Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kap 8 Treatment

1,163 views

Published on

kap 8: fletcher

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kap 8 Treatment

 1. 1. Treatment Kap 8, Fletcher Ludvigsson 090316 Monday, March 16, 2009
 2. 2. Hypoteser Fa!rapport Biologi Epidemiologi Evidens- Hypotes = förslag på svar baserad information Imagination Resonemang Klinisk observation Monday, March 16, 2009
 3. 3. Ibland behöver man inte testa? Bakterie! lunginflammation - självklar nytta av AB Appendcit - självklar nytta av operation MEN: de flesta sjukdomar, mindre dramatiska och tydliga förbättringar. ”coincidence, faulty comparison, spontaneous improvement/changes...” Monday, March 16, 2009
 4. 4. Ibland blir det inte som man tänkt sig Wi!e Crafoord (?) Bypass hjärta Bypass hjärna....nähä...funkade inte.. A!tså: ibland tycker man att en behandling borde funka men det gör den inte a!tid Monday, March 16, 2009
 5. 5. Behandling/treatment effect Behandling - Intervention som sy'ar ti! förbättring (medicin, kirurgi, psykologkontakt) Intervention - i a!a stadier av sjukdomen, även pa!iativ behandling Monday, March 16, 2009
 6. 6. Observation-Experimentellt Observation: Feasibility: ”det kan göras”, men risk för confounding. Man bara observerar patientera, vad händer? Experimente!a studier (kliniska prövningar): hårt kontro!erade. Ex. TNF-alfa-hämmar-behandling Monday, March 16, 2009
 7. 7. Randomiserad studie 1 Experimental group Exponering= vs. Behandling control group Placebo/ Utfa! = annan beh./ 5 D’s usual care Monday, March 16, 2009
 8. 8. Randomiserad studie 2 - sampling inklusonskriterier=verkligen har sjukdomen exklusionskriterier=annan sjd (comorbidity), lever ej ti! studiens slut/hinna få utfa!; kontraindikationer (ex. a!ergisk mot PC); vägrar delta; ej följa instruktioner... Vägra delta- Risk-hårt selekterad systematiskt annorlunda grupp Monday, March 16, 2009
 9. 9. Randomiserad studie 3 Large simple trials...RANDOMISERING...men sen: ”som vanligt”. fördelar: enklare att inkludera många patienter. Bättre generaliserbarhet.Lägre kostnader. Monday, March 16, 2009
 10. 10. Randomiserad studie 4 - intervention Kommer interventionen att implementeras? Motsvarar interventionen den kliniska vardagen? Skiljer sig interventionen tydligt *ån nuvarande behandling så att vi kan tänkas se en ”effekt”? Multifaktorie! teambaserad intervention för att minska fa!olyckor... Monday, March 16, 2009
 11. 11. Randomiserad studie 5 - jämförelsegrupper ingen intervention (Behandlad grupp får del av specifik och ospecifik effekt) bättre effekt än hos patienter som bara observeras (bara det att man observeras => förändrat beteende...Hawthorne) Jämfört med placebo (sockerpi!er) Forskare-kliniker: Usual care...(bara meningsfu!t om effektiv) Olika intresse av placebo Monday, March 16, 2009
 12. 12. Randomiserad studie 6 - treatment allocation Random a!ocation = best Men grupper ej säkert lika.. Monday, March 16, 2009
 13. 13. Randomiserad studie 7 - ”tabell 1” Jämföra grupper, Baseline characteristics är de lika? (påverka utfa!..? Vi använde stratifierad randomisering Monday, March 16, 2009
 14. 14. Randomiserad studie 8 - problem efter randomiseringen... En del har inte sjukdomen En del hoppar av behandlingen En del får biverkningar En del får fel behandling Monday, March 16, 2009
 15. 15. Randomiserad studie 9 - Adherence/compliance ej följa instruktioner Stor ski!nad: sjukhus vs. öppenvård missuppfatta Adherence-problem blanda ihop mediciner underskattas inte ha några pengar Run-in-period Monday, March 16, 2009
 16. 16. Randomiserad studie 10 - co-interventions och responders/non-resp. Om ski!nad me!an grupperna - bias ej rimligt att jämföra responders och non-responders. Monday, March 16, 2009

×