Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristendom del 9 e.p

604 views

Published on

kristendom del 9

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kristendom del 9 e.p

 1. 1. Kristendom del 9
 2. 2. Olika riktningar
 3. 3. De ungefär två miljarder kristna kan delas upp i fyra grupper Fråga 1 Fråga 2
 4. 4. 1. Katolska kyrkan, 55% Fråga 3 Fråga 4
 5. 5. 2. Ortodoxa kyrkor, 13 % Fråga 5 Fråga 6
 6. 6. 3. Protestantiska kyrkor, 20 % Fråga 7 Fråga 8
 7. 7. Övriga, 13 % Fråga 9
 8. 8. Katolska kyrkan
 9. 9. Den katolska kyrkan har sitt centrum i Rom och kallas därför för den romersk-katolska kyrkan Fråga 10 Fråga 11
 10. 10. Kyrkans högsta ledare är påven, som har en egen stat i Rom, Vatikanstaten Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14
 11. 11. Därifrån styr han sin kyrka Fråga 15
 12. 12. Påven är Kristi ställföreträdare på jorden Fråga 16
 13. 13. Sakrament – helig handling
 14. 14. Sakrament betyder helig handling och de är viktiga i den katolska kyrkan Fråga 17 Fråga 18
 15. 15. Kyrkans liv kretsar kring dem och de är sju stycken: Fråga 19 Fråga 20
 16. 16. 1. Dop Fråga 21
 17. 17. 2. Bot (bikt) Fråga 22
 18. 18. 3. Nattvard (mässa) Fråga 23
 19. 19. 4. Konfirmation Fråga 24
 20. 20. 5. Äktenskap Fråga 25
 21. 21. 6. Prästvigning Fråga 26
 22. 22. 7. De sjukas smörjelse (en svårt sjuk blir välsignad med olja) Fråga 27
 23. 23. I boten, eller bikten som den oftast kallas, får den troende tillfälle att bekänna sina misstag och synder Fråga 28
 24. 24. Att låtsas att man ångrar sig är en stor synd Fråga 29
 25. 25. Genom prästen förmedlas förlåtelsen från Gud och det som är förlåtet finns inte mer Fråga 30
 26. 26. Prästen får aldrig berätta för någon om vad som sagts under bikt, även om det handlar om ett mord Fråga 31
 27. 27. Av de sju sakramenten är nattvarden viktigast Fråga 32
 28. 28. Utgångspunkten är Jesus sista måltid tillsammans med sina vänner, apostlarna Fråga 33
 29. 29. Då Jesus tog ett bröd som han bröt och sa: ”Ta detta, det är min kropp” Fråga 34
 30. 30. Sedan tog han en bägare med vin, ”tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den”
 31. 31. Nattvarden är ett stort mysterium, något oförklarigt
 32. 32. Den troende blir ett med Jesus, blir ”en kropp” med honom och det går aldrig att komma närmare Gud än i nattvarden Fråga 35
 33. 33. Konfirmation innebär att man i 13-14 årsåldern bekräftar det dop man genomgick som barn och samtidigt får lära sig vad kristen tro är Fråga 36
 34. 34. Den som gift sig och ingått äktenskap får enligt katolsk tro aldrig skilja sig Fråga 37
 35. 35. Äktenskapet varar hela livet, till dess döden skiljer paret åt Fråga 38
 36. 36. I vissa undantagsfall kan äktenskapet ogiltigförklaras Fråga 39
 37. 37. Om mannen visar sig vara impotent eller någon av parterna är drabbade av en sinnessjukdom, kan äktenskapet räknas som ogiltigt Fråga 40
 38. 38. Vid en prästvigning lovar mannen (inga kvinnor får bli präster) att alltid leva i celibat, utan sexuellt umgänge Fråga 41 Fråga 42
 39. 39. En präst väljer Gud som livskamrat, enkelt kan man säga Fråga 43
 40. 40. Genom att inte vara bunden och knuten till en familj, som kräver tid och kraft, kan prästen ägna all sin tid åt att tjäna Gud och sin församling Fråga 44
 41. 41. Munkar och nunnor
 42. 42. Redan under 300-talet började människor dra sig undan ut till öknen Fråga 45
 43. 43. De ville ostört kunna utöva sin gudstro Fråga 46
 44. 44. De kallades i början för eremiter (efter det grekiska ordet för öken) Fråga 47
 45. 45. Senare kom de att kallas munk eller nunna Fråga 48
 46. 46. Så småningom organiserade de sig i grupper som kallas ordnar Fråga 49
 47. 47. Munkarna och nunnorna bor i kloster (betyder inhägnad) Fråga 50
 48. 48. De lovar att leva i kyskhet (utan sex) och fattigdom Fråga 51
 49. 49. Hela livet ska ägnas åt Gud Fråga 52
 50. 50. I klostren studerar och ber man Fråga 53
 51. 51. Övrig tid ägnas åt praktiskt arbete med att hjälpa fattiga och sjuka eller att vårda klostrets trädgård Fråga 54
 52. 52. Klostren är kända för sina kryddväxter, viner, likörer och öl Fråga 55
 53. 53. I klostren har kvinnor under alla tider kunnat studera och arbeta intellektuellt och därför har klosterväsendet betytt mycket för kvinnor Fråga 56
 54. 54. Helgon
 55. 55. Helgon är människor som varit så goda att det blivit goda gärningar ”över” Fråga 57
 56. 56. Helgon ber för andra. Man ber inte till ett helgon, utan ber att helgonet ska be för en Fråga 58
 57. 57. I varje katolsk kyrka finns statyer och bilder på helgon Fråga 59
 58. 58. Det viktigaste helgonet är Maria, Jesus moder: Hon kallas också Madonna Fråga 60 Fråga 61
 59. 59. Under vissa perioder av historien har människor varit rädda för Jesus Fråga 62
 60. 60. Människor trodde att Jesus skulle vara med och döma dem och avgöra vem som fick komma till himlen Fråga 63
 61. 61. Då växte en Mariadyrkan fram, och hon blev en trygg modersgestalt som det var lättare att vända sig till Fråga 64

×