Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala Medier

535 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sociala Medier

  1. 1. sociala medier vad är det egentligen?
  2. 2. Översikt <ul><li>Vad är sociala medier? </li></ul><ul><li>Exempel på sociala medierverktyg </li></ul><ul><li>Enterprise Microblogging </li></ul>
  3. 3. Vad är sociala medier? <ul><li>Sociala medier  betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. </li></ul><ul><li>En annan definition är ”Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i.” Källa: Wikipedia </li></ul>
  4. 4. Exempel på sociala medierverktyg <ul><li>Kommunication </li></ul><ul><li>Bloggar: Blogger, Open Diary, Posterous, WordPress </li></ul><ul><li>Mikrobloggar: Twitter, Jaiku, Bloggy, Yammer </li></ul><ul><li>Sociala nätverk: Facebook, LinkedIn, MySpace, Google Buzz, ASmallWorld, Geni.com </li></ul><ul><li>Social network aggregation: NutshellMail, FriendFeed, </li></ul><ul><li>Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com </li></ul>
  5. 5. Chatroulete YouTube <ul><li>http://www.youtube.com/user/PianoChatImprov </li></ul>
  6. 7. Yammer
  7. 8. Yammer <ul><li>https://www.yammer.com/about/product#what-is-yammer </li></ul><ul><li>https://www.yammer.com/about/customers </li></ul>

×