ใบความรู้ที่ 8 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพ

13,135 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,441
Actions
Shares
0
Downloads
657
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 8 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพ

  1. 1. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 1 ใบความรู้ที่ 8 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน OpenFileDialog และ การใช้งาน SaveFileDialog เพื่อทาโปรแกรมเปิดรูปภาพกัน1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ขึ้นมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือก WindowsForms Application พร้อมกับตั้งชื่อว่า โปรแกรม เปิดรูปภาพ หรือ จะตังชื่ออื่นก็ได้ตามต้องการ ตามรูป ้2. ทาการดีไซด์ตามในรูป 2.1 ทาการปรับขนาดฟอร์มให้มีขนาดตามต้องการ เปลี่ยน Properties StartPosition เป็น CenterScreenเมื่อรันโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงตรงกลางหน้าจอ เปลี่ยน Properties Text เป็น โปรแกรมเปิดรูปภาพ2.2 ลาก PictureBox มาวางบน Form ปรับขนาดตามต้องการ และทาการเปลี่ยน PropertiesSizeModeเป็น StretchImage เพื่อปรับขนาดของรูปภาพที่แสดงให้พอดีกับขนาดของ PictureBoxครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  2. 2. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 22.3 ลาก Button 3อัน มาวางบนพร้อม พร้อมปรับขนาดตามต้องการและเปลี่ยน Properties Textเป็น เปิดรูปภาพ,เซฟรูปภาพ,ลบ ตามลาดับ2.4 ไปที่แทบ Dialog ลาก OpenFileDialog และ SaveFileDialog เข้ามาในฟอร์ม3. ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเขียนโค๊ดและอธิบายโค๊ด3.1 ดับเบิลคลิกปุ่ม เปิดรูปภาพ และพิมพ์โค๊ดลงไป OpenFileDialog1.Filter = ("ไฟล์รปภาพ JPEG,GIF,PNG,BMP|*.jpg; *.gif; *.png; *.bmp") ู กาหนดนามสกุลไฟล์ทเี่ ราต้องการจะเปิดครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  3. 3. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 3 If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then แสดง Dialog ขึ้นมา ถ้าเราได้เลือกรูปภาพ โปรแกรมก็จะแสดงรูปภาพนั้นบน PicturgBox PictureBox1.Image = Image.FromFile(OpenFileDialog1.FileName) End If3.2 ดับเบิลคลลิกทีปุ่ม เซฟรูปภาพ และพิมพ์โด๊ดลงไป ่ SaveFileDialog1.FileName = OpenFileDialog1.SafeFileName กาหนดให้ชื่อที่แสดงตอนเรากดเซฟรูปภาพนั้น เท่ากับชื่อภาพที่เราเปิด SaveFileDialog1.Filter = ("ไฟล์รูปภาพ JPEG,GIF,PNG,BMP|*.jpg; *.gif; *.png; *.bmp") กาหนดนามสกุลไฟล์ทเี่ ราต้องการจะเซฟ If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then แสดง Dialog เซฟ ขึ้นมา ถ้าเราได้กดเซฟภาพ PictureBox1.Image.Save(SaveFileDialog1.FileName) โปรแกรมก็จะทาการเซฟภาพ MessageBox.Show("เซฟภาพแล้ว", "โปรแกรมเปิดรูปภาพ", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information) และแสดงกล่องข้อความบอกว่า เซฟภาพแล้ว End If3.3 ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม ลบ และพิมพ์โค๊ดลงไป PictureBox1.Image = Nothing ลบรูปภาพที่แสดงบน PictrueBoxครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  4. 4. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 44. จากนั้นทาการเซฟโปรเจค กดที่ File > Save all หรือ กด Ctrl + Shift + S หรือ กดที่ ไอคอน Save allดังรูปครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  5. 5. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 55. ทดลองรันโปรแกรม กด start Debugging หรือกด F5 และทาการทดสอบโปรแกรม5.1 คลิกที่ปุ่ม เปิดรูปภาพ จากนั้นจะมี Dialog สาหรับเลือกรูปภาพแสดงขึ้นมา ให้เราทาการเลือกรูปภาพมา1 รูป และกด Open5.2 จากนั้นลงอคลิกที่ปุ่ม เซฟรูปภาพ จะมี Dialog สาหรับเซฟรูปภาพแสดงขึ้นมา ให้เราทาการเลือกกดเซฟครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  6. 6. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 65.3 มาลองทาการลบรูปภาพ โดยกดที่ปุ่ม ลบที่มา http://visual-studio-basic.blogspot.com/ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา

×