Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introduction to clinical
           epidemiology
                  Chapter 1
         ...
Vår utgångspunkt
                    RiskfaktorerTuesday, September 1, 2009
Bara genetik?

           Men ofta kombination av genetik + miljö:
           Fenylketonuri
Tuesda...
Epidemiologi
                           Klinisk =
                       K...
I verkligheten


           Eminence-based = äldre kollegor

           Vehemence-based = Volym

   ...
Variabler
                    Utfall, 5 D’s
                   •   Death
   Obero...
Utfall -
           Outcome measures 1

        •  Mäter vi surrogatmarkörer?

        •  E...
Outcome measures 2

        Biologisk           Klinisk
               Glutenfri kost


 ...
Att räkna
           Bättre uppskattning av risker

           Motvikt till instinkt

        ...
Population 1  Vill egentligen
                      undersöka hela
                ...
Population 2


           Celiaki: 1/250 patienter får lymfom

           TTGA: upptäckter 98% av alla...
Population 3


           Alla i Närke

           Alla kvinnor som föder barn

           A...
Population 4           Unselected

           Selected: Bara de som vårdas i slutenvården

    ...
Bias


           Systematiskt fel

           I samband med datainsamling, analys,
         ...
Laparoskopisk operation:
         mindre smärta?

           Bara vissa patienter erbjuds laparoskop op?...
Bias: observation av
               patienter


           Selection bias (på basen av kön, ålder,...
Measurement bias

           Man mäter något hos en patientgrupp på
           annat sätt....

    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kap1 Intro Epidemiology

1,828 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kap1 Intro Epidemiology

 1. 1. Introduction to clinical epidemiology Chapter 1 Jonas F. Ludvigsson This keynote presentation is in Swedish Tuesday, September 1, 2009
 2. 2. Vår utgångspunkt Riskfaktorer Tuesday, September 1, 2009
 3. 3. Bara genetik? Men ofta kombination av genetik + miljö: Fenylketonuri Tuesday, September 1, 2009
 4. 4. Epidemiologi Klinisk = Kliniska observationer Räkna fall i grupper Använda sunda metoder för att inte vilseledas av bias/slump Använda när? Man ska inte röka under graviditeten Man ska inte gå upp i vikt om man har ont i ryggen Tuesday, September 1, 2009
 5. 5. I verkligheten Eminence-based = äldre kollegor Vehemence-based = Volym Providence = Den allsmäktige avgör Nervousness = För att inte bli stämd Tuesday, September 1, 2009
 6. 6. Variabler Utfall, 5 D’s • Death Oberoende Beroende • Disease • Discomfort Extraneous • Disability (jag brukar säga covariater) •Dissatisfaction HELA människan Tuesday, September 1, 2009
 7. 7. Utfall - Outcome measures 1 • Mäter vi surrogatmarkörer? • Ex. Medicin mot arytmier: minska rytmrubbningar, men minskar inte risken för plötslig död Tuesday, September 1, 2009
 8. 8. Outcome measures 2 Biologisk Klinisk Glutenfri kost Utläkt tarm Mindre lymfom Tuesday, September 1, 2009
 9. 9. Att räkna Bättre uppskattning av risker Motvikt till instinkt Bästa sättet att uttala sig om en patients framtid är att basera sitt uttalande på ett stort antal likadana patienter • Ögonsjukdom OM celiaki: Risk för • Hjärtsjukdom • Psykiatrisk sjd •Adverse pregnancy Tuesday, September 1, 2009
 10. 10. Population 1 Vill egentligen undersöka hela populationen Text Text Sample Men på individnivå: antingen bryta benet eller ej Tuesday, September 1, 2009
 11. 11. Population 2 Celiaki: 1/250 patienter får lymfom TTGA: upptäckter 98% av alla patienter (men antingen upptäcker den “dig” eller ej!) Tuesday, September 1, 2009
 12. 12. Population 3 Alla i Närke Alla kvinnor som föder barn Alla > 65 år Tuesday, September 1, 2009
 13. 13. Population 4 Unselected Selected: Bara de som vårdas i slutenvården Problem med tidigare studier: Inpatients Tuesday, September 1, 2009
 14. 14. Bias Systematiskt fel I samband med datainsamling, analys, tolkning, publikation Tuesday, September 1, 2009
 15. 15. Laparoskopisk operation: mindre smärta? Bara vissa patienter erbjuds laparoskop op? Kirurger tror att gör mindre ont Patienter tror att ny metod = bättre Patienter instrueras att gå tillbaka till jobbet tidigare Tuesday, September 1, 2009
 16. 16. Bias: observation av patienter Selection bias (på basen av kön, ålder, sjukdomssvårighet, förekomst av annan sjukdom, vård/utredning de behöver) Tuesday, September 1, 2009
 17. 17. Measurement bias Man mäter något hos en patientgrupp på annat sätt.... Kvinnor med p-piller: oftare söka för ventrombos - oftare undersökta Patienter med celiaki: oftare testade för thyreoideaprov Tuesday, September 1, 2009

×