การดาวน์โหลด Linux (Ubuntu)

3,725 views

Published on

  • Be the first to comment

การดาวน์โหลด Linux (Ubuntu)

  1. 1. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา การดาวน์โหลด Linux : UbuntuUbuntu เป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่แจกจ่ายให้คนทั่วไปได้ใช้ฟรีครับ สามารถดาวน์โหลดและนามาติดตั้งได้เช่นเดียวกับโปรแกรม Windows ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ถ้าไม่ต้องการติดตัง เราก็สามารถรันระบบปฏิบัตการ ้ ินี้ได้บนแผ่นซีดีได้เลย สาหรับวันนีเ้ ราจะมาเริ่มต้นดาวน์โหลดเจ้าโปรแกรมนี้มาเก็บไว้ในเครื่องกันก่อนนะครับ1. เข้าเว็บไซต์ www.ubuntu.com จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่างครับ จากนั้นคลิกทีปุ่ม “Get Ubuntu” ่ คลิกเพือเข้าสู่ ่ หน้าต่างดาวน์โหลด2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Download ให้คลิกที่ปม “Download and install” ครับ ุ่ เลือกเมนูนี้ครับ สาหรับ การดาวน์โหลด
  2. 2. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอดังรูปด้านล่าง ให้คลิกปุ่ม Start download ได้เลยครับ คลิกเพือเริ่ม ่ ดาวน์โหลด4. จะปรากฏหน้าจอให้เราบันทึกได้เลยครับ โดยกดปุ่ม OK คลิก OK เพื่อเริ่ม ดาวน์โหลด
  3. 3. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา5. เมื่อเราดาวน์โหลด Ubuntu เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเราจะนา Ubuntu ไปใช้งาอย่างไรใช่มั๊ยครับ ?วิธีการง่ายๆ ก็คือการไรท์ลงแผ่นซีดีครับ โดยผมใช้โปรแกรม Nero Express ครับ เปิดขึ้นมาแล้วเลือกที่เมนูImage, Project, Copy แล้วเลือก Disc Image or Saved Project ครับจากนั้นเราก็เลือกไฟล์ Ubuntu ที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้วไรท์ได้เลยครับ เลือกเมนูนเี้ พื่อไรท์ ลงแผ่นซีดีครับตอนนี้เราก็คงได้แผ่น Ubuntu เพื่อพร้อมที่จะติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะมาลองติดตั้งกันนะครับ โดยขอเก็บวิธีการติดตังไว้ในบทความต่อไปนะ  ้

×