Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tasca 4 presentacio_forma_tic

254 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tasca 4 presentacio_forma_tic

 1. 1. LA INCLUSIÓ  DE LES TIC  AL CEIP COLORS Grup FormaTIC: Marta Fonollosa Penalva José Andrés Molina Elorriaga Catalina Sofia Tous Ribas Carlota Vallès Ferré  
 2. 2. On us trobeu? <ul><ul><li>Centre amb pocs recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Barri amb pocs recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixa matriculació </li></ul></ul><ul><ul><li>Poc prestigi del centre </li></ul></ul>
 3. 3. On us trobeu? <ul><ul><li>Professorat desil·lusionat però amb esperança </li></ul></ul>
 4. 4. On voleu arribar? <ul><ul><li>Augmentar el prestigi del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar les TIC també a la gestió del centre a més de l’escola </li></ul></ul><ul><ul><li>Vincular l’escola a la comunitat ja sigui presencialment com amb l'ajuda de les TIC </li></ul></ul>
 5. 5. On voleu arribar? <ul><ul><li>) </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar les TIC a les vostres classes de forma efectiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser competents en l'ús educatiu de les TIC  </li></ul></ul>
 6. 6. Les TIC són el mitjà per arribar-hi Perquè són importants les TIC?
 7. 7. Perquè són importants les TIC? <ul><li>El treball amb TIC contribueix a l'alfabetització digital dels alumnes.   </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>No perdem el tren. </li></ul>Alumnes més motivats. Els alumnes treballen amb eines pròpies del seu món.   
 8. 8. Perquè són importants les TIC? <ul><li>Internet: una font ingent d'informació.       Afavoreix el desenvolupament d'habilitats de cerca i selecció de la informació. </li></ul>Coneixements gratuïts, actualitzats, ecològics i que no pesen.       Adéu als llibres de paper!
 9. 9. Perquè són importants les TIC? <ul><li>Correu electrònic, fòrums, xats, Facebook... </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Més possibilitats de comunicació mestre-alumnes-famílies-escoles-món.  </li></ul>Maneres diferents de presentar la informació (text, imatges, vídeos, simulacions).  Adaptació a diferents maneres d'aprendre.
 10. 10.   Perquè són importants les TIC? <ul><li>Es trenquen les fronteres del temps i l'espai.  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>S'amplien les possibilitats d'aprenentatge. </li></ul>Wikis, Googledocs, Moodle... Afavoreix l'aprenentatge col·laboratiu.
 11. 11. Què teniu per arribar-hi? <ul><ul><li>Un equip directiu implicat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bona disposició de la majoria de docents del claustre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguns professors ja formats en l'ús de les TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos materials (tot i que escassos). </li></ul></ul>
 12. 12. Què més necessiteu per arribar-hi? <ul><ul><li>Formació més específica dels professors en l'ús concret de les TIC i dels materials educatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualització i formació en les noves corrents pedagògiques relacionades amb l'ús de les TIC.  </li></ul></ul><ul><ul><li>  Projectes que impliquin directament als estudiants, als docents i a la comunitat en la vida del centre i del barri. </li></ul></ul>
 13. 13. Per això proposem un pla de formació que .... ... s'adapti a les vostres necessitats formatives. ... tingui en compte els vostres interessos. ... permeti diferents ritmes de treball. ... tingui horaris flexibles. ... doni resposta als problemes reals que teniu a classe.
 14. 14. Com serà la formació? <ul><ul><li>Semipresencial:  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 hores presencials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>30 hores virtuals (Moodle) </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Com serà la formació? <ul><ul><li>Metodologia: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprenentatge centrat en l'estudiant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treball col·laboratiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprenentatge fent </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Com serà la formació? <ul><ul><li>Continguts: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eines TIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús pedagògic de les TIC </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Com serà la formació? <ul><ul><li>Avaluació  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>formativa i contínua </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>que fomenti la reflexió (autoavaluació i coavaluació) </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Les TIC us esperen !!!

×