Looking
        backward - kap 6
             Problem med kohortstudien...
           1) la...
Fall-kontrol-studien        • “Kostnad”:
        • 1) hantera bias
        • 2) uppskatta rela...
Jämförelse
         Kohort / Fall-Kontrol

           Cohort             Fallkontroll   ...
Fallkontroll: ovanliga
           utfall

        • ex. Risk för Addisons sjukdom: svårt att
     ...
Hjärtdöd - fys aktivitet
        •   Fall            •  Kontroller

        •   “Cardiac ...
Ordet kontroll        • Används ofta i randomiserade studier.
         “ta hänsyn till”
Thursday,...
DESIGN: fallkontroll        • “bara en sak som är svår med
         fallkontroll-studier: att välja k...
Design 1: Identifiera
               fall

        • Nya fall (incident, till
         skill...
Fall: Selection bias 1


        • Om man studerar prevalenta fall (alltså
         bara de som lever vid...
Fall: Selection bias 2

        • Alla fall* kommer
         från ett sjukhus
        • Med den
 ...
Design 3: Identifiera
               fall        • Både fall och kontroller måste ha kunnat
   ...
Identifiera kontroller        • Validitet, jämförbara fall och kontroller
        • Population-based ca...
Utvikning: nested case-
            control
              Nested CC, står högt i kurs på KEP.....
Nested CC
                   Olén et al

Thursday, March 5, 2009
Nested CC 2
                  Olén et al
Thursday, March 5, 2009
Kontroller från
         sjukhus* vs. sjh-upptagningsområde
  * sjukdomar som inte är associerade med utfall...
Multipla
             kotrollgrupper
        • Fall från den generella befolkningen
        •...
Multipla kontroll-
                grupper
Thursday, March 5, 2009
Flera kontroller


        • Ökad statistisk power upp till 3-4
         kontroller.
        • På...
Kontroll: matchning
                  Olén et al

     Ex. Kön, ålder, bostad
    Ev. rökning...
Kontroll:
             Övermatchning
Infektion
                  Fall: celiaki
Ej expon.
Inf...
Kontroll:
             Övermatchning 2

Infektion
                    Fall: celiaki
Ej ex...
Mäta exponering


        • Säkrast: kompletta data insamlade före
         fall: journaldata, receptdata...
Exponeringsmätning:
              “bias 1-2”

        • Exponering kan vara beroende av
       ...
Exponeringsmätning
              “Bias 3”

        • Förekomst av exponering kan påverka
      ...
Odds Ratio              AD-droppar

                         CD (fall)  Referen...
Risk-kommunikation
Thursday, March 5, 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kap6 Fallkontroll

1,169 views

Published on

Fallkontroll. Ludvigsson. Fletcher

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kap6 Fallkontroll

 1. 1. Looking backward - kap 6 Problem med kohortstudien... 1) latenstid innan sjukdom inträffar 2) kostnad 3) många “friska” måste studeras Jonas Ludvigsson 090305 Kap 6 Thursday, March 5, 2009
 2. 2. Fall-kontrol-studien • “Kostnad”: • 1) hantera bias • 2) uppskatta relativ risk (odds ratio) Thursday, March 5, 2009
 3. 3. Jämförelse Kohort / Fall-Kontrol Cohort Fallkontroll Prevalens Definierad population Population “at risk” odefinierad Börjar med definierad population (alla i Sverige med biopsi) (ex. pat. med hypotyreos) Fall: identifieras under Fall: väljs av forskaren från en Fall: alla fall, identifieras vid ett uppföljning pool av tillgängliga fall undersökningstillfälle Kontroller, väljs av forskaren för “utan sjukdom”, just alla som inte “utan sjukdom”, tiden får utvisa att efterlikna fall är sjuka vid udnersökningstilfäll. Exponering mäts/rekonstrueras Exponering mäts samtidigt med Exponering - mäts före sjd! efter sjukdome inträffat sjukdomen Risk och relativ risk kan beräknas Risk/incidens, kan ej mätas Risk/incidens, kan ej mätas (inkl absolut risk) direkt. OR = approximering direkt. OR = approximering Thursday, March 5, 2009
 4. 4. Fallkontroll: ovanliga utfall • ex. Risk för Addisons sjukdom: svårt att visa på en riskökning bland patienter med celiaki. 12 000 personår för att få en patient med addison i celiakigrupp. 100 000 personår bland de utan celiaki. • Alternativ: fall-kontroll. Thursday, March 5, 2009
 5. 5. Hjärtdöd - fys aktivitet • Fall • Kontroller • “Cardiac arrest utan • “Randomiserade föregående trauma sepsis, telefonsamtal, i Seattle- i Seattle-området” området” • 25-75 år gamla • 25-75 år gamla • Ingen känd hjärtsjukdom • Ingen känd hjärtsjukdom • Ingen sjd som begränsade • Ingen sjd som begränsade fysisk aktivitet fysisk aktivitet • Änka/maka som kunde • Änka/maka som kunde ge ge information om fysisk information om fysisk aktivitet aktivitet Matchning: kön, ålder, urban-suburban Thursday, March 5, 2009
 6. 6. Ordet kontroll • Används ofta i randomiserade studier. “ta hänsyn till” Thursday, March 5, 2009
 7. 7. DESIGN: fallkontroll • “bara en sak som är svår med fallkontroll-studier: att välja kontroller” Thursday, March 5, 2009
 8. 8. Design 1: Identifiera fall • Nya fall (incident, till skillnad från prevalent) • Alltså helst, alla* nya fall som uppkommer i en väldefinierad befolkning under en viss tid. (*eller representativt utval) “alla som får sarcoidos på Manhattan 2001-2007” Thursday, March 5, 2009
 9. 9. Fall: Selection bias 1 • Om man studerar prevalenta fall (alltså bara de som lever vid en viss tidpunkt), risk att man missar fall som dör snabbt - och deras koppling till riskfaktor Grimes, Lancet, 2002 Thursday, March 5, 2009
 10. 10. Fall: Selection bias 2 • Alla fall* kommer från ett sjukhus • Med den superintresserade celiakiläkaren! Höga relativa risker för viss sjukdom • *10 000-kr-frågan: -Är dessa Problem: mer eller mindre sjuka än Är fallen representativa? genomsnittet? Hur identifierar vi kontrollerna Mayo-kliniken. fall från hela världen... Thursday, March 5, 2009
 11. 11. Design 3: Identifiera fall • Både fall och kontroller måste ha kunnat exponeras för risk-faktor • Definiera fallen tydligt Plötslig hjärtdöd. Exklusionskriterier! *trauma, överdos, luftvägshinder, subarach enligt obduktion Thursday, March 5, 2009
 12. 12. Identifiera kontroller • Validitet, jämförbara fall och kontroller • Population-based case-control • Ur kohort: nested case-control Thursday, March 5, 2009
 13. 13. Utvikning: nested case- control Nested CC, står högt i kurs på KEP... Anders 36 artiklar Thursday, March 5, 2009
 14. 14. Nested CC Olén et al Thursday, March 5, 2009
 15. 15. Nested CC 2 Olén et al Thursday, March 5, 2009
 16. 16. Kontroller från sjukhus* vs. sjh-upptagningsområde * sjukdomar som inte är associerade med utfall Amsterdams barnsjukhus (risk för biased sample!) Thursday, March 5, 2009
 17. 17. Multipla kotrollgrupper • Fall från den generella befolkningen • Fall från sjukhuset “the consistency of the results with two very different comparison groups suggests that neither is significantly biased...” NB. Referensindivider. kohortstudier. Ex. sepsis. Thursday, March 5, 2009
 18. 18. Multipla kontroll- grupper Thursday, March 5, 2009
 19. 19. Flera kontroller • Ökad statistisk power upp till 3-4 kontroller. • På KEP, ofta välja fem kontroller. • Vad händer med stat power. räkneexempel Thursday, March 5, 2009
 20. 20. Kontroll: matchning Olén et al Ex. Kön, ålder, bostad Ev. rökning, alkoholvanor, socialklass Thursday, March 5, 2009
 21. 21. Kontroll: Övermatchning Infektion Fall: celiaki Ej expon. Infektion Kontroll: ej celiaki Ej expon. Thursday, March 5, 2009
 22. 22. Kontroll: Övermatchning 2 Infektion Fall: celiaki Ej expon. Matcha för dagis / antal syskon Infektion Kontroll: ej celiaki Ej expon. Thursday, March 5, 2009
 23. 23. Mäta exponering • Säkrast: kompletta data insamlade före fall: journaldata, receptdata, op-berättelse • Säkrast: insamlade blodprover, mäta i efterhand • Osäkert, när man fråga: ex. det, träning, receptfria mediciner, sex-vanor Bias x 3 Thursday, March 5, 2009
 24. 24. Exponeringsmätning: “bias 1-2” • Exponering kan vara beroende av sjukdomen...tidiga symptom på isch. hjärtsjd - Betablockerare - skydda mot isch. hjärtsjd..? • Recall bias*: målare: antal målarförger Lösning=utesluta de som fått betablock för just angina *skydd: andra informationskällor (anhöriga, journalinformation. Inte uppge hypotes/syfte för försökspersoner - Ivarsson (amning-celiaki) Thursday, March 5, 2009
 25. 25. Exponeringsmätning “Bias 3” • Förekomst av exponering kan påverka hur sjukdom bedöms Läkaren vet om att p-piller kanske ökar risken för hjärtsjukdom och efterfrågar därför p-piller- användning extra noggrant hos kvinna med infarktsymptom, och noterar den också! Lösning, 1) den som samlar in data, ej känna till hypotes. 2) flera datakällor Thursday, March 5, 2009
 26. 26. Odds Ratio AD-droppar CD (fall) Reference (kontroll) Visual impairment 25 2419 Normal 44 4432 Thursday, March 5, 2009
 27. 27. Risk-kommunikation Thursday, March 5, 2009

×