Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kristendom del 1

1,081 views

Published on

Kristendomen del 1

Published in: Education
 • Login to see the comments

Kristendom del 1

 1. 1. Kristendomen
 2. 2. Det började med en man, som fick namnet Jesus
 3. 3. Under några år gick han runt i det land vi kallar Israel och berättade om Gud och livet
 4. 4. Jesus var jude och berättade om judendomen
 5. 5. Hans budskap tolkades av människor så att det blev en ny religion, kristendomen
 6. 6. Namnet kristendom kommer av att anhängarna till Jesus kallade honom för Jesus Kristus
 7. 7. Kristus är grekiska och betyder ”den smorde”
 8. 8. Han kallades för det då för att kungar på den tiden smordes in i olja när de blev kungar
 9. 9. På hebreiska betyder Kristus Messias
 10. 10. De som följde Kristus kallades därför kristna och religionen fick namnet kristendom
 11. 11. Kristendomen är världens största religion med över två miljarder medlemmar
 12. 12. Det bildas hela tiden nya kyrkor i världen, men i Europa minskar kristendomen
 13. 13. I mer än tusen år har kristendomen påverkat Sverige mycket
 14. 14. Fram till mitten av 1900-talet var kristendomen i stort sett den enda religionen
 15. 15. Genom invandringen till Sverige finns idag ett stort antal kristna riktningar i Sverige
 16. 16. Svenska kyrkan har nästan sju miljoner medlemmar
 17. 17. Det gör de till den största kyrkan i Sverige
 18. 18. Det finns ingen exakt uppgift på hur många kyrkobyggnader det finns i Sverige, men bara Svenska kyrkan har ungefär 3384 kyrkor
 19. 19. I sin statistik från 2010 säger Svenska kyrkan bland annat att det gjordes över 17 miljoner gudstjänstbesök, 100 000 personer sjunger i kyrkans körer och 81 procent av alla begravningar var i Svenska kyrkan
 20. 20. Detta är bara Svenska kyrkan, sen tillkommer alla andra kyrkors verksamhet (kristna kyrkor)
 21. 21. Så även om kristendomen inte har samma självklara ställning som för 50 år sedan är den betydelsefull i Sverige
 22. 22. Kristendomen var länge en statsreligion, vilket betydde att den hängde samman med staten om makten
 23. 23. Men idag är Svenska kyrkan och staten skilda
 24. 24. Hur utövar en kristen sin tro?
 25. 25. Kristna utövar sin tro på många olika sätt
 26. 26. Vissa går till kyrkan och ber varje dag, andra kanske en gång om året
 27. 27. Vissa deltar i alla högtider och andra kanske inte följer mer än någon enstaka tradition
 28. 28. Vissa kristna är emot abort, medan andra inte är det
 29. 29. Vissa kristna ser Bibelns ord som direkt skrivna av Gud, medans andra menar att Bibeln är skriven av människor
 30. 30. Vissa kristna är emot kvinnliga präster, andra ser det som självklart att kvinnor kan vara präster
 31. 31. Vissa kristna har helgonbilder i sina kyrkor, medan andra bara har ett kors och inga bilder alls
 32. 32. Man kan lätt säga att kristna lever sin tro på olika sätt
 33. 33. Det finns alltid olika riktningar, men det finns saker som är samma inom varje riktning
 34. 34. Gudstjänst firas i en kyrka
 35. 35. Kyrka betyder Herrens hus
 36. 36. En präst leder gudstjänsten
 37. 37. Präst eller pastor kallas den som talar (predikar) och förklarar den kristna tron i gudstjänsten
 38. 38. En kantor ansvarar för musiken
 39. 39. På söndagar firas den viktigaste gudstjänsten

×