Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 13 Pansariling Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko, teknikal bokasyunal, sining at isports o negosyo

9,103 views

Published on

Pansariling Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko, teknikal bokasyunal, sining at isports o negosyo

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Modyul 13 Pansariling Salik sa Pagpili ng Kursong Akademiko, teknikal bokasyunal, sining at isports o negosyo

 1. 1. Modyul 13: Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokasyonal, Sining at Isports, Negosyo o Hanapbuhay Inihanda ni: Bb. Jo Marie Nel C. Garcia
 2. 2. 1. Talino/Talento (Multiple Intelligences Theory) • Teorya ni Dr. Howard Gardner na nagsasabing ang bawat tao ay maaaring magtaglay ng higit sa isang talino/talento. a. Visual/Spatial – arkitekto, pintor b. Logical/Mathematical – computer engineer, scientist c. Verbal/Linguistic – manunulat, abogado d. Musical/Rhythmic – DJ, song composer e. Bodily/Kinesthetic – ballet dancer, sundalo, surgeon f. Interpersonal – social worker, guro g. Intrapersonal – researcher, novelist h. Naturalist – farmer, clerk, agriculturist i. Existentialist – theorist, philosopher
 3. 3. 2. Kasanayan (Skills) a. Kasanayan sa Pakikiharap sa mga Tao (People Skills) b. Kasanayan sa mga Datos (Data Skills) c. Kasanayan sa mga Bagay-bagay (Things Skills) d. Kasanayan sa mga Ideya (Idea Skills)
 4. 4. 3. Hilig (Interests) • Realistic – mahilig sa tools at outdoor activities • Investigative – mahilig lumutas ng mga suliranin • Artistic – mahilig sa sining, makabago • Social – mahilig magtrabaho kasama ang iba • Enterprising – mahilig magpaliwanag/manghikayat • Conventional – mahilig sa datos, numero at detalye
 5. 5. 4. Pagpapahalaga (Values) 5. Mithiin (Goals) 6. Katayuang Pinansyal (Financial Status)
 6. 6. Tunay na Layunin: • Una, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanapbuhay. • Pangalawa, tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. • Pangatlo, kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain, ikaw rin ay nakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa.

×