Andere Godsdiensten

2,356 views

Published on

Dit is een PowerPoint rond de islam en het jodendom voor het derde leerjaar.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Andere Godsdiensten

 1. 1. Welke godsdiensten ken jij?
 2. 2. Andere godsdiensten
 3. 4. Het ontstaan van de islam. Bijna 1500 jaar geleden werd in de Arabische stad Mekka de profeet Mohammed geboren. In de tijd dat Mohammed opgroeide geloofde de mensen in allerlei goden. Mohammed groeide op en werd een herder. Op een dag droomde hij over een engel Gabriël die hem vertelde dat God Mohammed had uitgekozen als boodschapper.
 4. 5. <ul><li>God vertelde Mohammed hoe de mensen </li></ul><ul><li>moesten leven. Ze mochten niet meer in andere goden geloven, </li></ul><ul><li>alleen maar in één god: Allah. </li></ul><ul><li>Mohammed vertelde dit aan zijn familie en vrienden. Zij geloofden Mohammed en werden de eerste moslims. </li></ul><ul><li>Mensen kwamen van overal om Mohammed zijn verhalen te horen. Zo verspreidde de Islam zich heel snel over heel Saudi-Arabië. </li></ul>
 5. 6. Het ontstaan van het Jodendom Het Jodendom bestaat al bijna 4000 jaar en is daarmee een van de oudste wereldgodsdiensten. Twee andere godsdiensten zijn hieruit voortgekomen: het christendom en de islam. Jezus was bijvoorbeeld een jood! De voorouders van de joden leefden als nomaden, rondtrekkende mensen, in het Midden-Oosten. Daar speelt het verhaal zich af van Abraham de eerste jood. Zijn zoon Izaäk en kleinzoon Jakob staan bekend als de aartsvaders van het Jodendom. De twaalf zonen van Jakob werden de leiders van de twaalf stammen in Israël. Kennen jullie dat verhaal niet? Het staat ook in het Oude testament!
 6. 7. Abraham en Sara met hun zoon Izaäk
 7. 8. Izaäk had twee zonen: Jakob en Ezau Jakob kreeg 12 zonen die later aan het hoofd stonden van Israël. <ul><li>Jozef was één van hen en Jakobs favoriete zoon. </li></ul>
 8. 9. Hoekenwerk… <ul><li>Opdrachten: </li></ul><ul><li>We werken in groepen van 4 leerlingen. </li></ul><ul><li>Elk groepje krijgt een andere bundel die je samen met je groepje moet lezen of invullen. </li></ul><ul><li>Dit wil zeggen dat per stukje tekst iemand anders luidop leest. De anderen volgen in stilte mee. </li></ul><ul><li>Als je iets moet invullen denkt iedereen mee. Iedereen lost om de beurt een vraag op. </li></ul><ul><li>  Iedereen van je groepje gaat vooraan iets moeten komen vertellen, zodat de andere groepjes te weten komen wat jullie geleerd hebben vandaag. </li></ul><ul><li>Je krijgt tijd genoeg om dit met je groepje voor te bereiden en als je je bundel goed hebt ingevuld kan je daaruit voorlezen. </li></ul><ul><li>Ben je klaar steek je met de hele groep je handen in de lucht. </li></ul>
 9. 10. Succes met het leeswerk!!! Ben je klaar, dan heb ik een leuke site die je kan bezoeken! http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/religion.asp?religion=jodendom http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/religion.asp?religion=islam Nog enkele afspraken voor in de klas: -we werken rustig in onze groep -iedereen werkt goed mee -als je iets niet begrijpt, steek je je vinger op. -Als de juf in de handen klap, is het stil.
 10. 11. Voorstelling De Islam Het ontstaan…
 11. 12. De islam Het heilig boek van de islam… De Thora Geschreven in het ARABISCH
 12. 13. De islam Feesten van de islam Het offerfeest: Het Suikerfeest De ramadan
 13. 14. De islam Bidden De imam De gebedssnoer Met hoofd naar het Oosten, naar de stad Mekka gericht.
 14. 15. De islam De gebedsplaats De moskee mihrab, de mimbar en de kursi
 15. 16. De islam
 16. 17. www.samsam.net
 17. 18. Het jodendom Abraham en Sara met hun zoon Izaäk Izaäk had twee zonen: Jakob en Ezau Jakob kreeg 12 zonen die later aan het hoofd stonden van Israël.
 18. 19. Het jodendom De Ark De Thora
 19. 20. Het jodendom Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. Op de zevende dag zult gij geen werk doen. Rosj Hasjana Chanoeka Jom Kippoer Pesach De Sabbat
 20. 21. Het jodendom De synagoge De Robbijn
 21. 22. Het jodendom De gebedsriem Doosje met gedeelte van de thora in. De gebedsmantel De mezoeza Het keppeltje
 22. 23. Het jodendom Sjema Luister, Israël! JHWH is onze God, JWHH alleen! Gij moet JHWH, uw God, beminnen met heel uw hart, Met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, Moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen Telkens opnieuw over spreken, Wanneer ge thuis zijt en onderweg, Als ge gaat slapen en opstaat. Bind ze als een teken op uw hand, En als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis En op de poorten van uw stad. Alleen JHWH Bemin met heel je hart
 23. 24. Het jodendom Zie ook: www.samsam.net

×