Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
” Det kræver
                                       selvfølgelig fantasi
      ...
Plakaten hér er en forløber for det magasin, som Samsø Udviklingskontor er i færd med at udarbejde, og som Marie
Svendsen ...
Under et vigtigt møde med en varm kop kakao på Medborgerhuset i Tranebjerg, opfordres vi af de lokale til at køre de
små 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nutidsscenarie

542 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nutidsscenarie

 1. 1. ” Det kræver selvfølgelig fantasi og mod at starte op som selvstændig... -Marie Svendsen de på de dårlige trafikforbindelser til fastlandet samt de begrænsede jobmuligheder. De vigtige faktorer Det ældre ægtepar greb overve- jelsen an på en lidt anden måde. De lagde en slags handlingsplan for, hvordan de kunne undersøge øens muligheder. De ville først og fremmest tage over på øen for at mærke stemningen og se på boliger. Der var dernæst en række Nutidsscenarie faktorer, der var særligt vigtige for beslutningen: huspriser på øen; jobmuligheder (hvis der ikke er noget tiltalende på det område, ville de undersøge omkostninger mefra. Vi har bedt dem hver især Med nu-scenariet vil vi ved at pendle til fastlandet); at overveje at flytte til Samsø, og danne os et mere konkret indkøbsmuligheder i forhold til vi vil her kort skitsere den respons indtryk af den scene vores boligens beliggenhed; kultur-, vi fik. projekt skal udspille sig sports- og foreningslivet på øen, lever det op til parrets behov?; på. Det er et bredt område Samsøs gode nærmiljø hvordan fungerer sundhedsvæsnet at beskrive, og vi vil nøjes Den adspurgte børnefamilie havde på øen? Udover alle disse vigtige drage de vigtigste tematik- set på, hvad der ville tale for og faktorer pegede de på, at nogle imod for at tage beslutningen. ker ud af den empiri, som bekymringer, som de kunne have På den positive side pegede de vi ved forudgående re- ved at flytte til øen, var risikoen på, at de anså øen for at have et search, samt en heldagstur for at føle sig isoleret fra familie godt nærmiljø, at være et trygt og venner, der bor på fastlan- på Samsø, har indsamlet. sted for børn, samt at der er gode det. I den forbindelse er det især muligheder for sociale arrange- færgeforbindelsen, de ser som et Af Den Linde Strøm menter for både børn og voksne. problem, da den kræver både tid Derudover lagde de vægt på, at og penge. Vi har desuden valgt at tale med der er billige boliger på øen, og personer fra de målgrupper, som at der kan købes mange lokale og Fra problem til potentiale Samsø Kommune primært sigter økologiske varer. De så en værdi Nu-scenariet kan tolkes på to på at tiltrække som tilflyttere: de i den friske luft, og at de kunne måder. På den ene side stiller det unge, ressourcestærke børnefami- indgå i et miljørigtigt fællesskab, problematikker op, som kan løses, lier samt de midaldrende erhverv- forbilledligt for resten af landet. på den anden side potentialer, saktive, hvis børn er flyttet hjem- På den negative side pegede især
 2. 2. Plakaten hér er en forløber for det magasin, som Samsø Udviklingskontor er i færd med at udarbejde, og som Marie Svendsen er redaktør på.. Magasinet skal distribueres ud blandt Samsøs mange turistattraktioner, herberger og restau- ranter. som kan indfries. Vi har valgt at Samsøs mange goder. Hun er usynlig på internettet. I forbindel- tage udgangspunkt i potentialerne, selv tilflytter, og en tilfreds én af se med vores indledende research idet vi mener, at en sådan tilgang slagsen. Gennem hele vores snak fandt vi oceaner af nye markeds- åbner for en mere visionær arbe- med hende, bliver hun ved med føringstiltag for øen. På færge- jdsproces. Desuden lærte vi under at vende tilbage til, hvor meget turen derover slog vi imidlertid vores besøg på Samsø Udvikling- Samsø allerede har at byde på. tiden i ihjel med at dele tiltagene skontor, at ”man skal ikke have Hun benævner selv de tre vigtig- op i enten ‘ferie’ eller ‘tilflytning’, folk til at flytte fra noget, de skal og kun to ud af 20 aktuelle tiltag ” flytte til noget”. er rettet specifikt mod tilflytning. De nye tilflyttere Befolkningsgrundlaget på Samsø svinder langsomt. Mængden af Integration og fællesskab begynder oftest som fraflyttere svarer mængden af Turistkontoret, som deler bygn- turister... tilflytterne, men fordi gennem- ing med Udviklingskontoret, snitsalderen på Samsø er meget falder ofte ind i samtalen. Deres - Marie Svendsen høj, dør dobbelt så mange beboere arbejde favner bredt og indebærer årligt, som der bliver født. Dette såvel markedsføring af ferieøen går særligt ud over den lille kom- ste værdier som nærhed, tryghed udadtil som integration af øens munes skatteindtægter og kan på og natur. Udviklingskontoret, hvor nye tilflyttere. Turistkontoret lader sigt true øsamfundets overlevelse. hun arbejder, står i spidsen for til at binde øens mange aktiviteter Vi vil fokusere på at skabe be- øens branding som beboelsessted, sammen og fungerer delvist som folkningsvækst og har gennem men hun udtrykker frustration velkomstorgan for nye beboere. vores første besøg på øen forsøgt over den reklamemæssige res- Tilflytterne opfordres aktivt til at spore de for gruppen mest inter- sourcemangel på området. ”Vi er deltagelse i informationsaftener essante og holdbare potentialer for glade amatører, når det kommer til på Turistkontoret, hvor man kan vækst. den slags”, siger hun med et lille hægte sig på eksisterende fritid- smil og tilføjer: ”Det er vel sådan saktiviteter og orientere sig om noget, I kan?” Nærhed, tryghed og natur de mange kulturelle tilbud, som Det er ellers ikke fordi Samsø er Marie Svendsen fortæller om øens særdeles rige foreningsliv
 3. 3. Under et vigtigt møde med en varm kop kakao på Medborgerhuset i Tranebjerg, opfordres vi af de lokale til at køre de små 20 km op til Nordby og Samsø Bakker, som også i dag er et imponerende syn ved solnedgang. tilbyder. Et stærkt internt netværk havde vi midlertidigt pejlet os ind Jobmuligheder er vigtigt for øen, og det er én af på børnene som målgruppe. Da Transporten til og fra øen motiv- de kulturelle tendenser, som ifølge vi foreslår dette fokus for Ma- erer ikke til pendling, og der er Marie Svendsen er kendetegnende rie Svendsen, bemærker hun, at meget få virksomheder på Samsø, for Samsø. Samsø er et ganske fremragende som kan ansætte højtuddannet sted at være barn. Der er hele to arbejdskraft. Til gengæld er der friskoler og en enkelt folkeskole, Børnehøjde stor hjælp at få som selvstændigt samt flere forskellige dagtil- erhvervsdrivende. Iværksættere Inden vi besøger Samsø har vi bud og mange muligheder for i Samsø kommune kan søge om allerede fundet frem til nogle deltagelse i foreningsliv for børn. store tilskud, idet Samsø betragtes potentielle indsatsområder. Vi Kriminaliteten og forureningen er som udkantsområde og derigen- har læst adskillige udviklingsrap- bemærkelsesværdigt lav og trafik- nem bevilges ekstra ressourcer. porter udarbejdet for Samsø, og ken sparsom. Samsø ser godt ud Dertil kommer de lave huspriser det klare, entydige budskab lyder, i børnehøjde - måske ligefrem så på Samsø, som tenderer halv pris at det bedste for Samsø vil være godt, at det allerede er tydeligt for af landsgennemsnittet. Marie at få erhvervsaktive småbørn- småbørnsforældrene, som snarere Svendsen tilføjer: ”Det kræver sfamilier til øen. Ud fra denne har svært ved at se jobmuligheder selvfølgelig fantasi og mod at konklusion, samt en vurdering af for sig selv. starte op som selvstændig...”. n vores personlige kompetencer,

×