IP

460 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IP

 1. 1. La veu per IP. Treball del 3r trimestre.
 2. 2. Protocols principals. <ul><li>SIP.
 3. 3. Protocol del programa Skype.
 4. 4. H323. </li></ul>
 5. 5. Deficinions i funcions dels protocols principals. El protocol H323 és una recomanacío de l'ITU-T que defineix els protocols que defineixen sessions de comunicació audiovisual en qualsevol xarxa de paquets. Actualment està simplement en diverses aplicacions d'internet en temps real com ara NetMeeting i Ekiga. Forma part de la sèrie de protocols H32x que adrecen comunicacions sobre XDSI, PSTN o SS7. H323 s'usa habitualment en VoIP, ToIP (Telephony over IP) i en videoconferències basades en IP.. El protocol SIP és un protocol desenvolupat per l'ETF MUSIC Working Group i és un estandart proposat per iniciar, modificar i acabar una sessió interactiva d'usuari que impliqui elements multimèdia, com ara vídeo, veu, missatgeria instantànea, jocs online i realitat virtual. Al novembre de l'any 2000, SIP va ser acceptat com un protocol de senyalització 3GPP. És un dels principals protocols de senyalització per VoIP juntament amb H323. Els clients SIP habitualment usen el port TCP i UDP 5060 per connectar-se als servidors SIP. Bàsicament s'utilitza per iniciar o finalitzar trucades de veu o de vídeo ja que les comunicacions de veu o de vídeo es fan amb RTP. Un del objectius de SIP era proporcionar un protocol de senyalització i configuració de la trucada per a comunicacions basades en IP que pogués soportar totes les funcions de processament de la trucada de la xarxa telefònica commutada. El codi i el protocol d'Skype són tancats i protegits, però els usuaris interessats poden descarregar gratuïtament l'aplicació del lloc oficial.
 6. 6. Programes habituals. <ul><li>Ekiga.
 7. 7. Google Talk.
 8. 8. Skype.
 9. 9. Wengo. </li></ul>
 10. 10. Ekiga. Ekiga, anteriorment anomenat GnomeMeeting, és un programa lliure per fer videoconferències i telefonia per IP per GNOME. Utilitza el maquinari o programari compatible amb H323 ( com ara Microsoft NetMeeting) i està lliurat amb llicència GPL. A més està disponible per a sistemes Unix i Windows. Prermet totes les característiques modernes d'una videoconferència com el suport de proveïdor intel·ligent o trucades de telefonia des de l'ordinador a un telèfon. Característiques: Llibreta d'adreces i marcador ràpid.Marcador de URLs i H323. Històric de trucades avançat. Videoconderència a pantalla sencera. Modes “Contesta automàticament” i “No molesteu”.
 11. 11. Google Talk,Skype i WengoPhone Classic. El Google Talk és un programa informàtic de Google similar al Windows Live Messenger, utilitzat per a xatejar. Google talk és un programa de missatgeria instantània i en VoIP de protocol XMPP, desenvolupat per Google, que funciona amb sistemes Windows. La versió beta va ser presentada el 24 d'agost de 2005. Google Talk està sota el protocol de XMPP. El servei està disponible als usuaris de Gmail, que poden convidar a més usuaris amb les seves invitacions. Skype és una xarxa de telefonia per Internet, fundada per Niklas Zennström i Janus Friis, els creadors de Kazaa. El codi i protocol d'Skype són tancats i protegits, però els usuaris interessats poden descarregar gratuïtament l'aplicació del lloc oficial. Els usuaris d'Skype poden parlar entre ells gratuïtament. L'aplicació també inclou un servei anomenat SkypeOut que permet als usuaris trucar a telèfons convencionals, però aquest servei no és gratuït. Les tarifes oscil·len entre els 0'017€ i els 0'01€ al minut( per a les illes Niue), depenent de si les trucades són a un telèfon fix, a un mòbil, o a països amb alguna peculiaritat geopològica(Cuba, illes de l'Atlàntic...). WengoPhone Classic és un programa de VoIP desenvolupat per OpenWengo que permet fer trucades a d'altres usuaris del sistema i també a telèfons convencionals. La llicència del programa és GPL.
 12. 12. La VoIP mòbil.
 13. 13. La VoIP mòbil. La VoIP mòbil és la veu sobre protocol IP(VoIP) aplicada en telèfons mòbils. Això vol dir que el senyal de veu que es transmet es una comunicació entre dos terminals mòbils, viatja a través d'internet utilitzant un protocol IP. Amb els últims avenços en telefonia mòbil s'han pogut realitzar terminals prou potents com per permetre una connexió a internet, enviar i rebre e-mails, descarregar diferents arxius de dades i fer servir aplicacions de missatgeria instantània ja sigui per text, veu o video. Aquestes últimes aplicacions són les que permeten enviar i rebre paquests de veu que seria la base de la VoIP mòbil.La VoIP mòbil és la veu sobre protocol IP(VoIP) aplicada en telèfons mòbils. Això vol dir que el senyal de veu que es transmet es una comunicació entre dos terminals mòbils, viatja a través d'internet utilitzant un protocol IP.
 14. 14. El funcionament. <ul><li>Xarxes sense fils.
 15. 15. Protocols.
 16. 16. Codificació. </li></ul>
 17. 17. El funcionament. <ul><ul><ul><ul><li>Xarxes sense fils
 18. 18. Per poder parlar mitjançant VoIP a través d'un terminal mòbil, aquest ha d'estar dotat d'un processador prou potent que permeti una connexió sense fils a Internet. Ja sigui per WIFI, HSDPA,WIMAX o EVDO rev A, aquest últim és més específic per a telefonia mòbil i la variant rev A de EVDO permet una creació més ràpida de paquets tant per l'enllaç de pujada com pel de baixada.
 19. 19. També existeix un compromís entre preu i fiabilitat segons el tipus de xarxa sense fils que utilitza la connexió de VoIP per al seu funcionament.Una connexió Wifi és més econòmica, però perquè sigui possible s'ha d'estar sota la cobertura d'aquest, això vol dir que s'ha d'estar en interior d'edificis. Una connexió EVDO és més cara però l'operadora garanteix una millor cobertura i major velociatat de transferència de dades pel que la qualitat serà millor.
 20. 20. Protocols
 21. 21. Per establir, modificar i finalitzar connexions entre dos usuaris s'utilitza el protocol de senyalitzaci SIP més a més, aquest és capaç de determinar la ubicació dels usuaris permetent d'aquesta manera més mobilitat. El protocol SIP es complementa amb el protocol RTP, aquest és el que transporta els paquets de dades de veu, és a dir la conversa que enviem a través del nostre terminal mòbil digitalitzada i empaquetada mitjançant el protocol IP.
 22. 22. La VoIP mòbil també utilitza el sistema de telecomunicacions GAN que permet al telèfon mòbil operar mitjançant Wifi sota cobertura d'aquest i quan es passa en un domini de cobertura de telèfon mòbil operar mitjançant GSM.
 23. 23. Codificació
 24. 24. La veu s'ha de digitalitzar i codificar perquè es pugui utilitzar el protocol IP. S'utilitzen [[[Còdec|còdecs]] com els 723quests comprimeixen les dades d'àudio per tal d'utilitzar menys ample de banda en la transmissió. D'aquesta manera es permeten moltes més connexions en un mateix canal.
 25. 25. Cal tenir en compte que la qualitat de les dades transmeses és inversament proporcional a la compressió de les dades, si la compressió de dades és molt gran podem perdre intel·ligibilitat. Cal doncs un compromís entre l'ample de banda que es vol utilitzar i una qualitat suficientment bona per a que hi hagi intel·ligibilitat. </li></ul></ul></ul></ul>
 26. 26. Els problemes. <ul><li>De mobilitat.
 27. 27. De retard. </li></ul>
 28. 28. Els problemes. <ul><ul><ul><ul><li>Mobilitat. </li></ul></ul></ul></ul>Quan s'ha establert una connexió entre dos usuaris que poden estar en moviment, aquests poden canviar d'àrea de cobertura de l'estació base que els permet la connexió. Quan això succeeix s'ha de tornar a establir una nova connexió amb la nova estació base i requereix un cert temps. El funcionament és similar al handover utilitzat en telefonia mòbil convencional. Quan es varia molt sovint d'àrea de cobertura que ens proporciona una estació base, podem tenir problemes de retards bastant greus els quals impossibiliten una connexió de VoIP. <ul><ul><ul><ul><li>Retard.
 29. 29. A més a més del retard introduït pel canvi de l'àrea de cobertura d'una estació base a una altra, existeixen altres:
 30. 30. Retards introduïts pel processador a l'hora de codificar, comprimir i empaquetar les dades per enviar-les a través de la xarxa IP.
 31. 31. Retards que comporten la utilització del protocol IP com la pèrdua de paquets, enviament de paquets erronis, les cues dels nodes plenes o la congestió de la xarxa.
 32. 32. Amb tot, perquè una connexió de VoIP mòbil es consideri acceptable el retard ha de ser inferior a 150 ms. </li></ul></ul></ul></ul>
 33. 33. Els avantatges. El fet d'utilitzar el protocol IP per comunicar-se suposa un gran abaratiment de les trucades, sobretot a nivell internacional, ja que per disposar d'internet només cal pagar una cuota fixa i aquest permet accedir arreu del món on hi hagi connexions amb protocol IP. Es preveu que a mesura que es millori aquesta tecnologia cada vegada hi haurà més usuaris que l'utilitzin la VoIP mòbil. Els principals motius són que el temps de trucada no suposa un increment del cost d'aquesta i es poden realitzar, també pel mateix preu, trucades internacionals. Aquest fet pot suposar un gran canvi en les operadores de telefonia mòbil ja que la seva principal font d'ingressos són els serveis de veu que ofereix.
 34. 34. Les aplicacions. Degut al gran nombre d'operacions que ha de realitzar el processador per poder realitzar una connexió via protocol IP es necessiten terminals mòbils preparats per poder realitzar aquests tipus de connexions. Els smartphones són capaços de realitzar les operacions necessàries ja que estan dotats de processadors cada vegada més potents. Ja s'han aconseguit transmissions de VoIP a través d'aquests tipus de terminals mòbils mitjançant aplicacions com Skype adaptades a aquests.

×