Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezantimi Dhe Roli I Gruas

8,304 views

Published on

 • Be the first to comment

Prezantimi Dhe Roli I Gruas

 1. 1. Zhvillime Demografike Popullsia e Shqiperise e regjistruar nga Repoba 2001 eshte 3.1 million. Duke konsideruar popullsine e emigruar gjate 15 viteve te fundit vleresohet te jete rreth 800 mije. Popullsia e Shqiperise eshte me e reja ne Europe, me nje popullsi nen 15 vjec prej 29.5 perqind, ndersa perqindja e popullsise mbi moshen 65 vjec ishte 7.4 perqind (Repoba 2001) (ne BE15 mesatarja eshte 16.6). Parashikimet e popullsise per Shqiperine 2001-2021, REPOBA 2001, INSTAT, 2004
 2. 2. <ul><li>Pjesemarrja e Grave ne Tregun e Punes </li></ul><ul><li>Perqindja e grave ne pune te paguara ne sektorin privat jo bujqesor deri ne vitin 2009 do te jete 45% . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Formalizimi i Tregut te Punes </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Deri ne vitin 2009, 75 perqind e te papuneve (perfshi ata qe nuk jane aktive) do te vleresohen dhe 40 perqind nga ky kontingjent do t’u ofrohet nje forme formimi profesional </li></ul>
 4. 4. Permiresimi i te ardhurave nepermjet punesimit dhe arsimimit <ul><li>Rritja e Pjesemarrjes se Grave ne Tregun e Punes </li></ul><ul><li>Situata </li></ul><ul><li>Sipas Censusit, krahu i punes ne Shqiperi ka rene 15 perqind nga viti 1989 ne vitin 2001. Si rrjedhim i emigracionit jashte vendit, krahu i punes numeron 5 perqind me pak burra, dhe 25 perqind me pak gra. Ka te dhena qe grate nuk jane te inkurajuara dhe per rrjedhoje jane me pak aktive ne kerkimin e punes. Ne mungese te nje analize per krahun e punes, INSTAT perdor dy burime te tjera per monitorimin e tendencave te tregut te punes, te dhena administrative dhe te dhena nga vezhgimet e njesise familjare. Norma e pjesemarrjes ne krahun e punes te burrave te moshes 15-59 vjec ne vitin 2005, vleresohet ndermjet 68.5 perqind (sipas te dhenave administrative) dhe 73 perqind te familjeve. Po keshtu, norma e pjesemarrjes ne krahun e punes per grate e moshes 15-54 vjec ne vitin 2005 vleresohet respektivisht nga 47 perqind (te dhena administrative) ne 50 perqind. </li></ul><ul><li>Personat e moshes 15 vjec dhe lart te cilat ose jane te punesuar ose te papunesuar por qe kerkojne pune ne menyre aktive </li></ul>
 5. 5. vazhdim <ul><li>Gjashtedhjete e shtate perqind e grave te punesuara ne rang kombetar, punojne ne zonat rurale dhe nga keto 87 perqind jane te vete-punesuara apo te papaguara. Veprimtaria e krahut te punes ne zonat rurale eshte shume e lidhur me fermen e familjes. Punesimi I grave ne zonat urbane ka pesuar ulje per shkak te: mbylljes se fabrikave, rritjes se veprimtarive te burrave, te tilla si tregetia dhe ndertimi; migrimi I brendshem ne zonat urbane, ne te cilin grate, ne kushtet aktuale ekonomike, hasin me shume probleme per te hyre ne tregun e punes. </li></ul><ul><li>Vleresimi I Tregut te Punes ne Shqiperi, Banka Boterore, 2006 </li></ul>
 6. 6. Megjithese Kodi i Punes i vitit 1995 dhe Ligji per Barazine Gjinore ne Shoqeri i vitit 2004 ligjerojne trajtimin e barabarte per burrat dhe grate, mesatarisht fitimet e grave jane me te ulta se ato te burrave, ashtu sic eshte edhe perqindja e pjesemarrjes. <ul><li>Te dhenat e INSTAT (2003) tregojne se mesatarja e rroges mujore te grave eshte me e ulet se ajo e burrave ne te gjithe sektoret e ekonomise. Diferenca e pagave midis burrave dhe grave mund te jete faktor pengues ne pjesemarrjen e grave ne tregun e punes. Burrat paguhen mesatarisht 35 perqind me shume se grate me te njejtat karakteristika te tilla si niveli i arsimimit, eksperienca ne pune, sektori i njejte i punesimit etj. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Grate </li></ul><ul><li>Situata </li></ul><ul><li>Kodi i punes i vitit 1995 dhe Ligji per Barazine Gjinore ne Shoqeri i vitit 2004, sigurojne </li></ul><ul><li>trajtim te barabarte per burrat dhe grate. Sidoqofte, grate perbejne nje nga grupet qe kane vuajtur pasojat e tranzicionit social, emigracionit dhe papunesise. Pensionet e vogla te cilat bazohen ne vitet e punes nenkuptojne qe shume gra te jane ne rrezik varferimi dhe perjashtimi social kur te plaken. Grate gjenden shume shpesh ne situata delikate sepse kane pergjegjesine kryesore te perkujdesjes per femijet dhe anetaret e tjere te familjes, ato paguhen shume me pak se burrat dhe kane me pak mundesi per te siguruar pune. Politikat per zbutjen e nje situate te tille lidhen sidomos me punesimin dhe mbeshtetjen per grate si kryefamiljare, grate e trafikuara apo qe jane ne rrezik trafikimi, ato me te cilat eshte abuzuar dhe grate nga komuniteti minoritar. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Detyra e politikes : Sigurimi i te ardhurave te barabarta si per grate dhe per burrat nepermjet kombinimit te masave te synuara dhe te orientuara mire, sic jane rritja e stabilitetit ekonomik, pjesemarrja ne vendim marrje dhe aksesi ne drejtesi. </li></ul><ul><li>Shih Pjesemarrjen e grave ne tregun e punes </li></ul><ul><li>Pjesmarrja e grave ne tregun e punes, viktima te dhunes ne familje dhe inisiativat er grate Rome jane perfshire ne nje seksion tjeter te kesaj strategjie. Strategjia ndersektoriale kunder Krimit te Organizuar dhe Anti Trafikimit paraqet politika per grate dhe femijet, viktima te trafikimit. </li></ul>
 8. 8. Niveli i punesimit 1994 – 2004
 9. 9. <ul><li>Po ne politike? Ka gra qe marrin pjese ne menyre shume aktive ne politike, por gjithsesi perfaqesimi i tyre nuk eshte ne ato permasa qe kerkohet. Sistemi maxhoritar nuk e favorizon perfaqesimin e grave ne Parlament. Vendet e zhvilluara qe kane raporte te tjera e kane realizuar nje hap te tille nepermjet sistemit proporcional, perfshire edhe levizjet e shumta ne mbrojtje te gruas, qe po bejne perpjekje te ndryshojne sistemin. SHIFRA -Grate perbejne rreth 51% te popullsise ne vend -Kuvendi i Shqiperise ka 140 deputete gjithsej, 10 prej te cileve jane femra -Ne Qeveri, nga 14 ministra, vetem nje prej tyre eshte femer -Ne Qeveri ka 7 zevendesministre   </li></ul>
 10. 10.
 11. 11. <ul><li>  Sipas nje studimi te fundit te bere ne shume vende europiane, grate e Europes Veriore tregonin se ishin shume te lumtura dhe nuk u mungonte asgje. Mjafton qe te kesh deshire per te bere diçka dhe mund t’ia dalesh mbane. Grate ne Norvegji, perveçse ne shume sfera te jetes jane te barabarta me burrat dhe kane ditur te fitojne pozicion dhe influence ne sferen politike. 30 vjet me pare vetem 15 per qind e perfaqesuesve te Parlamentit norvegjez ishin gra, ndersa vitet e fundit kjo shifer lekundet mes 36 dhe 39-s. Kjo rritje per mundesi te barabarta mes dy sekseve lidhet ngushte me mundesite e shumta per shkollim dhe karriere per grate. Sot pothuajse te gjitha subjektet politike vendase e mbeshtesin programin e tyre te forca e femrave. Norvegjia ka qene nder vendet e para qe ka zgjedhur nje ministre femer ne vitin 1986, e cila po ashtu formoi nje qeveri me nje numer rekord ministre gra.  Qe atehere asnje qeveri vendase nuk eshte formuar me me pak se 40 per qind femra ne perberje te tyre. Grate vendase kane mundesi per te bere karriere dhe gjetur pune te mira, njelloj si meshkujt. Ato nuk paragjykohen dhe ndalohen per asgje, madje shteti social i ndihmon per te kaluar periudha te veshtira. Si ne ndermarrjet shteterore dhe ne ato private vihet re nje numer i madh grash ne postet drejtuese. Aty eshte e detyruar me ligj qe si femrat ashtu edhe meshkujt duhet te jene pjese e kompanive te ndryshme qofshin keto private apo shteterore. Pas nuk ngelen edhe Finlanda dhe Suedia. Sipas te dhenave ne sajtet e ministrive per mundesite e barabarta mbi perfaqesimin e burrave dhe grave ne parlamente vendase vendet e Europes Veriore vazhdojne te mbeten lidere ne respektimin e mundesive te barabarta. Numri i larte i grave ne jeten politike varet nga faktore kulturore, por edhe nga nje polike qe prej kohesh i mbeshtet grate ne iniciativat qe ndermarrin. </li></ul>
 12. 12. &quot;Arsyet pse gruaja shqiptare nuk eshte ne vendin qe i takon&quot; <ul><li>Se pari; ne perfaqesimin e saj ne nje shoqeri. Ne Shqiperi, grate perfaqesojne rreth 51,5 per qind te popullsise. </li></ul><ul><li>Se dyti; me arsimimin e saj. Femrat jane shume te interesuara te shkollohen, pasi e konsiderojne si mundesi te vetme per te ecur ne jete, per ta perballuar ate me te gjitha veshtiresite e saj. </li></ul><ul><li>Cila jane shkaqet sipas jush? Arsimimi apo...? Rezultatet dhe shifrat e perfaqesimit ne shkollen 9-vjeCare dhe parauniversitare jane relativisht ne shifra te peraferta. Madje krijohet nje shkeputje ne shkollat e mesme, veCanerisht ne zonat rurale, ku vajzat nuk lejohen te vijojne shkollen. Ndersa ndryshe ndodh me ate pjese qe ka mbaruar shkollen e mesme dhe synon te vazhdoje studimet e larta, si nje mundesi per te bere karriere profesionale, jo me synime te medha, por thjesht per te perballuar veshtiresite e jetes, konkurrencen e sistemit qe po ndertojme, dhe njeherazi per te qene te afta te perballojne familjet e tyre. Megjithate, mendoj qe ka nje lidhje te drejte ne aspektin e arsimimit, po qe nuk reflektohet me perfaqesimin e saj ne administrate. Ky raport perkeqesohet kur behet fjale per nivele te larte drejtuese. Perpjekjet per te ndryshuar keto raporte jane bere e po behen, por edhe ne jemi te bindura se kjo lufte nuk eshte e thjeshte. Jane ndermarre nisma pozitive, ne momente te caktuara. Aktualisht, ne drejtimin e Kuvendit te Shqiperise eshte nje grua, ndersa shtate te tjera jane zv.ministre. Ka nje filozofi e perfshirjes se grave, madje edhe per detyra te pavleresuara deri tani. Jam e bindur qe ato do te japin shume shpejt rezultatet e tyre, pasi jane te afta te kryejne Cdo pune. </li></ul>
 13. 13. vazhdim <ul><li>Cilat jane sfidat me te cilat perballet gruaja shqiptare sot? Sfidat jane te shumta. Ne radhe te pare eshte mentaliteti maskilist qe ekziston ne shoqerine shqiptare. Nuk eshte pak, sepse nese gjenden rruge apo mekanizma per te ndryshuar raportet e perfaqesimit te gruas ne shqoeri, ndryshimi i mentaliteti kerkon nje kohe me te gjate. Edhe ne kete fushe them se kemi perpatuar, duke filluar me edukimin e femijes qe ne sistemin parashkollor e me tej. Na duhet te ndertojme nje mentalitet te ri mbi rolin dhe statusin e grave, te cilat jane pjese komplementare e shoqerise, ashtu si edhe burrat. Shoqeria shqiptare po bene hapa Cdo dite drejt integrimit evropian dhe, per rrjedhoje, duke u arsimuar me mire, krijuar kushte me te mira sociale dhe sherbim publik, qe grate te lehtesohen e te kryejne detyrimet e tyre familjare apo shoqerore qofshin. Sfide tjeter eshte rruga drejt emancipimit te shoqerise shqiptare. Duhen marre hapa me te pershpejtuar drejt nje emancipimi te te gjitha zonave te Shqiperise. Padyshim, meqe jetojme ne nje ekonomi te tregut te lire, gruas i duhet jo te perballet, por te mos ndihet asnjehere e diskriminuar, ne asnje fushe, ku ajo kerkon te konkurroje, ajo duhet te ndihet e barabarte e te kete drejtesi sociale dhe gjinore. Po ne politike? Ka gra qe marrin pjese ne menyre shume aktive ne politike, por gjithsesi perfaqesimi i tyre nuk eshte ne ato permasa qe kerkohet. Sistemi maxhoritar nuk e favorizon perfaqesimin e grave ne Parlament. Vendet e zhvilluara qe kane raporte te tjera e kane realizuar nje hap te tille nepermjet sistemit proporcional, perfshire edhe levizjet e shumta ne mbrojtje te gruas, qe po bejne perpjekje te ndryshojne sistemin. SHIFRA -Grate perbejne rreth 51% te popullsise ne vend -Kuvendi i Shqiperise ka 140 deputete gjithsej, 10 prej te cileve jane femra -Ne Qeveri, nga 14 ministra, vetem nje prej tyre eshte femer -Ne Qeveri ka 7 zevendesministre </li></ul>
 14. 14. Gratë biznesmene, radhën e kemi ne! Në Dhomën e Tregtisë e Tiranës, janë rregjistruar mbi 120 biznese të mëdha që drejtohen nga gratë. [email_address] 4 Tetor 2008 Gratë zënë 51% të popullsisë, niveli i arsimimit të gruas është i barabartë me burrat, por, tregu i punes favorizon me shume burrat. Në sektorin privat, vetëm 17% e grave punojnë në nivele drejtimi. Ne sektorin e transportit vetëm 2% drejtohet nga grate, 25% në sektorin e shërbimeve, ndërsa aksesi ndaj pronës, mbetet tek 8%.

×