Successfully reported this slideshow.

Ansokan Exempel

646 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ansokan Exempel

 1. 1. Nej, 3 års förberedelse gav anslag, eller... ...28 svenska biopsiregister Jonas Ludvigsson 091001
 2. 2. Närmaste 45 min Bakgrund Ansökans olika delar Vad är bra med ansökan? Vilken kritik har riktats mot ansökan? ...Och detta kommer jag att blanda...
 3. 3. ca 30 artiklar Bakgrund 1 inpatients Ungefär samma kritik på varje artikel
 4. 4. Representativa celiaki-patienter Tidigare studier - slutenvårdad för celiaki Celiaki ej validerad. Inga kliniska karakteristika Hur stor andel av patienterna har vi fångat? Celiaki-spektrum, har förändrats, nu fler vuxna
 5. 5. Hur hitta patienter? Bakgrund 2 Biopsiregister Kem-lab serologier
 6. 6. Key message: Förberedelser
 7. 7. jag började 3 år i förväg Att börja i tid...
 8. 8. Börja från grunden
 9. 9. Pilotarbete + datainsaml. Länkning t. Cancerregistret Interobserver Länkning t. reliability serologidata Enkäter: Journalgranskning 1. Gastroenterol. 2. Barnläkare 3. Patologer
 10. 10. Resultatet... ...och nu till ansökan
 11. 11. Bakgrund Docent Örebro disputationsår
 12. 12. Titel, förkortningar Litet för lång titel Förkortningar irriterar...
 13. 13. Syfte, hypoteser Struktur: A, B, C Hypoteser- trovärdiga, biologiska
 14. 14. Bakgrunden Folkhälsoproblem Vi har erfarenhet! Motstridiga data Problem med andra studier Kunskapsgap
 15. 15. Arbetsplan Många lab nationell omfattning Stort antal världs-störts Utnyttja register Validera Confounders diagnoser
 16. 16. Statistik Trovärdig beskrivning Uppföljnings- tid Låta en statistiker läsa/skriva! Confounders
 17. 17. Sensitivitet och specificitet
 18. 18. Validering Nämna ordet 160 + 120 patienter Motstridiga data Hur bra är biopsier Enkäter...
 19. 19. Interobserver reliability Normal Borderline Villous atr. Normal 74 3 0 77 Borderline 12 22 5 39 Villous atr. 2 18 190 210 Total 88 43 195 326 Antal prov som skickats ut: Klassificering enligt Gold Standard Normal: 84 (no response = 8%) Normal: 74/77 (96%) 88% Borderline: 42 (no response = 7%) Borderline: 22/39 (56%) 52% Villous atrophy: 231 (no response = 9%) Villous atrophy: 190/210 (90%) 82%
 20. 20. Läkare biopsierar före celiaki-diagnos 9-10/10 5-8/10 1-4/10 Never Missing 4%3% 1% 3% N = 186 N = 69 92% 97% Vuxna: 96% Barn: 100%
 21. 21. Patient får information om gluenfri diet 9-10/10 5-8/10 1-4/10 Never Missing 4%5% 3%4% 2% 1% N = 186 N = 69 88% 93% Vuxna: 93% Barn: 97%
 22. 22. Journalgranskning "återkommande diarréer sedan 2 år hos 62 årig man. Negerar buksmärtor. Viktnedgång 20 kg. Status: närmast kaketisk. saturation 95%. systoliskt blåsljud. mjuk oöm buk. blåaktig missfärgning av händerna - cyanos? Lab: Kalium 2.7. ph 7.22 med Base Excess -21 (!). IVA-vårdas. Malignitetsmisstanke. Kreastegring, misstanke på njurinsufficiens. .....ett par veckor senare: "XX och hans fru berättar att XX nu följer en gluten-fri kost och mår mycket bättre. XX planerar att gå med i celiakiförbundet."
 23. 23. Potentiella svagheter Vara ärlig, men bemöta... I USA: ras/minority
 24. 24. Vi går framåt Länkning klar! 2a valideringsartikel villkorligt accepterad 3e validerings- artikel Vi har fått mer anslag
 25. 25. Särskild motivering Vanlig sjd, kvinnor + barn Hög kompetens Cutting edge Preliminära resultat/ power
 26. 26. Publikations- lista
 27. 27. Meriter
 28. 28. Övrigt: Oberoende...
 29. 29. The End www.celiaki.se/lyssna

×