a informática, non é ciencia? Ata agora...
Introdución a GNU/Linux  Pero para min, que non son un expertoprogramador, son usuario normal, que vantaxes       ...
Introdución a GNU/Linux       As distribucións: Distintas preparacións para a mesma materia prima.        ...
Introdución a GNU/LinuxAs distribucións poden ter detrás unha empresa privada, e estarsoportadas comercialmente:● Fedora ...
Introdución a GNU/LinuxUnha distribución Linux ou distribución GNU/Linux (coloquialmentechamadas distros) é unha distribuc...
Introdución a GNU/Linux             20
Introdución a GNU/Linux    O sistema de arquivos•  O teu ordenador é unha gran carpeta,  chamada raíz ( / ).•  Dest...
Introdución a GNU/Linux/home > atoparás os documentos dos usuarios queempregan o equipo./etc > directorio reservado para o...
Introdución a GNU/LinuxO superusuario :ROOTA primeira persoa que instala o sistema crea un usuario inicialque será o que t...
Introdución a GNU/Linux  Páxinas de interese:  http://www.gnu.org/home.es.html  http://es.creativecommons.org/   ...
Introdución a GNU/LinuxRecoñecementos de autor das imaxes empregadasnesta presentación. A licencia Creative commonsAs imax...
Introdución a GNU/LinuxRecoñecemento de autor das imaxes por orde de aparición:         Nº diapositiva, url de ref...
Introdución a GNU/Linux Recoñecemento de autor das imaxes por orde de aparición:         Nº diapositiva, url de ...
Introdución a GNU/LinuxRecoñecemento de autor das imaxes por orde de aparición:         Nº diapositiva, url de re...
Introdución a GNU/Linux    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/.                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gnu linux3

318 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gnu linux3

 1. 1. Introdución a GNU/Linux Asesores Siega-Abalar. Introdución a GNU/Linux 1
 2. 2. Indíce• Introdución histórica• O proxecto GNU• As distribucións• O sistema de arquivos 22
 3. 3. Introdución a GNU/Linux Introdución histórica1971. Un estudante de 1º curso de Física da Universidade deHarvard, Richard Stallman converteuse nun hacker dolaboratorio de intelixencia artificial (IA ) do MIT ( Institutotecnolóxico de Massachuses) no que traballaba.Para mediados dos setenta, o novo investigador Richard M.Stallman, estaba sumamente enfadado coa flamante impresorado laboratorio. Cada vez que lle mandaba unha orde, o trastocomíase o papel. O peor era que, ao parecer a impresora nonera capaz de comunicar as estacións de traballo que estabatendo un problema e perdíase moito tempo atravesando aoficina so para comprobar se, en efecto, había un problema. 33
 4. 4. Introdución a GNU/LinuxStallman buscou entón os controladores de software para engadir estafunción, pero era imposible editar ou modificar as funcións escritas nocódigo binario sen ter o código fonte. Cando pediu o código fonte,negáronllo.E esa foi a orixe do que se ten convertido na“primera gran rebelión informática de la historia”. 44
 5. 5. Introdución a GNU/Linux O proxecto GNU Richard Stallman funda o proxecto GNU co obxectivo de crear un sistema operativo completamente libre, o sistema GNU. GNU é un acrónimo recursivo que significa GNU Non e Unix (GNU is Not Unix). 55
 6. 6. Introdución a GNU/Linux• En 1990, o sistema GNU xa tiña editor de texto, un exitoso compilador e maior parte das bibliotecas e utilidades que compoñen un sistema operativo.• Pero faltaba un compoñente clave chamado núcleo (kernel en inglés). 66
 7. 7. Introdución a GNU/Linux Entón , o núcleo creado por Linus Torvalds, como proxecto fin de carreira, quen atopábase estudando na Universidade de Helsinqui, encheu o "espazo" final que había no sistema operativo de GNU. Así comezaron a usar Linux a modo de continuar desenrolando o proxecto GNU, seguindo a tradicional filosofía de manter cooperativismo entre desenroladores. 77
 8. 8. Introdución a GNU/Linux • Que peza é a mais importante neste xoguete? – o pau – a estrutura de papel que se move co vento. • Si falla algunha das dúas non poderemos xogar a nada. • Sen embargo parece que o pau non é o que ten mais traballo... 88
 9. 9. Introdución a GNU/LinuxGNU/Linux é un dos termos empregados para referirse á combinación donúcleo o kernel libre denominado Linux, que é empregado conferramentas de sistema GNU.O seu desenrolo é un dos exemplos máis prominentes; todo o seu códigofonte pode ser empregado, modificado e redistribuído libremente porcalquera baixo os termos da GPL (Licencia Pública Xeral de GNU) eoutra serie de licenzas libres. 99
 10. 10. Introdución a GNU/LinuxPero… que é software libre?O propio Stallman enfádase se non utilizamos ben o termo porque existeun problema coas traducións e limitacións dos idiomas...Do inglés “free” traduciuse moitas veces como “gratis”… pero libre non éexactamente gratis…O software libre supón dispoñer das seguintes liberdades: 10 10
 11. 11. Introdución a GNU/Linux● Liberdade 0: A liberdade de executar o programa, para calquerapropósito.● Liberdade 1: A liberdade de estudar como traballa o programa e cambialopara que faga o que vostede queira. O acceso ao código fonte é unhacondición necesaria para isto.● Liberdade 2: A liberdade de redistribuír copias para que poida axudar aopróximo.● Liberdade 3: A liberdade de distribuír copias das súas versiónsmodificadas a terceiros. Se o fai, pode dar a toda a comunidade unhaoportunidade de beneficiarse dos seus cambios. O acceso ao código fonteé unha condición necesaria para isto. 11 11
 12. 12. Introdución a GNU/Linux http://www.youtube.com/watch?v=fAWG8g3Jf_0 12 12
 13. 13. Introdución a GNU/LinuxImaxinan que sería de nós, se Grahamm Bell nonhoubera divulgado o seu invento?Houbera corrido á fábrica de patentes para queninguén puidera saber exactamente comofuncionaba o teléfono?En que situación estariamos ? 13 13
 14. 14. Introdución a GNU/Linux 14 14
 15. 15. Introdución a GNU/Linux A ciencia xamais se encontrou nun dilema semellante. Pero, a informática, non é ciencia? Ata agora, todo estaba en mans dunha empresa que non deixa dispor do código das aplicacións e na que o usuario (baixo pago) e simplemente un executor de botóns. 15 15
 16. 16. Introdución a GNU/Linux Pero para min, que non son un expertoprogramador, son usuario normal, que vantaxes me supón?• Libre de virus Se alguén desexa introducir software malintecionado no sistema, toda a comunidade pode avaliar o dano que esta a facer, xa que calquera dispón do código e o sistema é totalmente aberto.• Software confiable e estable Acabouse o de buscar os programas por internet e baixar programas piratas.• Navegación rápida• Escritorio realmente útil 16 16
 17. 17. Introdución a GNU/Linux As distribucións: Distintas preparacións para a mesma materia prima. 17 17
 18. 18. Introdución a GNU/LinuxAs distribucións poden ter detrás unha empresa privada, e estarsoportadas comercialmente:● Fedora ( Financiada por Red Hat),● openSUSE (Financiada Novell),● Ubuntu (Financiada por Canonical Ltd.),● Mandriva, ...E distribucións mantidas pola propia comunidade como Debian ouGentoo. 18 18
 19. 19. Introdución a GNU/LinuxUnha distribución Linux ou distribución GNU/Linux (coloquialmentechamadas distros) é unha distribución de software baseada nonúcleo Linux que inclúe determinados paquetes de software parasatisfacer as necesidades dun grupo específico de usuarios, dandoasí orixe a edicións domésticas, empresariais e para servidores.Por lo xeral están compostas, total ou maioritariamente, de softwarelibre, aínda que a miúdo incorporan aplicacións ou controladorespropietarios. 19 19
 20. 20. Introdución a GNU/Linux 20
 21. 21. Introdución a GNU/Linux O sistema de arquivos• O teu ordenador é unha gran carpeta, chamada raíz ( / ).• Desta carpeta raíz colga TODO!! o disco duro, os documentos, os programas, o CD, as memorias USB, os drivers do teu equipo.• Esqueza as unidades!! xa non atoparás C: nin D:• E agora imos ver, algún directorio que atopamos dentro de / 21 21
 22. 22. Introdución a GNU/Linux/home > atoparás os documentos dos usuarios queempregan o equipo./etc > directorio reservado para os arquivos deconfiguración do sistema./media > atoparás as informacións dos dispositivosde almacenamento externos. 22 22
 23. 23. Introdución a GNU/LinuxO superusuario :ROOTA primeira persoa que instala o sistema crea un usuario inicialque será o que ten permiso para facer absolutamente TODO.E o señor que GNU/Linux chama superusuario: root.A partir de aí, este Sr. creará máis usuarios con permisoslimitados.Normalmente, e si nos se lle di nada ao sistema, todo omundo que se senta co equipo ten permisos limitados. Parapoder modificar cousas como superusuarios ten obrigación deloguearse, aínda que sexa o mesmo Sr. que instalou osistema. 23 23
 24. 24. Introdución a GNU/Linux Páxinas de interese: http://www.gnu.org/home.es.html http://es.creativecommons.org/ 24 24
 25. 25. Introdución a GNU/LinuxRecoñecementos de autor das imaxes empregadasnesta presentación. A licencia Creative commonsAs imaxes aquí empregadas están baixo licenza Creative CommonsPode coñecer algo mais deste tipo de licenza neste enlacehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/.Sobre Creative Commons(texto obtido da wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons)Creative Commons (CC) é unha organización non gubernamental senánimo de lucro que leva a cabo plans para axudar a reducir as barreiraslegais da creatividade, por medio de nova lexislación e TICs.Creative Commons (en castelán: «bienes comunes creativos»)é tamén o nome dado ás licencias desenroladas por esta organización. 25 25
 26. 26. Introdución a GNU/LinuxRecoñecemento de autor das imaxes por orde de aparición: Nº diapositiva, url de referencia e tipo de licenza:diapositiva 3 http:// www.flickr.com/photos/jeff_c/4248336484/ . CC-BY-SA.diapositiva 5 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gnulinux.svg CC BY-SAdiapositiva 7 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Linus_Torvalds.jpeg CC BY-SAdiapositiva 8 http://www.flickr.com/photos/70991854@N00/17514697. CC BY-NC-SAdiapositiva 13http://www.flickr.com/photos/31797858@N00/2043682335 CC BY-SAdiapositiva 14http://www.flickr.com/photos/83542829@N00/2830322349 CC BY-SA 26 26
 27. 27. Introdución a GNU/Linux Recoñecemento de autor das imaxes por orde de aparición: Nº diapositiva, url de referencia e tipo de licenza:diapositiva 17:Foto 1: http://www.flickr.com/photos/22508531@N08/5571606887 CC BYFoto 2: http://www.flickr.com/photos/35034347371@N01/195210418 CC BYFoto 3: http://www.flickr.com/photos/28150275@N08/3168700865 CC BY-NC-SAFoto 4: http://www.flickr.com/photos/10506540@N07/3796415185 CC BY 27 27
 28. 28. Introdución a GNU/LinuxRecoñecemento de autor das imaxes por orde de aparición: Nº diapositiva, url de referencia e tipo de licenza:diapositiva 21: http://www.flickr.com/photos/37046275@N00/1400200017 CC BY-NC-SAdiapositiva 24:Foto1: http://www. akae.blogspot.com CC BY-NC-SAFoto2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnu-and-penguin-color.png?uselang=glCC-BY-SA 28 28
 29. 29. Introdución a GNU/Linux http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/. 29 29

×