Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kap12 Metaanalys

2,846 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kap12 Metaanalys

 1. 1. Systematiska översikter - meta-analyser Jonas Ludvigsson Kap 12 - Fletcher
 2. 2. Varför? Många liknande studier har givit motstridiga svar, eller var och en för sig inte visat på statist. sign. Varför skriver svenskar så sällan metaanalyser? a) det finns stora bra register b) svenskar deltar sällani Cochrane-samarbetet (Köpenhamn) c) SBU publicerar sig sällan i vetenskapliga tidskrifter
 3. 3. Tradionell review 1 Expert: a) bra förutsättningar för att kunna uttala sig. b) veta hur kunskap påverkar ”kliniken” Risk för selektiv citering/litt-sökn. Ej redovisa litteratursökning Personlig erfarenhet (”det har jag aldrig sett!”)
 4. 4. Tradionell review 2 2 experter skriver om celiaki Selektiv citering: skriver inget om pregnancy outcome men nämner mycket ovanligare komplikationer
 5. 5. Tradionell review 3 ökad risk för infertilitet.. och missfall - stämmer det?
 6. 6. celiaki-infertilitet Författare tolkning egentligen.. [Kolho, 1999 #428] neg svar - använt fel statistisk metod (borde [Molteni, 1990 #3683] pos svar använt Fishers) bara pos för att konstig kontrollgrupp. [Collin, 1996 #381] pos svar Bara en av flera analyser var stat sign. [Gasbarrini, 2000 #1149] pos svar Räknat fel i statistiken (the Lancet..) [Meloni, 1999 #458] pos svar jämförelsegrupp är skolbarn... Bra studie. Absolut störst. Korrekt [Tata, 2005 #2760] neg svar jämförelsegrupp
 7. 7. Tradionell review 4 - kvalitet? tidskrift författare antal artiklar för eller emot forskningsdesign - ingen hänsyn
 8. 8. Hitta studier Medline: Bra (!) men ofullständig. Fletcher anger att 93% av RCT, och 80% av observationella studier identifieras Andra källor: experter, textböcker, Cochrane, register för trials och industrisponsring Söka brett, men sedan när sammanställa: rensa bort dubletter Många sökträffar: om biologi, ej klinik
 9. 9. Consort 1
 10. 10. Consort 2
 11. 11. Publication bias 1 Negativa fynd publiceras mer sällan (många fler studier på internet med p-värde 0.04 än med 0.06...)
 12. 12. Publication bias 2 Funnel plot, ska vara symmestrisk Avina-Zubieta 2008
 13. 13. Publication bias 3 industrisponsring (Vioxx, thyreoidea- studie) Svårt att hitta negativa studier Lättare att hitta stora studier på engelska
 14. 14. Kvalitet - relation till resultat? Randomiserde studier: Ja, blindning, randomisering etc Observationella studier: Nej,kan vara jättebra på 9/10 punkter (hög kvalitetspoäng) men en enda stor brist förstör allt... De studier man jämför i en metaanalys är ofta redan hårt selekterade..
 15. 15. Publication bias 4 Forrest plot*, Diamant=summa antal studier effekt-storlek vilka=stat sign kronologi Avina-Zubieta 2008 *alternativ är ”kumulativ metaanalys”
 16. 16. Meta-analys Kombinera resultat från individuella studier villkor A: tillräckligt många studier villkor B: samma fråga villkor C: liknande intervention Ex. F-Hb, en studie testa varje år, en annan vartannat år..
 17. 17. När metaanalys Motstridiga resultat En studie inte fullständigt dominera
 18. 18. kombinera enskilda patienter Bäst, men ovanligt tillåter att man gör subanalyser
 19. 19. Fixed-Random effects Fixed: man utgår från att alla studier är likadana (i princip upprepningar av den första studien), och att olikheter beror på slumpen Random (vanligast): man utgår från att studierna är besläktade och besvarar likartade frågor
 20. 20. metaanalys Fördel: ge svar; analysera subgrupper, identifiera ovanliga biverkningar Nackdel: falskt smalt konfidensintervall, redovisa odds ratio och inte absoluta risker
 21. 21. THE END

×