Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kap9 Prevention

1,739 views

Published on

kap9; prevention, screening, Fletcher

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kap9 Prevention

 1. 1. Prevention Kap 9 - Fletcher Jonas Ludvigsson 2009
 2. 2. Typer av prevention • Vaccinering (barn: polio; vuxna: influensa) • Screening (hitta asymptomatisk sjd / riskfaktor) - alla åldrar • Livsstil (köpa bilbarnstol; minska alkohol...) - viktigt att bara använda ”effektiva metoder” • Medicinsk behandling: folsyra till gravida; statinbehandling till de med högt kolesterol
 3. 3. Preventionsnivå 1 • Primär* (förhindra orsaker, vilket också förhindrar sjd från att bryta ut): folsyra/ vaccinera/undvik oskyddat sex *ofta utanför sjukvården
 4. 4. Preventionsnivå 2 • Sekundär* (identifiera symptomfri eller tidig sjukdom): mammografi, F-Hb 1) anamnes: -snusar du? 2) undersökning: blodtryck 3) lab-test: S-kolesterol *ofta inom sjukvården 4) övrig us: endoskopi *ofta distriktsläkare
 5. 5. Preventionsnivå 3 Även aktuellt för döende patienter • Tertiär* (förhindra försämring/ komplikationer hos redan sjuka): • Ex1. Beta-blockerare mot re-infarkt. • Ex2. Hålla bra blodsocker och genomföra ögnkontroller/fotkontroller för att minska komplikationer av diabetes... *”går i” behandling
 6. 6. För vad ska vi screena? •Sensitivitet •Specificitet •Svårt att genomföra? •Kostnad • Hur mycket lidande: 5 D’s •Säkerhet •Acceptans • Hur bra är screeningtestet? • Hur bra är primär-intervention? • Hur bra är sekundärprevention när sjd är etablerad...
 7. 7. Burden of suffering • Bara mycket svåra sjukdomar/tillstånd bör föranleda screening • Vilka risker medför tillståndet* • Hur vanligt är det? (ovanligt: få har hjälp...) *bakteriuri: inte bra för gravida och inför uro-kirurgi, annars ofarligt...
 8. 8. Screening tests 1a screen 2a screen • Färre fynd med upprepad testing • Första screening = prevalence screen • Andra screening = incidence screen (lägre PPV)
 9. 9. Screening bias 1 • Lead time B*. - tid från upptäckt sjukdom tills tidpunkt när den ”skulle ha upptäckts” • Förlänger automatiskt överlevnad *Beror på: •hur snabbt sjd progredierar •hur tidigt screening-testet kan upptäcka sjd ...men mer sjd-tid, ej mer överlevnadstid
 10. 10. Screening bias 2 1a screen 2a screen • Length time bias • De tumörer som upptäcks är långsamväxande, förhållandevis benigna • Bättre överlevnad • Aggressiva tumörer ger symptom och upptäcks utan screning
 11. 11. Screening bias 3 • Compliance bias - huruvida patienter följer medicinska råd!? • Viktigt att räkna in alla händeler - alla dödsfall; alltså mortality rate, inte survival rate (för att undvika lead-time bias) Värdera effekten av coloskopi: döda/kontroller - andel screenade?
 12. 12. Bra Screening test • Hög sensitivitet + specificitet •Vi letar efter sällsynta sjukdomar, även med specificitet på 99% får vi problem... (falskt-positiva) •Bara fånga ”late stage - disease”; vad vinner man då på screening? •Längd på follow-up för att identifiera ”missade fall” när sensitivitet beräknas? - ”interval cancers” för kort: Ca missas=hög sensitivitet för lång: Ny Ca inkluderas=låg sensitivitet
 13. 13. Screening: Detection/incidence method Detection method Incidence method N, screeningupptäckt Ca 1 - (interval rate(S) / incidence rate(C) N, screeningupptäckt + intervall-Ca Problem Risk för viss underskattning •Hur långt intervall ska man använda? •Hur vet vi att screeningupptäckt Ca verkligen blir Ca/ger problem
 14. 14. Bra Screening-test • Högt PPV (ökas genom att bara screena risk- grupper) - mammografi bland kvinnor, 40 år (PPV: 1.7%); 80 år (9.5%). • Enkelt och billigt (ta litet tid, helst inte kräva särskilt läkarbesök - ex blodtryck) • Behöva upprepas? Samma kostnad •Koloskopi • •F-Hb Säkerhet (risker OK för sjuka) - •Tjocktarms-rtg perforationer vid coloskopi per upptäckt cancer • Acceptans för läkare/patient (Rtg-läkare) • Labelling (psykologiska effekter, hos den som ÄR sjuk; ÄR frisk)
 15. 15. Negativa effekter av screening • Obehag • Smärta (mamografi) • Exponering för strålning • Falskt-positiva resultat* • Överdiagnostisering*
 16. 16. Falskt-positiva resultat Screening • Negativa psykologiska effekter (labelling) • Även om falskt-pos fynd är ovanliga, så kan de drabba många om hela befolkn screenas Läkare ordinerar Mammografi 5% gräns för avvikelse: flera prover 10 år... Upprepad slumpvis avvikelse samtidigt - 50% minst ett screening vid mass-testning ”för säkerhets skull” positivt besked
 17. 17. Överdiagnostik Screening • När screening införs: rimligt med ökad incidens initialt, men den bör därefter sjunka.... om inte... • Överdiagnostik (ex prostata-Ca / Neuroblastom): cancertyper som kanske aldrig givit kliniska tecken, alt tillbakabildas
 18. 18. Behandlingseffektivitet • Efficaciousness (ideala betingelser) • Effective (vanliga betingelser) • Kostnad Pneumokock- • Bristande kunskap om vaccin
 19. 19. Vill du bli screenad? • Informera • Absoluta risker/vinster • Ex. Mammografi-bröstcancer

×