K+M Pecha Kucha

703 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K+M Pecha Kucha

 1. 1.
 2. 2. PASSEND ONDERWIJS?<br />onderwijs zó vormgeven dat het vertrekpunt het individuele niveau is<br />
 3. 3. 3 DINGEN<br />
 4. 4. 1<br /> structureel werken met hoogbegaafden<br />2<br /> onderwijs goed en simpel organiseren<br />3<br /> schoolvisie vertalen in het schoolgebouw<br />
 5. 5. UITGANGSPUNTEN<br />zelfstandigheid<br />zelfverantwoordelijk leren<br />samenwerken<br />vertrouwen<br />structuur<br />samenwerkend leren<br />vrijheid in gebondenheid<br />autonomie<br />uitdagen tot leren<br />betrokkenheid<br />welbevinden<br />veiligheid<br />loslaten<br />
 6. 6. passend onderwijs<br />talent van het kind<br />talent van de leerkracht<br />interactie leerkracht en kinderen<br />interactie tussen leerkrachten<br />+ rijke leeromgeving maakt talentontwikkeling mogelijk<br />
 7. 7. HAAL <br />TALENT<br />UIT JEZELF EN UIT DEKINDEREN<br />
 8. 8. professioneel omgaan <br />met talent is wat van scholen verwacht wordt<br />op veel scholen is <br />steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid<br />we willen wel, <br />maar hoe?<br />
 9. 9. hoogbegaafdheid in praktijk<br /><ul><li>5% van alle leerlingen (hoog)begaafd
 10. 10. 35.000 (hoog)begaafde leerlingen tussen 4-12 jaar
 11. 11. basisschool met 250 leerlingen 10-12 (hoog)begaafde kinderen</li></li></ul><li>Traject<br /><ul><li>Teamsessie(s) van concept naar beleid</li></ul> om helder te krijgen welke vorm het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen moet krijgen <br /><ul><li>Inventariseren +</li></ul> welke middelen zijn aanwezig en wat wordt al gedaan…<br /> waar is nog behoefte aan<br /><ul><li>Talentenplan neerzetten en implementeren</li></ul> van schrijven naar praktijk<br /><ul><li>Coaching en begeleiding</li></ul>ZORG VOOR TALENT<br />
 12. 12. herkennen<br />vastleggen<br />DOEN <br />
 13. 13. speerpunten<br />beleidsplan = talentenplan<br />vroegtijdige signalering<br />overdracht kdv en psz<br />rijke en uitdagende leeromgeving<br />van onderpresteren naar presteren<br />plusgroep of plushoek<br />ouders<br />
 14. 14. opbrengsten<br />beleidsplan = talentenplan<br />intake formulier<br />keuze signaleringsinstrument<br />mogelijkheden voor compacten en verrijken<br />scholing+coaching<br />
 15. 15. Plusgroep als optie…<br />met en van elkaar leren<br />ontmoeten van ontwikkelingsgelijken<br />sociale competenties<br />zelfbeeld<br />metacognitieve vaardigheden<br />
 16. 16. LAATZIENWIE JEBENTEN WAT JEDOET<br />
 17. 17. .......IN EEN <br />VEILIGE OMGEVING<br />kinderen <br />ontwikkelen<br />zich pas goed <br />als zij zich <br />veilig voelen<br />“Uw kind heeft <br />het recht om in <br />een veilige, gestructureerde <br />en uitdagendeleeromgeving<br />zijn eigen ontwikkeling te volgen.”<br />
 18. 18. STRUCTUUR<br />van de dag<br />van het onderwijs<br />van het gebouw<br />UITDAGEND<br />kleur/sfeer/materiaal<br />leermiddelen<br />flexibel<br />
 19. 19. Traject <br /><ul><li>Teamsessie(s) op maat</li></ul> om helder te krijgen wat we willen doen en zien in de school/opvang<br /><ul><li>Inventariseren +</li></ul> wij letten op de kosten; wat goed en bruikbaar is, kan mee…hoe wordt er gewerkt <br /><ul><li>Ontwerp speel-leer-werkomgeving</li></ul> plattegronden materiaal/kleuradvies + presentatie… kant en klaar<br />ONTWERP LEEROMGEVING <br />
 20. 20. speerpunten<br />leeromgeving ondersteunt onderwijs<br />gezamenlijke uitgangspunten<br />koppelen werkwijze aan fysieke inrichting<br />werkplekken, hoeken, leerpleinen<br />kleur en sfeer<br />samen vormgeven<br />eerste indruk ouders<br />
 21. 21. DOE ‘t <br />GOED<br />

×